Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


57 document(en) met "Het Sprookjes-bordeel in" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 24, December 1988 • Christel Op de Beeck • Stekelbees (en) festival
De vervloeiing tussen het mannelijke en het vrouwelijke, tussen het kinderlijke en het volwassene, tussen vechten en houden van (zie ook De Beer en Een 1/2 tuinhuis) wordt door een dergelijke...De 'scharnierfunctie' zoals Carlos Tindemans het in zijn nabeschouwing bij het festival noemde, tussen Van den Booms chorische gezangen, het nu eens hakkelende dan weer vloeiende gedragsritme van zijn...Het kindertheater is lange tijd bezig geweest met illusoire sprookjes naar het toneel te vertalen

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Zij die het feest van de ezel vieren, willen alleen maar vrolijkheid, (Vincotte wil uit het missaal voorlezen, maar hij zoekt het tevergeefts) Waar is het missaal...Vier mannen nemen het op, dragen het mar het centrum terug en zetten het op een stoelt waar het weer tot leven komt...Ze neemt het lijk in haar armen) O, Jean Serve, het licht van de zonnige dag, het licht van het leven zal nooit meer voor je schijnen, (pauze) Nee, dat kan niet

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Koudwatervrees voor de radicale lectuur
Tsjechow eist extremen, zoals het historiserend hy-perrealisme van Karl-Ernst Herrmann en Peter Stein voor De Drie Zusters of de esthetisch verantwoorde afval bij Jan Decortes Scènes/Sprookjes...Het falen van het ensemble - acteren vanuit het lijf versus acteren vanuit (een deel van) het hoofd - is tegelijk het falen van een regie, meer nog: van een opvatting over regie...Het oppervlakkige respect voor de tekst wordt een doorzichtig alibi om niet veel verder dan het herkenbare - het 'mooie lijden' - te moeten gaan

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
De teksten zijn gesteld in het Frans, het Duits, het Engels, het Spaans, het Italiaans en in een erbarmelijk Nederlands, het eerste nummer verschijnt in maart 1990 en zou, m.b.t...Daarom waren het Katona Joszef Theater uit Hongarije, het Centrum Sztuki uit Polen en het Vaktangov theater uit de Sovjet-Unie present op het festival...Net als de kunstmatigheid van het theater, staat ook het spontane, het 'gewoon doen' in het theater, weliswaar binnen een andere stijlopvatting, elke keer opnieuw ter discussie: hier is echter die

Nr. 36, December 1991 • Willy Thomas • Iemand graag zien
Het juryrapport stelt het zo: 'Met deze tekst, waarin Decorte de tragiek van King Lear toegankelijk maakt voor erg jonge toeschouwers, bekleedt de auteur een volstrekt unieke plaats in het nochtans...gebagatelliseerd werd)." Naast Decorte ken ik niemand bij wie het leven en het theater zo in mekaar overgaan...Bang voor vroegtijdige mummificering verraste hij toen vriend en vijand door op veertien dagen het eeuwige revolverschot aan het eind om te buigen in een voorstelling die als Scènes/Sprookjes achter

Nr. 42, Juni 1993 • Paul Demets • Kunst als hamvraag
Avonds bij het neonlicht dat het verhoog afbakende leek het wel een podium waarop de mens zichzelf verafgoodde...Op het eerste gezicht lijkt het een chaos, zoals ze door elkaar lopen en plots halt houden alsof ze figuren op een schilderij worden, maar in feite is het een perfect...De structuur die ze in de groep ontwikkelen, is vrij primair: ze werken samen bij het oogsten en het tot brood verwerken van het graan, maar dat gaat niet zonder moeite, omdat de één zich het deel van

Nr. 43, November 1993 • Gerardjan Rijnders • State of the Union
Hij beklaagde zich erover dat het publiek tegenwoordig alleen nog maar behoefte heeft aan sprookjes in plaats van aan realiteit...Dat als er in neverland iets ontstaat, dat het dan eigenlijk alleen nog maar kan verdwijnen maar dat het er verder helemaal niet toe doet en dat het ook helemaal niets uitmaakt...Het is kenmerkend voor neverland nu dat het te maken heeft, of misschien ook helemaal niet, met een oorlog, in het voormalige Joegoslavië, waar we geen zinnig woord over kunnen of willen zeggen en die

