Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


238 document(en) met "Jong Theater" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
baanbrekend werk leverde in het avant-garde theater met produkties als Dionysus, Commune, Oedipoes, Tooth of Crime en Mother Courage...Theater is niet geïnteresseerd in de vervelende alledaagsheid, wel in een verklaring daarvan: wat zit er achter...Theater met een gezicht dus en dat wordt geapprecieerd

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Het gebeurt maar zelden in het Vlaamse theater dat een dramaturg en een regisseur samen een nieuw stuk maken...Niet te jong om te vergeten...Het komt me voor dat mensen van het theater mekaar graag recht doen

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
En wat je al als gezonde basis hebt, ben je er in geen tijd kwijt'. Jungle Om zijn ongenoegen met het theater en alles wat er rond hing duidelijk te maken besluit Vankerkhove zelf...Het was wat theater op dat moment voor mij hoorde te zijn...nog maar weinig met theater te maken gehad hebben, zijn interessanter werkmateriaal

Nr. 2, Maart 1983 • Eric De Kuyper •
Opdat er zo iets als 'Trauerarbeit' met het theater als inzet kan bestaan, moet er passie geweest zijn...Snel een (slechte) Fou-Jong-of-zo verorberd...dit liefde voor het theater

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Toen je met Tiedrie begon zei je dat je theater uit de derde wereld bekend wou maken, de gevoeligheid voor de derde wereld voeden...Toen ik heel jong was, was dat de Vlaming, later de Zwarte Jef op de markt, maar partijlid ben ik nooit geworden...Ik kan die bom toch niet alleen dragen ?" Beweging Bread & Puppet is een groep die activistisch én diep religieus is. Is dat ook jouw ideaal van het theater

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Twee monologen Theater 19 Brugge Hamlet, of de gevolgen van een kinderliefde Raamtheater Antwerpen Contrabas Zowel het theaterdecreet, als straks de...Paul De Bruyne Theater Frederik Theater Frederik Mexico Pantomime Hing aan het optreden van Mime-theater Frederik geen kwalijk geurtje, 't ware beter hierover te...Bovendien leek dit af en toe sterk op wat Theater Frederik jaren geleden, voor de exodus, al ten beste gaf

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Het is theater zoals verwachten en te voorzien was Foto Luc Thibau Dat verklaart reeds een beetje waarom ik de voorstelling sterk vond op zijn reële momenten en eerder...Wat is theater voor u? "Theater is de mensen zo veel mogelijk wijs maken, ze zo veel mogelijk beliegen...Milwaukee, 1980) Theatre projects: - «Theater geschreven met een K is een kater» AnkerruiTheater (Antwerp, 1980) and Shaffy Theater (Amsterdam, 1981) - «Theatre spelled

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Alleen al door zijn voorkomen: te jong om filosoof te zijn, leek hij eerder een student die toevallig op het congres was beland...Er was niets dat aan een theater deed denken : geen belichting, geen scène, geen make-up...Zijn eerste werk sinds die koerswijziging, Theatre Spelled with a K is Tomcat, werd opgevoerd in Europa en in Theater X in Milwaukee

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Artaud had alleen een filosofie over theater geschreven...Theater heeft hier alleen bestaan bij de gratie van wat het buitenland aanreikt...Ik ga nu op zoek naar een manier van theater maken waarbij ik, zij het tien of vijftien jaar later, weer aansluit bij het uitgangspunt waarmee ik in het theater ben gestapt

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
King Lear Decortes obsessief gevecht met teksten De nar waagt toch nog de waarheid te piepen Op weg naar het theater...Omdat het 'slechts' theater is? Maar waarom dan theater maken...Niemand die het eerste deel gezien heeft, kan ontkennen dat Decorte een heel persoonlijke, boeiende visie op theater heeft

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Blau gaat immers uit van de etymologische verwantschap tussen theorie en theater (via een stam die 'kijken' betekent), stelt zodoende theater en denken gelijk, en verleent (niet zonder genoegen...Grotendeels blijft dat eenrichtingsverkeer: de Amerikaanse theater-markt reageert veel geslotener, zodat behalve enkele occasionele tournees, de Amerikanen het Europese theater alleen van de boekjes...Een kijkboek dus, met daarin prentjes van The Living Theatre, The Open Theatre, The San Francisco Mime Troupe, El Teatro Campesino, The Performance Group, The Bread and Puppet Theater, Snake Theater

