Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


54 document(en) met "Het Onrecht" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Het eerste stuk prijst gedachtenloos het onvoorwaardelijk gezag van de man over de vrouw aan, en het anti-semitisme is al even onkritisch de motor van het tweede...De radicale weigering van enige romantische liefde begint op het cliché van de jaren tachtig te lijken: bij Jean-Pierre Dedecker in zijn Maat voor Maat werd het belachelijk, bij Marijnen dreigt het...het personage komt helemaal niet uit de verf: als vader van Jessica - nochtans een erg belangrijk element in het verhaal - blijft Tuinman helemaal afwezig

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
een heidensche bruiloft, een aroom-fontein, een mirakelbron van zout en zoet, een gedicht van boter en honig en melk, 't is maneschijn in zomeravond, 't is dauw, het is dons, het is ambrosijn...Er hangt eventjes stilte... Brabo Met permissie, Lamme... Lamme Ja, Brabo, 'k weet het, 'k voel het: zoo'n zotternij is te dwaas...Zoodra de heerschappen hun zwarte jassen hebben afgelegd, verdwijnt het automatische van hun gekke persoonlijkheid om plaats te maken voor het banale van pseudo-high-life

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • KLAPSTUK 83
Het publiek begint te beseffen dat het niet Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was zal te zien krijgen...Hoewel ik Fabre volledig zijn artistieke vrijheid gunde, leek het mij op het moment zelf een inbreuk op het recht van de toeschouwer op een voorstelling...rollen omgekeerd: acteurs en theatermaker werden publiek en critici (en vice versa). Door het voorlezen van theaterrecensies heeft Fabre er het publiek op gewezen waarom het aanwezig was; hij heeft het

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
retorische maar daarom niet noodzakelijk schematische wijze te werk gaan om de massa te overtuigen van het onrecht dat hun aangedaan wordt...Het is het verhaal van Xenia (Ivonne Lex), de dochter van een grootgrondbezitter uit een Oosteuropees land, die jaarlijks met haar dochter Ann (Sien Eggers) naar het ouderlijk huis aan zee terugkeert...Xenia beseft haar medeplichtigheid wanneer ze van een oud-bewaker van het kamp (Vik Moeremans) die als toerist het eiland bezoekt en al evenzeer in het verleden leeft, verneemt dat zij als kind voor

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Op het plan van het personage Starkadd zien we deze beweging het duidelijkst...Met het Fronttoneel en het Vlaamse Volkstoneel voerde De Gruyter het stuk nog ettelijke malen op (1919, 1921-1922) en tenslotte met de KNS (1923). De Gruyter is eigenlijk de regisseur en...Dit is zeker de interpretatie die met het politieke flamingantisme van die tijd de meeste raakpunten vertoonde : Starkadd, de wreker van het aangedane onrecht

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
amour Uschi het puntje erin het puntje eruit Daniel Paul God vergist zich Marie-Hélène tu es nerveux Uschi van kijken alleen kom je niet klaar Daniel Paul het is een vergissing Uschi voor jou doe ik het...asjeblieft Daniël Paul overigens zou het precies jou duidelijk moeten zijn waar het begrijpen niet het verstand ophoudt begint het terrein van het geloof Sabine ik ben alleszins in tegenstelling tot jou...weet dat God bestaat Het meisje kan je hem dan zien Daniël Paul ja Het meisje ik heb Hem nog nooit in het echt gezien Daniël Paul wees blij Het meisje

Nr. 15, September 1986 • Marianne Van Kerkhoven • De hofnar van de republiek
Het is dan ook niet te verwonderen dat hij de radio het medium noemde waar hij zich het best in thuisvoelde...het kader van deze actie reisde hij het land af om geschikte ruimten te vinden, overlegde met gemeentebesturen en ging zelfs met de minister van Landbouw onderhandelen over de recuperatie van...Bovenop dit alles vertegenwoordigde Coluche ook nog het gezond verstand van de man in de straat ("Je suis con et vous aussi") maar met een grote gevoeligheid voor elke vorm van onrecht

