Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "Hybriditeit"Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
ontleden de progressieve kunstuitingen als getuigen van een dubbel bewustzijn (het spanningsveld tussen de white en de black atlantic van Paul Gilroy) of van een ontstellende culturele hybriditeit (de...Beursschouwburg). De kennis die je opsteekt over hybriditeit, complexiteit, (on)macht, dubbel bewustzijn is enorm

Nr. 50, Juni 1995 • Herman Asselberghs • Polemiek: Brief van Herman Asselberghs
Een betoog voor hybriditeit is één (broodnodige) zaak, het nivelleren van wezenlijke verschillen een andere

Nr. 50, Juni 1995 • Pascal Gielen • Kritische verhoudingen
Wie vat de hybriditeit

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Patrick Allegaert • Ontevredenheid is wat ons bindt
Opvallend uitgangspunt, zo schrijft Geert Opsomer, redacteur van de publikatie, was dat de culturele differentie en hybriditeit die deel uitmaken van de Brusselse straat, nauwelijks terug te vinden

Nr. 58, December 1996 • Pascal Gielen • Off-Side
Off-Side Heimwee naar hef Café des Arts Over de noodzaak van grensvervaging en hybriditeit in het artistieke bedrijf...Al deze figuren hebben één ding gemeen: in hun hybriditeit zijn ze niet te claimen, ze zijn ondefinieerbaar voor de sector

Nr. 60, Juni 1997 • Jef Aerts • Het contaminerende spreken
De ervaring dat men naar een moeilijk vatbare, complexe voorstelling zit te kijken, sluit netjes aan bij de theorie rond de interculturele hybriditeit (het derde model). Wat Ceremonia laat zien is één...Zie: Everlyn Nicodemus, Hybriditeit gewogen

Nr. 64, Juni 1998 • Jef Aerts • Voorbij het tellen van verschillen
tegenstelling tot de gangbare begrippen als hybriditeit, verbastering of cultuurcontaminatie). Getekend door de twintigste-eeuwse culturele globalisering (schaalvergroting, mediatisering, migratie

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Een zin waarin een echo naklinkt van The location of culture, de titel van Homi Bhabha's theorie van de culturele hybriditeit

Nr. 73, Januari 2000 • Steven Van Wolputte • DE DOOD VAN DE POSTKOLONIE
Zo wordt na de kolonie nu ook de postkolonie afgeschud: ze maakt plaats voor een nieuwe identiteit die voornamelijk wordt gekenmerkt door hybriditeit

Nr. 76, Maart 2001 • Erwin Jans • Het meervoud van de multicultuur
de culturele theorie wordt ‘hybriditeit’ geherdefinieerd en een contaminatie als ‘glokaal’ geïntroduceerd: een samengaan van globale en lokale rationaliteiten...de culturele theorie wordt ‘hybriditeit’ geherdefinieerd en een contaminatie als ‘glokaal’ geïntroduceerd: een samengaan van globale en lokale rationaliteiten

Nr. 81, Februari 2002 • Barbara Baert • Woord, huid, sluier: Omtrent beeld en monotheïsme
Middeleeuws Spanje: culturele hybriditeit Binnen de definitie van het beeld bewaarden het jodendom, het christendom en de islam hun culturele identiteit

Nr. 91, April 2004 • Marleen Baeten • Smaakmaker: PIGMENT Ludion/Vlaams Theater Instituut
Samen met vijf essays leggen ze enkele favoriete thema's van de VTi-redactie bloot: de persoonlijkheid van de kunstenaar, de hybriditeit van heel wat artistiek werk, de plaats van het theater in de

Nr. 92, Juni 2004 • Erwin Jans, Nezha Haffou, Khalid Aminé • Marokkaans theater tussen oost en west
Ook het Marokkaanse theater is getekend door die fundamentele hybriditeit...Hybriditeit Toch heeft Khalid Amine zo zijn bedenkingen bij dit streven naar inheemse oorsprongen en authenticiteit: 'De Marokkaanse identiteit kan niet teruggebracht worden tot de pre...Omgaan met die hybriditeit is onze enige manier van bestaan

Nr. 97, Juni 2005 • Bojana Cvejić • Gedaan met (ver)oordelen, tijd voor opheldering...
thuishoren (en probeer dan nog maar eens Benoît Lachambre en Meg Stuart aan dit lijstje toe te voegen). Dit bewijst twee dingen: de heterogeniteit getuigt van een hybriditeit van verschillende invloeden...elementen, disciplines, media en genres (hybriditeit in tegenstelling tot de zuiverheid van de pure modernistische dans) en van openlijke verschillen, waaronder niet alleen concepten, maar ook beeldvormingen van

Nr. 104, December 2006 • Hito Steyerl, Boris Buden • De kunstenaar als res(iden)t
Concepten die nog altijd verwikkeld zijn in de logica van afkomst en identiteit – zoals concepten van de derde ruimte of hybriditeit – of in de liberale logica van de inclusie van representatie en

Nr. 112, Juni 2008 • Geert Opsomer • Vaders, moeders en zonen in de trilogie...
hybriditeit’ die zich niet begraaft in heersende clichés

Nr. 113, September 2008 • Rudi Laermans • Hedendaagse dans tussen eigenheid en beleid
het acroniem is van Performing Arts Research and Training Studios). Daar komt ook nog eens de ondertussen ingesleten associatie tussen hedendaagse dans en ‘hybriditeit’ bij, ook al is die dus strikt...Het krijgt te maken met almaar meer makers en producties die zélf ook de band leggen tussen hedendaagse dans en ‘hybriditeit’, zonder dat de middelen evenwel enigszins navenant zijn gestegen