Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


78 document(en) met "Impliciet" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 8, September 1984 • Paul Verduyckt • Jan Fabre - Workshop 15/10 -15/12/83
Impliciet leerden we zo mekaars scherpe en zachtaardige kanten kennen

Nr. 12, Januari 1985 • Marijke Caris, Geert Opsomer • Vol verwachting klopt ons hart: Een blik...
Impliciet wordt trouwens verwezen naar Gilis' regie van Het Laxeermiddel bij de Mannen van den Dam

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
aan Brechts Galileo Galilei, Kipp-hardts Oppenheimer of Müllers Leben Gundlings - is steeds de vraag zelf, impliciet (de procesvorm in Oppenheimer) of expliciet (de fragmentatie in Leben Gundlings

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Dat maakt van de tekst nog eens een schot in het ijle: want hoe breekt hij impliciet met acteer-wijzen die al niet meer bevredigen

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
En is de beslissing van de nieuwe VVTD om enkel directeurs te groeperen, niet impliciet een afwijzing van alle andere mogelijke werkstructuren (b.v

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Net zoals de regisseur, die zich daarom "verplicht voelt" impliciet en expliciet zijn duidelijk, transparant denkkader te ondermijnen...Impliciet, door zich over te leveren aan de schoonheid van het beeld, zonder reserves: Claudius bidt, Hamlet nadert met de punt van de degen langs achteren, steekt ten slotte niet toe, beklaagt zich

Nr. 21-22, Mei 1988 • Frank Peeters • Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd
Door dit over elkaar heenschuiven van twee verschillende verbale netwerken ontstaat een parodiëring van de satirische code van Pan en tegelijkertijd levert Van Lerberghe, impliciet, een relativerende

Nr. 24, December 1988 • Johan Thielemans • Bourdet en film
Het andere deel dat bij een filmbeeld impliciet blijft, wordt gesuggereerd door een ingenieus spel van geluiden: voetstappen, deuren, kletterende schoenen op trappen

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Tijdens die verhaalontwikkeling komen de spelregels van het theater geregeld impliciet aan de oppervlakte : hoe een acteur aan een personage gestalte geeft; hoe de ruimte door de personages opgevuld

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
Het verschil in de vorm- geving maakt het verschil in de kijkhouding, die iedere voorstelling impliciet oplegt, onmiddellijk duidelijk

Nr. 36, December 1991 • Pieter T'Jonck, Peter De Jonge, Dieter Lesage,... • Klapstuk
Maar Asselberghs heeft ook weinig gedaan om dat statement aan te scherpen, hij liet alles nogal impliciet, en daarmee is misschien een kans verkeken

Nr. 37, April 1992 • Erwin Jans • editoriaal /De wilde loop van de wereld
Verantwoordelijkheid' is een woord dat in dit nummer zowel expliciet als impliciet een aantal keren valt

Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
Ook al het hier gaat om een rationalisering achteraf, dan nog is de formulering interessant: een impliciet criterium op heterdaad betrapt

Nr. 40, Februari 1993 • Stef Ampe • Arm Brussel
Als Leysen en Minne zich impliciet - en hier en daar expliciet - op politiek terrein begeven dan moéten ze kleur bekennen

Nr. 41, April 1993 • Patrick Jordens • Tussen literatuur en theater
Hij gaf hen impliciet te kénnen dat het verloop van die namiddag eigenlijk in hun handen lag, dat zij de initiatiefnemers zouden zijn

Nr. 42, Juni 1993 • Bruno Koninckx • (advertentie)
Opvallend is dat er daarbij vaak (impliciet) de vraag gesteld wordt wie er nu eigenlijk gek is/was: Van Gogh of de maatschappij

Nr. 42, Juni 1993 • Rudi Laermans • Een krachtig lichaam
de voorstelling zelf gaat het expliciet (het Cohn-gedeelte) of impliciet (het Smith-ge-deelte na de pauze) over homoseksualiteit, maar Aids komt niet ter sprake

Nr. 44, Februari 1994 • Rudi Laermans • Niets dan schone schijn en ijdel spektakel?
Op een goede dag zal misschien blijken dat ook de hedendaagse dans een verborgen geschiedenis heeft, en de meeste dansvoorstellingen uit de jaren tachtig en negentig doorgaans impliciet dialogeerden...re grondstof toch het menselijk lichaam is, zich impliciet of expliciet gedwongen voelen om tegenover de omringende beeldcultuur een standpunt in te nemen en de nieuwe socio-culturele orde te affirmeren

Nr. 45, April 1994 • Rudi Laermans • Ik lijd aan Aids, ik ben op...
niet impliciet tegen de toenmalige stalinistische terreur protesteert...naar het wrede bloedvergieten in Troje, dat Muller in zijn tekst impliciet meer dan eens hekelt (de tekst legt Odysseus bij voorbeeld enkele keren de woorden 'slachten' en 'slachter' in de mond). De

Nr. 46, Januari 1994 • Konny Hoeben • Het universum van Karst Woudstra
Leven en kunst De thematiek die een schrijver in zijn stukken verwerkt en waarmee hij impliciet altijd naar zichzelf en zijn eigen werk verwijst laat zich lezen aan de hand van een korte


Toon volgende resultaten