Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


118 document(en) met "Hugo De Greef" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Hugo de Greef schetste ooit, in een bijdrage van Ons Erfdeel (2), de krachtlijnen voor een nieuwe theaterpolitiek...De kunstenaar formuleert zijn institutionele verlangens -- het artistieke initiatief -- en beide componenten vinden elkaar, zo rechtstreeks mogelijk (liefst zonder adviesraden, vindt de Greef) in een...Hugo de Greef, "Meer vrijheid voor het theater

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
Ten vierde: de samenstelling van de Raad voor de Podiumkunsten, een probleem waar de werkgroep nog niet uitgeraakt was en waar ze voorstellen overliet aan de Executieve zelf...Naar mijn gevoel haalt de euforie van de erkenning hier de bovenhand op de realiteit van het ontwerpdecreet : er is de eis om enkel (relatieve) debutanten aan het werk te zetten, wat de werkplaatsen...Middenstanders Het bestuur van het Brusselse BKT besliste eind vorig seizoen om de artistieke leiding over te dragen aan Hugo de Greef, wat de facto neerkwam op een overdracht van de BKT

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
bepaalde manier moeten de professionelen toch aan het woord komen, dus beter via een structuur, dan via de vrije markt van de lobbying - is de kwaliteit van de adviezen, een kwaliteit die de voorwaarde is voor...Klaas Tindemans (Zie het 'debat' tussen Minister Dewael, Hugo de Greef en Walter Tillemans in De zevende dag, BRT televisie, 20 mei 1990) De Tijd Antwerpen...Samenstelling van het programma : Stella (Rosas), Les Porteuses de Mauvaises Nouvelles (Wim Vande-keybus), De tijd en de kamer (Arca), De mompelaar en de liefde (Speel-teater), Ali, a 1001 nightmare

Nr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
Hugo De Greef, artistiek leider, doet zijn belofte gestand...Pogingen om het vernieuwend risicokarakter van de marge te behouden, dit werk in een breder kader te presenteren en door een publiek te laten accepteren,(...), daar ligt onze ambitie", aldus De Greef...Voor Hugo De Greef blijft het pro-duktieluik - hij spreekt ook liever van een "kunstenaarscentrum" dan van een kunstencentrum - het belangrijkste, maar omwille van de confrontatie is het receptieve

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
wanten' als Hugo de Greef (Kaaitheater), Theo Van Rompay (Beursschouwburg) en Jari Demeulemeester (Ancienne Belgique). Een kort telefonisch interview met hem leerde dat men daar vanuit de nieuwe vzw ook niet...kloosterlinge of de roem van de concertpianiste; de verlossing van de verslaving (drug en drank); de extatische versmelting met de natuur...Wie is hier nog vertrouwd met de verwikkelingen van de Spartacusopstand of de slag bij Stalingrad, wie kent de opstand van 1956 en weet dat de bouwvakarbeid in de DDR een reformschool was voor ex

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
Daarom ook vond Marivaux dat de debitering van de tekst en de gestiek van de akteurs niet mochten gepaard gaan met een grote inleving in de psychologie van de personages...Hugo De Greef, seizoensoverzicht 1990-91). Openlijk Europees van opzet was de CTE (Convention Théâtrale Européenne), in 1987 opgericht door Daniel Benoin (Comédie de Saint Etienne), Heribert Sasse...De verklaring voor Shakespeares inkonsekwentie moeten we zoeken in de speciale sfeer waarin hij zijn Midsummernight's Dream situeert : in de wereld van de droom en de fantasie; of nog ruimer : de

Nr. 35, September 1991 • Theo Van Rompay • Het Theaterfestival 1991
De festivaldirecteur van zijn kant benijdt de flexibiliteit van de schouwburg, de mogelijkheid om direct te kunnen inspelen op de actualiteit...De stap die Kaaitheater toen zette was een logische institutionele vertaling van de inhoudelijke koers die Hugo de Greef vaarde sinds 1977...Antwerpen Afgaande op de hardnekkigheid waarmee zowel Antwerpen, bij monde van Frie Leysen (toen nog directeur van deSingel), als Brussel, op initiatief van Hugo de Greef en Karel Anthie-rens

