Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


7 document(en) met "Ismene Hij"Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Na een kwartier verlaat hij stommelend het decor (waarin ook het publiek zit) en kondigt in de coulissen aan een andere keer te zullen terugkomen (bedankt...Ter verduidelijking een fragment van de beginscène (I, 1-5) : (avond : hij, zij) of hij (zij) nog iets eten wilde of zij (hij) ook echt genoeg had gehad wat...bederven kon zou hij meteen in de ijskast doen de afwas (zij) zou zij gauw nog doen die deed hij (hij) toch graag even zelf In de enscenering van Baal ressorteert Jandis

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Ismene Hij is met zijn gezicht in de soep gevallen...Ismene Als hij wakker wordt, dan zeggen we dat ze op reis zijn of zoiets...Ismene Hij is dood

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Hij is zo onconventioneel als de pest: hij komt aanzwemmen uit de zee en het blijkt dat de brave Klaas eigenlijk veel liever danseres geworden was, waarop hij zijn grote stijfstaande mantel uitdoet en...Hij is een regisseur die zich de laatste tijd in Beckett heeft gespecialiseerd: hij heeft zijn produktie van diens recentste stukken op het festival van Edingburgh getoond...New York, op de tweeënveertigste straat, leidt hij één van de invloedrijkste acteurs-scholen van het moment (hij steekt de Actor's Studio, waar nochtans Ellen Burstyn directrice is geworden, aardig

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Pas als de emoties losbreken en hij uit zijn evenwicht geraakt, zal hij ook lichamelijk een groter repertoire aanspreken...discussies met de acteurs pleitte hij voor een "théâtre maximaliste": elk personage moet doorleven, de hele voorstelling lang; de acteur mag niet in een wachtende houding terugvallen tot hij weer eens...De Antwerpse stadsschouwburg noemde hij "un paradis". Hij werd verliefd op de zaal toen hij de grote scène voor het eerst zag

Nr. 47, December 1994 • Tuur Devens • 10 jaar Theater Stap
een lezing in 1992 stelde hij zich de vraag of hij vóór de oprichting van Theater Stap een dergelijk soort toneel geen exhibitionisme zou genoemd hebben, of voyeurisme, of 'levend poppentheater'. Hij...Wouters nog in een interview, voor hij omwille van privé-redenen en echt niet omwille van artistieke redenen ontslag nam als artistiek leider...Een acteur vertelde bijna elke dag dat hij soldaat wou worden, terwijl hij heel goed wist dat zoiets niet kon

Nr. 74, December 2000 • Rud Vanden Nest • Vestiaire verplicht
een eerste fase werd hij, conform de toenmalige tijdsgeest, met aandrang aangezet tot 'participeren'. Alsof hij dat eerder niet had gedaan en men hem er bovendien van verdacht SM-praktijken tot zijn...Meer letterlijk dan figuurlijk werd hij dan ook stelselmatig door elkaar geschud en met de regelmaat van een klok beschimpt, verblind, geïnterpelleerd, overschreeuwd en bedreigd met drilboren en...Waar de toeschouwer even voordien ook met lijf en leden bij het spel was betrokken, werd hij thans verzocht zich gedeisd te houden en 'zich gewoon open te stellen'. Alsof hij ook dat nooit had gedaan

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
Het lijkt er een ogenblik op dat hij omkijkt naar wat eens was, naar een mythisch verleden dat achter hem ligt, ter bevestiging van de vooruitgang die hij als burger heeft gemaakt...47) En als hij merkt dat hij zijn zoon niet kan overtuigen van zijn politiek gelijk, schreeuwt Creon in woede uit: 'Breng hier dat creatuur, dan kan ze/ meteen ditzelfde ogenblik terechtgesteld worden...43). Zo ordonneert hij en hij eindigt met die woorden zijn discussie met Antigone en Ismene