Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


4 document(en) met "Humane Wetenschappen"Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Kultuurraad der Leuvense Studenten (1967) die in 1977 het centrum op de universitaire campus Humane Wetenschappen opende

Nr. 59, Maart 1997 • Tuur Devens • In de piste van verbeelding
Juist in onze tijd waarin flora en fauna bedreigd wordt (sic), is humane dressuur een waardevol middel om bijzondere dieren in gevangenschap in optimale conditie te houden...Met daarnaast nog algemene vakken zoals talen, anatomie, wiskunde, wetenschappen

Nr. 103, September 2006 • Volkmar Sigusch • Neoseksualiteiten
Tegen het einde van de negentiende eeuw versmolt de seksuele vraag met de vraag naar de reden van het bestaan, naar geluk en passie, naar har- monie in extase, naar de humane aspecten van relaties...geherdefinieerd als gen- derrelaties, zelfs binnen de seksuele wetenschappen...het kader van de dissociatie wijst hij er onder meer op hoe potentie-onderzoekers, in het licht van de postmo- derne medische wetenschappen, de barrière tussen hulp- middelen uit seksshops en medische

Nr. 113, September 2008 • Ive Stevenheydens • Wijken proeven en theater ervaren
Hier katalyseert de maag humane uitwisselingen...uiteenlopen van logica en filosofie tot een string van erg diverse wetenschappen). Kortom: het interesseert mij om, steeds in nauw overleg met de artiesten, programma’s, formules en producties te bedenken en uit