Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


46 document(en) met "Jan Fabres Ze" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 36, December 1991 • Pieter T'Jonck, Peter De Jonge, Dieter Lesage,... • Klapstuk
Ze worden niet echt geassocieerd met het festival, maken blijkbaar voor hen ook minder deel uit van het artistieke statement van het festival...En ze speelt het zeer consequent: ze bouwt op van links naar rechts, en omgekeerd, en niet van achter naar voor, naar de toeschouwer toe...Ze zegt niets en dus kan je haar alles doen zeggen

Nr. 41, April 1993 • Johan Reyniers • De dans van het harnas
De recente solo-theatervoorstellingen voor Els Deceuckelier en Marc Van Overmeir mogen daar niet erg onder te lijden hebben, Fabres dans krijgt het des te zwaarder te verduren, meer bepaald omdat hij...Dat wordt van bovenuit zomaar gezegd, en op den duur krijg je dansgroepen en mensen die gaan dansen, die denken dat ze vrij zijn...Zo ontstaat iets anders, niet in of over het ballet, maar iets tussen ballet en hedendaagse dans, in een soortement twilight-zone waar, superieur en onbewogen als de geharnasten, een eenzame Jan Fabre

Nr. 42, Juni 1993 • Johan Reyniers • De kunst van de accumulatie
Johan Reyniers zet zijn zoektocht verder naar een ogenschijnlijk minder dominant aspect van Jan Fabres oeuvre: de choreografie...Etcetera 41 heb ik aannemelijk proberen te maken dat Jan Fabre eigenlijk altijd al een choreograaf is geweest...Samson en de schaar Het is bekend dat veel elementen in Fabres werk aan zijn biografie zijn ontsproten

Nr. 43, November 1993 • Gunther Sergooris • Een mogelijke onmogelijkheid
Deze zelfgenoegzaamheid viert in operamiddens hoogtij, ze komt tot uiting in het altijd opnieuw opvoeren van een beperkte reeks werken, het zgn...Marie Brouchot, Walter Hus en Jan Lauwers, reg...Jan Lauwers), Missa e Combattimento (muz

Nr. 50, Juni 1995 • Pascal Gielen • Kritische verhoudingen
Een belangrijke kritiek vanwege de kunstencentra luidt dan ook dat ze allen over dezelfde kam geschoren worden...Ze kunnen zich verder profileren door hun artistiek beleid met meer klem te tonen...Ze wijst op de meerstemmigheid die leeft over Fabres werk binnen de kritiek

Nr. 62, December 1997 • Carl Hourcau • Tussen hersenen en beweging
En ook vanuit de behoefte om een stap uit Jan Fabres werk te nemen...Bianco reageert dus in zekere zin tegen Jan Fabres werk maar ook meer in het algemeen tegen bepaalde dingen die ik rondom mij zie in de danswereld...Ik hou van dingen die meer dan een kleur hebben, die een dubbele interpretatie hebben, je ziet ze zo, maar ze zouden ook iets anders kunnen zijn

Nr. 62, December 1997 • Marc Holthof • Een koning uit een washuis
De man die het bij iedere schok uitschreeuwt is daarentegen een acteur uit het 'burgerlijk theater' (zoals het in de context van Jan Fabres werk wel eens genoemd wordt): m.a.w...Ze zijn leeg: ze hebben geen zelfstandigheid en geen binnenkant...Ze doen niets maar ze stellen gebaren die ze zelf niet begrijpen...' Maar Fabre, de renaissancevorst die volgens Verschaffel het spektakel vanuit zijn loge in het midden van de zaal dirigeert

Nr. 64, Juni 1998 • Peter de Jonge • Portrait de l'inconnu
De enige mij bekende portretfoto van Marc Vanrunxt beeldt een scène uit The Pickwick Man af, Fabres portret van Vanrunxt...Elk accent, elke omkering wordt omgedraaid en genadeloos gerecupereerd in Fabres symmetrische logica...een parodie op Gerhard Bohner, Oscar Schlemmer en diens Triadische Ballett dragen ze de banen van Barnett Newmans The Pickwick Man - Jan Fabre / Raymond Mallentjer

Nr. 65, Januari 1998 • Koen Tachelet • Theater van de vervuiling
het vroege werk van Jan Fabre werd, onder meer via fysieke uitputting of (lichte) lichamelijke verminking, de onvervreemdbare realiteit binnengebracht in de fictionele wereld op het toneel...Ook hierin kan je een parallel trekken met Fabres werk: in Sweet Temptations wordt de centrale ruimte van de scène ingenomen door twee gehandicapte wetenschappers, tweelingen, die in een steeds...schoenlapper ('ik verbeter de slechte wandel van de mensen'). Uit de toneeltoren komen steeds meer schoenen naar beneden vallen, tot ze een berg vormen die associeert met een archetypisch beeld van de holocaust: de

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
Kunstenaars als Anne Teresa De Keersmaeker, Jan Fabre, Jan Decorte, Jan Lauwers, Josse De Pauw, Lucas Vandervost, Ivo Van Hove, Sam Bogaerts, Luk Perceval en vele anderen die de traditionele...De Fabres en de Vandekeybussen zijn bij de startfase niet gehinderd geweest door "we hebben geen budget". Ze zijn gehinderd geweest in hun tweede fase, dat is iets anders...Wat ik de overheid en vele beleidsdenkers kwalijk neem, is dat ze altijd redeneren in termen van of-of. Destijds, toen ze ons duizenden kilo's bakstenen achternagooiden met de bouw van de culturele

