Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


7 document(en) met "Het Schroot"Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Aan mijn lijstje prima arbeidersklasse-verhalen, dat onder andere bestaat uit Het gezin van Pamel, Op Hoop van Zege en Groenten uit Balen, is sinds kort Het Schroot van de Vera-Cruz van Jo Coppens...Het Schroot van de Vera-Cruz voegt aan het huiskamer-realisme ook enkele momenten van buiten toe...Geen van de dramaturgische tech-nieken van Het Schroot maakt het stuk opvallend

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Anders is het gevaar groot te vervallen in de valse pathos van een kunstmatig verzet, met het gevolg het verlies van elke effectieve kracht...Het schroot, de metalen platen die de vloer bedekken, betekenen dan een ideale stimulans voor de verbeelding van de toeschouwer...het naspel echter een afgezwakte herneming van het voorspel, dan mist het zijn oorspronkelijke bedoeling en creëert men enkel een aangename sfeer voor het publiek

Nr. 3, Juni 1983 • Inhoudstafel
De critici Carter en Champagne bespreken Fabres vroege werk, Theo Van Rompay heeft het met Fabre over 'Het is theater...', waarvan de tekst, tekeningen en foto's worden afgedrukt...Het jongste Kaaitheater, waarover in deze Etcetera uitvoerig wordt bericht, heeft aangetoond dat het Vlaamse spitstheater 'export-klaar' is. Dat de toneel- en dansgroepen van de spits vaak nauwelijks...56 In de Kroniek berichten over "De Contrabas" in het Raamtheater, "Hamlet of de gevolgen van een kinderliefde" door Alex Willequet, "Oedipous" van Pol Peyskens in 't Stuc, "Het Schroot van

Nr. 7, Juli 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
Mevrouw, meneer, alleen aan transport naar de sloop kost me dit al meer dan het als schroot zal opleveren...Nu we Jacques Lang schoorvoetend heilig hebben verklaard, als tweede zonnekoning zal ik maar zeggen, voor de betere tijden, past wellicht het besef dat het hier om een handelaar gaat die ons die ene...Voor het eerst ook zo'n blinkende heilige koe waar niet eens meer de motor in hoeft, waar de handelaar handenwrijvend omheen zal lopen, voor de zoveelste keer jammerend dat het meer zal kosten het

Nr. 50, Juni 1995 • Marleen Baeten • Mene-tekel
Ik geloof dat het theater het meest gebaat is met rijpe kritiek en goed voorbereide interviews over datgene waarover het gaat: over het theater zelf dus, en over de maatschappelijke relevantie ervan...Een beleid dat de mene-tekel laat roesten als een hoop schroot en het aan commerciële instellingen overlaat om de muren te tooien met oogverblindende letters...Hij maakt je deelgenoot van zijn liefdes, zijn ontgoochelingen, zijn worsteling met het theater en wat het te bieden heeft aan het publiek, aan de samenleving

Nr. 64, Juni 1998 • Pascal Gielen, Kurt Vanhoutte • Theatermakers, biologen, Annemie Neyts en andere bricoleurs
Het aanbod krijgt veeleer karakter door wat het niet aanbiedt, dan door wat het wèl toont...Zowel de onderzoeker als de artiest peilen naar het bekende en het vanzelfsprekende om juist het onwaarschijnlijke en het onbekende te ontdekken...Bindmiddel van het disparaat evenement vormde klaarblijkelijk het aftandse standpunt van de 'Unholy Spirits', van de veronachtzaamde vrouwen in het overheersend mannelijke discours

Nr. 88, September 2003 • Elke Van Campenhout • Het omineuze beeld: het KunstenFESTIVALdesArts of de...
De huwelijksreportage die het hele gebeuren binnen het strikte fotokader herschept tot een aseptisch protocol, in zijn feitelijkheid compleet niet te onderscheiden van om het even welke andere...Een vooronderstelling die voorbijgaat aan het wezen van het beeld, dat niet verwijst naar een werkelijkheid, maar enkel fungeert als een kopie, waarvan het origineel nog onmogelijk is te duiden...Iedere beweging, zei hij, heeft haar eigen zwaartepunt in het inwendige van het figuurtje; het is voldoende dit zwaartepunt in het inwendige van het figuurtje, te beheersen