Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


22 document(en) met "Initiatief Beeldende Kunsten" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Teaterbulletin, april-mei 1984, p. 97) "Ik denk dat het toneel zich van alle kunsten het minst radikaal heeft ontwikkeld...Uit de inleiding: "Het zal iedereen opgevallen zijn dat de laatste jaren in de beeldende kunsten een opvallende activiteit te bespeuren is van aan het theater verwante produk-ties, en omgekeerd...Ook De Singel doet lofwaardige pogingen in de goede richting, maar heeft nog niet die uitstraling en flexibiliteit die voor zulk een initiatief nodig zijn

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
op lange termijn, met ons artistiek werk een punt kunnen bereiken waar er binnen de kunsten ingegrepen wordt op een veel breder maatschappelijk vlak dan ons tot nogtoe gelukt is. Dat klinkt ambitieus...De kunsten zitten nog altijd apart, in een eigen ministerie, in eigen musea, eigen tijdschriften...Daarom zit ik te denken aan een tweejaarlijks feestelijk gebeuren in Brussel waarbij de basiscomponenten van de verschillende kunsten samen aanwezig zijn, beeldende kunst, film, video, dans, theater

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
Volstrekte autonomie is utopisch (gezien de noodzakelijke investering van gemeenschapsgeld in de kunsten), maar er moet permanent gestreefd worden naar de grootst mogelijke zelfstandigheid...Aan de top van de RVK staat de Kernraad (10 leden). Daaronder ressorteren zes Afdelingen: Amateuristische Kunstbeoefening/Kunstzinnige Vorming (7 leden), Beeldende Kunsten en Bouwkunst (14), Film...kunnen hopen dat leden van de huidige RAT kordater zijn dan hun voorgangers en zich offensief opstellen vanuit een integere bekommernis om de kunsten

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
30 in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel...beeldende kunsten binnen het theater, het zijn thema's die ondertussen ingeburgerd zijn als we het hebben over hedendaagse vormen van podiumkunst...Een essentieel probleem als we het over die relatie plastische kunsten - theater hebben is dat we meestal enkel geconfronteerd worden met het concrete eindresultaat op de scène, zijnde de voorstelling

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Zij richtte in 1985 Hotel Pro Forma op, een produktiehuis dat zich bij voorkeur ophoudt in de tussenzones tussen theater, literatuur, muziek en beeldende kunsten...Brussel vond op initiatief van de Brusselse Executieve het festival "Als de zomer brusselt" plaats...Economen hebben zich wel eens op de kunst gestort en geprobeerd iets te ontdekken op grond waarvan je zou kunnen zeggen : vijfhonderd miljoen voor de kunsten en nou is het afgelopen met het debat

Nr. 38, Mei 1992 • Benoît Vreux • Kolen en diamant
Beeldende kunst Zoals het frontale perspectief van de renaissance lange tijd gold als de enige manier om de werkelijkheid correct weer te geven, zo stonden de klassieke lichaamstaal en haar...Het lijkt me boeiend om dat veld tussen dans en beeldende kunst te verkennen, niet de ontmoeting van twee disciplines, maar de verkenning van de relatie die uit die ontmoeting kan voortkomen...Dat was een goede keuze, want in het werk van Trisha Brown is de relatie tussen dans en ruimte en zo ook tussen dans en beeldende kunst al meer dan twintig jaar aan de orde

Nr. 53, December 1995 • Tuur Devens • Monumentenzorg of theaterdecreet?
Maar door de provinciale en provincialistische politiek is dat initiatief gedoemd te mislukken...De beeldende kunst en de beeldkunst hebben in het Hasseltse begijnhof hun 'centrum voor kunsten', muziek en dans vallen onder de bevoegdheid van het Casino van Beringen, Dommelhof-Neerpelt kreeg de

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Daarom is de raad op eigen initiatief op bezoek geweest bij deSingel en ook bij de Beursschouwburg...uitlenen van een busje tot een inhoudelijk initiatief...Johan Van Heddegem: Ten eerste dat de kunstencentra die echt multidisciplinair werken, en die dus video, muziek en beeldende kunst op het programma hebben, een duidelijke regeling krijgen

Nr. 55, April 1996 • Lieve Demin • In het spoor van Laban
navolging van psychoanalysten als Freud en Jung gaan de kunsten de menselijke psyche verkennen...Meestal gebeurt dat in het kader van een sociaal-culturele activiteit, op initiatief van een of andere volkse groepering: congressen, manifestaties, culturele avonden of meetings - van de Christelijke...1940). Een vaststaand feit is evenwel de werkkracht van Lea Daan om haar ideëen te realiseren en het belang dat zij vanuit haar kennis van de beeldende kunsten aan decor en kostuums hecht

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven, Pascal Gielen • Het kostbare theaterarchief van de BRTN
1959 maakte ik in opdracht van de Nieuwsdienst een reeks uitzendingen gewijd aan de culturele actualiteit, Zoeklicht op..., een mengeling van theater, beeldende kunst, muziek... We hadden toen weinig...met een hele mooie voorstelling van het Bread and Puppet Theatre die ik gezien had op Jack Langs festival in Nancy - nog zo'n initiatief dat uit het studententheater is voortgekomen...Voor het theater met zijn beperkte publiek geldt die 'promotiementaliteit' misschien minder dan voor andere kunsten, zoals literatuur of film