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
twijfel de meest levendige periode binnen de groei van het theater in Vlaanderen genoemd kan blijven...het theater, zoals Van de Velde het wenst te zien, is een polemisch en combattief instrument dat vanuit de realiteit van de gemeenschap vertrekt en tijdstheater wil zijn om mee te helpen bij de...Van de Velde gaat in tegen de druk van wat traditie heet, tegen de epigonen-toestand in het theater dat al bij al nog onverbloemd 19de-eeuws is gebleven (bij de onmiskenbare, bij alle

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Het Jong Theater vertoont naast de ontplooiing van de regisseurs, een tweede algemeen geldend kenmerk nl...Het zal duidelijk zijn dat het Jong Theater in Vlaanderen een grote verscheidenheid vertoont in de omgang met de theatertaal...Een golf Jong Theater in Vlaanderen", in Ons Erfdeel, jg

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Fraaigedraaid In het stuk zitten namelijk ook nog wat uitstapjes naar het theater zelf, en deze zijn minder gelukkig in beeld gebracht...Ge zijt mooi en ge zijt lief, ge zijt jong en ge zijt rijk, steeds bereid en nooit bezet als ze lokken naar het bed hebt g'uw benen al gespreid Sierend laat zich daarbij nooit gaan in de...Dat moet ook wel als je ziet dat er maanden gewerkt werd met slechts een paar voorstellingen in het Shaffy-theater in het vooruitzicht

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
plaats van eigen jong talent te steunen, haalt u groepen uit het buitenland... "Het theaterleven in ons land was min of meer vastgeroest, dat bevestigen alle kritieken...Onlangs schreef ik in om naar een theater te gaan, en twee dagen voor de première laat men mij weten dat ik daar waarschijnlijk alleen zou zitten...Ik kan niet uit het hoofd zeggen of het een nuloperatie is. Veronderstel dat het theater nog altijd meer krijgt dan het geeft, dan kunnen we het verschil bijpassen

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Teirlinck was een filosoof van het theater...Er is maar één soort mensen die het recht hebben om iets over theater te zeggen: dat zijn de makers, en de toeschouwers...Kohout vertelde me dat hij op dertienjarige leeftijd door het lezen van dat stuk door het theater gebeten werd

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Dit veronderstelde ambacht kan het publiek bekoren, maar het brengt ons tot stereotiepe opvattingen over wat theater moet zijn...Maar als men de eerste replieken hoort, kan men niet anders dan denken: "Dit is weer Vlaams theater...Lanseloet Er is aan een jong en nog niet gesubsidieerd toneelgezelschap altijd iets sympathieks

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Beckett à la Bogaerts: theater met een zinnige visie èn op de traditie van het theater van het absurde, èn op theatermaken vandaag zelf...te beklemtonen tussen het theater als representatiekunst waarin een levenservaring in esthetische verheving na-gebeeld wordt, en het theater als presentatiekunst waarin nog-niet-vertrouwde denk- en...Vooral de laatste jaren, met de 'boom' van nieuw Vlaams theater, is het opvallend hoeveel van dat theater in Antwerpen ontstaat, overleeft en groeit en dan naar Brussel verdwijnt

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
optelsom van particuliere (sociale) belangen maar dat gedefinieerd wordt vanuit theater-immanente factoren...uitgesproken tot een jong of tot een avant-gardemilieu (wie van deze commissie kent het Jong Theater in Vlaanderen...Niemand zal bijvoorbeeld zeggen dat het MMT of TIL of KVS theater maken voor het vrije circuit

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Hamlet (KNS-Gent, 1969) - Foto Juul Vandevelde De jongste vijfentwintig jaar werd het Vlaamse theater alsmaar 'professioneler'. In de jaren vijftig bijvoorbeeld speelde KVS-Brussel om de week...Als jong acteur ontdekte hij de beroepsernst van het Engelse theater...Ik was zo eenzaam dat ik dezelfde avond nog naar het theater ging, eigenlijk veel meer in een theater vluchtte


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK