Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "Hoger Instituut voor Dramatische Kunst"Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Documenta is het herwerkte mededelingenblad van de VZW Documentatiecentrum voor Dramatische Kunst en het Documentatiecentrum voor Dramatische Kunst van de RUG...Alleen bij het Hoger Instituut voor Dramatische Kunst (Studio Herman Teirlinck) bestaat er een systeem van permanente evaluatie, waarbij de vier workshops gelijkwaardig zijn voorde evaluatie...Het Hoger Instituut voor Dramatische Kunst leidt cabotins op, geen acteurs

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
voor artistieke werking', het latere CAW (Comité voor Artistieke Werking), onder de impuls van Roger Avermaete en Jef Vandecauter...Van bij de oprichting van de Studio van het Nationaal Toneel, het huidige Hoger Instituut voor Dramatische Kunst Herman Teirlinck, werd Lea Daan er aangetrokken als lerares bewegingsleer...Voor de choreograaf is het een formidabel systeem, maar voor de danser is het te theoretisch; misschien dat het daardoor ook nooit echt een hoogtepunt heeft gekend; daardoor of door de historische

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
het dossier over opleiding stellen we als eerste instituut de Studio Herman Teirlinck voor...stichting van de toneelklas bij het Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunst (Ter Kameren) in 1928...Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Paleis der Academiën, 1983 (10) Fons Goris, Over de opleiding van de tonelist, p. 2 en 5 (11) Hoger Instituut voor Dramatische Kunst, p. 21

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
Zo vindt ze dat het gebouw aantrekkelijk moet gemaakt worden voor de toevallige voorbijganger: "er moet ook langs buiten wat kleur komen". Binnenin zal er plaats geruimd worden voor animaties, voor...Ik bedoel: dat doe je niet voor de persoon die weggaat, maar gewoon voor het gezicht van je theater...Hoger Instituut voor Dramatische Kunst Herneming: Na het Mirakel; William Gibson; regie: Martin van Zundert

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
De zware muziek die in De Vrek over de dramatische momenten uitgestreken werd, of in Romeo en Julia nodig was om de emotionele onmacht van de acteurs op te vangen, moest plaats maken voor het...De kunstenaar begrijpt niet dat zijn kunst kunst-matig is, en enkel wrevel veroorzaakt, dat er voor authentieke appreciatie in deze wereld van wanhopige arrivisten (Hamiets Deense hof, Tsjechovs...inspecteur-generaal van de Dienst Letteren en Dramatische Kunst, Koloniënstraat 29-31, lokaal 4.13, 1000 Brussel (tel

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Dat doen ze doorgaans niet voor musea, dus maak ik me sterk voor nieuwe vormen en of dat kunst is of niet maakt me niet uit...Festivals zijn een noodzakelijke affiche voor de kunst (zie Etce tera 23:34-38). Een theaterfestival bestond er eigenlijk niet meer in Vlaanderen, sinds het Kaaitheater de tweejaarlijkse...Een Malevich- vierkant, maar hier wordt het pure (de doorzichtigheid van het glas) begrensd door de kunst (het witte doek). Een metafoor voor wat echt en wat kunst is. Het geheel baadt in een sfeer

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
De organisaties moeten ofwel in het verleden ten minste één produktie gerealiseerd hebben met een minimum aantal voorstellingen (1) voor organisaties voor Nederlandstalige Dramatische Kunst; 5 voor...Enkel voor de organisaties voor Nederlandse Dramatische Kunst werden, in algemene bewoordingen, criteria omschreven die de bevoegde adviesraad moeten toelaten de artistieke kwaliteit, de globale...Voor de organisaties voor Nederlandstalige Dramatische Kunst, Dans en Muziektheater bedraagt dit verplicht te besteden gedeelte 50% van het globale subsudiebedrag; voor de kunstencentra is dit beperkt

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
De prijs die voor die ontkenning betaald wordt, is die van een irrationele angst voor wat buitengesloten wordt...januari-februari 1993) Studio Herman Teirlinck Hoger Instituut voor Dramatische Kunst Directie: Toon Brouwers Artistieke Leiding: Jan Decleir 4-jarige opleiding...leidend tot de 'meestergraad' in de dramatische kunst; afdeling toneel afdeling kleinkunst optie cabaret/musical-chanson optie cabaret/woordkunst Enkel toegang na een

