Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


74 document(en) met "Het Renaissance-theater" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
het donker ziet het misschien vreemde gedaantes en schaduwen zoals Richard de geesten van zijn slachtoffers ; op de witte wanden kan het zijn beeld van het stuk projecteren...Romeo en Juliet is een romantische tragedie; het stuk eindigt in Shakespeares tekst tragisch maar voor het zover is krijgen de lezers inderdaad heel wat romantiek voorgeschoteld, op het randje zelfs...Hij weet hoezeer hij het lot tart; op het einde krijgt hij zijn verdiende loon en het stuk zijn verplichte moraal

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
De sfeer is renaissance: het veelvuldig beroep op god en halfgod, de arcadische overschildering van de natuur kunnen daar borg voor staan...Tasso's pathetisch "an diesen Marmorwänden" wordt dan een neerdrukkend hoge geometrie die van bij het opgaan van het doek - een voor deze gelegenheid bovengehaald 'echt' toneelscherm dat zwaar...Niet verenigbaar met het ontwikkelde concept lijkt mij verder het voorspel met het gedicht Pro-metheus (overigens een voor insiders onmiddellijk herkenbare 'verwijzing' naar Peymann in Bochum

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Het dagelijkse werk (de openingsscène is de eerste aanvaardbare werkscène die ik ooit op het theater zag) heeft iets te maken met het beluisteren (afluisteren ?) en het registreren van banden...het decor) over het verhaal, het direct visuele en allesbehalve contemplatieve van het gebeurtenisverloop, de snelheid waarmee beelden elkaar opvolgen, het dubieuze (happy??) einde, de manier waarop...Als het klaar is laatje het zien en als het belangrijk is, ga je er mee op reis en dan begin je aan het volgende

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
Wie onder humanisme het verdedigen van humane waarden zoals medelijden en allerhande vrijheden verstaat, bedenke dat het evenzeer een ideologie is volgens dewelke 'de mens de universele maatstaf...virtualiteiten: het kan een verontrustende (nucleaire) toekomst uitbeelden opdat we haar zouden vermijden; het kan zich een betere toekomst inbeelden en haar waarmaken...betekenisloosheid (de nadruk op het proces ten nadele van het afgewerkte produkt draagt daar toe bij). In theorie zijn tegengestelde beweringen best mogelijk

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
De Oresteia (1980) is dan weer veel monumentaler: de decorstukken zijn imposant, het ruimtegebruik verloopt langs twee grote assen, het koor in de zaal en de protagonisten in het paleis, er wordt...enkele gevallen wordt het voorbereidingswerk zo omvangrijk en levert het zulke interessante aanknopingspunten op, dat het zelf onderwerp van een enscenering wordt...Dat overkwam het Antikenprojekt (1974): de eerste avond bestond uit 'oefeningen voor acteurs', een onderzoek naar de relatie tussen het ritueel en het acteren; het was de inleiding bij de opvoering

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Het Renaissance-Theater (3 miljoen DM) heeft grootse plannen...Ten tweede moet het een vorm van documentatie zijn over wat er tijdens het voorbije seizoen in het duitstalige theater te beleven viel...Jarenlang heeft het blad een consequente oppositie gevoerd tegen bepaalde gezelschappen en namen, nu wordt het het regeringsblad genoemd van het gevestigde theater

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Het opgewonden geratel van het begin raakt evenmin als de beheerste conférence in het midden, evenmin als de stille "monologue intérieur" van het slot...Patrice Chéreau, die het stuk koos voor zijn debuut als artistiek directeur van het Théâtre des Amandiers, vervolledigt het beeld: "Het is niet simpelweg een stuk over racisme...Het resultaat was hier van ongelijke kwaliteit : in het eerste bedrijf leek de boeg van het schip veel meer op een fonteinsculptuur; de enorme bomen in het tweede bedrijf zagen er onovertuigend en

Nr. 11, Juni 1985 • Alexander Baervoets • Kaaitheater
Voor mij is het als een schilder die zijn kleuren op het doek aanbrengt en dan zegt: "Maar, hemel, het doek is daar...pure emotie, pure akt, poëtische akt,... een soort symbiose tussen het hart en het verstand die niet meer te analyseren is. Ik geloof dat dat het werkelijke thema is van de abstractie...Men zou bijna een soort van universele historische anthologie moeten opmaken van wat de abstractie is. Het betreft mensen die, eender in welk genre, ertoe komen het absolute, het pure te raken

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
De andere twee, het oprichten van een steunfonds voor de nabestaanden van overleden acteurs en het bevorderen van de belangen van het Nederlandstalig theater in Vlaanderen, bleven voor het grootste...het licht van De Gruyters activiteiten en zijn betekenis voor het Vlaamse theater, mag het verwonderen dat het tot 1977 heeft geduurd vooraleer het regie-aspect van zijn theaterarbeid (Joris Diels noemde...Sinds het omvangrijke Goosse-naerts-archief door een BTK-ploeg systematisch werd ontsloten en met de aanvullende gegevens uit het Antwerpse stadsarchief, staat al veel minder een renaissance van het

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
De opbouw wijkt geenszins af van het oude theater; zoals vroeger zijn er de loges van het parterre, het balkon, drie rijen loges en het paradijs...machinekamer), de high-tech-taal (een technologische bouwdoos zoals Beaubourg), de anekdotische van het post-moder-nisme (eventjes verder spelen met het tempelidee, dat renaissance-boogje, ziehier een knipoogje naar...Het is een œil de bœuf van 1986, het oog dat oogt naar het plein (verleden) en foyer (heden). Het wordt de bedoeling dat een licht als een volle maan door deze opening in het foyer schijnt

