Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


9 document(en) met "Inclusie"Nr. 68, Juni 1999 • Rudi Laermans • De totale podiumkunst van Rosas
Aan dit vertrouwd aandoende spel van inclusie door exclusie, groepsvorming door uitsluiting, komt in de voorstelling alsnog een eind als Roberto Olivan de la Iglesia als kersverse verschoppeling

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
Ze wilde de inclusie of opname van haar burgers binnen alle maatschappelijk deeldomeinen, dus binnen alle macrosociale systemen verzekeren

Nr. 79, December 2001 • Eric Corijn • Sociaal-artistieke projecten zijn artistieke projecten en vice...
Zij worden immers geacht inclusie te bewerken, mensen te begeleiden, te socialiseren in een cultureel patroon

Nr. 80, Februari 2002 • Raf Geenens • Lichaamsexotisme
inclusie in de moderne dans-vocabularia van 'gewone' bewegingen en van de alledaagse, spontane beleving van het lichaam

Nr. 87, Juni 2003 • Wouter Hillaert, Els Van Steenberghe • Een volwassen perspectief op het kind: kaspar/kasperkasperken...
De inclusie moet alsnog bereikt worden via de collectieve smijt-scène, maar uit een nagesprek met de Leuvense kinderjury bleek dat de kinderen zich misschien wel schaamden voor het 'pijn doen' van de

Nr. 101, April 2006 • 
notie van burgerschap en een drempelloze inclusie

Nr. 101, April 2006 • Politiek van de kunst
Daarom worden er nauwelijks vraagtekens geplaatst bij de mogelijkheid van een zowel universele als onvoorwaardelijke inclusie, los van het autonome functioneren of de complexiteit van het kunstbestel

Nr. 104, December 2006 • Hito Steyerl, Boris Buden • De kunstenaar als res(iden)t
Concepten die nog altijd verwikkeld zijn in de logica van afkomst en identiteit – zoals concepten van de derde ruimte of hybriditeit – of in de liberale logica van de inclusie van representatie en

Nr. 109, December 2007 • Jeroen Peeters • ‘Wij’ zeggen, een extreme oefening
Until the moment when God is destroyed by the extreme exercise of beauty by Vera Mantero and guests, photo Alain Monot Mantero’s artistieke streven om inclusie aan incarnatie te koppelen9...14 9 Inclusie en incarnatie zijn sleutelbegrippen in Mantero’s poëtica