Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


37 document(en) met "interactieve" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 42, Juni 1993 • Gunther Sergooris • Lukas Pairon
Ik denk aan interactieve media zoals CD-ROM en CD-I, waarbij op een diskette niet alleen de auditieve registratie gebeurt, maar ook de beelden worden vastgelegd...het begin wist ik heel weinig over die interactieve media

Nr. 52, Januari 1995 • Eva van Schaik • De opmars van de danser
al met interactieve video geëxperimenteerd

Nr. 74, December 2000 • Pieter T'Jonck • De kijker, de acteur, het stuk, de...
Door dat werk op een abstracte wijze voor te stellen beroof je het met andere woorden van een belangrijk deel van zijn maatschappelijke betekenis en hef je het interactieve aspect, de uitdrukkelijke

Nr. 76, Maart 2001 • Marc Holthof • Mentaal Muiswerk
Eigenlijk zouden ze aangeboden moeten worden in een interactieve hypermediavorm, waarin bewegende beelden, tekst, klank en muziek verenigd worden...Stalpaert merkt terecht op dat Prospero’s Books in feite een soort hypertekst vormt die ideaal zou zijn als cd-rom of interactieve dvd

Nr. 76, Maart 2001 • An van Dienderen • Het lichaam - site voor de antropologische...
Men spreekt in dat verband tegenwoordig van interactieve beeldvorming...De film is een praktische uitwerking van wat men in visuele antropologie verstaat onder ‘interactieve beeldvorming’. Deze methode geldt als een garantie voor waarheidsaanspraken

Nr. 76, Maart 2001 • Nezha Haffou • De vrouwelijke figuur in Azetta
westerse context creëren, te openen naar een interactieve, collectieve en archaïsche dimensie, die door de vele occultaties van de moderne geschiedenis als verouderd werd afgedaan...Vanuit een interactieve ruimte was de matrix bezig met de dynamiek van lichamelijke en psychische realiteiten

Nr. 79, December 2001 • Hilde Teuchies • Kunst, liefde en engagement: Sittings (het Net...
Het zijn niet altijd en enkel de zogenaamde 'interactieve' voorstellingen die de toeschouwer actief betrekken bij de denkprocessen die vorm krijgen op de scène

Nr. 82, Juni 2002 • Rudi Laermans • Media, ervaring, geloof: een gesprek met Arjen...
Het werkelijkheidseffect bij een interactieve installatie bestaat erin dat wanneer jij iets doet, het systeem iets terugdoet...Het is alsof er een onbekende boodschap tussen de twee polen aan het werk is. Bij sommige interactieve installaties lukt dat eveneens, bij podiumkunst soms ook...Er bestaan ook interactieve installaties die met een zaal werken

Nr. 83, Januari 2002 • Katleen Van Langendonck • De extase van de toeschouwer
Een interactieve seksfantasie

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
Met het toneel in de focus kwamen een aantal satellietprojecten tot stand: een videoconferentie die tussentijdse bevindingen aan een academisch congres in Australië communiceerde, een interactieve

Nr. 85, Februari 2003 • Marleen Baeten • De erotiek van het leren: GESPREK MET...
Het begrip wordt te pas en te onpas gebruikt, maar ik wou echt wel een 'interactieve' omgeving maken

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Peter Missotten en de Filmfabriek: digitale theaterkunst
Goldfish Gaine, 2001), een interactieve taalcursus op cd-rom (Bonte Was, 2002), websites voor Needcompany, de volledige vormgeving van het ro theater en ga zo maar door...de Filmfabriek werken we met heel verschillende media: film, video-installaties, theater, interactieve kunst, grafische vormgeving

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Walter Verdin: Beeld - muziek - theater:...
Ik vind het heel vreemd dat ik voor de dingen die ik doe -zoals een interactieve dansinstallatie met beeld en geluid - bij dezelfde instantie geld zou moeten aanvragen als Stijn Coninx...Waarschijnlijk ben ik daarom nu met interactieve video bezig: laat die video ook eens spreken

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • De onzichtbaarheid van de mediakunstenaar
Nochtans hebben daar drie mediakunstenaars maandenlang aan gewerkt: Wies Hermans, die de interactieve computergrafiek ontworpen heeft, Kurt d'Haeseleer, die de videoachtergronden ontwierp, en ikzelf

Nr. 87, Juni 2003 • Wouter Hillaert, Els Van Steenberghe • Een volwassen perspectief op het kind: kaspar/kasperkasperken...
De weg van Kaspar naar Kasperkasperken gaat van abstract naar concreet, van 'nu' naar 'toen' en van een appél aan een verstandelijke kijker naar een appél aan een interactieve kijker

Nr. 90, Februari 2004 • Marc Van Mechelen • Te heet? Te koud? Te groot?: Lezersbrief...
starten met specifiekere verwachtingen, de leerkrachten leren zelf iets uit de actieve werkvormen (dramaoefeningen, interactieve gesprekken, ...) Ik ben niet verbaasd dat resultaat geboekt wordt door

Nr. 90, Februari 2004 • Erwin Jans • Hoezo, 'allochtonentheater'?: It ain't where your from,...
Nezha Haffou spreekt daarom terecht van 'interactieve netwerken van verantwoordelijkheid'™ die politieke, socio-culturele, artistieke en academische actoren en sectoren met elkaar in contact moeten

Nr. 91, April 2004 • Luk Van den Dries • Oefeningen in het verdwijnen: Enkele gedachten rond...
Anders dan in het eveneens interactieve Het sprookjesbordeel waarin het publiek min of meer passief overgeleverd is aan de behandelingen van de spelermasseurs, neemt het publiek in Licht ongemakkelijk

Nr. 91, April 2004 • Leen Thielemans • Kunsteducatie, een nieuw Babel?: Een lezersbrief in...
Het aanbrengen ZOEKT: ARTISTIEK LEIDER van codes staat er evenwaardig naast een actieve dramasessie, een receptieve lezing of een interactieve rondleiding

Nr. 93, Januari 2004 • Clara Van den Broek • Perfectie roept agressie op: Peter Vab Eede...
Maar dan een natuurlijkheid die écht natuurlijk is. Je kan enerzijds het interactieve gebeuren met het publiek op de spits drijven door improvisaties uit te lokken -op voorwaarde dat ze het concept