Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


24 document(en) met "Jean-Francois Lyotard" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Daenen en Kris Van Haute, spelers: Dirk Van Dijck, Jean-Pierre Maes, Guy Dermui, Willy Thomas, Mieke Verdin, Johan Heestermans, Ludo Hellinx, Sigrid Vihks, Johan Daenen, Rita Wouters, Frie Couwberghs, Bea...Rosas danst Rosas (Rosas) Foto Jean-Luc Tanghe Waarover gààt Rosas danst Rosas dan...en andere hiërofanten (Kristeva, Deleuze, Guattari, Lyotard). Blau heeft met deze Franse literaire filosofen zijn moeilijke schrijfstijl gemeen die bol staat van de paradoxen en

Nr. 41, April 1993 • An-Marie Lambrechts • Een hoofd vol sneeuw
Dancing is a form of thinking'. Als denken inderdaad, zoals de Franse filosoof Jean-François Lyotard beweert, moet begrepen worden als 'alle dingen bevragen, ook het denken zelf, de vraag en het...Het is een vreemd soort communicatie die ontstaat: 'Er is een denken van de kunst dat geen denken van de niet-communicatie is maar van de niet begripsmatige communicatie', zo beschrijft Lyotard die

Nr. 55, April 1996 • Marc Holthof • De jicht van de zonnekoning
De dansmeester ervan, Pierre Beauchamps, creeerde balletten samen met Molière en componist Jean Baptiste Lully...De ernst waarmee theore- tici als Jean-François Lyotard, Arthur en Marie-Louise Kroker, Peter Weibel of kunstenaars als Stellarc bezig zijn onze lichamen virtueel te maken, is daar slechts de...Het is in de Dioptrique van filosoof René ETCETERA XIV I 55 8 Descartes, dat op 8 juni 1637 samen met de Discours de la méthode verscheen bij Jean Maire in Leiden

Nr. 60, Juni 1997 • Rudi Laermans • De denkbeeldige lichamen van Meg Stuart
Met de titel van een opstel van Jean-Francois Lyotard: 'zoiets als "communicatie"... zonder communicatie'. Voorbij het lege formalisme van het abstracte modernisme èn de overvolle naïviteit van het

Nr. 62, December 1997 • Fransien van der Putt • Hoe iets ontstaat uit niets
het essay Après le sublime, état de l'es-thétique* schrijft Jean-François Lyotard dat we 'moeilijk een nuance op zichzelf [kunnen] vatten

Nr. 66, December 1998 • Erwin Jans • De eeuwige oorlog
Lyotard...Noten 1. Ingeborg Bachman, Malina, Manteau, Amsterdam, 1985, p.236 2. Jean-Frangois Lyotard, Het onmenselijke, Kok Agora, Kampen, DNB/Pelckmans, Kapellen, 1992, p.8 3. Heiner

Nr. 69, Januari 1999 • Myriam Van Imschoot, Rudi Laermans • De sprong van Nijinski
geschil, een 'différend' in de betekenis die Jean-François Lyotard aan deze uitdrukking geeft

Nr. 69, Januari 1999 • David Michael Levin, Rudi Laermans • Balanchines modernisme
De notie van het sublieme kreeg recent opnieuw veel aandacht, vooral door de geschriften van Jean-François Lyotard...Die doen soms nogal 'Greenbergiaans' aan, zij het dat Lyotard consequent spreekt over de avant-garde in de schilderkunst en de uitdrukking modernisme poogt te vermijden

Nr. 71, Maart 2000 • Jeroen Peeters • De anamnese van het dansbare
zijn commentaren op schilderijen van Valerio Adami spreekt Jean-François Lyotard over het geheugen en de lijn...Zie Jean-François Lyotard, Que Peindre...Adami, Arakawa, Buren, Parijs, 1987 (hoofdstukken La ligne en La franchise). 3 Zie Jean-François Lyotard, Sans appel, Artstudio 18, 1990 (Parijs, Galerie Daniel Templon), pp

Nr. 72, Juni 2000 • Steven Engels • Claude Mauriac en Le temps immobile
Meteen na de voltooiing van Les confessions - een werk dat op zich al zes jaar in beslag nam - wijdde hij zich aan Rousseau juge de Jean-Jacques, kort daarop gevolgd door Les rêveries du promeneur...Jean Genet, Jean-Paul Sartre en de talloze ultralinkse groupuscules die sinds '68 de straten van Parijs veroverden...Later volgden nog een volume over zijn relatie met Jean Cocteau (Jean Cocteau ou une amitié contrariée, 1970), eentje over de samenwerking met Charles de Gaulle (Un autre de Gaulle, 1970) in de jaren

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
130 11 Jean-François Lyotard, La dent, la paume, in: Des dispositifs pulsionnels, Christian Bourgois, Paris, 1980, p. 90, o.e...Lehmann, p. 56 12 Jean-François Lyotard, Het onmenselijke...Rondom Georges Bataille, Acco Leuven/Amersfoort, 1997 14 Jean- François Lyotard, Heidegger en 'de joden', Kok Agora, Kampen, 1990, p. 69

