Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


29 document(en) met "Hoger Instituut voor Dans" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
De 'Studio' - de huidige benaming dateert uit 1967, toen het een rijksinstelling voor hoger kunstonderwijs werd - kenmerkt zich door een halsstarrig vasthouden aan de 'acteursmythe', waarbij techniek...Kortere sessies worden afgewisseld met echte jaarcycli en er worden zowel tap-lessen gegeven op huisvrouwenniveau als Tai-Chi, Afrikaanse dans en ritme-oefeningen voor ingewijden...Lakborslei 108-116, 2100 Deurne) Stedelijk Instituut voor Ballet Opgericht in 1951; in 1961 volgde de omschakeling tot Stedelijk Instituut met drie afdelingen: lager onderwijs, lager en hoger

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Van bij de oprichting van de Studio van het Nationaal Toneel, het huidige Hoger Instituut voor Dramatische Kunst Herman Teirlinck, werd Lea Daan er aangetrokken als lerares bewegingsleer...Voor de choreograaf is het een formidabel systeem, maar voor de danser is het te theoretisch; misschien dat het daardoor ook nooit echt een hoogtepunt heeft gekend; daardoor of door de historische...Toen ik begon in de jaren 30, stonden diegenen die zich voor dans als vak interesseerden dans le dernier quadrille, maar vooraan - de solisten en de choreografen - waren het allemaal vreemdelingen

Nr. 8, September 1984 • (advertentie)
af, tweewekelijks op dinsdag, in het auditorium van het Hoger St Lukas Instituut; i.s.m...tot 3 entrees per voorstelling) SCHOOLVOORSTELLINGEN Bijdetijdse theatervoorstellingen voor kleuters, lagere school, lager en hoger secundair, door groepen uit binnen- en buitenland...filmfora voor lager en hoger secundair, met initiatie in de filmesthetica; het volledige programma wordt voorgesteld in een brochure die gratis kan besteld worden bij de Beursschouwburg

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
Zo vindt ze dat het gebouw aantrekkelijk moet gemaakt worden voor de toevallige voorbijganger: "er moet ook langs buiten wat kleur komen". Binnenin zal er plaats geruimd worden voor animaties, voor...Voor zover ik weet hebben in de gemeenteraad alle liberalen, CVP-ers en SP-ers voor mij gestemd...Hoger Instituut voor Dramatische Kunst Herneming: Na het Mirakel; William Gibson; regie: Martin van Zundert

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
werkten toen een week heel intens samen om de nieuwe sporthal van het Instituut voor Lichamelijke Opleiding in een theater om te turnen...Hoewel deze butohdan-sers geen echt nieuwe perspectieven openen voor de hedendaagse dans, moesten zij toch maar getoond worden aan een groter Newyorks publiek...Boven elkaar liggen er nu vier prachtige studio's. Dit wordt een beroemd adres voor de geschiedschrijvers van de postmoderne dans

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Wat is Dans-Bizzard-Edegem, goed voor een half miljoen...Te weinig toch voor wie zich in het theatergewoel wil wagen, voor wie er niet bij was en het wil leren kennen, voor wie fossielen niets zeggen...Leo Geerts 1) Anniek Grobben, Hedendaagse Belgische Rock-muziek in relatie tot het Buitenland, Provinciaal Hoger Instituut Toegepaste Communicatie, 1988, Antwerpen (ongepubliceerd

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Toch stond Blaubart, die ene productie die ik in Hamburg van Laokoon zag mij al zo tegen dat ik netjes bedankte voor de andere zes en voor de hele controverse...Eén van die recente ondernemingen is een didactisch videoprogramma voor kinderen van 8 tot 12 jaar, gemaakt door het Vlaams Theater Instituut : Theater...Heerlijk staat voor relaties die stuk voor stuk onderhevig zijn aan ontbinding, elk "februarigroen" is gedoemd te verdwijnen nog voor de lente is aangebroken

