Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


46 document(en) met "Joodse Staat" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
De Koopman pakt men meestal omzichtig aan, wat heel duidelijk blijkt uit het feit dat de BBC in zijn Shakespearereeks de joodse producer Jonathan Miller gevraagd heeft om de joodse regisseur Jack Gold...Men weet dat deze tekst gecatalogeerd staat bij de komedies, maar Marijnen wijst dit aspect radicaal af...De enige acteur die het volledig waar maakt is Lou Landré: klein en gedrongen staat hij de ganse avond op de scène alsof er een springveer op het punt staat los te schieten

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Er wordt één keer tegen het eigen schema gezondigd: wanneer op het einde het koor verschijnt staat dit buiten het achterste kader (Sireuil heeft in het laatste bedrijf de kaders verdubbeld), dat...De joodse schrijver-regisseur, Hongaar van geboorte (1914), sinds 1969 in de Bondsrepubliek werkzaam -- na jaren Groot-Britannié( 1933-1947) en Amerika (1947-1969) -- brengt in dit stuk een halve eeuw...Vast staat dat het theater in Cuba een springlevende beweging is, die dichter bij de gewone Cubaan staat dan het Nederlandse theater bij de doorsnee Nederlander

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
Informatie is hier afwezig, seductie staat centraal...Integendeel, bij het dominante theater staat 'het thema' voorop...Hij heeft een geloofwaardig neonaturalistische speelstijl ontwikkeld die haaks staat op het expressionisme (Cassiers) of hyper-realisme (Fabre) van veel ander margetheater

Nr. 8, September 1984 • Erna Metdepenninghen • Valerie Panov leidt nu de dans
Omwille van zijn Joodse afkomst door de Sovjet-autoriteiten in zijn artistieke vrijheid geremd, vroeg hij in 1972 voor zichzelf en zijn vrouw Galina, eveneens een lid van het Kirov-ballet, een...Veel optimisme dus en blijkbaar grenzeloos vertrouwen in Panov wiens naam onmiddellijk onder die van het KBvV op alle drukwerk vermeld staat en wiens portret (van de hand van Hugoké) de folders en

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Het resultaat was dat ik nooit een brief heb moeten opbrengen, nooit heb moeten zeggen 'Mevrouw, de koets staat voor' of 'Mevrouw, u kunt aan tafel gaan', dat is me allemaal gespaard gebleven...Hij kreeg de schouwburg voor niets met verwarming en met technisch personeel en een schijntje subsidie van de staat...En hij vertelt hoe hij op een huldiging na een voorstelling in Antwerpen van het Habimatheater, het Joodse theater uit Moskou, het woord had genomen

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
De voorstelling staat of valt met de concentratie van de acteurs, met hun inzet van het ogenblik...De versie van Tanghe staat volwaardig naast die van Gosch...Tegenover de Duitse bezetter, in het stuk vertegenwoordigd door één officier, Kittel, trachtte Gens zo lang mogelijk te laveren om zoveel mogelijk joodse levens te redden

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Chinese vrouwen rapen de zoete vruchten van een exotische boom om in hun gebakjes te verwerken, een heuvel is helemaal gereserveerd voor schakers en dammers, er staat een paleis met een hele grote...Gordon is als choreograaf heel genereus: zijn liefde voor zijn vrouw en ster danseres Val-da overvalt me als een demonstratie van choreografische tederheid en attentie (die bijvoorbeeld haaks staat op...Elk betoog begint steevast met het weerbericht van de thuisbasis en een economische doorlichting van de stad of staat

Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
waartoe naast het Burg- en Akademietheater ook de Staats- en de Volksopera behoren, controleert de kaarten- en abonnementenverkoop, staat in voor de ateliers en de theatergebouwen en regelt alle...Centraal staat een fanatieke theatermaker-schrijver, regisseur, acteur-die zijn leven totaal aan De Kunst heeft gewijd...de belangstelling staat echter de zopas uit het Weense gesticht voor geesteszieken "am Steinhof', naar huis gehaalde broer

Nr. 18, Juni 1987 • Johan De Boose • Ontmoeting met de Picasso van het theater
Het vriest dertig graden en het zweet staat op zijn slapen...een joodse woestijn, een ontmoeting van speelsheid en lijden

Nr. 18, Juni 1987 • Luk Van den Dries • Ook het Israëlische volk is niet heilig
Er heerst een grote mate van betrokkenheid met het politieke gebeuren, men voelt aan dat elke keuze uitermate belangrijk is voor ons bestaan, voor de toekomst van de staat...gaat over de verhouding tussen een Palestijnse vrouw en een joodse man maar speelt zich af in een TV-studio, bij uitstek een publieke plaats...Opnieuw staat de transformatie centraal, van een groep archeologen die terwijl ze een site opgraven veranderen in de oorspronkelijke bewoners, met behoud van een aantal hedendaagse trekken

