Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "Jan met de Pet"Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
De buitendeur wordt opengebeukt en daar «rijdt» binnen Saturé de Bel-Esprit grotesk-preutsch ' op 'n stokpaard, Hij hangt z'n draver met den '. toom aan 'n nagel spiegelt zich, legt z'n pet...Loopt de bar in en komt aanstonds terug met drie zilveren bekers (pour les habitués) whisky en de roulette, III In den tijd dat de beesten spraken, riepen de apen: zelfbeschikking...De cacaphonie verstilt... De Neger van zooeven, met kleurige lappen omhangen, stormt op, 'n vel papier in de eene hand, 'n ontzettende koloniale ruiker in de andere

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Met zo een punkerke met een mauve broekske aan, enfin 'aan', 't is te zeggen, toen lag het op de grond, en zij daarbij; en heel het kot onder de stank, ... juul En wie was dat met zijn mauve...Jeronimus Denk je, dat ik een bokaal, met een vis er in, tegen de grond zou durven gooien, en me dan met de scherven de ogen uitkrabben...Ik zeg altijd, als ik ga spreken voor jonge mensen, "Wij zijn de loodgieters van de communicatiestoornissen, de depanneurs van de rioolgeest". En dan kijken die jonge mensen mij aan, met hun nog niet

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Helaas hebben wij in Brussel de versie van de Amsterdamse opera mogen zien: dat was huilen met de pet op...Hetzelfde Arca pakt uit met een brochure van de hand van dramaturg Ivo Kuyl ARCA en de (onjmacht der theaterkritiek, waarin de receptie van vier voorbije Arca-produkties (Clavigo, De Idioot en de Dood...van wat teatergeschiedenis is." Jan Decorte in interview met Jef De Roeck, Jan Decorte vindt het leven mooi, in De Standaard, 23 maart 1985

Nr. 16, Januari 1987 • Daan Bauwens • Vuile Mong en de Vieze Gasten: na...
Daan Bauwens vertelt het verhaal van de enige groep die altijd consequent voor jan met de pet heeft gewerkt...Zo beschouwd zijn ze misschien de enigen die altijd consequent naar Jan met de pet toegewerkt hebben...Appelscha In Vlaanderen is de populariteit van de groep ongetwijfeld mee gefluctueerd met opgang en neergang van de basisgroeperingen die in de jaren zeventig groeiden rond Derde Wereld

Nr. 16, Januari 1987 • Inhoudstafel
22 Vuile Mong en de Vieze Gasten Het circus van Vuile Mong en de Vieze Gasten, in vijftien jaar een bedrijfje geworden, is nog steeds een apart fenomeen, werkend voor jan met de pet...Dat was, verscholen onder de officiële luister, de diepere zin van het feest waar vertegenwoordigers uit verschillende sectoren van de maatschappij rond de koning en de koningin die avond de...recensies van "Moves" (Ballet van Vlaanderen), "De biechtvaders" (Arca), "Lijmen/Het been" (NTG), "Daedalus" (Guy Cassiers met gehandicapte kinderen), "Wolfsklem" (Jan Decleir), werk van oud-leerlingen van

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
De personages die opduiken in de gedachtenwereld van de Jongen zijn herkenbaar door maskers (de volwassenen) en signalen in de kostuums (opgetrokken broekspijpen, een pet-de kinderen). Naast een...Jan-Joris Lamers, toch de mentor van Maatschappij Discordia, speelt bijzonder graag met de tekstbrochure in de hand, alsof het om een lezing, een "concertante" uitvoering gaat...LADY WINTERMERE'S FAN regie en decor: Jan Joris Lamers; vertaling: Jan Joris Lamers en Gerrit Bons; met Matthias de Koning, Gerrit Bons, Annet Kouwenhoven, Jan Joris Lamers, Frieda Pittoors, René

