Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


25 document(en) met "Het Theaterfestival van 1996" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 50, Juni 1995 • (advertentie)
ABONNEMENTEN HET THEATERFESTIVAL 1995 GENT 25 augustus - 8 september 1995 Toneelgroep Amsterdam 'De Klaagliederen' Theater van het Oosten 'De Troje-trilogie' Zuidelijk Toneel...Het muziek Lod Kameropera Transparant | Blindman Kwartet Het muziek Lod | Hotel Pro Forma(dk) VOORUIT GIDS 1995 1996 Na eenvoudige aanvraag wordt de Gids u opgestuurd: daarin alle...informatie over voorstellingen, concerten en abonnementen van het volgende seizoen

Nr. 51, Augustus 1995 • (advertentie)
presenteert in het seizoen 1995 - 1996 Moeder & Kind Herneming van de succesvolle produktie van regisseur/choreograaf Alain Platei en dramaturg/schrijver Arne Sierens...Het aanzien van de wereld zal binnen 20 jaar totaal veranderd zijn...En toch is het vernietigen van alles wat geschreven en gedrukt is zijn voornaamste bezigheid... Een monoloog, geschikt voor iedereen vanaf 14 jaar

Nr. 51, Augustus 1995 • (advertentie)
HET THEATERFESTIVAL VLAANDEREN - VOORUIT, GENT - KAAITHEATER, BRUSSEL - DESINGEL, ANTWERPEN Vanaf dit jaar is de Vlaamse editie van Het Theaterfestival afwisselend te zien in Gent [1995] Brussel [1996

Nr. 53, December 1995 • Kurt Vanhoutte • De taal van de schouwburgen
Van het repertoire wordt verwacht dat het de grote historische bewegingen omspant die uitlopen op het brandpunt van het nu...Je hoort er het krijsen van de pasgeborene in die het hoofdpersonage op de vlucht dreef en beseft dat het heftige spel, dat eraan voorafging, niets anders was dan de echo van dat gehuil...Misschien keerde de monoloog van Bert André niet toevallig de ruimtelijke verhoudingen van de schouwburg om: het publiek zat in een donkere uithoek van het podium

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Robin Steins • Een duik onder het oppervlak
Daarenboven vergroot de flitsende lichtprojectie van een oude filmprojector op het spel van de zangers het effect dat je naar een tweedimensionale film zit te kijken in plaats van naar een...verhaaltjes'. Het leven zelf op het operatoneel brengen, dat was het ultieme doel van de veristen, maar dat schoentje wringt: opera is immers de meest artificiële kunstvorm die er bestaat en het meest van alle...Centraal in zijn enscenering staat niet in de eerste plaats de waarachtigheid van het gepresenteerde verhaal maar wel het theater zelf, het theatrale van het gebeuren en de theatraliteit van de

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Caroline Van den Borre • Tussen hogeschooldecreet en theaterpraktijk
een voorbereidende tekst voor de studiedag rond dramatische opleidingen in het kader van het Theaterfestival 1996 waagt Pascal Gielen zich aan de stelling dat 'een artistieke opleiding misschien wel...Caroline Van den Borre Op 7 september wordt er in het kader van de randprogrammatie van het Theaterfestival in Brussel een studiedag over dramatische opleidingen georganiseerd...28 en 29 september 1996 De muzikant en het meisje gebaseerd op het gelijknamig boek van Rita Tornqvist vanaf 6 jaar Regie: Ariette Van Overvelt première: I en 2 maart 1997

Nr. 58, December 1996 • Pol Arias, Claire Diez • Je t' aime, moi non plus
haar statement, dat we al konden horen in de vorm van State of the Union op het Theaterfestival van 1994, wijst Marianne Van Kerkhoven erop dat het samenbrengen van theorie en praktijk één van...Na de oorlog kwam cultuur onder de bevoegdheid van het (nationale) Ministerie van Onderwijs, totdat in 1958 het eerste Ministerie van Cultuur het licht zag...Uit de ontmoeting tussen jonge afgestudeerde acteurs van het iad en twee Vlaamse regisseurs werd aan Franstalige zijde het 'theater van het lichaam' geboren