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Voor hem staat een groot wijnglas, ook gevuld met water...Heerlijk staat dan voor gesprekken die nauwelijks op gang komen, iedereen "kletst maar" (bijvoorbeeld in een poging de spanning te nivelleren) en "zegt nooit" wat hij/zij denkt...Heerlijk staat voor relaties die stuk voor stuk onderhevig zijn aan ontbinding, elk "februarigroen" is gedoemd te verdwijnen nog voor de lente is aangebroken

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
Op een gegeven moment was ik dus gedwongen om iedere actie die voorgeschreven staat weg te laten, omdat elke actie dat luisteren, waar het over ging, zou frustreren...Am Ziel gaat het over de onmogelijkheid tot inpakken, 'de angst voor het inpakken was er al', staat letterlijk in Am Ziel, 'hebben jullie allemaal nog wat staan...Pinter heeft daar dus vrijelijk uit geput : 'slangen die steken niet, die bijten', staat er bij Coward, en dat is een beroemde Pinter-zin, uit A Slight Ache geloof ik

Nr. 29, Maart 1990 • Johan De Boose • Andrzej Wajda
Wajda's levensloop bewijst hoe belangrijk de taak van een kunstenaar in dergelijke politieke omstandigheden kan zijn; in het land waar hij enkele jaren geleden (tijdens de staat van beleg) persona non...Met de enscenering van Dybukk wilde het Stary Teatr vorig jaar in de eerste plaats een nogal diep gewortelde Poolse schuld vereffenen tegenover de joodse gemeenschap in het land...de enscenering van een dergelijke joodse 'klassieker' effectief tot een bewustzijnsverandering in Polen kan leiden, lijkt me zeer de vraag, vermits het anti-semitisme er nog steeds diep geworteld

Nr. 32, December 1990 • Erwin Jans, Dirk Verstockt • Love Theater
Zij staat buiten het verhaal, zij leest de tekst uit een manuscript...Aan de overkant, bij de rand van het park, staat het huis waar ik tot mijn zeventwintigste heb gewoond...Golemverhalen zijn een deel van de joodse cultuur

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
Deze economische waardenleer staat in feite dicht bij de filosofie van Protagoras, die zei dat de mens de maat is van alle dingen...een gesprek zei een oude joodse danseres wier carrière door het gedwongen onderduiken in de oorlog was afgebroken en die zich later op gepassioneerde wijze met bijbelexegese ging bezig houden, dat het...daartoe nog fysiek in staat zijn - uit haar dansen zou spreken

Nr. 34, Juni 1991 • Ludo Abicht • De blanke, de rode en de mongool
Hij zou zo uit een verhaal van Sholem Aleichem of Singer kunnen stappen met zijn joodse underdog-humor en zijn irriterende goodwill...iemand die "altijd aan de kant van de verliezer staat". Langzamerhand wordt haar morele superioriteit ook fysiek zichtbaar, zodat ze na de dood van haar vader plotseling wel in staat blijkt te zijn tot tien...Ik vermoed dat zowel de joodse als de pro-Palestijnse pers vreselijk verontwaardigd zouden reageren, want hier wordt geen enkel taboe onbesproken gelaten

Nr. 34, Juni 1991 • Karen Welling • De Trust speelt Weisman en Roodgezicht
Met Platonov staat De Trust in september op het Theaterfestival...De Trust presenteert George Tabori's variant op The good, the had and the ugly : Weisman en Roodgezicht, een joodse western...Nee, bij Tabori staan een joodse zakenman, Weisman, en de indiaanse elektriciteitsmastenhersteller, Roodgezicht, tegenover elkaar

Nr. 35, September 1991 • Stefan Hertmans • Syberberg als Amfortas: een pastorale wonde
Maar evenzeer staat ze er nog middenin, roerloos gevangen, bewegend met de trage wezenloosheid van een droomfiguur, een Duitse Eurydice die na de voorstelling weer in het massagraf wil gaan liggen om...Herinnering - "Gedächtnis" - dat is eigenlijk precies de joodse obesessie, het aandeel van de joden in de Duitse cultuur

Nr. 35, September 1991 • Sigrid Bousset • Gecanoniseerd experiment
Ivanov houdt niet meer van zijn zieke vrouw Anna Petrovna, een Joodse die uit liefde voor hem met familie en milieu gebroken heeft...Een jaar later staat Ivanov op het punt met het meisje te trouwen, maar op het laatste ogenblik ziet hij daarvan af en pleegt zelfmoord...Voor je staat een man, die op vijfendertigjarige leeftijd doodop is, ontgoocheld, verpletterd onder de last van zijn eigen nietswaardige en ijdele ondernemingen; hij brandt van schaamte, steekt de

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
zijn lezing in de Muntschouwburg over culturele minderheden in Europa verwijst de Franse filosoof Alain Finkielkraut naar een discussie tussen de Joodse filosofe Hannah Arendt en de Joodse geleerde...Scho-lem verwijt Hannah Arendt in een van haar boeken een te weinig aan 'liefde' voor de Joodse Staat...Hannah Arendt antwoordt daarop dat zij inderdaad nooit liefde gevoeld heeft voor de Joodse staat, noch voor enige andere staat, of volk, of collectiviteit, of groep


Toon volgende resultaten