Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


56 document(en) met "Het Salon" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
Het hele toneelstuk wordt opgevat als een spel vol strategieën : de scène is door een brede boord langs vier zijden omrand - een arena voor het liefdesspel ? Achter het kader ligt een gesloten ruimte...Een klein platform met tafeltje en stoel suggereert eethoek of salon, een 'kloof' in de bodem is de gracht waar Bazarow kikkers vangt en het achterdoek is een decoratief fluïdum...Waar moet ik dan de reden zoe- ken voor het feit dat Van Hove mij nooit het gevoel kan geven dat mijn universum - dankzij het theater - weer korte tijd perfect in mekaar zit ? Noem het de kick van een

Nr. 36, December 1991 • Pieter T'Jonck, Peter De Jonge, Dieter Lesage,... • Klapstuk
Ze worden niet echt geassocieerd met het festival, maken blijkbaar voor hen ook minder deel uit van het artistieke statement van het festival...Jonck: "Bij veel voorstellingen is het toch zo dat het concept niet interessant is, maar dat het wel boeiend is om te zien...Het is als het ware de neerslag van een carrière lang bezig zijn met de intrinsieke logica van beweging, hoe het gewone bewegen een heel eigen reflexiviteit veronderstelt, waarvan we ons doorgaans

Nr. 38, Mei 1992 • Désirée Ortega Cerpa • Een theater van twee werelden
Het is niet toevallig dat Cadiz sinds een zestal jaren het Festival Iberoamericano de Teatro herbergt, een festival waar het theater van de Oude en de Nieuwe Wereld elkaar ontmoeten...Het heeft zich in de loop van deze eeuw losgemaakt van de excessen van het Europese theater (het sterrendom, het veilige burgerlijke repertoire) en eigen, nieuwe vormen van een volks theater...Na het overlijden van de dictator in 1975 maakt het theater gebruik van twee belangrijke lokmiddelen: het vrouwelijk naakt op de scène en eigen of buitenlandse teksten die tijdens het Franco-regime

Nr. 39, December 1992 • Johan De Boose • Het eerste cijfer
Johan De Boose zag het werk van de Russische theater maker Vladimir Klimenko (De Revisor en een Vinter-trilogie) en vergelijkt het met de schilderijen van diens landgenoot Malevitsj: het theater van...De anti-chambre wekt evenwel de indruk van een sober, aangenaam salon, waar het publiek als gast ontvangen wordt...Op die manier is Klimenko's theaterwerk gebaseerd op de idee van het voortdurend wachten op iets wat niet komt (sedert Beckett de laconieke definitie van moderne kunst), omdat het wachten op zich het

Nr. 39, December 1992 • Geert Opsomer • Van schilder tot schrijver van de ruimte
de moderne dans en het avantgarde-theater verschuift het zwaartepunt van de 'uitgegalmde' tekst naar het bewegende lichaam van de acteur...uitbreiding van het acteerinstrument door de analyse van bruikbare lichaamsdelen en organen enerzijds, en het ruimtelijk potentieel van het constructieve decor dat Moulaert ontworpen heeft anderzijds...dit opzicht laat het werk van Moulaert en De Meester bij het 'Vlaamsche Volkstooneel' de eerste sporen zien van het dramaturgie-concept dat later door Piscator en Brecht op systematische wijze werd

Nr. 43, November 1993 • Johan Thielemans • Lezing zonder titel of: De vleugels van...
Neen de andere pool wentelt zich in het troebele,het plezier, het exces, de grote emoties, het retorische: zij koestert de verboden vruchten van haar tegenpool...De cultuur is het eigene, niet als teken van het enige, of het superieure, maar als een teken van getuigenis hoe het leven ergens geleefd wordt (ook al is het aberrant). Niet het Europa van de...Lessing, regie : Eddy Vereycken), Tante Euthanasie gaat achteruit (Kamagurka, regie : Sam Bogaerts). Vanaf 1 november elke dinsdagavond in NTG-Minnemeers : het Salon van Sam Bogaerts