Nr. 45, April 1994 • Marleen Baeten • Twee meisjes met een baard en kinderbrieven...
Het is in de eerste plaats de humor, waarvan het absurde dikwijls in het spelen met taal en vertellen ligt, die deze voorstelling ook tot een feest voor volwassenen maakt...De gevoelsdramaturgie beweegt zich buiten het naturalisme, op het ongeordende domein van het imaginaire, daar waar soms het begin ligt van een daad die de realiteit kan veranderen...Bij het zien van Achter glas groeit echter het besef dat het imaginaire evengoed een toevluchtsoord is voor bepaalde delen van de werkelijkheid die hun onbewustheid gewoon afgedwongen hebben: soms

Nr. 46, Januari 1994 • Geert Opsomer, An-Marie Lambrechts • De 'historische' stap van de KNS naar...
De richting van het gezelschap moet zich tegen die tijd beginnen af te tekenen, de samenstelling van het ensemble, het organogram moet op poten staan, en de verhouding met de stad moet tegen die tijd...Het zijn zo van die sprookjes die we horen en waar iets van zal kloppen...Daarom is ook een tweede plateau noodzakelijk: een kopie van Het Salon wil ik niet, maar waar het op aan komt is dat het geen kleine KNS mag zijn

Nr. 47, December 1994 • Luk Van den Dries • Quartett door het Berliner Ensemble
Het is een roman waarin het heersende verlichtingsdenken, het rationalisme, hoogtij viert, maar dan toegepast op het domein van de begeerte: een begeerte die bestuurd wordt door het mechanisme van het...Als kinderen die vadertje en moedertje spelen, of slachterke in de sprookjes van Grimm; of als bordeelbezoekers die zich inleven in de rol van generaal en bisschop in Het Balkon, of als meiden die de...het gebeente uit de wurggreep van het vlees'. Maar het lichaam, bevrijd van de bijkomstigheden van het vlees, loopt leeg

Nr. 47, December 1994 • Inés Sauer • Grimm
Over de 'getrouwheid' waarmee ze de sprookjes uit de mond van 'het volk' (de meeste vertellers waren de burgerlijke dames uit de salons) optekenden, zei Jacob Grimm dat een ei niet stuk te slaan...Het vraagstuk van de schuld van het kind wordt in het sprookje als volgt opgelost: het kind krijgt een appel en een geldstuk aangeboden...Naast het feit dat de oof spronkelijke sprookjes minder zoetsappig en directer zijn dan de gepolijste sprookjes, komt de keuze van de 'getrouwe', onbewerkte versie overeen met het streven van

Nr. 49, April 1995 • Marleen Baeten • Een spiegelpaleis van verhalen
Ze weet de sultan te boeien en zorgt ervoor dat het einde van een verhaal niet samenvalt met het ochtendgloren...Na een lange ontstaansgeschiedenis in het Oosten, beleefden die immers vanaf het begin van de achttiende eeuw nog een hele vertaalgeschiedenis in het Westen, ingezet door de Franse oriëntalist Antoine...De vertaling van Richard Burton, die verscheen in de jaren 1885 en 1888, geldt als een exponent van het Victoriaanse Engeland, dat op het hoogtepunt van zijn koloniale expansie stond, en waar een

Nr. 50, Juni 1995 • Paul Demets • Het gedanste Voorland
Het is opvallend hoe vaak daarbij sprookjes opduiken, soms om ze onderuit te halen, zoals in Een beschadigd sprookje van De Meekers, waarin de stereotiepe structuur van sprookjes op losse schroeven...Het probleem van voorstellingen als Landschap van Laura en Royaal Lyrisch zat dus niet in het putten uit de rudimentaire verhaalvorm van het sprookje, maar eerder in het bewegingsmateriaal zelf, dat...Verliefd/ verloren (1994) had daar nog het meest onder te lijden, vooral omdat het acteren en het dansen mekaar hier bijna wegconcurreerden in het oproepen van gevoelsmatige elementen als nostalgie