Nr. 44, Februari 1994 • Marleen Baeten • Doink!
Jos van Kan, regisseur van Paard Parel en boer Dees, zegt in dit verband: 'Theater voor kinderen is voor mij niet anders dan voor volwassenen...het informatieve deel is er aandacht voor het ontstaansproces van de voorstelling en voor leven en werk van Paul Van Ostaijen...Vooral voor de kleinste kleuters is een theaterzaal niet de meest geschikte plek om van theater te genieten

Nr. 55, April 1996 • Lieve Demin • In het spoor van Laban
Deze tekst is grotendeels gebaseerd op onderzoek dat werd uitgevoerd samen met An-Marie Lambrechts voor het programma Dans in Vlaanderen van 1920 tot 1950 in de reeks De dans ontsprongen en voor het...Bewegingsonderricht voor toekomstige toneelspelers, in: Hulde aan Lea Daan, 27 oktober 1976, Hoger Instituut voor Dramatische Kunst, Antwerpen, 1977, p. 1-9 Godelaine, C. Het Vlaams...Terugdenkend aan Lea Daan, in: Jaarboek 1994-1995 van het Hoger Instituut voor Dramatische Kunst-Studio Herman Teirlinck, Hoger Instituut voor Dramatische Kunst, Antwerpen, 1995, p. 12-13

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Caroline Van den Borre • Tussen hogeschooldecreet en theaterpraktijk
Antwerpen leidt dit er bijvoorbeeld toe dat de bestaande toneelopleidingen (Studio Herman Teirlinck, Conservatorium en Hoger Instituut voor de Dans) moeten fuseren en onder de naam 'Departement...Het decreet bevat weliswaar een aantal uitzonderingsbepalingen voor de studiegebieden audiovisuele en beeldende kunst, muziek en dramatische kunst...Ook hier een uitzondering voor de opleidingen dramatische kunst: dit artikel is pas van toepassing vanaf 1 oktober 1998

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven, Pascal Gielen • Het kostbare theaterarchief van de BRTN
Declerck, provinciegouverneur van Antwerpen en begin jaren '50 voorzitter van de Nationale Raad voor Dramatische Kunst, red...Na de oorlog kwam ik vaak met mijn vader naar het NIR-gebouw (NIR, Nationaal Instituut voor Radio-Omroep, van 1930 tot 1960 de voorloper van de brt, red...Carlos Tindemans voor Vlaanderen, Anton Koolhaas voor Nederland, Henning Rischbieter van Theater Heute voor Duitsland en Bertrand Poirot-Delpech van Le Monde voor Frankrijk commentaar op het voorbije

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
Omdat de financies afkomstig zijn van het theaterbudget en omdat de budgetten voor theater proportioneel veel hoger zijn dan die voor andere kunsten worden de theateractiviteiten de facto de norm voor...Voor de periode 1997-2001 adviseert de Raad voor Kunstencentra voor een totaal van 183.000.000 fr...dramatische kunst, dans of muziektheater of op het vlak van multidisciplinaire kunstuitingen met Nederlandstalige dramatische kunst, dans of muziektheater als hoofdbestanddeel'. De productiecriteria waaraan een

Nr. 71, Maart 2000 • (advertentie)
Hoger Instituut voor Dramatische Kunst Koninklijk Vlaams Conservatorium Hoger Instituut voor Dans 1 april 2000 Inlichtingen: Hoger Instituut voor Dramatische Kunst...03/244.18.00 - e-mail: secr@dptd.ha.be Hoger Instituut voor Dans, tel

Nr. 112, Juni 2008 • Ive Stevenheydens • De vibe van een nieuw begin
Het in de Japanse psyche zo diep gewortelde respect voor de andere, blijkt hier deels verantwoordelijk voor te zijn.4 Twee: de Japanse podiumkunsten kampen met enorme problemen qua...zijn lichaam op een bepaalde manier, met aandacht voor het ‘weke’), urgentie en site-specificity (de performances zijn vaak gemaakt voor een bepaalde plek of gelegenheid), en de wil om het instituut en het...Niet alleen brengen de sessies bij de Aziatische deelnemers een grote(re) nieuwsgierigheid voor elkaar teweeg, ook hangt het unieke gevoel in de lucht dat we voor een beloftevolle toekomst staan