Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


163 document(en) met "Het Toneelhuis" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 62, December 1997 • Marleen Baeten, Wouter Van Looy • Huisje kunst
De jaren '90 lijken in het teken te staan van het volwaardig presenteren van het jeugdtheater en van een verbreding tot 'kinderkunsten'. Deze ontwikkeling hangt nauw samen met het ontstaan van...Men bleef echter dromen van een soort 'toneelhuis' waarin men andere gezelschappen kon uitnodigen en waarin de theatercursussen, die vanaf het begin werden opgezet, onderdak zouden vinden...Om nog maar te zwijgen over het niet op mekaar afgestemd zijn van het podiumkunstendecreet en het decreet over de culturele centra

Nr. 63, Maart 1998 • Koen Tachelet • Ten Oorlog
Het impliceert winst en verlies: de winst van het eenworden, en tegelijk het verlies van het verdwijnen...Maar het is de eerste stap geweest in een schaalvergroting, waarbij dat oude systeem willens nillens in vraag werd gesteld, en ten slotte ook opengebroken om ruimte te kunnen maken voor Het Toneelhuis...Maar tijdens het derde gesprek klinkt het: 'Ik ben boos, nog steeds, omdat ik het projectievlak was van frustraties die niets met het werk te maken hadden

Nr. 63, Maart 1998 • Luk Van den Dries • Ten Oorlog
Een scharnier tussen BMC en Het Toneelhuis...Maar de Engelsen deden dit in schuifjes, terwijl de BMC het project in één geut zou repeteren, en het pas aan het einde van de rit ook aan het publiek presenteren...Even goed kan je van Hendrik V zeggen dat het het vrouwelijke in een tot nog toe gesloten mannenwereld introduceert als dat het de patriarchale lijn van het eerste deel verder zet

Nr. 63, Maart 1998 • Stephan Moens • Opera tot theater maken
Daar waar het niet anders mogelijk was, werd heel het gebeuren opgebouwd naar dat muzikale moment toe, zodat de alleenstaande zanger of zangeres plots het centrum van de aandacht niet alleen van het...dat decor mocht je alle mogelijk symbolen zoeken en vinden - van de spiegel van het leven tot het rad van fortuin -maar zij zijn niet het wezenlijke van het werk van Joosten: dat is het directe...Ons opzet is ook om met het Toneelhuis nauw te gaan samenwerken met een operahuis en met allerhande mengvormen van theater en muziek

Nr. 63, Maart 1998 • Redactioneel
Theater werd voorpaginanieuws, kranten streden om het mogen bijwonen van de repetities en om het alleenrecht op een speciale bijlage...Dat alles speelde zich af vóór de première, 's Maandags na het premièreweekend volgden korte, nog in de roes van de opluchting - uiteindelijk is het dan toch gelukt, en het valt nog best mee ook...De aandacht voor het oeuvre en het onderzoek van kunstenaars is een permanente bezorgdheid van Etcetera

Nr. 63, Maart 1998 • Inhoudstafel
voor Cultuur 3 Redactioneel PARCOURS 4 Opera tot theater maken Stephan Moens blikt terug op Guy Joostens operacarrière en polst naar wat we bij Het Toneelhuis mogen...Het gevecht met het ego Koen Tachelet in gesprek met Luk Perceval over het werkproces 28 De idiotie van het menselijke Rudi Laermans over de Snakesong-trilogie van Jan Lauwers...bezochten het heropgebouwde Globe Theatre in Londen 44 Poppentheater in het niemandsland tussen traditioneel en modern Gerd Taube woonde het 11de Poppenfestival in Neerpelt bij 48 Corps