Nr. 44, Februari 1994 • (advertentie)
Hun nieuwe produktie, Snakesong TrilogyPart 1, Snakesong/Le Voyeur, is gebaseerd op thema's uit het werk van de Italiaanse auteur Alberto Moravia en is het eerste deel van een trilogie over liefde en...Tweede salon van het Kaaitheater, gewijd aan het thema fictie en werkelijkheid...Het Kaaitheater wordt gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de provincie Brabant en de Nationale

Nr. 45, April 1994 • Hildegard De Vuyst • 'Alles wat naar diepte ruikt, is vies'
organiseert NTG onder het oog van Sam Bogaerts een seizoen lang Het Salon, kan wie wil zich tonen op De Blanke Planken van Theaterteater i.s.m...aanzet leek het Salon van het NTG daarover te gaan...Het Salon had een soort speeltuin moeten zijn voor de verkenning van repertoire, voor een verjonging en uitbreiding van het gezelschap, een vermenging tussen oud en

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
Het weten over het sociale lichaam wordt theatraal geflankeerd met het weten van het fysieke lichaam als tegenbeweging...van hun jeugd en jongelingschap (...) Er is bij hen alom fixatie op de corruptie die het leven en de wereld hen hebben aangedaan(...) (Frans Strijards: het boze jongetje, Lamers: het blasfemische jongetje...Het is een smaakvolle salon waar zowel de jachtvrienden van Hyppolutos als het koor rond mevrouw Phaedre zich thuis voelen

Nr. 46, Januari 1994 • Geert Opsomer, An-Marie Lambrechts • De 'historische' stap van de KNS naar...
Belangwekkend is het wel dat de KNS door de verhuizing naar de Bourla terechtkomt in het historisch monument van toen het theater wel nog een belangrijke sociale plek innam...Daarom is ook een tweede plateau noodzakelijk: een kopie van Het Salon wil ik niet, maar waar het op aan komt is dat het geen kleine KNS mag zijn...Het Salon was een structuur met een wekelijkse presentatie, een experiment en een stunt; hier kunnen dat misschien twee of drie projecten zijn, met daarbij nog een aantal kleine initiatieven

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Sommigen komen dan ook steevast uit bij de kunst en zeker niet bij het sociale, bij het elitaire en zeker niet bij het populaire, bij het theater en zeker niet bij het hybride...moeten de beslotenheid van het salon zelf opgeven...Geletterdheid is niet enkel het prerogatief van het salon, maar ook van de straat, het café, de school

Nr. 50, Juni 1995 • Herman Asselberghs • Polemiek: Brief van Herman Asselberghs
Het begint al bij Montaigne die jullie exclusief laten opdraven als de pleitbezorger van de levenservaring, als de voortrekker van het luisterende spreken, hij die 'niet afgaat op wat men zegt'. Het...Met andere woorden, de trek naar de straat klinkt mooi als je het kan permitteren, als je 's avonds opnieuw de geborgenheid van je eigen salon kan opzoeken...Het is maar dat 'we' het weten: het theater ligt niet alleen in het midden van 'onze' wereld, maar maakt ook het organische centrum van het ganse universum uit

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
Maar de buitensporige belangstelling voor het gezelschapsmodel kan eveneens opgevat worden als een regelrechte manifestatie van het normenstelsel aan de basis van het conserverende theaterbeleid...De beheerraad van dit Gentse ensemble gaf de manke werking van Het Salon aan als één van de hoofdredenen om directeur en dramaturg de laan uit te sturen en richting verleden te hollen, hun 'grote...Het ziet er dan ook naar uit dat wie in de toekomst het gecirkelde gebied zal willen betreden de tol van het conformisme zal moeten betalen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
Het wettigt overigens het vermoeden dat de pijlsnelle teloorgang van het theater in het Oostblok, na het vallen van het ijzeren gordijn, veel te maken heeft met precies het in snel tempo eroderen van...Het woord collectiviteit lijkt veel weg te hebben van het monument dat het publiek voor zichzelf opgericht heeft nadat het ter ziele gegaan is. Als het leven dat herdacht wordt nadat het verdwenen...soort openbaar salon werd voor de burgerij -, is het pas in de negentiende eeuw dat het theater het stedelijke landschap in zijn interieur als het ware gaat representeren

