Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


46 document(en) met "Jan Fabres Ze" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
2.10.1982). Jan Fabre Antwerpen Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was Jan Fabre behoort niet tot de petit monde van de Nieuwe Esthetiek (als dat laatste al...Luk Van den Dries HET IS TEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN TE VOORZIEN WAS concept en regie: Jan Fabre, spelers: Els Deceukelier, Pit Dollez, Danny Kenis, Eric Raeves, Jan-Pieter Schaap, Pien...Ze hebben een groot risico genomen door Oedipus op dermate eigenzinnige wijze op toneel te zetten, waarbij ze flitsen van hun bekwaamheid hebben getoond

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Art as gamble, gamble as an art' Foto Patrick J. Sellitto Jan Fabre: Art kept me out of jail Jan Fabre ging niet over ijs van acht uur...Bij wijze van toneeltekst publiceert Etcetera Fabres tekeningen en teksten en een fotoreeks van 'Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was'. New-York Jan Fabre bracht...Maar kunstenaars, vooral zij die kunst en zaken doen gelijk stellen, zullen hun frustraties en die van hun volgelingen blijven uitbuiten en het vertikken om ze te genezen, want zo voorkomen ze de

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • KLAPSTUK 83
Een meisje en een jongen uit het publiek kleden zich op de scène uit tot ze in hun onderbroek staan (ze proberen de aan- en uitkleedscène van Eric en Els te imiteren). Gelach en applaus...Dat kregen ze niet, maar ze hadden de volgende dagen wel gratis toegang tot de voorstelling...het gesprek onmiddellijk op de voorstelling in Leuven werd Jan Fabre ervan beticht het publiek als dobbelsteen te gebruiken in zijn theaterwerk

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Ik ben meer geïnteresseerd in wat ze wel kunnen maar dat tonen ze niet...Ze zijn op weg naar een goede vertolking, hebben zorg besteed aan hun personage, nagedacht over wat er gebeurt, maar ze zijn blijven staan, net voor het punt waar het echt boeiend, echt menselijk...Na een kwartier, als ze helemaal alleen op de Bühne is achtergebleven, staat ze recht, draait zich om, en legt met aandachtige traagheid haar rechterhand op haar rug

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem, 03/239.59.08) Jan Decleir Werkt sinds zijn wegstappen uit het Kollektief INS (1979) als reizend solo-acteur; eerst met Jan zonder Vrees (Hugo Claus...Etcetera 1, 3 en 5). De nieuwe produktie van Jan Fabre, De macht der theaterlijke dwaasheden, ging in première op 11 juni (Venetië); 15-16 juni (Nancy), 21-22 juni (Amsterdam), 24 juni (Rotterdam), 27...opgeleid bij Ann Slootmaekers en verzorgde de choreografie bij Jan Fabres Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was

Nr. 8, September 1984 • Paul Verduyckt • Jan Fabre - Workshop 15/10 -15/12/83
Uit de groep kandidaten die zich op 15 oktober voor de audities (een interview en enkele scenische tests) van de workshop kwamen aanbieden, koos Jan Fabre vijf deelnemers...Ook in de werkprocessen van Fabres theaterprodukties zijn de acteurs geen uitvoerders van een concept dat ver van hun bed staat...tegen de geprojecteerde achtergrond van een jachthond (een detail uit Diana de jageres (± 1550) uit de school van Fontaine-bleau) 'doen' alsof ze hijgen, sober 'mimeren' dat ze uitgeput zijn

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • Jan Fabres theatertrilogie
Jan Fabre - Foto Patrick T. Sellitto Met Jan Fabre kwam ik voor het eerst (niet) in contact, september 1980...Ontdaan van hun oppervlakkige individualiteit (ze zijn gekleed in eendere kostuums of vaak naakt; er wordt nauwelijks gesproken) zijn ze aangewezen op louter lichaamstaal...Theater geschreven met een 'K'... is de taal nog traditioneel aanwezig: weliswaar klinkt ze primitief en wordt ze door voortdurende omkeringen van haar betekenis ontlast, tocht blijft de tekst