Nr. 28, December 1989 • Alexander Baervoets • Vlaams dansbeleid maakt geen school
Kan men voor gedegen klassieke dans nog in de meeste grote steden terecht, voor de hedendaagse dans is de situatie vaak hopeloos...Het is een lange strijd die Jeanne Brabants, de vroegere directrice van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen en stichtser van het Antwerpse Stedelijk Instituut voor Dans, nog immer voert...Steeds meer begint het Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogiek te Antwerpen dansleraren af te leveren

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Haar dans zoekt ingetogenheid, verstilling, een zekere strengheid, maar laat zich teveel illustreren, zodat er een gênant soort onderschriften ontstaan, waar ze geen dansante oplossing voor gevonden...Voor Steve Paxton bijvoorbeeld was Cunningham blijven steken in de academische conventies van de dans zelf...Deze verzameling interviews is een uitgave van Theaterpublikaties vzw, An-spachlaan 141-143, 1000 Brussel en het Nederlands Instituut voor de Dans, Herengracht 174, 1016 BR Amsterdam

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
Rijkscentrum voor Hoger Kunstonderwijs, wat Brussel betreft en tussen Studio Herman Teirlinck, het Conservatorium, het Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie, de Akademie voor Schone Kunsten en de afdeling...wat Antwerpen betreft, het Conservatorium, de Studio Herman Teirlinck en het Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie bestuurlijk één school worden vanaf 1 april 1991...Kamiel Cooremans van het Conservatorium, Alfons Goris van Studio Herman Teirlinck en Gerard Gaudaen van het Hoger Architectuur Instituut van het Rijk vervroegd pensioen aanvroegen, dat ingaat op het

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
Er is ook een nieuw decreet voor het Hoger Kunstonderwijs in de maak...organisaties voor Muziektheater en dans), ofwel bestaan uit medewerkers waarvan de helft reeds in het verleden meegewerkt heeft aan een produktie van een gesubsidieerd gezelschap of project zoals bedoeld in het...Voor de organisaties voor Nederlandstalige Dramatische Kunst, Dans en Muziektheater bedraagt dit verplicht te besteden gedeelte 50% van het globale subsudiebedrag; voor de kunstencentra is dit beperkt

Nr. 55, April 1996 • Lieve Demin • In het spoor van Laban
Deze tekst is grotendeels gebaseerd op onderzoek dat werd uitgevoerd samen met An-Marie Lambrechts voor het programma Dans in Vlaanderen van 1920 tot 1950 in de reeks De dans ontsprongen en voor het...Bewegingsonderricht voor toekomstige toneelspelers, in: Hulde aan Lea Daan, 27 oktober 1976, Hoger Instituut voor Dramatische Kunst, Antwerpen, 1977, p. 1-9 Godelaine, C. Het Vlaams...Terugdenkend aan Lea Daan, in: Jaarboek 1994-1995 van het Hoger Instituut voor Dramatische Kunst-Studio Herman Teirlinck, Hoger Instituut voor Dramatische Kunst, Antwerpen, 1995, p. 12-13

Nr. 55, April 1996 • Marc Holthof • De jicht van de zonnekoning
Er is, gender-theoretisch gesproken misschien wat voor te zeggen, voor zo'n lichaam...Raeves toont niet de reële lichamen van de studenten van het Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie (Lier), met hun kleine onvolkomenheden of zonnebank-kleur, maar een algemeen, zeer esthetisch...Voor de toeschouwer, en heel vaak ook voor de maker, weinig of niets

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Caroline Van den Borre • Tussen hogeschooldecreet en theaterpraktijk
Antwerpen leidt dit er bijvoorbeeld toe dat de bestaande toneelopleidingen (Studio Herman Teirlinck, Conservatorium en Hoger Instituut voor de Dans) moeten fuseren en onder de naam 'Departement...Het bevat weliswaar een aantal uitzonderingsbepalingen voor dramatische opleidingen, maar alleen al de doorgedreven regelgeving en de nieuwe structuur zorgen voor een aantal veranderingen die niet...De idee van een adviesraad voor onderwijs, naar analogie met de adviesraden voor de podiumkunsten, biedt misschien perspectieven