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
Nadenken over wat vanzelfsprekend dreigt te worden" (2). Systeemvorming We zijn in de renaissance: het theater balanceert op de lijn tussen afbreekbare, vervangbare structuur en vast...avelli), La Cassaria en La Lena (Ariosto). Als categorie is er eerst het theatrale zelf, het totale visuele gebeuren binnen het frame van het karnaval of de hof feestelijkheden...XV- Città ideale In de renaissance is de scène, en meteen ook de architectonische organisatie van de zaal, ontstaan vanuit de studie van het perspectief en, algemeen, vanuit de studie in de

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
De man van het verloren land / Ontwaakt door het geraas / Van de koets / Het is de kasteelvrouw / Die terugkomt van een reis...Jonathan herneemt de laatste noten van het lied dat het einde inluidde van het oudercontact...Het Centre National Dramatique du Nord - Pas-de-Calais (Noord-Frankrijk) neemt het stuk op zijn programma in het voorjaar 1988; regie Jean-Louis Martin-Barboz

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
Dit wat uitvoerig navertellen van het verhaal leek ons noodzakelijk als correctuur op het algemeen gangbare connotatieveld dat in het hedendaagse taalgebruik met "bacchante", resp...Het meest frappant gebeurt dit in het tweede bedrijf, waarin Pentheus met kort geknipt haar, in een volledig gesloten wit pak, met het bovenlijf geharnast, zijn aartsvijand tegemoet treedt vanuit de...het Teaterjaarboek voor Vlaanderen vinden we een Bacchanten terug in het BKT (1966-67) en een gastvoorstelling ervan door het Teatro Technis uit Athene in de KVS (1977-1978). De produktie ervan door

Nr. 19, September 1987 • Jeanne Brabants • Maar wij moeten verder
Ashton ging choreograferen voor wat later het Royal Ballet zou worden, het Sadler's Wells Ballet onder de leiding van Ninette de Valois, die ook choreograaf was...Het hele balletcorps had het gevoel dat het niet als decor was gebruikt zoals in menig ballet blanc...Het dansende Vlaanderen heeft steeds een andere en onafhankelijke koers gevaren, de meest progressieve in het land, gedicteerd door het wereldgebeuren en de eigen nationale noden

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Maar dat belette niet dat Wagner aan het operatoneel een paar teksten heeft bezorgd, die als problematische, onhandelbare objecten van het ene theater naar het andere verhuizen...de tekst van het libretto wordt een hele bespiegeling rond het ideaalbeeld van Lulu gesuggereerd: eerst zien we het de schilder maken, dan verschijnt het als doek, als affiche, als een opgerold stuk...De gevolgen van deze waanzinnige aanpak zijn dat het gegeven onduidelijk wordt, dat het scènebeeld -- wel het lelijkste en onzinnigste wat er ooit op de planken van de Munt stond (3) -- tegen de

Nr. 24, December 1988 • Johan Thielemans • OTTONE
Maar voor wie het argument in het programma vooraf niet gelezen heeft, of voor wie de Italiaanse taal een probleem vormt (en hoeveel toeschouwers hebben de gekunstelde taal van de renaissance in hun...Het vult wel de lange avond, maar maat na maat wordt het duidelijk dat Monteverdi de choreografe voor onoverkomelijke moeilijkheden heeft geplaatst...Maar dat is een vals excuus, want het is de lengte van het werk die De Keersmaeker een hak heeft gezet en voor die ongelukkige keuze is alleen zijzelf verantwoordelijk

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Zo ruig... zo wild... (ze verliest zich als het ware in de pels) Stem Pognes de romans!!! Pognes de romans!!! Geneviève Boeken, het laatste snufje van de buik-renaissance!!! Eetbare kookboeken; het...Zij die het feest van de ezel vieren, willen alleen maar vrolijkheid, (Vincotte wil uit het missaal voorlezen, maar hij zoekt het tevergeefts) Waar is het missaal...Vier mannen nemen het op, dragen het mar het centrum terug en zetten het op een stoelt waar het weer tot leven komt

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
schikkend in het lot en het geloof in de liefde opgevend ('berusting'). Ondanks het feit dat er geen uitsluitsel wordt gegeven over de toekomst van de vrouw (en het publiek dat dus zelf kan invullen), is Emiel...Het wekt enige verwondering dat de discussie van het semiotische subsysteem "VVT", zich louter afspeelt op het vlak van het speelplan...Zij gaat uit van de complete transparantie van het theatrale discours voor de onderzoeker en reduceert de complexe eigenaardigheid van het theater, het gevoerde discours en zijn context tot een aantal

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • Opera tussen barok en (post-)modern
Als organist was ik vanzelfsprekend bezig met de barokmuziek, en het centrum van het centrum van mijn belangstelling was en is Bach...Ik ervaar het als volgt : bij de hedendaagse muziek bestaat er een stuk utopie, zowel op het gebied van het instrument als op het gebied van de vertolking...Hij heeft bijgedragen tot een renaissance van het genre

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
25) Vermits dit oordeel de inspiratie voor de titel van het boek vormt en vermits het nauw samenhangt met de interpretatie van Protagoras' aforisme, verdient het enige bedenkingen...Het is evident dat het schilderij De Nachtwacht ook 's nachts, als het donker is en niemand in het Rijksmuseum rondloopt om het te bewonderen, bestaat...Anderzijds ontsluit het zijn geheim niet voor wie zich het kunstwerk financieel wil toeëigenen, maar enkel voor wie het schroomvol benadert in het besef dat het geheim hem blijvend zal ontgaan


Toon volgende resultaten