Nr. 12, Januari 1985 • Pol Arias, Jef De Roeck, Klaas Tindemans,... • SEIZOEN 1984-1985
Mahabharata (Jean-Claude Carrière) Beste regie: Jan Fabre (De macht der theaterlijke dwaasheden/ eigen produktie) Franz Marijnen (De koning sterft/ NTG) Peter Brook (Mahabharata...Eindelijk arriveerde Jan Fabres Theaterlijke Dwaasheden in Vlaanderen, en ik kwam sterk onder de indruk van de consequente uitwerking en de ritualistische kracht, die de morele bezwaren het zwijgen...De enigen die even ongenuanceerd voor dit soort radicaliteit blijven kiezen zijn Jan Decorte - na het vooral programmatisch interessante Kleur is alles bleek In het kasteel, naar Hamlet, een

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Ze weten onmiddellijk tegen wie ze wordt opgericht, ze weten ook dat het een krachtig politiek wapen is." Al even belangrijk is het te weten waarom Kantor het heeft over het theater van de...Theo Van Rompay WOLFSKLEM auteur: Pjeroo Roobjee; enscenering: Jan Decleir, Pjeroo Roobjee; decor: Jan Decleir, Ercola; muziek: Jean Blaute; met Jan Decleir, Els Dottermans en Marc Van...Omdat ze zo graag dansen, willen ze alles doen om te blijven optreden-ze zijn zelfs bereid om tegen hun lichaam te liegen

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Hildegard De Vuyst • Jan Fabre werkt aan een operatrilogie
Die vrouw was heel begaan met leven, met de poëzie der dingen en toch had ze die ongelooflijke zelfdestructie waaraan ze dan ook geestelijk en fysiek ten onder is gegaan...Dat gevoel dat ze je geest niet klein krijgen, dat ze je daar niet kunnen raken ligt in die muziek...Hildegard De Vuyst THE DANCE SECTIONS (uit Das Glas im Kopf wird vom Glas) decor, regie en choreografie: Jan Fabre; muziek: Henryk Mikolaj Górecki; kostuums: Jan Fabre en Pol Engels

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Daarmee wordt het risico van de makers zo groot, dat ze, gezien ze los werken, bang worden om met deze middelen nog aan theater te doen...Kan men nu nog zoals Leo Geerts (Etcetera 18) beweren: 'Zelfs wanneer ze (= de repertoiregezelschappen) een lamentabele periode doormaken, dan nog moeten we ze in stand houden, want ze zijn de enige...Uit het feit dat ze pas tegenvielen toen ze er waren, leidt 'men' af dat ze tegenvallen OMDAT ze er zijn

Nr. 23, September 1988 • Wim Van Gansbeke • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Te meer daar die seizoensopening meteen gevolgd werd door een andere "fragmentaire" pro-duktie, de dansscène uit Das Glas im Kopfwird vom Glas, Jan Fabres "ope-ra-in-aanbouw". Toen die dan nog zeer...Het is duidelijk dat het Kaaitheater een aantal geprospecteerde en dwingend bevonden buitenlandse produkties moet laten vallen omdat ze met het (te) beperkte budget onbetaalbaar zijn...En plots veel verder in de voorstelling of zelfs lang erna besef je waarom die momenten er waren, vallen ze op hun plaats en blijken ze onontkoombaar

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Net op het moment dat de eerste toeschouwer de zaal verlaat, na een half uur, komt het eerste van de ze- Die Reinkarnation Gottes (Jan Fabre) - foto Ute Schendel ven...Ze formuleren hun verwachtingen, ze proberen greep te krijgen op de voorstelling, ze 'vertalen' wat ze zien ("ik snap er niets van"," 't wordt spannend", "Waarom is dat raam nu weg ? Omdat ze nu...Ze woont in Amsterdam en Tel-Aviv, waar ze nauw betrokken is bij de Peace Now-beweging

