Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


28 document(en) met "In Theater after Theater" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Wat het theater vooral boeiend maakt, soms moeilijker, soms gemakkelijker, is dat je niet met dode materialen werkt zoals in de beeldende kunst, maar met mensen, met een eigen karakter en persoonlijke...Wat is theater voor u? "Theater is de mensen zo veel mogelijk wijs maken, ze zo veel mogelijk beliegen...Milwaukee, 1980) Theatre projects: - «Theater geschreven met een K is een kater» AnkerruiTheater (Antwerp, 1980) and Shaffy Theater (Amsterdam, 1981) - «Theatre spelled

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
het derde stuk, After Art, opgevoerd tijdens het nationaal congres van de American Society for Aesthetics verkent Fabre de psyche van de kunstenaar het grondigst...eisen van een diepgaander onderzoek naar wat volgt op After Art...Zijn eerste werk sinds die koerswijziging, Theatre Spelled with a K is Tomcat, werd opgevoerd in Europa en in Theater X in Milwaukee

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
83, juli-augustus 1983) (JDR) Documenta 1 en 2 Er is een nieuw tijdschrift voor theater: Documenta, waarvan reeds twee nummers verschenen zijn...Vast staat dat het theater in Cuba een springlevende beweging is, die dichter bij de gewone Cubaan staat dan het Nederlandse theater bij de doorsnee Nederlander...REPLIEK Gent & Theater 1 De Bron is niet ontstaan uit de samenwerking van mezelve met Guido Lauwaert; want die was niet zo relevant, maar uit het samenvloeien van twee werelden

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
werkten toen een week heel intens samen om de nieuwe sporthal van het Instituut voor Lichamelijke Opleiding in een theater om te turnen...Ailey of Harlem dance Theater) en een kassucces uit Broadway (Cats of On your Toes). Die formule blijkt minder en minder efficiënt en het is net de BAM-elite die deze gaten in deze culturele markt van de...de "cost of living" momenteel echter te hoog en moet de jonge kunstenaar eerst een aantal survivaltechnieken aanleren, vóór hij of zij aan theater of dans toekomt

Nr. 35, September 1991 • Sigrid Bousset • Gecanoniseerd experiment
Ondanks de mise-en-scène die enigszins ingaat tegen de reproduktie-illusie in het gestagneerde traditionele theater, wordt in dit soort theater alles even herkenbaar, ééndimensionaal en gecontroleerd...Het perfecte alibi voor de vermoeide criticus die met superlatieven, even bevreemdend als de artistieke produkten zelf, het theater van de nieuwe burgerlijkheid bejubelt; opgelucht, veilig, risicoloos...En toch heeft dat direct consumeerbare theater ook zijn verdienste: het recupereert nieuwe mogelijkheden, ontstaan in het alternatieve circuit

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries, Bruno Koninckx • Frank Vercruyssen
En een megamix als resultaat Vercruyssen: Ik kan niet zo goed de scheiding tussen theater en politiek aangeven, en bepalen wat die al dan niet met elkaar te maken hebben, omdat ik juist...Day after-gevoel Etcetera: Bij je commentaar op de Golfoorlog betrekje teksten van Büchner en Bernhard, waardoor een historische dimensie gecreëerd wordt...Je kan een 'day after'-gevoel hebben, en als er dan iets naar boven komt, kan je dat ook weer dood duwen, zodanig dat die 'day after' gewoon blijft: het nihilisme van een visie die geboren is uit de

Nr. 41, April 1993 • Karolien Derwael • De waarheid van de leugen
after all, what it is for,' besluit Barnes...Toch theater...van het onderscheid tussen waar en onwaar wordt ontkend, weigert Guy Cassiers theater te definiëren

Nr. 48, Februari 1995 • Kurt Vanhoutte • Frank Castorf in de Volksbühne
Dat dit van staatswege gesubsidieerde theater hiermee een omstreden daad gesteld heeft, laat zich raden...Een dergelijke kritiek blijft echter oppervlakkig omdat ze enkel argumenten put uit het politieke imago van de Volksbühne en het wezenlijke, het theater, uit het oog verliest...Op de hoogtepunten van deze visuele carrousel openbaart Castorfs scènerie zich als een theater van de ervaring

Nr. 58, December 1996 • Herman Asselberghs • Theatrical Correctness
drawn from these circles such defensive epithets as "old-fashioned", "simple old-style socialism" and "out of date". But fashion doesn't concern me, I'm after the facts...'. Feiten, dat is de bottom line...aanzienlijk frisser, heeft enkel waarde én kracht omdat het een werkelijke woede is'. Zij besluit die bedenking met een retorische vraag: 'Moeten we in het theater, zeker vandaag, niet op zoek gaan naar een reële...De sleutelideeën uit deze twee pleidooien zijn kristalhelder: het theater moet waar worden, het toneel moet onthullen, de theaterma- ETCETERA XIV I 58 33

Nr. 69, Januari 1999 • Pascal Gielen • Dans in Vlaanderen 1980 - 1995
Theater heeft een veel langere traditie in Vlaanderen dan hedendaagse dans en heeft een publiek kunnen opbouwen...De productie toerde langs de grote schouwburgen in Milaan, Hamburg, Salz- GRAFfEK 6. Subsidies Ministerie van Cultuur: dans versus theater (1980-1995) Bron: Vlaams Theater Instituut...Uytterhoeven M. (1985) Back in town, after the country