Nr. 63, Maart 1998 • Dirk Pauwels • Manifest: Ze zien er zo gelukkig uit
hoogstnoodzakelijke radicale discussie over het wezen van het jeugdtheater of zijn werkelijke plaats in het veld, noch van een termijnvisie voor de toekomst van de sector binnen het globale plaatje...Het heeft enkel geleid tot het bemachtigen van een soort van kneuterig plekje in de schaduw, maar dat heeft dan weer alles te maken met het eerste punt...Dat er in dat verband gesprekken worden gevoerd tussen het Paleis en het Toneelhuis in Antwerpen is bijvoorbeeld al zeer betekenisvol

Nr. 64, Juni 1998 • (advertentie)
SEIZOEN 1998-1999 HET TONEELHUIS, DE FUSIE TUSSEN KNS EN BLAUWE MAANDAG COMPAGNIE, STELT VOOR VOOR HET PENSIOEN THOMAS BERNHARD, regie LUK PERCEVÄL DE GOCU MAGNIFIQUE

Nr. 64, Juni 1998 • Clara Van den Broek, Dirk Pauwels • De vertelmachines van Pat Van Hemelrijck
Omdat er een discotheek staat in Epidauros, en omdat het kind in mij daar aan het dansen werd gebracht...Het is niet alléén literatuur, het is niet alléén muziek, het is niet alléén zichtbaar, het is niet alléén figurentheater...CULTUREEL CENTRUM GILDHOF - TIELT Seizoen '98-'99 Theater Het Toneelhuis - Peter De Graaf - Het Gevolg - Antje De Boeck - De Tijd -Antigone/Hollandia - Chris Lomme - Theater Zuidpool

Nr. 65, Januari 1998 • Redactioneel
Ook in Etcetera werd het begrip van meet af aan ingezet om het werk van toenmalige nieuwlichters in Vlaanderen te duiden en af te bakenen tegenover het klassieke ballet en de gevestigde...Verschillende kunstenaars zetten het volkse, het banale, het verborgene op de scène...een scherpe reactie op Beysens publieke uitlatingen naar aanleiding van de opvoering van Liefhebber tijdens het openingsweekend van Het Toneelhuis, pleitte Klaas Tindemans, directeur van Het Vlaams

Nr. 65, Januari 1998 • Inhoudstafel
02/201 09 18, fax 02/203 02 05 Etcetera wordt gesteund door het Minister van de Vlaamse Gemeenschap, administratie Cultuur, de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels...Bart Verschaffel over het boek De luciditeit van het obscene/het obscene in de luciditeit van Jan Lauwers & Needcompany 28 Postmodernisme met nationalistische trekjes Naomi M. Jackson over...wereldmuziekfestivals 38 Produceren in een groot huis - 1 en 2 Een dubbelportret als eerste aflevering van een reeks over produceren 38 Luk Perceval en Het Toneelhuis 44 Guy Cassiers en het RO

Nr. 65, Januari 1998 • (advertentie)
Luna Lena- 6 november Theater Zuidpool - Onder het Melkwoud s november Bewogen Tongeren is november Barrik Barrak - Daneelke is november Vocaof/ Kwartet P/et Vans/chen en Ianka F is november...17 december Het Toneelhuis - Escalatie is december The Scène 20 december Kerstconcert

Nr. 65, Januari 1998 • (advertentie)
Een neerslag van de gelijknamige conferentie, in de nieuwe reeks 'Handelingen'. 5. T68 Een facsimile van het 'rode boekje' van Hugo Claus, Alex Van Royen en Carlos Tindemans...VAN BAUWE MAANDAG COMPAGNIE TOT HET TONEELHUIS Een verzameling artistieke en politieke teksten, samen met T68 uitgegeven n.a.v...Vraag de nieuwe, gratis publicatiefolder van het VLAAMS THEATER INSTITUUT

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Produceren in een groot huis - 2
Wat in Antwerpen gebeurt met Het Toneelhuis lijkt mij sowieso zinvol; er is alleen het gevaar dat ze te veel mensen claimen; ze verzamelen een groot aantal theatermakers en hopen dat daar iets uitkomt...Het ro Theater, het Toneelhuis en ook het ntg hadden of hebben het voordeel dat ze met een blanco blad kunnen beginnen, dat zijn ideale momenten waarop je het geheel kan herdenken...Alleen al het feit dat ik voor het ro Theater gevraagd ben... Wie in Vlaan- Het Zuidelijk Toneel - FAUST / Herman Sorgeloos deren had mij die vraag ooit