Nr. 40, Februari 1993 • Stef Ampe • Arm Brussel
De belangstelling voor de mogelijke potentie van een aankomende generatie is ronduit overal afwezig: in de theatersector zelf, nagenoeg op alle beleidsniveau's (met uitzondering van de Vlaamse...Intiatiefhemer Hugo De Greef is dankzij, misschien zelfs ondanks, het Kaaitheaterfestival tot het besef gekomen dat een permanente, continue werking noodzakelijk was en blijft...Brussel was toen nog the place to be, de stad waar zowel belangrijke experimenten als premičres plaatsvonden,... Gaandeweg ontstonden in de jaren tachtig in de (middel-)grote Vlaamse steden en in de

Nr. 41, April 1993 • Inhoudstafel
Jans Aan dit nummer werkten mee Tom Blokdijk, Johan de Feyter, Hugo De Greef, Karolien Derwael, Paul Goossens, Patrick Jordens, Johan Reyniers Administratie...34 Theater: de Abele Spelen van Dora van der Groen Bart van den Eynde las de Vlaamse en vooral de Nederlandse recensies...37 Beleid: het nieuwe podiumdecreet Een aantal bedenkingen door Hugo De Greef

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
Hugo De Greef stelt een diagnose en doet enkele therapeutische suggesties...Hugo De Greef Hugo De Greef is directeur van het Kaaitheater (Brussel) VAN GOGH, DE ZELFMOORDENAAR DOOR DE MAATSCHAPPIJ van Antonin Artaud vertaling: Jules...DE KNIE VAN DE VOETBALLER (OVER PASOLINI) script: Willem Carpentier & Rudi Meulemans regie: Rudi Meulemans spel: Willem Carpentier, Caroline Rottier en Andreas Van de Maele door DE

Nr. 41, April 1993 • Johan Thielemans • Klein en klein
De vergelijking met het Kaaitheater gaat niet op: Hugo De Greef heeft op zeker ogenblik een uitstekend festival uitgebouwd, maar hij heeft er na een tijd genoeg van gekregen om alleen maar een...Maar niets in de persoonlijke ontwikkeling van De Greef, met de bekende opwindende resultaten, geeft ons het recht om te zeggen dat hij bewezen zou hebben dat een festival niet hoeft...Hijzelf zal toch wel beter dan wie ook weten dat de bouwplannen van de Beursschouwburg financieel nog lang niet rond zijn, en dat voor de KVS de eenvoudigste onderhandelingen tussen stad en

Nr. 44, Februari 1994 • Inhoudstafel
Opgericht in 1982 door Hugo De Greef en Johan Wambacq...Etcetera Tweemaandelijks, jaargang 12, nummer 44, 15 februari 1994 4 Over de noodzaak van cultuur Peter Stein bij de aanvaarding van de Erasmusprijs...64 Paperassen: sociaal statuut / tewerkstelling Bijdragen van Paul Corthouts en Cecilia De Moor Foto Omslag Les Ballets C. de la B., Bonjour Madame / Patrick De Spiegelaere

Nr. 45, April 1994 • Pieter T'Jonck • Dossier: de jonge groepen
De nieuwkomers houden zich ver van de gevestigden uit een soort wrok, terwijl de gevestigden angstvallig aan hun positie vasthouden, met de hete adem van de jonge turken in de nek...Guy Cassiers: Dat is ook de manier waarop een Hugo De Greef destijds stond tegenover mensen als Anne-Teresa De Keersmaeker, Jan Fabre, Jan Lauwers... Hugo keek rond wat er gebeurde...Jullie benadering is inderdaad verwant aan de manier waarop Hugo De Greef destijds in de diepte wou werken

Nr. 45, April 1994 • Inhoudstafel
Opgericht in 1982 door Hugo De Greef en Johan Wambacq...Eindredactie Johan Wambacq Aan dit nummer werkten mee Marleen Baeten, Hildegard De Vuyst, Stef Driezen, Hugo Durieux, Rudi Laermans, Eddie Vaes, Win Van Berkel, Kurt...boekhandels van Vlaanderen en Nederland en in de volgende theaters en culturele centra: Aalst Centrum Netwerk, de Ridderstraat 28- Antwerpen - DeSin-gel, Desguinlei 25 - Monty, Montig-nystraat