Nr. 58, December 1996 • Register Etcetera jaargang XIV (1996), nr 54...
Verzuchtingen over het dansbeleid (of over het uitblijven daarvan), Myriam Van Imschoot, nr 58 p 36 Gezelschappen, organisaties en festivals Alibi, nr 55 p 43 Arca, nr 55 p 43...Het Trojaanse Paard of de stuitbare opkomst van Victor De Brusseleire - Het Trojaanse Paard, nr 58 p 16 Het Vieruurtje - Los Cojones del Toro, nr 56-57 p 65 In de eenzaamheid van de katoenvelden...Over schrijven en dansen, André Lepecki, nr 54 p 17 Van nu tot het einde van het bewustzijn

Nr. 58, December 1996 • Myriam Van Imschoot • Een salon van weigeraars
Een salon van weigeraars Over het uitblijven van een dansbeleid In weerwil van de adviezen van de Raad voor Dans besliste minister Luc Martens afgelopen zomer geen nieuwe...Met het eenmalige initiatief Le salon des refusés (12 oktober 1995), een avond met werk van ieder van hen, tekenden ze dan ook protest aan...Een dansbeleid was het dus nog niet, verre van, daarvoor was het te restrictief gekoppeld aan één gezelschap, maar het was tenminste iets: een wapenfeit (de overheid ondersteunde dans

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Luisteren naar wie niet wordt gehoord
Dat Nora, het hoofdpersonage in Ibsens Het Poppenhuis (1879) aan het eind van het stuk haar man verlaat, verwekte schandaal toen haar verhaal voor het publiek werd gebracht...volkstheater, hij ontleende elementen aan de Commedia dell'arte, aan de goochelaars van de Russische jaarmarkten, aan het theater van het verre Oosten, aan het circus en het cabaret; hij gebruikte maskers en...Recent creeerde Stan One 2 Life, een 'vervolg' op Het is nieuwe maan en het wordt aanzienlijk frisser waarin het Amerikaanse gevangenissysteem, het racisme van het maatschappelijk bestel in het

Nr. 58, December 1996 • De Grootinquisiteur • Manifest
Eén van de gevolgen hiervan is dat men (zowel toeschouwers als podiumkunstenaars) het theatergaan en het theatermaken is gaan verwisselen en verwarren met het bioscoopbezoek en de cinematografie, de...Bovendien, zo beweert hij, doet hij dat niet om de toeschouwer te plezieren, vooral niet, hij doet het omdat het moet, omdat de goede zaak hem verplicht, of, bij gebrek aan goede zaak, omdat hij...flakkerende) televisieschermen, ha, dieren en kinderen, motorisch en mentaal gestoorden, warme maaltijden, geschreeuw, ontlasting, salon-dansen (o ja), meppen in het gezicht en bloed, zwaartekracht en brekend glas

Nr. 58, December 1996 • Marleen Baeten • Gesprek met Guy Cassiers
Het is een kunstencentrum, het heeft zelfs model gestaan voor het hoofdstuk over de kunstencentra in het decreet, maar het heeft zich nooit beziggehouden met de categorie 'kunstencentrum'. Men...Zo was Het Salon heel zinvol an sich, maar het is heel spijtig dat dergelijke dingen met subsidies van het ntg moesten gebeuren...Neem nu de gebeurtenissen in het ntg, het Kaaitheater en het Stuc, daar wordt over geschreven alsof er niets aan voorafgegaan is. Dat gaat alleen maar over het hier en het nu

Nr. 58, December 1996 • (inhoud)
Heimwee naar het Café des Arts Marleen Baeten Door Pascal Gielen Aan dit nummer werkten mee Jef Aerts, Pol Arias, Herman Asselberghs, 14 De schijn redden Hugo De...te verbinden met een voorgeschiedenis fax 02/203.02.05 Abonnementen en verkoop 22 Het toneel, de woede en het sociale waagstuk Informatie op p. 56 Een kleine typologie van het...voor One 2 Life rf 36 Een salon van weigeraars Myriam Van Imschoot over het dansbeleid (of het uitblijven daarvan) i 40 Dans in Vlaanderen Eva Van Schaik motiveert


Toon volgende resultaten