Nr. 74, December 2000 • Griet Vandeplas, Piet Van Hecke • Recht voor je neus
Ik nam ook niet vaak zelf het initiatief...Ik vind theater een van de knapste kunsten die er zijn omdat toneelspelers recht voor je neus staan...Ik ben ook met beeldende kunst bezig en daar zie je toch ook dat performances en installaties veel meer leven dan verf op doek

Nr. 82, Juni 2002 • Marleen Baeten • Theater en nieuwe media: zoeken naar linken:...
nieuwe media binnen het Initiatief Beeldende Kunst) verdiende zijn sporen als film- en videoprogrammator, maar verlegde zijn werkterrein naar de nieuwe, digitale media...dirk de wit: In de beeldende kunst heb je een gelijkaardig gegeven...de plastische kunsten is die zoektocht er altijd geweest

Nr. 83, Januari 2002 • Katleen Van Langendonck • De extase van de toeschouwer
Een beeldende taal vol synesthesieën en personificaties...Er wordt een sfeer opgebouwd waarin je als gast zelf het initiatief durft te nemen...Peter Verhelst tijdens de presentatie van Janus 10/02, Museum voor Schone Kunsten, Gent, 15 maart 2002 5. Verhelst, Peter, 'Acht vezels uit de draad van Ariadne', in: Yang, jaargang 25, nr

Nr. 85, Februari 2003 • Wouter Hillaert • De nieuwe politieke cultuur uit Scandinavië: Nordic...
Het initiatief groeide uit de Euro Theater Festivals waarmee de vorige KVS-leiding achtereenvolgens de nieuwe Engelse, Duitse en Spaanse theaterscène aan het Belgische publiek voorstelde...Precies dezelfde thema's kwamen ook terug in twee dansvoorstellingen die in het kader van Nordic Scene in het Paleis voor Schone Kunsten stonden...diverse verwen-dingetjes: een bar, een relaxtribune, een zweverige beeldende kunstinstallatie, een singing room met Noorse volksliedjes en een centraal podium voor kleine bewegingsimprovisaties

Nr. 85, Februari 2003 • Katrien Darras • Grote Storing in zuidelijk West-Vlaanderen
De beeldende kunstprojecten hebben een beperkt bovenregionaal publiek bereikt, maar om nu te zeggen: de Antwerpenaar heeft er wakker van gelegen, neen...Er was één uitzondering op die werkwijze: we wilden beeldende kunst expliciet aanwezig stellen omdat er in Zuidwest-Vlaanderen niet veel mogelijkheden zijn voor beeldende kunst...En dat is mogelijk geworden door onze extra aandacht voor beeldende kunst in de regio

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Walter Verdin: Beeld - muziek - theater:...
de beeldende kunsten heb je wat meer vrijheid om buiten de lijntjes te kleuren; ook het publiek gaat er van uit dat het zich aan van alles kan verwachten...Ik heb de performance leren kennen in de jaren '60-70 in de beeldende kunsten, maar ook in het theater...het theater wordt alles heel snel opnieuw uitgevonden, zonder het besef dat het er al geweest is. Dat is veel minder het geval in de beeldende kunsten

Nr. 88, September 2003 • Marleen Baeten • Werken vanuit de kracht en niet vanuit...
Welke inspanningen worden er geleverd om de ontwikkeling van het publiek gelijke tred te laten houden met de ontwikkelingen in de kunsten...Hoewel ik een methodiekvak geef in het tweede jaar, besteed ik een derde van de tijd aan het geven van informatie over beeldende kunst, theater en dans...Maar of ik hetzelfde kan met betrekking tot beeldende kunst

Nr. 95, Februari 2005 • Sons & Lumières onderstreept de noodzaak voor...
Sons & Lumières onderstreept de noodzaak voor een studie rond geluid in beeldende kunsten...Hun populariseren stond ook voor grensvervaging: deze groepen zochten de band met de beeldende kunsten op door met schilders en videomakers samen te werken en door zowel in galerieën als in rokerige...dezelfde tijd pasten mannen als John Oswald principes uit de beeldende kunsten, zoals collage en assemblage, toe op (pop)mu-ziek -in het geval van Oswald op vinyl- om nadien dat zowel visuele als

Nr. 96, April 2005 • Kurt Vanhoutte • Nieuwe mediakunstenaars aan het woord
De oorspronkelijke gesprekken zijn een initiatief van het Digitaal Platform van de steunpunten Initiatief Audiovisuele Kunsten (IAK), Initiatief Beeldende Kunsten (IBK) en het Vlaams Theaterinstituut...Welke consequenties hebben de inzet van nieuwe media voor onderzoek en ontwikkeling in de kunsten...een initiatief waarmee Stefaan Decostere en vzw Cargo sedert 2001 processen doen ontstaan vanuit de sleutelbegrippen context, netwerk en scripting

Nr. 99, December 2005 • Ive Stevenheydens • Venetië versus Istanbul, wie heeft de grootste?
jonge Turk Sinds enkele jaren is de beeldende kunstbiënnale van Venetië ingebed in een internationale kunstenmanifestatie waar disciplines mooi afgelijnd naast elkaar aan bod komen...Hoewel de Istanbul Foundation for Culture and Arts (IFCA) sinds 24 jaar evenementen organiseert in de disciplinevelden klassieke muziek, jazz, film en beeldende kunsten, met als doel een dialoog te...onderhouden tussen de Turkse cultuur en de internationale sfeer, trapt de IFCA pas in 1987 af met een internationale biënnale voor beeldende kunsten


Toon volgende resultaten