Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


185 document(en) met "Hoop en Liefde" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultaten



Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
waardevolle component in het BKT omdat hij vanuit speldrift het theater benadert, en misschien vanuit het oppervlakkige naar de diepte boort, terwijl ik eigenlijk theater vanuit zijn inhoud en vanuit analyse en...Alleen zijn de passanten in het BKT vaak voortgekomen uit het feit dat we af en toe stukken wilden met meer mensen en daar maar af en toe de mogelijkheden voor hadden...Daarnaast groeide uit de Horvath-produktie Kasimir en Karoline (regie van Hugo Van den Berghe) een nieuwe artistieke lijn rond Ronnie Commissaris en Dirk Buyse van vooral realistische en

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Ik zag iets, bitterder dan de dood: de vrouw, die een valstrik is, wier hart een net is en wier handen boeien zijn ... En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud...zuiver en rein... Het is de onmetelijke woestijn, waar de mens nooit alleen is... De zee is slechts beweging en liefde...Omen Wat zware last is het toch, meester, die hen zo luid en jammerlijk doet kermen ? Nemo Er is geen hoop voor dezen om te sterven; en zo verachtelijk is hun donker leven dat ieder ander lot hun

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Zoals ik ook hoop dat de Mülheimer Theatertage blijven voortbestaan: in zijn eerlijkheid onderscheidt het zich van vele festivals die veel rommel bevatten, en het biedt informatie: in weinige dagen...gaf, en naar de verkenning tot van de correlatie tussen enerzijds liefde, anderzijds geweld, haat en dood, Salome ademde, mede door de erg pre-rafaelietische beeldvorming, een perverse laatromantische...verheerlijkte androgynie), tussen dag- en nachtzijde van dingen en mensen (zie de coni-unetio, in het stuk tussen de Atheense werkelijkheid en de wereld van het woud; Atheners en elfen, Oberon en Theseus, Hippolyta

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
1980 ondernam het KNS-gezelschap immers zijn "laatste verhuis-tocht naar de hoop en naar bredere horizonten* (1) -- lees naar de nieuwe Stadsschouwburg...Het uitgewerkte idee van de gebogen voorgevel als hoofdingang (waarschijnlijk geïnspireerd op het Parijse Théâtre Feydeau van de architecten Molinos en Legrand) en vooral de bijhorende functionele...soms hoogstaand, vaker gebracht door tweederangsverenigingen (artistiek dan) als 'Hoop en Liefde', 'Club Telegraphic', 'Club Fraternel' en andere 'Ant-werpen's Postfanfares'. Vanaf het

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Ik althans vind, dat een acteur de plicht heeft mee te denken over zijn rol en het concept van de voorstelling, hij kan en mag dat niet geheel en al aan de regisseur overlaten...dejonge cineast, zijn ongeremde experimenteerlust, en vooral zijn liefde voor de acteurs (o.m...Misschien wel, maar dan hoop ik alleen dat meer acteurs en theatermakers "sadisten/ masochisten" worden, dan zouden er meer interessante voorstellingen te zien zijn in België

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Het subtiele spel van licht dat de speelruimte en de acteur vervormt, onthult en ongrijpbaar maakt drukt veel meer de psychologische en emotionele toestand van het personage uit dan de verbale en...Verder gebruikt Béjart ook citaten uit de circuswereld, en dat precies in een tekst waar het gaat om versmade liefde...Hij tekent deze individuele strijd tegen psychische, politieke, sociale, historische, culturele achtergronden en bouwt daarbij voortdurend spiegeleffecten in. Hoop, teleurstelling, verraad

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • De Shakespeare-Strauss-Bogaerts-connectie
Nochtans is er een sprankeitje hoop: wanneer Titania aanvaardt dat ze een oude vrouw is geworden, kan ze weer bij haar oude minnaar komen en bij hem een stil geluk vinden...Die buitenlandse toonaard is verdwenen en het stuk klinkt op alle punten juist, zachter, ironisch en van bij ons...Daarop sluit dan ook de interpretatie van de Oberon- en Titania-rol aan, die Bogaerts eerst voorstelt in een aap-mens mengvorm (heel mooi geacteerd door Warre Borgmans en Tania Van Der Sande