Nr. 46, Januari 1994 • Johan Thielemans • Een festival met kinderziektes
ik kom". Dat er niets in Brussel gebeurt, zal mensen als Jo Dekmine van het Théâtre 140, of Hugo De Greef van het Kaaitheater wel Volksvernietiging of mijn lever is zinloos, De Trust / Raymond...Het spektakel van Heiner Goebbels Ou bien le débarquement désastreux leverde in het Lunatheater een prachtige avond op, maar het is geen geheim dat Hugo De Greef zelf druk in de weer was om het naar...Als dit nu de eerste stap is naar een ontdekking van de artistieke activiteiten van de KVS, dan is dat, in de Brusselse context, een belangwekkend effect

Nr. 46, Januari 1994 • Inhoudstafel
Opgericht in 1982 door Hugo De Greef en Johan Wambacq Redactie Pol Arias, Peter De Bie, Erwin Jans, Bruno Koninckx, An-Marie Lambrechts, Geert Opsomer, Gunther Sergooris, Agna Smisdom...02/ 767 94 14, fax 02/ 767 5115 Etcetera Tweemaandelijks, jaargang 12, nummer 46, oktober 1994 3 Redactioneel De toekomst van Etcetera 4 Portret van de...46 Patrice Chéreau Johan Thielemans over een van de belangrijkste theater-, opera- en filmregisseurs 50 Benjamin Britten bij de Vlos en de Munt Gunther Sergooris zwaait de lof

Nr. 47, December 1994 • Inhoudstafel
Opgericht in 1982 door Hugo De Greef en Johan Wambacq Hoofdredactie Marleen Baeten Redactie Pol Arias, Erwin Jans, Bruno Koninckx, An-Marie Lambrechts, Geert Opsomer...Theatercentrum, Theaterplein -Theaterwinkel, Sint-Jacobsmarkt 74 -Theater Zuidpool, Arenbergstraat 28 -Brugge De Korre, Kraanplein 7 -Theater De Werf, Werfstraat 108 -Brussel Beursschouwburg, Auguste Ortsstraat 22...Gunther Sergooris was in de Vlaamse Opera en in de Munt 37 Theater aan de overkant van het Kanaal Johan Thielemans noteert enkele bevindingen 39 Hugo Claus Freddy Decreus

Nr. 48, Februari 1995 • Inhoudstafel
Opgericht in 1982 door Hugo De Greef en Johan Wambacq Hoofdredactie Marleen Baeten Kernredactie Pol Arias, Kurt Lannoye, Kristel Marcoen, Bart Van den Eynde, Myriam Van...Brugge De Korre, Kraanplein 7 -Theater De Werf, Werfstraat 108 -Brussel Beursschouwburg, Auguste Ortsstraat 22 - De Munt, Muntplein -Kaaitheater, Akenkaai 2 - Koninklijke Vlaamse Schouwburg, Lakensestraat...Kurt Lannoye en Marleen Baeten interviewen Minister Weckx 9 De parabel van de olifant Ali Khedher over cultuur en politiek 13 Oedipus/In Kolonos door de KVS Freddy

Nr. 50, Juni 1995 • Christoph De Boeck • Durven springen
Christoph De Boeck praatte met Hugo De Greef (artistiek leider Kaaitheater), Waas Gramser (Maten, waar de produkties in gezamenlijk overleg tot stand komen) Lucas Vandervost (artistiek leider...Dat zegt Hugo De Greef en het zet meteen de toon van de relatie tussen theatermakers en critici...Hugo De Greef neemt af en toe de telefoon om een recensent om verduidelijking te vragen of om onvrede te ventileren

Nr. 50, Juni 1995 • Luk Van den Dries • Redactioneel
Het waren in eerste instantie Hugo De Greef en Johan Wambacq die ons daartoe verleidden...De redactionele samenhorigheid manifesteerde zich wel meer aan negatieve zijde: de afwijzing van de bedrijfsroutine, van de commercie, het mooi gemaakte technische toneel, maar ook het moderne theater...Vandaag is er op zoveel plaatsen tegelijk werk te leveren: de doorstroming van het repertoiretheater; de nieuwe stadsguerilla; het behoud van het niveau van de acteeropleiding; tegen de culturele


Toon volgende resultaten