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
De filosoof Jean-François Lyotard analyseert dit mechanisme van de 'Nachträglichkeit' in zijn essay Heidegger en 'de joden', waarin hij het heeft over de breuklijn die Auschwitz heet en die als een...De filosofie, het schrijven, de geschiedenis, de psychoanalyse, de kunst - als ze zichzelf ernstig nemen - krijgen volgens Lyotard met deze innerlijke 'terreur' te maken...Jean-François Lyotard, Heidegger en 'de joden', Kok Agora, 1999 * Jean-François Lyotard, Het onmenselijke, Kok Agora, 1992 * Peter Sloterdijk, Euro-taoïsme, De Arbeiderspers, 1991

Nr. 74, December 2000 • Personalia
Over de esthetica van Jean-Frangois Lyotard, Budel, Damon, 2000

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
Hij stopt het in zijn kelders, legt het diep in zijn laagvlakten in de as. Dat is geen oorlog, hij verwoest', schrijft Jean-François Lyotard (p. 148). De Joegoslavische oorlogen, de Rwanda-moorden...navolging van Hölderlin wijst de Franse filosoof Lyotard erop dat niet Oedipus maar Oedipus in Kolonos werkelijk tragisch is: 'dat wil zeggen nadat het noodlot zich heeft voltrokken en de held...Jean-François Lyotard, Hef onmenselijke

Nr. 80, Februari 2002 • Erwin Jans • Kritische intoxicaties: over cultuur, crisis en explosies
Lyotard, het Gelaat bij Levinas, etc...zonder mensen, Een systeemtheoretische inleiding in de sociologie, Boom, Amsterdam, 1999, p. 130 2. Jean-François Lyotard, Het onmenselijke

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
Cacher-montrer: la théâtralité’, zegt de filosoof Jean-François Lyotard.10 De spanning tussen tonen en verbergen is het theatrale dispositief bij uitstek...Dat theatrale dispositief plaatst ons, aldus Lyotard, in het hart van het nihilisme en de negativiteit: het teken staat steeds voor iets anders...10 Jean-François Lyotard, Des dispositifs pulsionnels, Paris, Christian Bourgois, 1980, p. 89

Nr. 85, Februari 2003 • Eloquent sprakeloos: Over taal in het recente...
Castro, Carlos Pez Gonzalez, Sabina Holzer, Vera Mantero, Joào Samöes, Jo Stone muziek: Nuno Rebelo lichtontwerp: Jean-Michel Le Lez productie: O RuTTIO Do FUÏÏIO coproductie: Danças Na Cidade (Lissabon...Het timbre van Jean-François Lyotards kunstkritieken', in Idem en Bart Vandenabeele (eds...Over de esthetica van Jean-François Lyotard, Budel, 2000, pp

Nr. 86, April 2003 • Erwin Jans • De catastrofe als politiek gebaar
Agamben citeert passages uit het werk van Gilles de la Tourette en van Jean Martin Charcot...Jean-François Lvotard heeft een punt wanneer hij in de ideeën van Brecht en Artaud nog steeds het westerse nihilisme aan het werk ziet...Erwin Jans) 8 Jean-François Lyotard, Des dispositifs pulsionnels, Paris, Cristian Bourgeois, 1980, p.89 9 Jean-Luc Nancy, Corpus, Editions Métailié, Paris, 2000, p. 125 10 id

Nr. 87, Juni 2003 • Erwin Jans • of het andere van de taal: Guy...
relatie tot die onbepaaldheid, zo lijkt Lyotard te zeggen, heeft de mens een schuld die hij niet kan aflossen...Lyotard spreekt in dit verband eveneens over het 'onafgestemde', over datgene wat nog niet afgestemd is op een functioneren in het systeem...Inzet van de vergelijking is de definitie van 'interactiviteit'. 6 Jean-François Lyotard, Het onmenselijke, Kok Agora-/Pelckmans, Kampen/Kapellen, 1992, pp

Nr. 89, December 2003 • Erwin Jans • Theater: her-theatraliseren of de-theatraliseren?
De theatermetafoor wordt door de socioloog Erving Goffman, de antropoloog Viktor Turner, de filosoof Jean-François Lyotard, de kunstcriticus Michael Fried, de cultuurtheoreticus Jean Baudrillard en de...Die mobiliteit noemt Fischer-Lichte theatraliteit.11 Het is in dit begrip van de theatraliteit dat de Franse filosoof Jean-François Lyotard een vorm van nihilisme aan het werk ziet: Cacher-montrer: la...49-57 13 zie Erika Fischer-Lichte, p.88 14 Jean-François Lyotard, Des Dispositifs pulsionnels, Paris, Christian Bourgois, 1980, p. 89 15 id


Toon volgende resultaten