Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


57 document(en) met "Internationale Promotie-tijdschrift" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
internationale bekendheid met zijn 8-urig project Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was (cfr...Keizerstraat 38, 03/233.49.95) Kollektief Internationale Nieuwe Scène Eén van de vleugels van de oorspronkelijke INS-groep die met Mistero Buffo Vlaanderen verwonderde; werkte o.l.v...gemeenschappelijke promotie (verzamel-affiche, theatermarkt, enz

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
Bestaat dat dan, een 'socialistisch cultuurbeleid'? De internationale arbeidersbeweging, zowel socialistisch als communistisch van inspiratie, heeft nooit een prioritaire belangstelling gehad voor...de promotie ondernemen

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
Vier gezelschappen gaan met de hakken over de sloot, twee hangen nog in de mist, één is geschrapt en één maakt zowaar nog promotie...gezelschappen, maar evenzeer vanwege de Franstalige theaters en het Internationale Aanbod in het Brusselse...Concurrentie van het Internationale Aanbod

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
het internationale aanbod viel de Vlaamse aanwezigheid op door kwaliteit...Toegegeven, het heeft vaak meer van een toeristische attractie, uitstekende promotie voor de public-relations van de stad...laatste instantie betekent een festival immers promotie voor het medium zelf

Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
Het Burgtheater is niet één van vele stadstheaters, maar een nationale instelling met internationale pretenties...tickets, de promotie van een voordelig ''keuzeabonnement'' (naast het bestaande "klassieke" abonnement), de organisatie van - zeer druk bijgewoonde - pu-blieksgesprekken en de creatie van een jonger

Nr. 19, September 1987 • Michel De Sutter • Een kunst die het zien uitschakelt
Michel De Sutter INTERNATIONALE PRIJZEN ITALIA-PRIJS Lang de enig bestaande luisterspel-prijs, voor het eerst uitgereikt in 1949...FUTURA-PRIJS Bestond reeds jaren als internationale TV-wedstrijd maar werd in 1979 voor het eerst ook als (tweejaarlijkse) kompetitie voor luisterspel enerzijds en radiodocumentaire anderzijds...Behalve door het wedstrijdelement en de kans op internationale promotie voor al of niet bekroonde inzendingen, zijn deze internationale kompetities belangrijk (onontbeerlijk) voor vakmensen, omdat

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
karnaval, Internationale Nieuwe Scène), nu wordt het feest meer en meer doel op zich...Het emancipatierecept van het Volkstooneel werd in de jaren '70 met veel hardnekkigheid uitgetest door het vormingstheater (Internationale Nieuwe Scène) en ook een gezelschap als het NTG heeft uit de...Het is wenselijk dat nu werk wordt gemaakt van wetenschappelijke analyses van het publiek, het repertoire en de programmatie, het artistieke beleid, de structuren, de distributie, de promotie en het

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Een festivalsfeer is er in de tijd en ruimtelijke spreiding niet merkbaar; het festival leeft eerder van de internationale allure en de bijzondere evenementen...mee in de internationale avant-garde met de grote namen Grotowski (The Constant Prince), Mnouchkine (La Cuisine), Living Theatre (Antigone), Barba (Ferai), Bread and Puppet (The Cry of the People for Meat...Een festival trekt aan, voert promotie voor het medium, krijgt massale aandacht van pers en publiek

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Deze combinatie-formule levert naast een veel ruimere promotie van de produkties in die festivalcontext, ook meer produk-tiemiddelen op voor theatermakers, waardoor ook zeer sterke bezettingen...Naast het rijke Franse aanbod is er binnen het Festival d'Automne ook het internationale luik met daarin vooral veel theater uit de Sovjetunie: auteurs als Tsjechov (drie maal), Abromov, en Slavkin

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Klaas Tindemans • De gouden gids van het Brusselse theater
Kritisch en opiniërend sinds 1983, biedt het reflectie over het Vlaamse en internationale theater...Pat Van Hemelrijck Van oorsprong plastisch kunstenaar, richtte hij mee Radeis op (zie: Josse De Pauw). Na de split reisde hij de internationale festivals af met een winkel van 'objets trouvés' die hij...Legt zich toe op de begeleiding van het Vlaamse theater in al zijn aspecten: is tegelijk documentatiecentrum (met benijdenswaardige automatische verwerking), internationale dienst (promotie van Vlaams

