Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


8 document(en) met "Jack London"Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
hielp Glenda Jack-son om de sterfscène tot een groot moment op het theater te maken...22 (5) Peter Hall, Diaries, London 1983, p. 80 (6) Jan Kott, Shakespeare, Our Contemporary, (1964). Deze schreef over Brook: 1 Titus Andronicus heeft me een Shakespeare laten zien

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Zijn liefdesperikelen en zijn groeiende verslaving aan drugs deden hem tenslotte met vrouw en kind (Zoon Jesse) naar London vluchten...ver van de grootschaligheid, pressie en heisa van London of New York...voet tussen de deur: in Days of Heaven (Terence Malick, 1978), Resurrection (Daniel Petrie, 1980), Raggedy Man (Jack Fiske, 1981). Die deur gaat langzamerhand open met Frances (Graeme Clifford, 1982) en

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
beatgeneratie, met als centrale figuur de LSD-profeet Timothy Leary (naast Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William Burroughs, Alan Watts, ook Aldous Huxley en Arthur Koestier), een verslag van een psychedelisch...Uitgegeven door ICA London, distributie door Ideabooks Amsterdam...Misschien ontpopt de nieuwe minister zich als de Jack Lang van België

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Als ooit de geschiedenis van de Newyorkse avant-garde geschreven wordt, dan kunnen namen als Bénédicte Pesle, Michel Guy, Jack Lang, Ritsaert ten Cate, Val Bour-ne, Faivre d'Arcier, Hugo De Greef en...Neil Wallace van Chapter uit Cardiff toont efficiënt aan dat de Amerikanen op hun volgende trip niet in London mogen blijven maar naar Wales moeten afzakken om hoogte te krijgen van de Britse avant

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
De overheid in Frankrijk keek eerst argwanend temeer omdat Jack Lang het Europees Theaterproject van Strehler steunt...Jack Ralite (communistisch politicus) vond co-produkties teveel patchwork en weigerde te kiezen tussen autoritair etatisme en Daniël Benoin Tout sur le bruit (Le...Clareville Grove Mews, London SW7 5AH, England

Nr. 59, Maart 1997 • Tuur Devens • In de piste van verbeelding
Sla een boek open over circus, en steevast begint het circus in 1772 in London, waar Philip Astley een 'riding school' en 'amphitheatre' opricht, een plek waar het publiek tegen betaling vooraf...1978 werd er door de toenmalige minister van cultuur Lecat een reddingsplan opgesteld, dat Jack Lang verder uitwerkte en concretiseerde...Jack Lang had veel aandacht voor scheppende kunsten en voor de zgn

Nr. 96, April 2005 • Sergei Eisenstein • De montage van attracties
Zie verder: B. Arvatov, Kunst und Produktion, München 1972 5. De Mexicaan: toneelenscenering naar een verhaal van Jack London en de eerste regie van Eisenstein (samen met Smysjljajew) in het

Nr. 105, Februari 2007 • Wouter Davidts, Maarten Delbeke • Van klei tot kristal
Smithson, R., ‘The Crystal Land’, in: Jack Flam, ed...Robert Smithson: Collected Writings, Los Angeles and London, University of California Press, Berkeley, 1996, p. 7. 6 http://www.warande.be/info_2dezaal.asp