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Voorbij de evidenties van Müllers 'Quartett'
Mozarts Lucio Silla zegt Celia, zus van de dictator Silla, en eigenlijk een nevenpersonage: "Als bij de minnaars de hoop niet meer leeft, zich in eikaars aanblik te verlustigen, dan kwijnt ook bij de...Doorheen het aspect 'liefde tussen man en vrouw' heeft Chéreau die illusie uiteengerafeld, ontmaskerd...de heteroseksuele liefde, als uitzichtloos verschijnsel, tonen, hij legt de nadruk op de materiële en historische context, op het noodlot

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Nu verschijnen een aantal technici als toneelspelers, mensen die het vak geleerd hebben en over een hoop technieken beschikken die wij best hadden kunnen gebruiken...En wat zegt Shakespeare over de liefde...Maar de oudere generatie en haar speelstijl sterven af en de nieuwere generatie heeft dit erfgoed niet kunnen opvangen en reproduceren in een hedendaagse context

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Zijn liefde voor het theater en het theatrale heeft hij vaak weten aan te wenden om de routine van het officiële Engelse theater te doorbreken...Daarnaast toonde het boek aan dat mensen, wanneer ze en water en voedsel ontberen, volledig egoïstisch en wreed worden: dit einde van de moraal sloot prachtig aan bij het diepe pessimisme dat we bij...353 in de Amerikaanse editie, 1974); en over King Lear: Er is in King Lear - en Brook was de eerste die dat ontdekte - een combinatie van waanzin, passies, trots, dwaasheid, heerszucht, anarchie

Nr. 12, Januari 1985 • Pol Arias, Jef De Roeck, Klaas Tindemans,... • SEIZOEN 1984-1985
Gilis met Door de liefde verrast van Marivaux, Dehert met Müller en Ibsen...Opvallend dit seizoen was de inbreng van enkele scenografen: Niek Kortekaas (Schrebers Moestuin, Brialmont), Marc Cnops (Door de liefde verrast, NTG; Les Mystères de l'Amour, Arca) en Johan Daenen...intelligentie) en Fabre (om de kracht van zijn beeld- en tijdsgebruik), Rijnders en De Keersmaeker: hun werk blijft boeien

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Het technisch personeel en de machinisten kregen met een pro-duktief 'levend' gezelschap vanzelfsprekend een hoop meer werk op te knappen...Het was bovendien een kwantitatief kleine ploeg, in totaal slechts 30 personeelsleden: de directeur, geassisteerd door een zakelijk leider (Albert Hanssens) en twee bedienden, tien acteurs en zeven...scenografische elementen schragen een regieconcept (Dantons Dood); er is een grondiger dramaturgische lezing van teksten (Door de Liefde verrast) en natuurlijk de confrontatie met die andere regisseurs

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
De Sapeurloot (Rik Hancké) en zijn minnaressen Apostasie (Lisette Mertens) en Espermanza (Lydeke Harsch-nitz) bewegen en schreeuwen zich met hels ritme door dit taaigedrocht, even vinnig begluurd en...Maar: om de conflictueuze familierelaties binnen het uitzichtloze isolement van de familie Pattini, om de zuivere kinderlijke liefde tussen Andrea en haar broer Thomas, om de machteloosheid van het...Zo verwerd Andrea (Veerle Van Overloop) tot een eigenwijs en opgewonden standje, niet bepaald het introverte overgevoelige type dat zelfmoord pleegt na haar liefde verraden, vertrapt en bevuild te

