Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


60 document(en) met "Internationaal Proces-gericht" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Dat AKT voor dit stuk gekozen heeft, wordt geargumenteerd in de ondertitel, 'Een familiedrama', Oedipus te Colonus leent zich van de drie tragediën inderdaad het best tot het maken van het proces van...En vooral is zij intercultureel, in tegenstelling tot internationaal...Eén van de op korte termijn te realiseren projecten is het oprichten van een theater, 'buiten elk kader van subsidiëring - zo snel mogelijk te komen tot een eigen, beroepsmatig produktie-proces, dank

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Met de taal is een gelijkaardig proces aan de gang...internationaal poppenfestival opzitten...Wat ze willen is twee man op kantoor, een schouwburg en/of een bestelwagen en zo weinig mogelijk gehannes rond het artistieke proces

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Kaaitheater 77 was in eerste instantie een internationaal forum voor dit sociaal bewogen én artistiek relevant werk, van de agitprop van het Kollectiv Rote Rübe (D) tot het symbolisch politieke...Als we daar nog het ondertussen internationaal geroemde Radeis aan toevoegen - een groep die eveneens met hart en ziel aan dit festival verbonden is - dan mag dit als een eerste onloochenbare...Het is duidelijk dat het Kaaitheater én als internationaal forum én als nationale gangmaker in nauwelijks vier festivals een flinke staat van verdienste kan voorleggen

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Dus geen wereld overheerst door staatskapitalisme, corporatisme of een internationaal socialisme...betekenisloosheid (de nadruk op het proces ten nadele van het afgewerkte produkt draagt daar toe bij). In theorie zijn tegengestelde beweringen best mogelijk

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
En omdat ie internationaal is, lalt ie zonderling... Ahasveer Good evening, Sir...Proces wordt ernstig

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
Dus geen wereld overheerst door staatskapitalisme, corporatisme of een internationaal socialisme...betekenisloosheid (de nadruk op het proces ten nadele van het afgewerkte produkt draagt daar toe bij). In theorie zijn tegengestelde beweringen best mogelijk

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
De Japanse 'look' is in en daar spelen de export-grage Japanners gretig op in wat een proces van commercialisering tot gevolg heeft...Dat proces van commercialisering is spijtig, maar is in het hedendaagse culturele leven onafwendbaar...Zeer internationaal samengesteld (2 Amerikanen, 2 Italianen, 1 Nederlander) zit hun werk toch sterk ingebed in het associatieve theater zoals we dat vaak in Nederland tegenkomen, het meest

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
de essentie van het artistieke proces...en dit is een internationaal fenomeen - hebben plastische kunstenaars een belangrijke invloed op het theater: strikt genomen zijn het 'amateurs'. In de geschiedenis van het Vlaamse theater zijn er

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Als je de twee produkties vergelijkt valt op dat Arca, ooit opgestart als experimenteel gezelschap, het produktie-proces van het gevestigde theater overgenomen heeft, met, in het geval van Jappe Claes...Gezelschappen opgericht door Lecoq'ers zijn, net als de studentenpopulatie van de school zelf, vaak internationaal van samenstelling...Goeie theaterfoto's geven zelfs meer dan een in tijd vastgehouden moment van een dynamisch proces weer: een foto kan een sfeer, een gevoel van ruimtelijkheid, een acteervisie weergeven, af en toe ook

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
De school dient enkel om het proces van bewustwording van het vak te versnellen...Maar de centrale bedoeling van de opleiding is dat door het werken met praktijkmensen het proces van bewustwording van de eigen mogelijkheden, van het talent, versneld wordt...Internationaal bekeken, zijn de verschillen in de opleiding zeer groot

Nr. 19, September 1987 • Leen Thielemans • De kapitein verliet als eerste het zinkende...
Het plotselinge overlijden van twee andere kernleden bespoedigde het proces...Geruchten doen de ronde (bevestigd werden ze nergens) dat Cynkutis uit de States werd teruggelokt om in een proces tegen Grotowski te getuigen...Het gezelschap werd internationaal samengesteld, met een meerderheid van Polen en Amerikanen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
De kans om het Vlaamse repertoiretheater op internationaal niveau te brengen (houden) mislukte...De theatermaker neemt de leiding in dit proces en is de toeschouwer steeds een zet voor