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
De dood is in dit leven, ze kleurt zijn ganse opvoering: het zwart van het decor, de beelden uit het verleden, het tonen van het sterven...Ik wil het publiek in een positie plaatsen waarin het zijn relatie tot dit materiaal als 'getuigen' - de getuigen van het stuk zelf, maar ook van het 'verhaal' van het stuk-onderzoekt...Maar hoe verbolgen mevrouw Lauwereyssens ook is over het haar aangedane onrecht, toch wordt op het einde van het stuk niet alleen een verzoening teweeggebracht, maar tevens een soort toekomstige

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Zoals Claus het in Suite Flamande zegt: "Dit volk dat naar men beweert,/ zich tussen twee polen beweegt,/ het vette en het vrome,/ gelooft minder in het hiernamaals dan in zijn dagelijkse gort...Het teater zoekt... Zoek het teater werd gepubliceerd in de "Studiereeks van de Vrije Universiteit Brussel" en behandelt "Aspecten van het eigentijdse teater in Vlaanderen". Het is misschien niet het...een eerste boekdeel wordt het onderzoek naar het residu van de politieke en populaire trends die in het verleden aan bod kwamen, verruimd tot het blikveld van een moeilijk

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Echter, het is net als het verbond tussen paard en ruiter: hoe goed ook de dressuur, vanaf een bepaald moment neemt het paard het over en kan de ruiter pas na de weigering corrigeren...het paleis dat naar het zuiden is gericht... Na deze produktie nam Van Royen het initiatief om samen met Hugo Claus en Carlos Tindemans een plan op te stellen ter verbetering van het Vlaamse theater, het...De meerderheid van het publiek bestaat uit vrouwen (55%), best vertegenwoordigde leeftijdklasse is 25-34jaar, het opleidingsniveau ligt meestal in de buurt van het hoger onderwijs, drie vierde van het

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Bij Het Kind van de Smid leverde dat theater van het oor op, bij Lucas Vandervost was dat het theater van het oog...de USSR maakten onlangs de resultaten bekend van de Internationale Architectuurwedstrijd, die in het voorbije jaar werd uitgeschreven, voor het ontwerpen van het "Chambre Theatre Art Centre" in het...Dat men hiermee grandioos onrecht deed aan de impact van dit imponerende werk van Jan Fabre met het Frankfurt Ballett op het Duitse publiek én op het gezelschap (en niet te vergeten aan het medium

Nr. 33, Maart 1991 • Sigrid Bousset • Wim Vandekeybus : Lichamen in vrije val
Deze informatie geeft ons de begin-generiek, die volgt na het beschreven beeld en het tegelijk voorafgaat : het beeld van het verstoorde portret, zoals ik het noem, wordt namelijk identiek herhaald...beklemtoning van het proces, het maakwerk, impliceert geenszins dat er geen afgewerkt produkt wordt getoond : anders dan volgens het work-in-progress-principe, maakt het creatieproces een intrinsiek...Stellen dat Vandekeybus werkt rond het 'thema' passie, erotiek en menselijke relaties, begeleid door de gebruikelijke levensbeschouwelijke commentaren, zou zijn werk onrecht aandoen

Nr. 34, Juni 1991 • Ludo Abicht • De blanke, de rode en de mongool
Weisman doet aan het eind van het stuk, wanneer hij totaal berooid in een Indianendeken gehuld midden in de woestijn aan het sterven is, van verre aan Job denken...Hoewel vanaf het begin duidelijk wordt dat zij de enige nuchtere is van de drie, de enige die de dingen met hun juiste naam noemt, de enige met een sterk gevoel voor onrecht en een enorm besef van de...Het stuk wemelt van pijnlijke en vaak kwetsende verwijzingen naar de positie en het zelfbeeld van joden en Indianen, het tekent een weinig smaakvol beeld van een mentaal gehandicapte en veegt de vloer