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Produceren in een groot huis - 1
Het Toneelhuis hoopt met het opengooien van het discours deze vormen ook bespreekbaar te maken, zodat ze herdacht kunnen worden...Het Toneelhuis moet via een aantal mensen die én in die scholen én in Het Toneelhuis werken de poorten naar die scholen terug opengooien...feite is dat niet alleen een verantwoordelijkheid van Het Toneelhuis maar van het hele theaterveld

Nr. 66, December 1998 • Peter Vantyghem • Roest op het huwelijk tussen woord en...
Hij was en is een opvallend voorbeeld in een traditie die de macht van het woord onderkent: het woord is bemiddelaar, drager van de geschiedenis, lofzang (of zijn antipode). Het woord draagt uit...Het muziek Lod pleit daarbij voor het ernstig nemen van de muziektaal als volwaardige partner, en het openbreken van tradities, precies om ze zinvol te laten ingrijpen...VUlanella/Het Toneelhuis woe 3 maart 20u00 Cinema Tokio - (03/231.07.50) don 4 maart 2 Ou 00 Cinema Tokio Blauw Vier wordt betoelaagd door de Vlaamse Gemeenschap, de Provincie

Nr. 66, December 1998 • (advertentie)
Een selectief overzicht als het ware, van het Vlaamse theater sinds de jaren '50...Met een biografie, een overzicht en een analyse van het oeuvre, ruim geïllustreerd met foto's. Deel 13 : Etienne Debel Deel 14 : Josse De Pauw Deel 15 : Arne Sierens Deel 16 : Dora van der Groen...VAN BLAUWE MAANDAG COMPAGNIE TOT HET TONEELHUIS Een cahier met verzamelde artistieke en politieke teksten van Luk Perceval, Stefaan De Ruyck en Guy Joosten

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
Hij gebruikt ze zelf om het repetitieproces bij te sturen en in zijn Schriften zum Theater stelt hij ondubbelzinnig dat het kopiëren van het model mogelijk een goede vingeroefening is om het epische...De Nieuwe Gazet) De hetze in Antwerpen naar aanleiding van de opening van Het Toneelhuis toont aan dat ruim 30 jaar later een bepaald soort publiek nauwelijks meegegroeid is met zijn tijd...Als ik het afgelopen jaar nogal huiverig stond om het manifest van het Collectief Brecht mee te onderteken, was het omwille van een vermoeden van een gelijkaardige, dogmatische benadering van het

Nr. 66, December 1998 • Erwin Jans • De eeuwige oorlog
Maar het geweld in Blasted is niet alleen het geweld van de concrete oorlog, er woedt ook het geweld van een 'andere oorlog'. De concrete oorlog wordt pas expliciet met de komst van de soldaat in het...Maar wat als het precies de logica van het kader is die het geweld produceert...2000 ANTWERPEN Reisvoorstellingen in Vlaanderen: Brugge, Dilbeek, Gent, Hasselt, Leuven en Turnhout HET TONEELHUIS TONEELHUISPRODUCTIES IN JANUARI & FEBRUARI EROS

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
Ik zou nooit durven denken dat de creatie van Het Toneelhuis het verhaal van kunstencentrum Monty overbodig zou maken...Neen, de komst van Het Toneelhuis moet juist een aanleiding zijn om het verhaal van Monty aan te scherpen of nog een ander huis naast Monty te creëren...En nu is het bon ton om te spreken over 'we gaan met z'n allen in Het Toneelhuis'. Tegelijk zou ik graag hebben dat er vijf man en een paardenkop in een donker kot gaat zitten en dat ze een miljoen


Toon volgende resultaten