Nr. 58, December 1996 • Eva van Schaik • Een dure misser
Meer problematisch aan de titel van dit kunstboek is het woordje 'dans'. Dans thuis, dans op het scherm of op de buis, dans op straat, dans in de kerk, dans op school, dans volgens de boekjes...Gaat het over dans voor mensen of dans met mensen...Boven de Moerdijk hadden zij daartoe hun Gaskell, Adret, Birnie en Harkarvy, hun internationaal unieke groep voor de jeugd of hun internationaal georiënteerde folldore-dans

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Waar zijn we mee bezig?
gecontesteerd en de ldoof tussen 'oud' en 'nieuw' in de sector zelf liet zich onder meer voelen in enkele felle reacties die de studie van het Vlaams Theater Instituut Naar een ontwikkelingsbeleid voor de...Een antwoord op deze vragen vereist een gedetailleerd onderzoek, dat, geval per geval, nagaat waar elke structuur voor staat of wil voor staan...dan van organisaties in welk ander maatschappelijk terrein dan ook wordt van structuren die het creatieve werk ondersteunen gevraagd dat ze flexibel zijn, dat ze ruimte laten voor het 'onvoorziene', voor

Nr. 59, Maart 1997 • Personalia
Tuur Devens, leraar Duits en Nederlands, schrijft als free-lance dans- en theaterrecensent voor De Bond en Het Belang van Limburg; verder is hij dramaturg van het komende Internationaal Poppenfestival...Dirk Lauwaert doceert over film aan het RITS (Brussel) en over fotografie aan het Hoger Sint-Lucas Instituut (Brussel). Hij publiceert over velerlei onderwerpen in tal van periodieken...Myriam Van Imschoot is wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Culturele Studies (KU Leuven) en publiceert regelmatig bijdragen over podiumkunsten in De Morgen en diverse vakbladen

Nr. 60, Juni 1997 • Marianne Van Kerkhoven • Een sculptuur van sneeuw
Naast zijn interesse voor theater had hij ook een uitgesproken aanleg voor tekenen: in 1943 schreef hij zich in aan de Nationale Hogeschool voor Bouw- en Sierkunsten in Ter Kameren (Brussel), gesticht...Het laatste jaar van de oorlog volgde Brulin les aan het Hoger Instituut voor Toneel en Regie te Antwerpen, de eerste school met een meer uitgebreid curriculum dan het Conservatorium en in zekere zin...Tussen zijn aanvankelijke belangstelling voor het theater van Meyerhold of Brecht en zijn latere interesse voor Artaud of Grotowski ziet hij geen tegenspraak

Nr. 62, December 1997 • Clara Van den Broek • Klapstuk 97 en het dansgeheugen
Wat Cunningham nu voor hen en voor de hedendaagse dans kan betekenen of betekent, valt uit Love Radio Reunion geenszins af te lezen, of het zou moeten zijn dat Cunningham hen enkel nog tot waardeloze...sprekend in dit opzicht is het feit dat het Instituut voor Culturele Studies van de kul zoiets als een lezingenreeks rond ervaring en authenticiteit programmeerde, ter reflexieve ondersteuning van het festival...Naast het zoeken naar een houvast, een welomschreven vocabularium, heeft fascinatie voor academische dans ook, en vooral, te maken met fascinatie voor techniek, fenomenale techniek

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
Het podiumkunstendecreet dat in 1993 in werking trad, voorziet in een subsidieregeling voor theater-, dans- en muziektheatergezelschappen en daarnaast ook in een subsidieregeling voor 'kunstencentra...Omdat de financies afkomstig zijn van het theaterbudget en omdat de budgetten voor theater proportioneel veel hoger zijn dan die voor andere kunsten worden de theateractiviteiten de facto de norm voor...Profiel Nog voor het podiumkunstendecreet in voege trad, was er al kritiek op de 'schotten' tussen de diverse categorieën (theater, dans, muziektheater, kunstencentra). De kritiek betrof


Toon volgende resultaten