Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


7 document(en) met "Ismene Zal"Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Maar het is aan de mensheid te beslissen of zij zal samenwerken voor deze verandering of dat deze haar zal opgelegd worden door de kracht van verpletterende omstandigheden'.' Met dit verhaal begint...Die erop wijzen dat de verandering die zal komen zich onder 'verpletterende omstandigheden' zal voordoen...Kijk me aan Man Ik dank je Vrouw Het ga je goed Man Nu nog sta je voor me Je zult gaan en plotseling zal alles wat is/geweest zijn Vrouw Ik zal niets vergeten, niets Man Door deze wond wordt alles

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Duifjes op het grote plein, wie zal ooit mijn kindje zijn... Ismene Ze zijn dood, Antigone...Ismene Zal ik je troosten ? Antigone Ja, dat is goed, troost mij...1969 zal hij trouwens een der stichters zijn van de 'Koöperatieve Vereniging Het Werkteater'. Dat Herman Vinck afkomstig is uit Vlaanderen, meer bepaald uit Aalst, waren we allang vergeten

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Bij de dubbelrollen Ismene/Teiresias en Antigone/Euridike wordt niet verheeld dat ze door dezelfde actrices gespeeld worden...Als balletmeester zal hij wel tot de topklasse behoren...Een begeleidende brief kondigt aan dat de volgende jaargang nog meer gericht zal zijn op de bruikbaarheid in het onderwijs

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Pas als de emoties losbreken en hij uit zijn evenwicht geraakt, zal hij ook lichamelijk een groter repertoire aanspreken...Met belangstelling kijken we dan ook uit naar wat hij nog zal verwezenlijken...Brussel zal dan de overwinnaar zijn van de culturele autonomie

Nr. 47, December 1994 • Tuur Devens • 10 jaar Theater Stap
een traag, maar sterk estheticerend spel worden de spanningen tussen Kreoon en Antigone opgebouwd, wordt het dilemma van Ismene getoond, wordt de liefde tussen Haimon en Antigone tegelijkertijd als...Hij geeft regie-aanwijzingen, maar wordt weggehaald door een actrice, die Medea zal spelen, en hem als Jason in één zin haar bedenkingen en bezwaren zegt...zal regelen en vastleggen

Nr. 74, December 2000 • Rud Vanden Nest • Vestiaire verplicht
De blote buik In de loop van wat ik gemakshalve maar mijn toeschouwerscarrière zal noemen, heeft het theater natuurlijk een evolutie doorgemaakt...Zoals dat ene meisje van Living Theatre dat met haar uitgelopen mascara voor altijd het gezicht zal blijven van Ismene...Omdat je hoe dan ook ergens de zoete hoop koestert dat er op een dag, op een avond, wel weer eens iets uit de lucht zal vallen waarbij je kritische vermogen het plotseling begeeft

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
geborgen wordt, nu kom ik dan om mijn familie/ op te zoeken, die voor het overgrote deel/ reeds in het dodenrijk verwelkomd is(...)'(p. 57) Wanneer Ismene Creon erop wijst dat Creon de verloofde van...43). Zo ordonneert hij en hij eindigt met die woorden zijn discussie met Antigone en Ismene...Ze zal zeker dragen/ dat bruidskleed en die krans, gesmeed gans in goud,/ getooid als bruid voor de onderwereld