Nr. 27, September 1989 • Gunther Sergooris, Klaas Tindemans • DOSSIER VLAAMSE OPERA
Titels kunnen wij jullie nog niet geven : pas in september kunnen wij ze aan de Opdrachthouder en later aan het Bestuur voorleggen...Bij voorbeeld toekomstige regisseurs ontdekken door ze als regie-assistent te laten werken...Ook iemand als Jan Fabre zal andere toeschouwers aantrekken, dan diegenen die je traditioneel in de opera aantreft

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • Van op een afstand indrukken bij Das...
Over dit universum dreigt ze echter de controle te verliezen, ze ziet in een visioen - dat ook weer tot werkelijkheid kan verharden - hoe haar schepping haar kan doden...Helena heeft het voorrecht zelf te bepalen hoe haar werkelijkheid eruitziet, en waar ze die werkelijkheid kan aanraken : maar als ze dit doet, als ze de realiteit tot leven wekt en het bestaan ervan...Meteen ziet ze dat ze zich niet meer uit die fantasie kan losmaken : ze kan niet anders dan wachten op de uitkomst van het noodlot

Nr. 30, Juni 1990 • Gunther Sergooris • De macht van het uur blauw
Voor Klaas Tindemans balanceert Jan Fabre momenteel boven de afgrond van de totale isolatie...Jan Fabre meet zich hier voor het eerst met de machinerie van een operahuis, een muziekpartituur, orkest, koren, zangers, danseressen en de stilaan onvermijdelijke dieren...Vandaar ook de fantasmagorische kwaliteit van Fabres beelden

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
Jan Fabres Das Glas im Kopfwird vom Glas functioneren de koren, de dansers, de zangers op eigen ritmes die over elkaar heen schuiven...het tweede deel van ça va van Jan Lauwers en Needcompany wordt door alle personages, verzameld in een huisje, ontzettend door elkaar gepraat, terwijl ze toch deelnemen aan een zelfde gebeuren...zeggen de individuen waaruit ze zijn samengesteld - onophoudelijk verplaatst, uitgeleend of geleend, afgestaan of gegeven worden, zodat uit de resten van voormalige gezinnen eindeloos nieuwe kunnen ontstaan

Nr. 30, Juni 1990 • Inhoudstafel
Jan Fabre Met Das Glas im Kopf wird vom Glas voltooit Jan Fabre het eerste deel van zijn operatrilogie The Minds of Helena Troubleyn...Na lang overleg, politiek gekonkel en corporatistische acties werden de ontwerpteksten van de verschillende fracties bijgesteld, afgevlakt, uitgehold tot ze de matheid kregen van een Belgisch...Jan Oscar De Gruyter en het Vlaamse Volkstoneel, Verder nog : Woza Albert van Peter Brook, in memoriam Antoine Vitez, Gelezen en Het Gebeuren, pag

Nr. 33, Maart 1991 • Marijn van der Jagt • Let's dance : dit is Belgisch
Dromerig staart ze voor zich uit en pingelt op een piepklein pianootje...Sound of One Hand Clapping is zij steeds afzijdig van de groep, maar ze lijkt hen tegelijkertijd te beheersen...Alsof ze de bewegingen te makkelijk vonden en ze niet hun eigen gekte in de strijd gooiden

Nr. 36, December 1991 • Emil Hrvatin • Jan Fabres zoete verlokkingen
Ze lijken zich geen zorgen te maken over hun wachten, omdat ze de grenzen van de tijd overstegen hebben, ze bevinden zich in een imaginaire tijd...De strategie van hun opponenten, de menigte van fragmentarische verschijningen, is naïef en illusoir: ze willen de imaginaire tijd door snelheid achterhalen; ze willen sneller zijn dan de tijd...ze er zich nu van bewust zijn of niet, ze aanvaarden het als 'another excuse for a party'. Maar uiteindelijk, zelfs na de wreedste scènes met de zwartste humor (de naakte lichamen van de tweeling, het


Toon volgende resultaten