Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


26 document(en) met "Idealiter" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
kunstenaars in een artistiek verbond waarin idealiter en naar intentie ook de toeschouwer wordt opgenomen

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
Niemand is nog geïnteresseerd in Pruisen, behalve als politiek alibi of - idealiter - als aanleiding voor een reëel historisch gewetensonderzoek

Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
Zo'n "professie" kan gemakkelijk gedefinieerd worden als de vakman inderdaad, idealiter, intermedieert...Het ideaal schijnt hier dus het gewone spreken te zijn, zodat je daarvoor idealiter geen acteur nodig hebt

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
Anders gezegd: indien democratie idealiter samengaat met autonomie, hoe kunnen we dan verwachten dat een bevolking die al eeuwenlang met schade en schande geleerd heeft het openbare debat te schuwen

Nr. 50, Juni 1995 • Lukas Vandenabeele • Etienne Decroux
Mijn werk heeft idealiter de koelheid van een dokterskabinet

Nr. 66, December 1998 • Gert Keunen • Het theatrale in de popmuziek
Concerten gaan (idealiter) uit van een samenhorigheidsgevoel...Techno wil immers een eigen universum creëren, waarbij er (weerom idealiter) een perfecte symbiose ontstaat tussen muziek en publiek, en de artiest op de tweede plaats komt

Nr. 68, Juni 1999 • Pascal Gielen • De verdrongen bemiddelaar
Deze discursieve belofte met het adagio 'als we dit (geld) krijgen, beloven we dat te doen', vormt idealiter de perfecte symbiose tussen artistieke ambities, politieke verantwoording en financiële

Nr. 69, Januari 1999 • Myriam Van Imschoot, Rudi Laermans • De sprong van Nijinski
Zo zit in de klassieke sprong idealiter een zekere ballon: de danser of danseres moet even in de lucht blijven hangen (het bekende 'zweven'). In Nijinski's Sacre lijkt men echter vooral te springen om

Nr. 74, December 2000 • Annemie Vanackere • Theatersensaties delen
Idealiter zijn de sensaties van de theatertoeschouwer veelgelaagd en complex: tegelijk zintuiglijk, emotioneel, intellectueel of anderszins verrassend

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
Vertaald naar multimediaal theater levert dat idealiter een onontkoombare betrokkenheid bij het toneelgebeuren op

Nr. 85, Februari 2003 • Marleen Baeten • 'Een educatieve werking gaat over partnerschap'
Dan komt het grote moment - de voorstelling zelf - en daarna vindt er idealiter nog een debat of gesprek plaats dat meer is dan 'ieder zijn eigen mening', maar waar de expressie van al die meningen

Nr. 86, April 2003 • Elke Van Campenhout • Nadine: Een kunstenaarscentrum
Idealiter willen wij functioneren als een open laboratorium

Nr. 88, September 2003 • Katleen Van Langendonck • The role of the artist is to...
Idealiter is de tocht naar je diepste zijn ook een tocht naar een collectief geheugen

Nr. 89, December 2003 • Elke Van Campenhout • De intieme ervaring
Idealiter is een theater van de intimiteit een synesthetische, zintuiglijke beleving van impressies, beelden, geuren, texturen en smaken

Nr. 90, Februari 2004 • Pieter T'Jonck • Improviseren als denkproces: Xavier Le Roy en...
Om een voorstelling die ontstaat uit improvisatie levendig te houden zou, idealiter, de repetitie moeten samenvallen met de voorstelling

Nr. 92, Juni 2004 • Marc Jacobs • Lectuur op een dubbel niveau: Kunst in...
Dit boek gaat over veel meer dan 'artistieke selecties' in de enge zin van het woord, keuzes zoals bijvoorbeeld beoordelingscommissies die idealiter in naam van een veld zouden moeten proberen te

Nr. 97, Juni 2005 • Daniel Loayza • Zonder woorden...
Waarin sprake is van een soort geheim Idealiter zou je over En d’autres termes niets moeten zeggen

Nr. 98, Januari 2005 • Delphine Hesters • Criteria voor een kunstendecreet
Artistieke en zakelijke adviezen zijn idealiter niet enkel adviezen aan de minister, maar ook aan de organisaties

Nr. 99, December 2005 • Martin Nachbar • Hoe word ik een indringer, of: hoe...
Hiermee creëren we passages die ons toelaten om bekend terrein (van land, maar meer nog van perceptie) te verlaten; we de-territorialiseren en idealiter worden onze passages vluchtlijnen...Deze kaart wordt gelezen door een publiek en idealiter zijn er scheurtjes in de kaart waar iedereen die hierbij betrokken is doorheen kan kruipen en kan binnendringen in nog onbekend gebied

Nr. 99, December 2005 • Guy-Ernest Debord • Theorie van de dérive
De samenstelling van de groepen zou idealiter bij elke dérive moeten veranderen


Toon volgende resultaten