Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


45 document(en) met "Het Nieuwpoortteater" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 23, September 1988 • (advertentie)
Gent / Sint-Pietersabdij vanaf 15 u._ VOICES PARADE The King's Singers, Raymond Van het Groenewoud, Cantabile (UK), Mathilde Santing, Wannes Van de Velde & BRT Koor, laureaten...Gent / Nieuwpoortteater 20 u. Shelley Hirsch, nieuwe vokale muziek (USA) i.s.m...Nieuwpoortteater ¦ 250 Bf DANS vrij

Nr. 23, September 1988 • (advertentie)
Warande Turnhout 24 Maart en 25 Maart Nieuwpoortteater 15 April Zandloper Wemmei "De nacht juist voor het woud" is een bevreemdend spel waarin eenzaamheid en angst in extreme mate het...Het Volk) Zijn "manifest" getrouw (Sand-berg wil streven naar eenvoud in het toneelbeeld...De kracht teruggeven aan het woord en de akteur centraal stellen) ondersteunt Royaards de tekst met een sobere, maar effektieve vormgeving

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
gedragsregels, in geschriften vastgelegd door voorgangers, mollahs en ayatollahs, en ingrijpt in het totale leven van de gelovige binnen het collectief van alle gelovigen, appelleert het soefisme aan het mystische, het...Integendeel, eenzelfde ruimte stelt achtereenvolgens de werkkamer van de prins voor, het huis van de Galotti's en het lusthof 'Dosalo'. Hoewel het decor op het eerste gezicht een realistische indruk...Nieuwpoortteater Gent Carpe, Carpe, Carpe Het Nieuwpoortteater besloot seizoen 1989-1990 met een opmerkelijke voorstelling

Nr. 31, September 1990 • Mark Deputter • EEN LEGE PLEK OM TE BLIJVEN
Helemaal op het einde van de jaren zeventig zag het Vlaamse theaterlandschap er troosteloos uit : het politieke vormingstheater van de zeventiger jaren had met het uitdeinen van de revoltebeweging...waar vroeger 'onze' jonge kunstenaars met open mond stonden te kijken naar wat het Kaaitheater of het Klapstuk vanuit het buitenland op het podium brachten, zouden de Vlaamse kunstencentra nu hetzelfde...Het Nieuwpoortteater, de Werf, Limelight, de Monty en het Stuc moeten het stellen met subsidies die variëren van 1,5 tot 5 miljoen

Nr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
Van Vlaams cultureel brug-gehoofd in het verfranste Brussel in de jaren '60 "met voor elk wat wils op de affiche" over het experiment en het debacle van de Werkgemeenschap (1968-1970) en het ontstaan...Het probleem, aldus Van Rompay, is dat het decreet de noden van de diverse centra vertaalt naar werkingsmodellen van het midden van de jaren '80 en die dan vastlegt voor het volgende decennium...Jong talent wordt niet per definitie uitgesloten, maar door de kwalitatief zeer hoogstaande 'omkadering' wordt het met het jaar moeilijker en vergroot het risico dat de debuterende kunstenaar er een

Nr. 31, September 1990 • Hildegard De Vuyst • Een lege plek om te blijven
Politici, wat is er van de kunstencentra ? Nadat het decreet van '75 het theaterlandschap in vakjes en voorwaarden en cijfers had verdeeld, bleek al snel dat dit decreet een zeer inefficiënt...Het kind Het kind niet met het badwater weggooien...vooral als het gaat om het optimaal ondersteunen van dat zo fragiele eerste, jonge, nieuwe of hoe dat verder ook moge heten, werk

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Zo tracht Emma vruchteloos het witte Venetiaanse doek af te schudden, dansen de drie personages aan het einde van het stuk een siow - ook door de zeer homogene kostumering aan het einde van het stuk...de officiële geschiedschrijvers achtte hij het fascisme geen ongeluk van de overkant en wees hij op het voortbestaan ervan in Stalinistische praktijken en het monddood maken van het individu in het...Wanneer dit stuk nu gespeeld wordt, na het failliet van het 'reële socialisme', lijkt het of Muller meeheult in het koor van de overwinnaars en met opluchting de begrafenis van een vergane ideologie

Nr. 36, December 1991 • (advertentie)
Thyestes Het Zuidelijk Toneel...Koningsdrama 2 (werktitel) Het Gevolg...Een Vlaamsche Onderneming) Nieuwpoortteater

Nr. 37, April 1992 • (advertentie)
Zo verschijnt op een dag het allerbeste op de planken...Zo fascineert op een dag kuituur het grote publiek...Een Vlaamsche Onderneming) Nieuwpoortteater

Nr. 39, December 1992 • Inhoudstafel
Uw abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij u het opzegt één maand voor het afloopt...Scepterstraat 59 -Vlaams Theater Instituut, Anspachlaan 141-143 - Gent Arca, Sint-Widostraat 3 - Nieuwpoortteater, Nieuwpoort 35 - Vooruit, Sint-Piet-ersnieuwstraat 23 - Hasselt Cultureel Centrum, Kunstlaan 5 - Kor...Opera : Turandot in de Vlaamse Opera De grootste verdienste komt toe aan het koor, vindt Gunther Sergooris 21 Theater : interview met Rieks Swarte Swarte over zijn oeuvre in gesprek