Nr. 81, Februari 2002 • Mohamed 'Ben' Benaouisse • Alimentation générale
Ik heb mij ingeschreef voor een gratis stage van een paar dagen in 'Le cirque divers'. Beweging-stem-theater-contact-improvisatie...Je me souviens de son after-shave

Nr. 80, Februari 2002 • Pieter T'Jonck • Een onbeschrijflijke toestand
ALIBI is een zondvloed van beelden over de zondvloed van beelden die onze hedendaagse conditie is. Het stuk neemt de maat van die toestand, zonder oordeel, zonder uitleg, zonder theater zoals te...Daarin herneemt hij overwegingen die hij in zijn essay Kant after Duchamp reeds uitwerkte

Nr. 88, September 2003 • Erwin Jans • De Drama's van 11 september: Opgedragen aan...
de aristotelische dramaturgie - die het westerse theater domineert tot in de negentiende eeuw - is de catastrofe het resultaat van een keten van acties die leiden tot een ontknoping aan het einde van...Geschreven kort na de gebeurtenissen en opgevoerd in een theater in de buurt van 'ground zero', had The Guys vooral een therapeutisch effect op het publiek: 'New York's most cathartic theater event...Wat deze Speeches after September 11 wel tonen is dat de bewust gekozen 'de-theatralisering' van een intussen zwaar getheatraliseerde en spectaculaire politieke scène misschien wel de enige valabele

Nr. 89, December 2003 • Anne Teresa De Keersmaeker • "We gaan proberen er iets aan te...
bellen, zie, om te zien of dat nu bij de muziek thuishoort of bij theater, want voor dans hebben wij eigenlijk gene post...Ik wil dan ook een kat een kat noemen en hier zeggen dat ik fier ben, blij over het theater in Vlaanderen en Nederland...Het is een debat waar we misschien moe van worden omdat het zo oud is als de subsidiëring van het theater zelf

Nr. 89, December 2003 • Bernadette Timmermans • Het stokje van bloed en tranen: Spraakvaardigheid:...
Het klassieke theater hanteert vaak een moeilijke vormentaal, maar er wordt beroep gedaan op gekende referentiekaders...een antiek theater waren er tot 12.000 toeschouwersplaatsen...Training outcome in future professional voice users after eighteen months voice training, Folia Phoniatrica (in druk, 2003) Time 1 Time 2 SI kamers

Nr. 94, December 2004 • Elke Van Campenhout • Salzburg lied to us
De Republiek Salzburg Politiek is hip, actionisme is in. De laatste jaren ontwikkelt zich steeds duidelijker een tendens waarbij artiesten de veilige muren van het theater inruilen voor de...Just like an unsatisfied stander-by answered after being asked what she thought of the performance, that she thought 'they'd better do it in their own country, because it would be better for them...Twin Peaks-music was played after the match was finished, (source 016, oral report by the agent) The analysis in the group of investigators taking place at around 1.00 a.m

Nr. 94, December 2004 • Bojana Cvejić • Curator meets artist
Bij toeval ontdekt hij dat theater en film de mogelijkheid bieden om in de driedimensionele wereld te bestaan, zo lang er iemand naar hem kijkt...Het meest inspirerende in de lezing van Laermans was de these die hij aan het einde opperde: een pleidooi voor 'performativiteit in het algemeen'. Door 'dans', 'theater' en 'performance art' te...www.sarma.be 1 Joseph Kosuth, Art after Philosophy tuut After: Collected Writings 1966-1990, Cambridge, MA, 1991, p. 31 2 Brian Massumi, Parables for tlie Virtual: Movement, Affect

Nr. 95, Februari 2005 • Elke Van Campenhout, Bojana Cvejić • The Mapping
internationaal bieden) gaan die keuzes in de eerste plaats over individuele (theater)makers die interdisciplinair werken vanuit een noodzaak: de denkkracht en verbeelding van de toeschouwer prikkelen en voeden, en...En dat betekent dat je terug politiek theater moet gaan maken...STUK - LEUVEN Sally De Kunst cio> An-Marie Lambrechts üd TANZQUARTIER WIEN Sigrid Gareis (12) THEATER DER WELT - STUTTG Christine Peeters (13) Eigen

Nr. 95, Februari 2005 • De redactie • Etcetera = ...: Intentieverklaring van de nieuwe...
Elke dag opnieuw staan er kunstenaars op met een eigen praktijk, die zich niet langer tot het theater of de dans beperkt, maar het drassige terrein van de 'transdisciplinariteit' opzoekt...Etcetera bevraagt zijn boventitel 'Theater, dans,' en stort zich in een veelstemmige polyfonie van disciplines...One is after all always operating out of a contingent position, always seemingly at fault

Nr. 99, December 2005 • Ruggelings: Over de zwaarte van denkbeelden, blinde...
Tadeusz Kantor, Quelque chose 'Ik draag heel mijn bezit met me mee'... Afgelopen zomer bezocht ik de tentoonstelling Das unmögliche Theater in de Kunsthalle in Wenen, over...discussie met Hannah Arendt, Giorgio Agamben en Jean-Luc Nancy werkt Rogoff haar argument theoretisch verder uit in 'Looking Away: Participations in Visual Culture', in Gavin Butt, After Criticism


Toon volgende resultaten