Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


122 document(en) met "In Volop" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Shakespeare staat weer volop in de belangstelling

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
uitdrukkelijke identificatie - na een geslaagd leven - komt de dubbelzinnige verhouding van de schrijver tot zijn personage volop aan het licht

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
De discussie lijkt nog volop aan de gang en hun dramaturgie weerspiegelt die toestand

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Decleir Toen ik hem als lesgever in de Studio ontmoette, waren wij volop in onze 'Sturm-und-Drang*-perio-de en dat klikte heel goed met zijn ongelooflijke wil om dingen te doen

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • Jan Fabres theatertrilogie
Die wordt volop benut, de grenzen ervan getest: twee acteurs lopen ter plaatse tot de uitputting nabij is, iemand springt omhoog tol hij erbij neervalt

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
Pen merkwaardige burgerlijke soiree schijnt volop in gang te zijn

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
Maar ondertussen was Mozart al volop met het uitschrijven van de recitatieven begonnen, zodat hij delen ervan later moest omwerken

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
de Opera voor Vlaanderen is de strijd om een nieuwe directie, op het moment van het schrijven van dit artikel, volop aan de gang

Nr. 11, Juni 1985 • Inhoudstafel
Uitterlinde Luc Philips is zeventig jaar en draait nog volop mee in het Vlaamse theater: een acteur die een stuk acteergeschiedenis in zichzelf heeft opgeslagen

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
NTG Gent De Vader August Strindberg staat weer volop in de actualiteit : Theater Heute, Théâtre en Europe of Toneel/Teatraal ondersteunen de opvallende theaterbelangstelling

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Luc Philips bij voorbeeld, zeventig jaar oud, maar nog volop meedraaiend in de Vlaamse theaterpraktijk

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Natuurlijk zijn er veranderingen en accentverschuivingen: typerend is dat in de jaren '60-'70 het lichaam volop werd getraind, terwijl vandaag veeleer de stemvorming aan de orde is. In vergelijking

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
De zoektocht naar de origine was volop begonnen

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Een aantal acteurs kregen volop regie-opdrachten binnen het eigen gezelschap: vooral Jef Demedts, maar ook Hugo Van Den Berghe, Werner Kopers en Cyriel Van Gent kwamen meer dan eens aan bod...De regiekansen die binnen het gezelschap volop geboden werden onder de directies Hanssens-Eysselinck hadden een zekere hiërarchie gecreëerd

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Ik bedoel hiermee dat Bergman met zijn Lear-bewerking duidelijk de toeschouwer tegemoet is gekomen door te opteren voor een in de eerste plaats toegankelijke, meer anekdotische aanpassing, met volop

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Gemeenschapsminister van cultuur Patrick Dewael, nog volop ondergedoken in zijn zelfopgelegde studieperiode, vaardigde twee medewerkers af: Johan Huys (adviseur Schone Kunsten) en Eddy Frans (adjunct

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
door, tot volop in de 17e eeuw wanneer de opera - een van de dominerende hof genres - zich zal opdringen

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Epigonenteater af; Need Company op
Het gebeurt niet vaak dat een groep uit eigen beweging beslist een punt te zetten achter haar bestaan, en wel op een moment dat haar internationale carrière nog volop aan diepgang wint

Nr. 16, Januari 1987 • (advertentie)
Theaterpractici vinden er volop info

Nr. 16, Januari 1987 • Daan Bauwens • Vuile Mong en de Vieze Gasten: na...
De Vieze Gasten zijn ondertussen echter hun wilde haren kwijt en bezinnen zich volop over hun (artistieke) toekomst


Toon volgende resultaten