Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


4 document(en) met "Heterogeen Kritisch Open"Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Als kritisch marxist legde hij /ere plekken, tere punten bloot in het systeem, maar bleef geloven in een alternatief tegenover het kapitalisme...William Forsythe is ongerwijfeld een van de belangrijkste choreografen van onze tijd en is mede door zijn grote openheid en zijn groot kritisch vermogen het gedroomde voorbeeld van een bewust zoekend...Voor hem is "het voelen van de lucht tussen je vingers en in je oksel" essentieel; het is belangrijk een poosje niet te denken, niet te begrijpen, en zich open te stellen voor datgene wat je van de

Nr. 95, Februari 2005 • Elke Van Campenhout, Bojana Cvejić • The Mapping
zijn ervoor verantwoordelijk te werken aan een groeiend respect en tolerantie, simpelweg door binnen onze werking alle mogelijkheden tot onderhandeling open te houden, en dit vanuit een complete...hedendaagsheid' of 'contemporaneïteit'. Tot hier toe is er nog maar weinig kritisch discours ontwikkeld, dat deze aanspraken op vernieuwing, kritisch vermogen en hedendaagse relevantie ook werkelijk heeft onderzocht...Vertaling Jeroen Versteele POLITIEK etcetera 95 ••• 31 Artiest-gericht Heterogeen Kritisch Open Artiest-gericht Low profile Onderzoek

Nr. 112, Juni 2008 • Jeroen Peeters • Hoe zichzelf een houding geven, hoe zichzelf...
Een tocht, kriskras doorheen walk + talk, teneinde enkele van de aangehaalde kwesties verder open te plooien.2 De hand als partituur Hoe tegelijk dingen beleven en observeren...Maar van zodra de hand een bewegingspartituur wordt, bevat ze de kiem van een bewegingsvocabularium en een heterogeen universum...Die transformatie werpt een interessant licht op het ‘kritisch expressionisme’ van de tien makers, dat ondanks de vele verschillen lijkt te draaien rond een centrale fictie die zich als volgt laat

Nr. 113, September 2008 • Rudi Laermans • Hedendaagse dans tussen eigenheid en beleid
Hedendaagse dans is een heterogeen gebeuren, maar die vaststelling gaat ook op voor nogal wat hedendaags theater...Jeroen Peeters noemde dat in dit blad onlangs ‘een hernieuwd, kritisch expressionisme’3. Het resulteert in voorstellingen die, met een verschillende nadruk op een van de polen, een altijd singuliere...Ze variëren van democratische danscollectieven over netwerken als het net opgedoekte f,r,o,g,s Open Source tot allerhande samenwerkingsprojecten die niet uit zijn op een afgewerkt product, maar