Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


6 document(en) met "Het Parool"Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans, Pieter T'Jonck • Gerardjan Rijnders : "Ik heb vanuit mezelf...
Gerardjan Rijnders Foto Kees de Graaff Je zegt in een brief aan Hans Van den Bergh (1) dat In het Tuinhuis ging over de pijn van het schrijven, maar het is alsof je ook de pijn van het...Eerst de moeder op het balkon en het meisje in het tuinhuis, een beeld dat ik uitvergroot heb tot wat het nu is: een stem van de moeder die in de wieg spreekt...Tegen het orgasme "Het thema van het stuk, en het thema van Jane Bowles, is heel freudiaans: het gevecht tegen het genot, tegen het orgasme

Nr. 28, December 1989 • Alexander Baervoets • Vlaams dansbeleid maakt geen school
Het is een lange strijd die Jeanne Brabants, de vroegere directrice van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen en stichtser van het Antwerpse Stedelijk Instituut voor Dans, nog immer voert...Het vak en de bekwaamheden van de dansleraar zijn wellicht nog het best te omschrijven...Béjart, c'est fini was het parool

Nr. 37, April 1992 • Hana Bobkova • De criticus en zijn verantwoordelijkheden
Het antwoord van de kunst in het algemeen en van het theater in het bijzonder zou de vorm moeten hebben van verzet...Trendgevoelig en inspelend op de modes van de dag, de ontzuiling in zich dragend, reagerend op het politieke klimaat, rechtstreeks het gedrag van het individu in de maatschappij verbeeldend, heeft het...het begin van het toneelseizoen schreef Rudi Fuchs in het programmaboekje van het Nationale Toneel een persoonlijke beschouwing over de thematische samenhang van de toneelstukken die op het repertoire

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Multiculturalisme kan evenmin los gezien worden van de interne ontwikkelingen van het (postkoloniale) kapitalistische Noorden: het Zuiden, het Oosten en het Westen zijn al lang aanwezig op de plek die...De koppen van de opiniestukken in de maanden mei en juni logen er niet om: 'Staatssecretaris Van der Ploeg wil terug naar de jaren zeventig' (Het Parool 10/6/99), 'Groepsidentiteit mag in de kunst...Op het ogenblik dat ik dit schrijf liggen de beelden van het sektarische geweld in Kosovo nog vers in het geheugen en worden we dagelijks geconfronteerd met het sektarische geweld in Oost-Timor

Nr. 72, Juni 2000 • Rudi Laermans • Succes als trauma?
De dominante markt, de kijkcijfers, macdonaldisering, productiedwang, de dictatuur van het jonge en het nieuwe, de elitarisering van het publiek, de behoudsgezindheid van structuren, kwaliteitslabels...Het is in dit verband niet onbelangrijk dat het gevoelen van verlies vooral wordt verwoord door geïnterviewden of auteurs die er van in het begin bij waren en tevens dicht bij kunstenaars stonden en...Ja dus aan 'de permanente revolutie' die meermaals in 'het verhaal van de kunstencentra' - in Alles is rustig - tot enig parool wordt verkaard

Nr. 106, April 2007 • Anneke Jansen • Tussen toerisme en migratie
Ongeveer twee jaar geleden was er in TM, tijdschrift voor theater, muziek en dans een polemiek ontvlamd tussen theaterrecensenten Pieter Bots (Het Parool) en Loek Zonneveld (De Groene Amsterdammer...Het is een dynamisch begrip, waarin besloten zit dat de afstand in het ene geval groter, en in het andere geval kleiner kan zijn...Als we echter – naar het voorbeeld van Bataille – engagement begrijpen als een vorm van verlies, een op het spel zetten en meegesleurd worden van het subject, dan komen we weliswaar gevaarlijk dicht