Nr. 58, December 1996 • Herman Asselberghs • Theatrical Correctness
Het mannetjesdier zorgt wel voor zijn kroost en voor het bestuur van de wereld zodat het wijfje zich kan beperken tot dat waar ze goed in is: de belangrijke en al voldoende zware taak van het opvoeden...De parallellen dienen zich aan: het voortdurend afwachten, de grenzen van het geduld, de blijvende onzekerheid over de toekomst, het onophoudelijk overleven, de minderwaardige kwaliteit van het...De Golfoorlog was toen de directe aanleiding voor een voorstelling over de onmacht van het individu, niet in het minst tegenover de leugens van de media en tegenover de macht van het getal

Nr. 58, December 1996 • Pascal Gielen • Off-Side
Van het afgelopen Nederlands-Vlaams Theaterfestival herinner ik me alleen de kilte en het sérieux rond enkele voorstellingen en debatten...Eén van de belangrijkste bronnen van het kunstbedrijf lijkt daarmee uit te drogen: de roes van het vertier...Voor wie het vergeten zou zijn: het was op deze plek dat de discussies stevig gingen afwijken van het opgelegde vocabularium; het was hier dat het artistieke bedrijf voor de eerste maal haar autonomie

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Waar zijn we mee bezig?
Na het wegebben van de beweging van het politieke theater in de jaren '70, konden we in Vlaanderen in het begin van de jaren '80 de eerste theater- en dansvoorstellingen meemaken van een nieuwe...het juli-augustusnummer 1996 van Kunst & Cultuur schrijft Eric Temmerman, directeur van het Kunstencentrum Vooruit, als conclusie van zijn artikel Is verzakelijking welkom in de culturele sector...Epiloog In een interview in De Morgen van 9 november 1996 zei Paula Dhondt over de afwezigheid van haar stem in het debat omtrent de Witte Beweging: 'Ik heb gezwegen deze zomer

Nr. 58, December 1996 • De redactie • Redactioneel
Sinds het verschijnen van het eerste nummer in januari 1983 zijn er verschillende momenten geweest waarop het voortbestaan van dit theatertijdschrift in het gedrang kwam...Door de ministeriële beslissing om aan het vti minder subsidies toe te kennen dan in het verleden, komt het leven zelf van de organisatie in gevaar, wordt een tendens van afbouw in gang gezet i.p...zijn rede bij de opening van het Theaterfestival 1996 onderstreepte minister Luc Martens uitvoerig de noodzaak en de onmisbaar- heid van een instituut als het vti

Nr. 59, Maart 1997 • Christoph De Boeck • Politiek theater?
Arne Sierens) Etcetera heeft in het vorige nummer (Schijnbeweging, nr 58, december 1996) een kleine round-up gegeven van het politieke theater van vandaag, of wat daarvoor moet doorgaan...Hij noemt het 'het eenvoudigweg tonen van een homp realiteit'. Dat is het ook: een spie werkelijkheid die het lelijke in de kunst durft te injecteren...Hij rekent af met het sérieux van het Grote Theaterfestival in het Grote Kaaitheater en pleit voor organisaties of personen (Jan Decorte of de Beursschouwburg) die zowat overal tussenvallen

Nr. 61, Januari 1997 • Griet Op de Beeck • 'k Moest alleen JA zeggen
De echt-echte, traditionele opening van het nieuwe theaterseizoen met het Theaterfestival...Zomergasten met Arne Sierens in het randprogramma van het Theaterfestival, naar analogie met het programma op de vpro - u weet wel, waar boeiende mensen een eigen avond vol beeldmateriaal mogen...het spervuur van de vijand loopt; de slotmonoloog van Paola uit De Drumleraar waarbij alle begrippen vallen; het orgiastische hoogtepunt van de verhalen van De Soldaat-Facteur en Rachel waarin geboorte en

Nr. 61, Januari 1997 • Marleen Baeten • De kunst van het herinneren
Het vertellen is het domein van de metamorfose,' schrijft Dirk Lauwaert in Over het vertellende beeld (De Witte Raaf 60, maart-april 1996). In dit essay schetst hij de eigen logica en de raakpunten...van het 'tonen' en het 'vertellen'. Daarbij vertrekt hij impliciet van het oude beeld waarmee de impact van een goed schilderij beschreven wordt: als een Medusa 'boeit' het de kijker...Ook in de State of the Union die hij uitsprak bij de opening van het Theaterfestival in Antwerpen getuigde hij van onverwachte betekenissen, die uitsluitend kunnen ontstaan in de praktijk van het