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
De jongen wenst tekst en uitleg en na heel wat intimidatie krijgt hij tenslotte Eddie's en May's verhaal te horen over hun vaders ontrouw en de noodlottige, incestueuze relatie die eruit voortvloeide...Het stuk handelt inderdaad over verscheurde mensen: over de haat/liefde verhouding van een halfbroer en halfzuster; over Mar-tins aarzeling tussen Eddie's en May's versie ven de feiten; over de Ouwe...Hij wordt gefascineerd door grensgebieden waar tegengestelden botsen of vervagen: cultuur en natuur, mannelijk en vrouwelijk, liefde en haat, exogaam en endogaam, fictie of droom en werkelijkheid

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
de Bom, voorzitter van het DGG en eindredacteur-coördinator voor het boek, ergert zich naarmate de tijd verstrijkt meer en meer aan de nonchalance van sommige redacteuren en overweegt meer dan eens...1949 en 1969 - wordt in 1965 opgestart wanneer de toenmalige voorzitter van de VTB-VAB, Jozef van Overstraeten, het initiatief neemt om vanuit deze verenigingen en op voordracht van een jury bestaande...voorbeeldig", "Zijn acteurs konden zeer vlot en natuurlijk spreken en tevens buitengewoon soepel en echt acteren; nergens werden declamatorische effecten in de dialoog en evenmin valse pathetiek in het spel

Nr. 14, Juli 1986 • René Verheezen • Moeder
Uw gezin is alles voor u. U geeft uw man en uw kinderen al uw tijd en uw liefde...ik het altijd meer voor hem heb gedaan, en nu heeft hij een ander en ik weet niet wat ik moet doen dokter...Iedereen in zijn eigen kamer, en af en toe komen we bijeen om te paren, of om feest te vieren, of om te huilen bij een lijk

Nr. 15, September 1986 • Paul Pourveur • Le diable au corps
Zij Door hemel en aarde, door spraak en slijm, door afwezigheid en gewoonte, door paradox en ambiguïteit, door attentie en intentie, door begeerte en...als mijn liefde voor haar... En ondanks de grootheid van mijn werk, zal elke dag grijs en grauw zijn voor mij, elke dag een nieuwe foltering, de eenzaamheid die als kleine klauwtjes aan...het onze liefde misschien... Zij Ik hoop toch dat, als we samen verder leven, we het huisgerief en het behang niet zullen houden... Hij Huisgerief!? Wat

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
En dan te bedenken dat ooit de hoop gewekt werd dat dit HTP, met zijn Jan Decorte, de oase zou zijn...Toen gaf de hoer toe aan zijn verlangen en terwijl liefde en dood zachtjes in elkaar vloeiden en zweet en bloed zich mengden op zijn huid stierf de mandarijn, opbrandend, in haar omarming...Het sterkst komt het samenvallen van dagelijkse en gespeelde realiteit echter tot uiting in de thematische parallellen waarop het hele stuk is gebouwd: theater maken = de liefde bedrijven = doodgaan

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
De groepsevoluties, waarin nonchalance en slordigheid verward werden met spontaneïteit en een hoop schuddende lichamen met swingende exuberantie, bestonden voornamelijk uit het springend oversteken...Want hoe meedogenloos, wreed, sardonisch en vernederend de nacht ook verloopt, en hoe kwaadaardig ieders zwakheden ook geëtaleerd worden, de oude pastoor en zijn onderpastoor zijn (zoals Martha en...De oude pastoor werd door Wieme op een ontroerende en subtiele wijze vertolkt: tegelijkertijd bekrompen en genereus, genadeloos en liefdevol, waanzinnig en scherpzinnig, ... alle gezichten van de oude

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Côté jardin: een koppel komt binnen en stopt ter hoogte van de twee vrouwen: de hoedenmaker en de hoedenmaakster...Regisseur Marc Liebens (links), dramaturgen Jean-Marie Piemme en Michèle Fabien en auteur Jean Louvet (rechts, staande) in het decor van "Conversation en Wallonie" - Ensemble Théâtral Mobile, 1978...Zij halen gisteren en morgen door elkaar en hollen van de ene vergadering naar de andere


Toon volgende resultaten