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
Vlaamse theaters, consequent promotie voert in twee talen...Promotie voeren in Brussel vraagt gespecialiseerde technieken en kost veel meer...Infrastructureel en financieel, zodat het hoofdstedelijk gewest ruimte kan creëren voor een eigen culturele identiteit binnen een internationale roeping

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Rechts: Cerceau (School of Drama Art). ge instelling, doch door de internationale samenstelling van de leerlingen-groep worden door de beide docenten tijdens de lessen vier talen gebruikt...theaterwerk in Brussel, waarbij Vlamingen geroepen zijn om deze internationale rol te spelen...kan men ook de noodwendigheden op het vlak van de artistieke kwaliteit, de infrastructuur, de promotie, en de financiële middelen juist inschatten

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Dankzij de steun van de NMBS (Nieuwpoort, Monty, Beursschouwburg en Stuc) die hen niet alleen programmeerden, maar ook zorgden voor de promotie en produktionele ondersteuning, vond Stan zijn weg naar...Deze interculturele dimensie maakt van Bi-tef het meest internationale van de internationale festivals, waar breuken en bruggen, kieren en kloven zichtbaar worden tussen theatervormen die anders ver...Het internationale theater is voor de dinar te duur geworden, zodat men aangewezen is op bevriende naties en culturele uitwisselingsprogramma's die de vrije keuze beperken

Nr. 30, Juni 1990 • (advertentie)
Theaterbookshop - documentatiedienst met leeszaal - videotheek - bibliotheek - vaktijdschriften en persarchief - internationale documentatie - beleidsdocumentatie - vergaderaccomodatie...Een uitgebreide dienstverlening en deskundige ondersteuning op vlak van documentatie, onderzoek, meningsvorming, informatie, promotie, managementsverbetering en exportontwikkelïng

Nr. 31, September 1990 • Stephan Moens • Het spook van de opera
speelde, maar waarvoor ? Er werd weinig promotie gevoerd en de geringe aandacht die aan al dat engagement werd besteed, was bepaald frustrerend...Met Ulrike van Raoul de Smet, over Ulrike Meinhof, heb je voor het eerst echt internationale weerklank gehad...Ten vierde : ik hoop op internationale erkenning

Nr. 31, September 1990 • Hildegard De Vuyst • Een lege plek om te blijven
nationale en/of internationale kunstproduktie op een receptieve of produktieve wijze gevolgd kunnen worden". Een kunstencentrum moet "op regelmatige wijze voorstellingen verzorgen met dien verstande dat...ben ervan overtuigd dat jonge kunstenaars zich net wel veel zorgen maken over infrastructuur, promotie, spreiding, e.d

Nr. 33, Maart 1991 • (advertentie)
Anna Halczak; publiceert binnenkort het eerste nederlandstalige boek over Kantor (najaar 1991). Caroline De Rijcke : internationale dienst van het Vlaams Theater Instituut...Hildegard De Vuyst : promotie en verkoop Oud Huis Stekelbees Rik Hancké : acteur bij het R.V.T

Nr. 36, December 1991 • Inhoudstafel
vormgeving Erwin Jans, Chris Lodewyckx Advertentiewerving An Van Den Broeck Dienst Cultuur Promotie Hamerstraat 47-51 1040 Brussel 02/230.17.46 Filmaanmaak Aero-Physics Neerstraat 26 1743 S.M...16 Walter Verdin Met zijn dansvideo's Roseland en Ottone, Ottone/ 1991 scoort Walter Verdin op dit ogenblik hoge internationale toppen, net zoals de voorstellingen zelf

Nr. 38, Mei 1992 • Lieve Demin • Het complete antwoord van De Beweeging
ter beschikking te stellen en te helpen bij organisatie, administratie en promotie...Just want to say i love you / Doriane Moretus Nadat ze haar Studie n°1 voor Experiment creëerde, won Veerle Bakelandts met Studie n°2 de tweede prijs op het Internationale Choreografenconcours

Nr. 39, December 1992 • Gommer van Rousselt • Hoezo repertoire?
Omdat de centra onder financiële druk of omwille van het verworven (internationale) prestige zich streng, paternalis- tisch en selectief opstellen, vallen de meest kwetsbare...promotie van jonge theatermakers wordt gewerkt, en dat zij andere criteria hanteren dan dat verwerpelijke 'profilering'. Er ligt mogelijk een andere, meer doortastende oplossing voor de hand die meteen


Toon volgende resultaten