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
Het resultaat hiervan is dat door het 'geweld van de meerderheidsdemokratie' het land vernietigd wordt, de natuur kapot gaat, zowel het natuurlijk milieu als de natuurlijke waarden...Dat is het 'centrale probleem van onze tijd': uit welk Duitsland komt de Bondsrepubliek anno '91 voort - uit het Pruisen van het militarisme of uit het Pruisen van de Aufklärung, uit de traditie van...Zij lijkt op de geest van Ham-Iets vader, die zijn zoon aanzet om het onrecht, aan Pruisen en Duitsland (het machtige bouwwerk van haar schoonvader, de ijzeren maarschalk) aangedaan, te wreken

Nr. 35, September 1991 • Ludo Verbeeck • De vijanden van Hans Jürgen Syberberg
verantwoordelijk acht (ik citeer maar wat lukraak) voor de pluralistische willekeur en de triomf van het gemene in de kunst, haar vervreemding van natuur en mythos, voor de verloedering van het milieu...Pruisen, mèt zijn derivaten Dresden, het Berlijnse koningsslot en het Junkertum wordt het symbolisch slachtoffer van een tijd die naar zijn zeggen zijn eigen verleden verslonden heeft...Het bescheiden schouwspel van een brandende universiteitsbibliotheek kan natuurlijk niet concurreren met het vele hout van het fijn gesneden rococo dat Dresden zo geschikt maakte voor het opwekken van

Nr. 35, September 1991 • Gunther Sergooris • Wagners magnum opus in De Munt
Wotan probeert door het verwekken van het Wälsungengeslacht de verdragen die hij met de reuzen sloot te omzeilen en op die manier alsnog het goud en de ring in handen te krijgen...Tenslotte zal Brünnhilde de ring aan de Rijn terugschenken en een einde maken aan de onderdrukking van de Nibelungen en aan het onrecht waaraan de goden zich schuldig gemaakt hebben: "Hört denn, ihr...toekomst als tot het verleden behoort, waarbij het heden een bemiddelende functie vervult, en dit alles, zonder dat de interne logica geweld aangedaan wordt

Nr. 36, December 1991 • Paul De Bruyne • Tone Brulins wondere wereld
Maar feit blijft dat de invloed op het Vlaamse theater van die namen zo goed als nihil is. Het blijft wel aardig dat er iemand was die de moeite nam de internationale ontwikkelingen op de voet te...vliedende draak het geluid dat het publiek langs verschillende zijden bereikt de mensen die uit de zee komen en er weer in verdwijnen...Brulin zelf ziet de verteller eerder in relatie tot grote beelden, zoals dat van het witte paard, vrij vroeg in het script

Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
wordt het probleem van de illusie van het theater en het betrekken van de werkelijkheid van het theater in de voorstelling naar voren geschoven alsof het een nieuw probleem is. Er wordt gehamerd op het zich...het eerste Theaterschrift schrijft Marianne Van Kerkhoven over "het primaat van het 'doen alsof of het primaat van 'de materialiteit van het ogenblik': is het misschien de keuze tussen deze twee...Het Engels, het Duits en het Frans beklemtonen meer 'la langue' in hun theaterpraktijk, het 'Vlaams' meerde spraak, 'la parole'. Ook daarop zou de kritiek meer moeten ingaan, want het gaat hier over

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Rieks Swarte
Er bestaan drie soorten gebaren: de indicatief (het wijzen), het emotieve gebaar (voor gevoelsbewegingen), en het descriptieve gebaar (voor beschrijvingen). Jalgerhuis beschreef ook hoe je moest staan...Het is heel spannend om je af te vragen, hoe krijg ik het verleden zo tot leven dat het ook een realiteit wordt voor het publiek...Hij verwerft een inzicht in de wereld, protesteert tegen het onrecht, weet wat hij er tegen moet doen, en hij eist dat onrecht wordt aangevallen

Nr. 43, November 1993 • Marleen Baeten • Een repertoire van het kijken
Ook Robert Wilson heeft met zijn op het eerste zicht puur esthetische of anekdotische taferelen het publiek willen aanzetten tot reflectie...Volgende invalshoeken komen hierbij aan bod: kennis als geestelijk wakker worden, de leugen van het naturalisme, het belang van staan versus beweging in het theater, vensters op verschillende soorten...Daarmee schrikt men niet alleen een groot deel van het publiek af, maar doet men ook de kunstenaar onrecht aan


Toon volgende resultaten