Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


96 document(en) met "Houvast" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
De zes acteurs hebben het echter niet gemakkelijk om gedurende meer dan een uur, met als houvast slechts een klein brokje dialoog of enkele flarden muziek, het gecreëerde beeld zuiver te houden...Wat overblijft is de totale eenzaamheid van gealliëneerde mensen zonder houvast, want hun 'liefde' mist elke overgave, passie, lust...Op de tonen van Mozarts Zauberflöte leidt Kalldewey - call away ? - de houvast zoekende marionetten dan ook weg als de Rattenvanger van Hameln

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Zit de klad in dat gezelschap, Balfoort heeft bewezen dat dit met hem niet het geval is. Hij speelt erg gemotiveerd zijn solo en heeft aan regisseur Jacky Tummers een stevige houvast gehad

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Met name de acteursbehandeling is zo bewust amateuristisch dat het enige theatrale houvast de tekst en de analyse daarvan is. Die analyse is uiterst intelligent en indrukwekkend, (letterlijk) en wordt

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Ten eerste werd de toeschouwer - die in deze tijden ook meer behoefte heeft aan een houvast dan aan een vacuüm - goeddeels afgeschrikt door een rage van enige stylistische nieuwlichterij ('nieuwe

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Geen bewustzijn meer, geen houvast, geen geweld van mannenvuisten, geen vrouwenfierheid, geen adel meer

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Elk houvast valt weg, van een echte plot is nog nauwelijks sprake en de waarheid (de leegte, het holle) achter de valse schijn wordt blootgelegd

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans, Pieter T'Jonck • Gerardjan Rijnders : "Ik heb vanuit mezelf...
Als ik maar een houvast heb, of alibi's, dan kan ik ook nog iets over mezelf kwijt raken

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
Maar ze hebben me houvast gegeven toen ik me aan ze gehouden heb, toen ik ze ben nagekomen, toen ik me aan ze onderwierp...Waaraan ik houvast heb gegeven...Dat zijn de oude regels, tegen wie ik gezondigd heb, aan wie ik me gehouden heb, die zich niet aan mij gehouden hebben, die tegen mij gezondigd hebben, die mij niet zijn nagekomen, aan wie ik houvast

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Puberteitsproblemen zoals de ontluikende sexualiteit, de twijfels over zichzelf, het nergens bijhoren, het houvast zoeken, kortom de groei naar volwassenheid, worden slechts op een banale manier

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
De overdaad aan visuele associaties in het middendeel (Medeamateriaal) biedt echter te weinig houvast: flarde tekst verdrinken in een te letterlijk bloedbad

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
Gelukkig had ik de tekst wat nagelezen, zodat ik net voldoende houvast had, maar wie dit niet gedaan had, wist tijdens de pauze niets over het gebeurde

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
De angst voor de totale ontreddering wanneer de mens louter rollen speelt en verzaakt aan het houvast van een diepere identiteit, gedramatiseerd door Hoss in Tooth, en de gezamenlijke invloed van

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
toch een soort houvast aan het toneel 'zoals toneel nu eenmaal was'. Alhoewel... Je was al een beetje voorbereid door wat Mickery hier met die kleine Engelse en Amerikaanse...Toen die houvast van 'toneel zoals dat nu eenmaal altijd was' verdween, zocht je een nieuw houvast en merkte je dat dat alleen nog je eigen reacties konden zijn

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
het tweede deel krijgt men dezelfde tekst voorgeschoteld, maar in een andere volgorde, met nog minder narratief houvast...De niveaus in tekst en spel schuiven voortdurend over elkaar, je verliest elk houvast, behalve de reële aanwezigheid van die ene acteur

Nr. 14, Juli 1986 • Geert Opsomer • Staatsprijs voor René Verheezen
Ze refereert naar de oudtestamentische Job, ze is net als hij terechtgekomen op de mesthoop van de maatschappij . Het verschil is dat Moeders religieuze roeping (haar laatste houvast, net als Strauss

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Voor Daedalus tekende echter Guy Cassiers als regisseur, wat me enig houvast en dus vertrouwen gaf

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Wat is dan het houvast in de opleiding

Nr. 18, Juni 1987 • Luk Van den Dries • Tie3 zonder Tone Brulin
De Tie3-toeschouwer die normaal op de naam Tone Brulin afkomt (naar Tie3 gaan betekende toch op bezoek gaan bij Tone Brulin, genieten van zijn typische theatertaal) had bij deze produktie geen houvast...Houvast aan ruimtelijke coördinaten heeft het publiek ook al niet, Tie3 beschikt niet over een eigen zaal...Helemaal zonder houvast ben je niet

Nr. 18, Juni 1987 • Pauline Mol • DAG MONSTER
en door de wind de grond niet vindt vert houvast hou vast hou alles vast pak met je handen dan de tafel vast of zet je voeten op een stoel voel aan de muren dat je

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Voor de deelnemers geeft dit een houvast wat ze kunnen grijpen of waartegen zij zich kunnen afzetten


Toon volgende resultaten