Nr. 52, Januari 1995 • Tuur Devens • Een mens: schudden voor gebruik
Het zit er allemaal in. Het is niet echt, maar het is het universele lijden dat persoonlijk is. Daarom is het een gast die in Brazilië zit, en geen leraar biologie uit Kortrijk...Bij echte mythen, echt goede verhalen, en bij het theater van Peter De Graef gaat het om het herkennen, erkennen en onderkennen van existentiële en metafysische vragen...Het werd het beste theaterprodukt van de vier teksten van auteurs die gewoon waren prozaverhalen te schrijven en zich voor het eerst op het theater stortten

Nr. 53, December 1995 • Inge Arteel • Wie heeft Ödön von Horväth gezien?
Zijn werken nemen steeds duidelijker het karakter aan van sprookjes, parabels, allegorieën...Wat hij in zijn volksstukken oproept, is niet alleen het leven zoals het zich aan de oppervlakte voordoet maar ook de diepe afgronden die zich achter het uiterlijke verbergen...Het langzame spreken, het doelloze ronddrentelen - aspecten die zeker in het stuk zitten en enigszins aan Tsjechov doen denken - maskeren hier eerder het gebrek aan fantasie van de acteurs dan de

Nr. 60, Juni 1997 • (advertentie)
19 december, het vervolg - de avonden ij...29 maart, speeltheater holland - sprookjes over de liefde zon...mei, het gevolg - aan het eind van de aspergetijd woe

Nr. 60, Juni 1997 • Katie Verstockt • Dans/tijd
Het is toch vreemd vast te stellen dat pas in de twintigste eeuw kunstenaars het expliciet wagen aan het fenomeen tijd ingrijpend structuur te geven, het als het ware, met een ontheiligende overmoed...Dat besef van de 'heilige' tijd gaat gepaard met de intrede van het eeuwige en het tijdloze, die identiek zijn met het hier en het nu...Daar wordt even de bizarre indruk gewekt dat de tijd het traject van het organische, van het materiële naar het irreële maakt, dat zich veel afspeelt in de tussenruimte (tussen ruimte en tijd, tussen

Nr. 65, Januari 1998 • (advertentie)
Hoghe koppelt het naziverleden aan het rechtse extremisme van vandaag...02/201 $9 59 e-mail: info@kaaitheater.be • http://kaaitheater.vgc.be Het Kaaitheater geniet de steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie Cultuur, de...Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Stad Brussel en de Nationale Loterij

Nr. 68, Juni 1999 • Peter Anthonissen • De sprookjesverteller van het nieuwe Berlijn
Dit is een poging tot het laatste, zonder daarbij te veel te denken aan het oordeel van Duitse critici die Ostermeier reeds na het weinig uitzonderlijke Messer in Hennen tot 'geniaal regisseur...De context waarin zulke commentaren ontstaan, is van op de zijlijn moeilijk te duiden, de hype die er het gevolg van is, niet van het ene naar het andere theaterland te transponeren...Eén: naar het voorbeeld van de toneelstudio's van Meyerhold aan het begin van de eeuw een spelmethode ontwikkelen die de plaats van het lichaam in de ruimte centraal stelt

Nr. 69, Januari 1999 • Alexander Baervoets • Manifest: De klassieke dans en wij
Laat ons even het geheugen opfrissen: een kwarteeuw geleden waren er in dit land drie 'grote', zelfstandige balletgezelschappen - het Ballet van de XXste Eeuw (Maurice Béjart), het Koninklijk Ballet...Het is een misvatting te geloven dat de eerste opdracht van het ballet erin bestaat om het repertoire in stand te houden...Als het belang van een dansgezelschap enkel gestoeld is op zijn museale functie - het bewaren en doorgeven van de traditie - en niet evolueert, is het op termijn zelf ook ten dode opgeschreven


Toon volgende resultaten