Nr. 69, Januari 1999 • Alexander Baervoets • Manifest: De klassieke dans en wij
Hoe is het bijvoorbeeld mogelijk dat Jan Fabre wel door Forsythe werd uitgenodigd om een creatie te maken voor het Ballett Frankfurt, maar dat hij niet dezelfde kansen krijgt in zijn eigen Antwerpen...goed in. Dat bijna brutale omgaan met de norm, dat is de artistieke relevantie van Fabres dansstukken...Wanneer kunstenaars geen voeling houden met wat er in de kunst(en) rondom hen gebeurt, niet schijnen te beseffen wat daar van belang is, dan verliezen ze hun betekenis voor de kunst en voor de

Nr. 78, Januari 2001 • Stefaan Vandelacluze • Je Suis Sang: Trajecttheater van bloedbeelden
Na een bloederige slachtpartij blijven twee van alle ledematen beroofde lichamen kronkelend op de scène achter: ze kunnen niet meer lopen, ze kunnen niet meer drinken...Ze zijn verworden tot een stuk vlees, maar ze leven nog...Ze zijn echter meer dan enkel muren, ze vormen een personage en spreken je aan met hun geschiedkundige grandeur

Nr. 80, Februari 2002 • Raf Geenens • Lichaamsexotisme
should stop smoking'. Ze wijst daarbij systematisch naar een ander lichaamsdeel dan datgene waarover ze praat...Wat als we dan niet langer uitsluitend naar de afbeelding kijken, maar ons interesseren voor de manier waarop ze geconstrueerd werd...Ook in Fabres voorstelling wordt het lichaam transparant gemaakt om als teken te functioneren voor het onderliggende discours; het lichaam wordt gebruikt om theatraal te communiceren over

Nr. 82, Juni 2002 • Raf Geenens • Eeuwige liefde en een zorgeloos huwelijk
Niettemin kan men zich moeilijk van de indruk ontdoen dat Jan Fabres Zwanenmeer eigenlijk geen bezoek brengt aan het werkstuk van Petipa en Ivanov, maar in tegendeel de klassieker dwingt tot een...Nu ze van haar psychologische narrativiteit beroofd is, fungeert ze als een athematisch Fremdkörper...dramaturgie: Renée Copraij kostuums: Alexandre Vassiliev, Daphne Kitschen en Jan Fabre belichting: Jan Fabre en Jan Dekeyser muziek: Pjotr Tsjaikovski orkest: Vlaams Radio Orkest

Nr. 85, Februari 2003 • Wouter Hillaert • De nieuwe politieke cultuur uit Scandinavië: Nordic...
Zelf het kind van voorouders met een rist verschillende nationaliteiten, nam ze jaren geleden de benen uit Groot-Brittannië, omdat 'ze daar niet hielden van actrices met kort haar en tatouages...Met haar performance Dead Diana (1999) -waarin ze verbeeldde hoe Lady Di zich in de hemel moet zien te verhouden tot rocksterren als Jim Morrison en Kurt Cobain - haalde ze zich de woede van de Britse...Onder hen Erna Ómarsdóttir uit Jan Fabres My movements are alone like streetdogs

Nr. 85, Februari 2003 • Luk Van den Dries • In memoriam Carlos Tindemans: 1931-2002
Onder zijn stimulerende leiding leren ze minder op louter gevoel en herkenning te kijken, en zich meer te richten op dramaturgische keuzes en de theatrale tekens die daartoe zijn gebruikt...Hij kon grandioos van mening verschillen, over Jan Decorte bijvoorbeeld, maar altijd op een manier waaruit bleek dat hij zeer grondig had gekeken, honge- rig naar beklijvende tekens en...Hij kon je vertellen hoeveel vleeshaken er in Jan Fabres voorstelling Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was hingen

Nr. 86, April 2003 • Erwin Jans • De catastrofe als politiek gebaar
Met andere woorden: in plaats van de traditionele noties van het westerse theater te overschrijden, zetten Artaud en Brecht ze verder (evenwel niet zonder ze tot aan hun metafysische en politieke...Ze staan op en nemen afstand van de groep die ze nu als toeschouwers aanspreken...Ze reageren op elkaar, ze zijn het oneens, maar het echte conflict, het drama blijft uit

Nr. 93, Januari 2004 • Tom Janssens • Kernpunt van een leeglopende wasbak: Tannhaüser: Jan...
Zo is de zinnelijke Venusbergscène in Fabres handen geen erotische kopie van een commercieel paradis artificiel, Tannhäuser jan fabre/dc munt Foto Johan Jacobs noch een...Valt het oeuvre van Wagner nogal kleintjes uit (14 opera's), Fabres opuslijst is een flink stuk langer...TANNHÄUSER creatie Richard Wagner muzikale leiding Kazushi Ono concept, regie, decor en choreografie Jan Fabre kostuums Daphne Kitschen & Jan Fabre dramaturgie

Nr. 93, Januari 2004 • Marianne Van Kerkhoven, Pieter De Buysser • Het 'buiten' verbeelden
Zie de Fabres, de Wayn Traubs, en anderen: veel spektakelwaarde maar historisch van een volstrekte onbenulligheid...Een politicus pakt de problemen aan op het moment dat ze zich stellen...Ik pak ze liefst daarvóór aan en ook nog eens: lang daarna

Nr. 93, Januari 2004 • (inhoud)
visie op de politieke situatie in Rwanda 36/42 38 Miniaturen uit de Grote Meren Documentairemaakster Sarah Vanagt geeft uitleg bij beelden die ze maakte van kinderen in het grensgebied...Eén voorstelling, drie benaderingswijzen Kernpunt van een leeglopende wasbak Tom Janssens over Jan Fabres enscenering van Tannhauser bij De Munt Perfectie roept agressie op Clara Van


Toon volgende resultaten