Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


325 document(en) met "ideeën" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Meer en meer produkties treden buiten de grenzen van hun eigen discipline door het absorberen van andere technieken, ideeën en concepten

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Wat alleen de natuur verleent, dat zal hij met zijn stijve ideeën nooit vergeven

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
De eerste periode staat in het teken van een droom die Kroetz deelt met heel wat geëngageerde schrijvers : populair theater maken, dat een groot publiek bereikt en dat toch tegelijkertijd zijn ideeën

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Knap in het spuien van ideeën --Stekelbees is eerder een theatercentrum met allerlei nevenactiviteiten, een kinderkrant, kinderbals, enz...Ik zou de ideeën van Herman Teirlinrk uitdragen...De interesse is miniem omdat de club met weinig inspirerende ideeën naar buiten komt

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Creative Hitier Act suggereert dat in elke kunstenaar ook een stukje dictator zit: hij moet scherp staan qua ideeën, gevoelens en wilskracht...Wie creatief is, volgt eigen ideeën, terwijl de acteur van een ander aanwijzingen krijgt...Fabre heeft nog te veel eigen ideeën om zich iets van herhaling aan te trekken of om iemand anders richtlijnen te volgen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Ik zit boordevol ideeën en besef maar al te goed dat ze binnen het Ro-Theater niet haalbaar zijn

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Tim Miller heeft zeer veel ideeën

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Tim Miller heeft zeer veel ideeën

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Het lijkt dan ook niet overbodig de principes en ideeën die aan de basis liggen van Cunninghams werk nader te belichten, te meer daar zij een belangrijke invloed hebben uitgeoefend op heel de post...Hoewel Duchamp zelf nooit enige interesse toonde voor de Zen-filosofie, valt toch op hoezeer de artistieke ideeën die hij vanaf 1912 ontwikkelde en hun belangrijkste uitdrukking vonden in zijn Grand...Het doorbreken van de ruimte De contacten die Cunningham had in het New Yorkse milieu van plastische kunstenaars, zetten hem ertoe aan de traditionele ideeën omtrent het gebruik van de ruimte

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Liz LeCompte: Dat nog steeds vastzitten aan...
Het is telkens anders; een 'methode' die nu wel weerkeert is dat we gelijktijdig op verschillende ideeën werken, maar niet tegelijkertijd: bij Route 1&9 bijvoorbeeld werkten we de ene dag op de Black

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Het is telkens anders; een 'methode' die nu wel weerkeert is dat we gelijktijdig op verschillende ideeën werken, maar niet tegelijkertijd: bij Route 1&9 bijvoorbeeld werkten we de ene dag op de Black

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
1926) poneert Van de Velde: "Toneel moet onze woordvoerder zijn voor de actuele noden en ideeën

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Van die toneeltekst worden opvoeringen besproken, en ideeën aangereikt voor klas behandeling

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Bij de uitwerking bleken de ideeën echter zodanig te verschillen dat Hamlet een amalgaam werd van wat iedereen aan clichés in huis had

Nr. 5, Januari 1984 • Pol Arias • Daniel Mesguich: Stijl wordt systeem
Kritiek van Michel Cournot in Le Monde: "Mesguich is zoals cineasten die wel honderd ideeën hebben voor één shot: elk tableau heeft zijn interpretatie, zijn beeldvorming, erg persoonlijke en

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
De vraag rijst echter of dit dramatische ideeën zijn...Maar al deze 'interessante ideeën', typisch voor de manier waarop een hele generatie hedendaagse componisten denkt, leiden af van het essentiële

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck, Eric Vanhaeren • KLAPSTUK 83
Bij Reitz is het een creatieproces dat zich, uitgaande van momentane impulsen, uit in bewegingen zonder meer, in tegenstelling tot het vastgeroeste en mistige ideeën-expressionisme van Linke

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Natuurlijk maakte men gebruik van de overgrote domgehouden massa om dergelijke ideeën erdoor te krijgen

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • Off-off-Antwerpen: De zelfstudie van Guy Cassiers
Ze trachten hun ideeën te realiseren in een kader waarin het volgens mij zeer moeilijk is iets hedendaags uit te drukken

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Telkens als hij zijn liberale ideeën concreet wil maken, put hij automatisch uit de sport- en orkestendoos...Liberale ideeën vind ik prima