Nr. 40, Februari 1993 • Inhoudstafel
Uw abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij u het opzegt één maand voor het afloopt...29 Column: Paul Goossens over het belang van het belangeloze 30 Kindertheater: Kristel de Weerdt Interview met de programmator van het Stekelbeesfestival...41 Theater: Het antwoord op 24 november Bruno Koninckx zag Stan, Tie3, INS en Zuidpooltheater aan het werk 44 Theater: Ivo Van Hoves Begeren onder de olmen en Gered De moord op

Nr. 41, April 1993 • Inhoudstafel
Uw abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij u het opzegt één maand voor het afloopt...Dans: de dans van het harnas Volgens Johan Reyniers is Jan Fabre altijd choreograaf geweest...22 Kindertheater: Karaoké tussen literatuur en theater Patrick Jordens bericht over het experiment van Pol Hoste

Nr. 43, November 1993 • (advertentie)
een voorstelling van 30 jongeren, Alain Platel, Frank Theys & Stef Cafmeyer, in het kader van de campagne " Jeugd, democratie & verdraagzaamheid" (*) 28 tot 31/10 & 2.3/11, Bourlaschouwburg...Van al die die niks te zeggen hebben zijn die die zwijgen ft aangenaamst De definitieve episode van het stuk van Frank Theys met Ianka Fleerackers, Diederik Peeters, Ryszard Turbiasz ea...een produktie van de Koning Boudewijnstichting, Antwerpen 93, Victoria (Gent), Beursschouwburg (Brussel), Nieuwpoortteater (Gent) & Cirque Divers (Liège), Realisatie : VICTORIA VICTORIA (vzw

Nr. 43, November 1993 • Inhoudstafel
Voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN-Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635). Uw abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij u het opzegt één maand voor het afloopt...Een repertoire van het kijken Theatermaker Robert Wilson in het museum...30 De vleugels van het verstand Vlamingen en Nederlanders: Johan Thielemans over het grote verschil

Nr. 44, Februari 1994 • Inhoudstafel
Voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN-Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635). Uw abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij u het opzegt één maand voor het afloopt...Deel 5 Repertoire vandaag, volgens Ignace Cornelissen (Het Gevolg) en Dorine Cremers en Rezy Schumacher (De Trust). 12 Dans: Klapstuk 93 Een Klapstuk-dossier zonder vervaldatum...47 Theater: een tweeluik van Cie De Koe Bruno Koninckx over De rest is overschot en 3 Koningen 51 Jeugdtheater: mag het iets meer

Nr. 44, Februari 1994 • (advertentie)
presenteert Frank Theys' integrale frVan al die die niks te zeggen hebben, zijn die die zwijgen 't aangenaamst" met: (op de scčne) Ianka Fleerackers & Wim Van Gotha; (op het scherm...Dag mevrouw, we zijn gekomen om het geld te halen waar het zit...Ja, dat zal niet gaan hé meneer..." 23, 24, 25, 26 maart (premičrereeks), Nieuwpoortteater - Gent (09/225 12 96) 29, 30, 31 maart & 1 april 't Stuc - Leuven (016/23 67 73); 6 & 7 april

Nr. 45, April 1994 • Bart Van den Eynde • 't Wordt beter weer
project van het Nieuwpoortteater...Het Manifest Het Manifest bestaat in de eerste plaats uit Wim Van den Driessche en Dries Verhegen...Stuc begeleidt Klein & Wagner vanaf begin 1994 in het kader van Het Atelier

Nr. 45, April 1994 • Hildegard De Vuyst • 'Alles wat naar diepte ruikt, is vies'
En het laat zich door zijn specifieke werkritme zeer slecht combineren met andere dingen, zoals het presenteren van voorstellingen, waarin een continue relatie met het publiek centraal staat...men creëert een ander kader door geconcentreerde presentatie, zoals het zOO-project bij het Nieuwpoortteater...Het is allemaal geen kwestie van of/of. Allicht is kwantiteit momenteel het belangrijkste gegeven, zowel bij het ontstaan van de nieuwe gezelschappen als bij de verschillende vormen van ondersteuning

Nr. 45, April 1994 • Pieter T'Jonck • Dossier: de jonge groepen
Hildegard De Vuyst, ex-directrice van het Gentse Nieuwpoortteater, formuleert een aantal bedenkingen...Bart Van den Eynde stelde een 'gouden gids' van het jonge theater samen en Benoît Vreux brengt verslag uit van hoe het bij onze Franse landgenoten toegaat...De perversies van het beleid Dirk Verstockt: Het grote aantal theatergroepen ligt misschien ook wel in het verlengde van de enorme, bloeiende amateur-theatercultuur in Vlaanderen

Nr. 45, April 1994 • Inhoudstafel
Voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN-Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635). Uw abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij u het opzegt één maand voor het afloopt...Instituut, Anspachlaan 141-143 - Gent Arca, Sint-Widostraat 3 - Nieuwpoortteater, Nieuwpoort 35 - Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23 - Hasselt Cultureel Centrum, Kunstlaan 5 - Kortrijk...America en over het Living Theatre 32 Theater: Mein Kampf bij Antigone De verrassing van het seizoen, aldus Johan Thielemans 34 Theater: Ibsens Vijand van het volk Eddie Vaes


Toon volgende resultaten