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
En om de continuïteit van dit proces, over maatschappelijke verschillen, politieke tegenstellingen en uiteenlopende tradities heen...Het eerste internationaal festival georganiseerd door de Société Universelle du Théâtre in Parijs, 1927, staat in het teken van de "eenheid die, dankzij de Société Universelle du Théâtre, moet heersen...Na de volkerenmoord wordt het theatrale verbond opnieuw aangehaald vanuit de UNESCO die in de ITI-statuten (Internationaal Theater Instituut, 1948) het internationaal contact waarborgt en via het

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Internationaal erkende grootheden als Bob Wilson of Tadeusz Kantor zijn wellicht de meest markante voorbeelden van oorspronkelijk plastische kunstenaars die binnen het theatermedium echt doorgebroken...Het onderzoeksobject blijft dus beperkt tot het scènische eindresultaat van zo'n artistiek proces

Nr. 29, Maart 1990 • Luk Van den Dries • Roberto Ciulli
Zo verwierf het Theater a/d Ruhr een unieke positie in het Duitse theatersysteem: het is een stad-theater maar tegelijk ook een nationaal en internationaal druk bezet reizend gezelschap; het is een...Dit laatste vooral om een soepele arbeidstijd te kunnen organiseren, waarbij repetities aangepast worden aan de noden van het artistiek proces

Nr. 31, September 1990 • Mark Deputter • EEN LEGE PLEK OM TE BLIJVEN
De podiumkunsten zijn al enige tijd bezig met de internationalisering en Vlaanderen bekleedt in dit proces een verre van onbelangrijke plaats...Internationaal befaamde kunstenaars en gezelschappen als Wim Vandekeybus, de Needcompany, Jan Decorte, en zo vele anderen, staan nog altijd jaarlijks aan te schuiven voor een aalmoes uit de

Nr. 42, Juni 1993 • Gunther Sergooris • Lukas Pairon
Als je geen vast ensemble hebt, dan moet je per afzonderlijke produktie werken aan het vormen van een ensemble, een geheel van mensen dat elkaar goed kent, waarbinnen het artistiek proces van de...Binnen kleine structuren kan diegene die organiseert mee evolueren met het creatief proces...Ik heb de verantwoordelijkheid op mij genomen een internationaal informeel netwerk op te starten voor organisatoren, producenten en kunstenaars op het vlak van hedendaags muziektheater

Nr. 43, November 1993 • Marc Reynebeau • Met twee woorden spreken
De ambassadeurs moeten tenslotte Vlaanderen internationaal tot een begrip maken, meer bepaald tot een merknaam, een brand name, zoals Coca-Cola of Marlboro er een is, een vlag waaronder spullen worden...Van in de jaren zestig groeide een sterke tegenbeweging die de cultuur wou bevrijden uit die politieke beknelling — en pas begon dit proces succes te boeken, of daar diende zich, in de jaren tachtig...Opvallend daarbij is dat Van de Perres tekst vrij helder aantoont hoezeer het dat economisme wel degelijk te doen is om macht, meer bepaald om de vraag wie het in het culturele proces voor het zeggen

Nr. 47, December 1994 • Tuur Devens • 10 jaar Theater Stap
Tussenbeide (87-89) is een confrontatie van hun wereld met de 'schone' danswereld van de validen, en krijgt internationaal succes in Parijs en Berlijn...Er was afgesproken dat de montage zou gebeuren op basis van het gecomponeerde muziekwerk van Flor Verschueren, maar het proces is net andersom gebeurd, met eerst een filmische montage en dan de muziek

Nr. 49, April 1995 • Gunther Sergooris • Verzuchtingen van het muziektheater
Met relatief weinig geld wordt ons project dan ook internationaal...Dat veronderstelt een langdurig proces


Toon volgende resultaten