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Claus wordt met Claus geconfronteerd: De dans van de reiger (1962) van de vroegere Claus tegenover het recentere stuk Serenade (1984). Daarnaast wordt Claus geconfronteerd met een traditie die...het midden van de scène zit Jan Joris Lamers enigmatisch voor zich uit te staren, met op de grond de tekst (weer die vreemde motoriek van voorovergebogen lezen en dan opkijken en spreken). Titus...Frieda Pittoors, met de tekst in de hand, souffleert Jan Joris Lamers die zich moeizaam en met onrustig bovenlichaam door de monoloog heenwor-stelt en ten slotte ontgoocheld bekent "Het is niet te

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
De klank, met zijn ruimtelijke en historische dimensie, paste perfect op het spel met ruimtelijke diepte in de eindeloze smalle gangen van de Dailly-kazerne...Over al de opgesomde tekortkomingen heen, niettegenstaande mijn onvermogen de brute zin te doorgronden, klikte het ergens, had ik voeling met de emotie op de scène...Het is nog maar zeer de vraag of de toeschouwers zich geamuseerd hebben met de talrijke inside-jokes en de verwijzingen naar Vlaamse critici (waarbij Etcetera uiteraard niet werd gespaard

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
De Discordianen wringen zich door een spleet in de achterwand de scène op; de smalle weg van scène naar echt ? De Muynck vertaalt simultaan, discreet en met onnoemelijk flegma...Daaraan werden vier zittingen gewijd, die achtereenvolgens gingen over de crisis in relatie met de overheid, de crisis van het vast gezelschap, de crisis van de creatie en de crisis van het publiek...Frans Redant, 'Jan met de pet, Pier met de pen, Pol met de pruik

Nr. 29, Maart 1990 • Erwin Jans • DE AANTREKKINGSKRACHT VAN ZWARTE GATEN
een VN-bijlage merkt Ton Lutz over Komrijs vertaling op: "(...) die is bij flarden erg goed en dan weer krijg je de indruk dat hij er met de pet naar heeft gegooid...Stan verraste aan het begin van dit seizoen met Yvonne op/achter de canapé naar Gombrowicz en Jan, scènes uit het land, naar Tsje-chov, respectievelijk begeleid door Matthias de Koning en Josse de...Vercruyssen) die honderden papiertjes in de lucht werpt met daarop gedichtjes voor Rosalinde, de dans van Damiaan de Schrijver achter de coulissen op muziek van Public Enemy, het 'ballet' van de verbannen hertog

Nr. 41, April 1993 • Paul Goossens • Eric Antonis
Het is niet meer zoals met De Stomme van Portici, dat iedereen na de voorstelling de straat oprende en aan de revolutie begon...hebben een programma samengesteld en zijn dan naar de potentiële sponsors gestapt met de vraag of ze er iets in zagen...Antonis: De kelders van de musea zitten vol met verkeerde keuzes, werken die de tijd niet hebben doorstaan

Nr. 47, December 1994 • Jaak van Schoor, Dré Poppe, Hugo Van... • In memoriam: Rudi Van Vlaenderen
Hugo Van den Berghe in gesprek met Marleen Baeten Als Rudi Van Vlaenderen op 2 augustus 1930 in Gent geboren wordt liggen de tekens klaar die de weg aangeven die hij...Opdrachten in de KVS wisselden dan af met optredens in de KNS, Jeugd en Theater en het Nationaal Jeugd Toneel...1980 met de De Gruyterprijs voor de vertolking van de ploegbaas in Audiëntie van Vaclav Havel, een co-produktie van BKT en Vertikaal

Nr. 62, December 1997 • Peter Anthonissen • Turn out the stars
Hoghe confronteert de gevierde Marika Rökk met de verguisde Marlène Dietrich, die in de ogen van vele Duitsers vaandel-vlucht pleegde door naar de Verenigde Staten uit te wijken...eengemaakte Duitsland, waar het neonazisme welig tiert, ook bij Jan met de pet, die de Vreemdelingen' liever kwijt dan rijk is. Een laatste keer mijmert Hoghe na over zijn jeugd, toen hij door een krant...tegenstelling met de strijdvaardige, op sociale verandering gerichte performances uit de jaren zestig, snakt de postmoderne performance ernaar te ontsnappen aan de identificatie van het publiek met de