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Samenvallen met wat je denkt
Regisseren wordt dan het scenisch verbeelden van een staat van bewustzijn van het denken; een rol spelen wordt het weergeven van die verhoogde, verlichte staat van bewustzijn: niet de interpretatie...Uiteraard is dit een 'gevaarlijk proces', dat het risico van het 'uit de hand lopen' in zich draagt; het veronderstelt een balanceren op het scherpst van de snede die theater en leven van elkaar...Terzijde Parallel met de paradox van het toneelspelen loopt die dunne draad van de paradox van de dramaturgie, dat tussengebied waar de tautologie, het samenvallen van theorie en praktijk, van

Nr. 68, Juni 1999 • Peter Anthonissen • De sprookjesverteller van het nieuwe Berlijn
Nogal wat toeschouwers die eind januari Disco Pigs in het kader van het Euro-Theaterfestival in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (kvs) of eind februari Messer in Hennen of Shoppen und Ficken...De context waarin zulke commentaren ontstaan, is van op de zijlijn moeilijk te duiden, de hype die er het gevolg van is, niet van het ene naar het andere theaterland te transponeren...Eén: naar het voorbeeld van de toneelstudio's van Meyerhold aan het begin van de eeuw een spelmethode ontwikkelen die de plaats van het lichaam in de ruimte centraal stelt

Nr. 69, Januari 1999 • Pascal Gielen • Dans in Vlaanderen 1980 - 1995
Het KBVV is in de geschiedenis van de hedendaagse dans dan ook een object van voortdurende strijd tussen Vertegenwoordigers' van de hedendaagse dans en die van het klassieke ballet...Dansboom Het artistieke monopolie van het klassiek ballet werd namelijk al doorbroken in 1982 met het succes van Fase...Hugo De Greef leidde in het begin van de jaren '80 zowel Schaamte als het internationaal theaterfestival Kaaitheater

Nr. 70, December 1999 • Peter Anthonissen • In de waan van het kapitalisme
Op 23 oktober jongstleden ging in het Deutsches Schauspielhaus in Hamburg Wer in première, een bewerking door regisseur Falk Richter van Oscar van Woensels Wie... (1996). Parallel met Schlachten...een essaybundel over theater en maatschappij die ter gelegenheid van Het Theaterfestival 1999 verscheen, noemt Van Woensel Dood Paard echter niet cynisch, maar idealistisch: 'Hoe vaak we ook...Het verlangen dat het meisje hier uitdrukt, verschilt niet zo erg van dat van het personage Gary in Shopping and Fucking (1996) van de Britse auteur Mark Ravenhill, die in de liefdesdood de enige

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
het randprogramma van Het Theaterfestival 1999 gaf Rudi Laermans een lezing over de toenemende verzakelijking van de kunstsector...de nota Naar een ontwikkelingsbeleid voor de podiumkunsten van het Vlaams Theater Instituut, gepresenteerd en besproken (maar daar het bleef het bij) tijdens Het Theaterfestival van 1996...Want het is verre van evident dat het meer of minder rijkelijk uitdelen van overheidsgelden wordt gelegitimeerd door uitsluitend het bewaken van de veronderstelde artistieke kwaliteit en de

Nr. 72, Juni 2000 • Johan Wambacq • Wanhoop en weerzin, liefde en lust
Het levert hem een uitnodiging van het Holland Festival '81 op (de voorstelling wordt er gespeeld in de speelruimte van het Werkteater in Amsterdam) en een productieopdracht van het Kaaitheater...Alhoewel, hij prijst in het festivalboek het 'radikale nihilisme' van Hebbel, de 'grote realiteitszin' van het stuk, de 'haarfijne en nauwkeurige beschrijving van een tijd, een milieu en de mensen...De vele scènes coupeert hij met het neerlaten van het brandscherm, een mechanisch ballet dat eindigt in het sissen en stampen van de motor die het massieve scherm op enkele centimeters boven het


Toon volgende resultaten