Nr. 67, Maart 1999 • Clara Van den Broek, Marianne Van Kerkhoven • Je eigen ding doen
Liesbet: Het heeft niet zozeer te maken met ervaring, als met de communicatie binnen de groep: het moet klikken...Jorre: Omdat ik dan volgend jaar nog een stuk met Ivo en een met Dora kan doen, en voor de acteurs...Wat moet je daar in 's hemelsnaam inzetten: 'hallo, ik zou graag eens iets met u maken, alstublieft'? Programmatoren op de kust Liesbet: Op een bepaald moment vroeg de De

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
Door dat kritische gehalte is het kunstwerk superieur aan het banale en laag-bij-de-grondse leven, zeker wanneer het gaat om het leven van Jan met de Pet, wiens meningen en commentaren door Swyzen...Dan volgt een interview met de Boonspecialisten Koen Haagdorens en Bart Nuyens, 'stormtroopers van wat De Standaard omschreef als "de Microsoft van de Boonstudie"'.(12) Het opzet van dit interview...Dit narcistisch sfeertje begint al met de inleiding, waarin Van Gansbeke met veel dure woorden aan de lezer wordt voorgesteld: ('Vlaanderens meest taalvaardige en scherpzinnige theatercriticus'; 'De

Nr. 77, Juni 2001 • Marc Didden • Wie vindt dat hij niets meer kan...
Ja, Jo Dua, een Vlaming, die ook onder Teirlinck gestudeerd had, heeft lange jaren de acteursopleiding van het INSAS recht gehouden, maar zo'n fundamenteel werk als bij ons met de Studio in Antwerpen...Wij kunnen die historische last niet helemaal inschatten, denk ik, maar zij krijgen dat, de Fransen zeker, van in de middelbare school in hoge dosissen toebedeeld, met een saus van saaiheid erbovenop...Wat ik wèl voel als ik met Franstaligen werk, is dat ze eigenlijk altijd bezig zijn voor 60 miljoen mensen, terwijl de Vlamingen met die 5 miljoen van hier tevreden lijken te zijn

Nr. 88, September 2003 • Leo de Haes • Intellectuelen tegen de elitecultuur, één front?
de beeldende kunsten - ze blijven wel deskundiger dan Jan met de Pet...De Meyer zwaait met de kunstcheque en wil tegelijk (?) het geld van cultuur integraal naar de sociale sector overhevelen...De Meyer, en hij niet alleen, steekt al langer dan vandaag de draak met de gesloten, arrogante, door goeroe Jan Hoet geknede beeldende kunstscène en haar opgepompte pretenties

Nr. 89, December 2003 • Anne Teresa De Keersmaeker • "We gaan proberen er iets aan te...
De culturele kloof, Jan-met-de-Pet voelt zich niet thuis in de pluchen zetels van het theater...zitten dan ook niet opgescheept met de erfenis van een repertoire, met 7.523 ensceneringen van Drie Zusters, met alle mogelijke interpretaties over juister en beter, met discussies over goede...Ik probeer dan uit te leggen dat het waarschijnlijk te maken heeft met klimaatveranderingen, met ecologische problemen, met wat de mens met de natuur doet

Nr. 90, Februari 2004 • Jeroen Versteele • Het geheim van de stilte: Veldslag voor...
tijdens de liftscène waarin Katrien haar enige kind geschopt krijgt, techno gedurende de declamatie op de troon met een geprojecteerde Amerikaanse vlag op de achtergrond...Als toeschouwer krijg je niet alleen te kampen met de vrij theoretische maar toch relevante en merkbare dubbelheid die Lanoye op het speelvlak vertegenwoordigt, maar je ziet vooral ook de literaire...Enkel de dramaturgie en de theatrale constructie wekt een spannend, relevant contrast op met het geheel van literaire teksten, en met Lanoye als de hybride opvoerder ervan