Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "Joris Jozef"Nr. 4, September 1983 • (advertentie)
Jozef van den Berg, Het Dal Van Waan, 24-28 jan, première voor België...Maatschappij Discordia, 2 Shakespeares, regie 1 Jan Joris Lamers, regie 2 Jan Decorte, 8-10 maart

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Joris Diels - foto's Ludo Helleman Joris Diels is een legende...Joris Diels: "Ik verklaarde dat de KNS er belabberd voorstond maar dat het niet uitgesloten was om met een beetje verstand, ijver en toewijding wel niet het Habimatheater te evenaren maar toch...Staf Bruggen heeft zich kandidaat gesteld, eraan toevoegend dat hij zich terugtrekt als Joris Diels terugkomt

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Gasthuisstraat). Langs die omweg wordt hij ten slotte geëngageerd door KNS-directeur Joris Diels, eerst als toneelmeester, later (1944) als acteur...Zelf herinnert hij zich vooral zijn werk in Langendijks De Gecroonde Leerse, Goldoni's De knecht van twee meesters, de theaterbewerking van Dickens' Pick-wick Papers, Jozef K. in Het Slot van Kafka

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
het licht van De Gruyters activiteiten en zijn betekenis voor het Vlaamse theater, mag het verwonderen dat het tot 1977 heeft geduurd vooraleer het regie-aspect van zijn theaterarbeid (Joris Diels noemde...Jozef in Dothan, dat als enige op deze regel, althans tijdens het eerste speeljaar, een uitzondering vormt, werd echter voorafgegaan door een indrukwekkende propagandacampagne...Opnieuw met Jozef in Dothan als grote uitzondering, treedt het VVT met het klassieke werk alleen op in Gent, Antwerpen en enkele grotere provinciesteden (Leuven, Kortrijk, Hasselt enz

Nr. 15, September 1986 • Daan Bauwens, Wim De Mont, Marianne Van... • Lijstjes en commentaren
Uit een tiental voorstellingen die ik vond in aanmerking komen, bleven de volgende het meest beklijven: 1. Replika - Art Studio de Varsovie, Jozef Szajna Prangender dan "Shoah" in de...Sofocles) Regie: Jürgen Gosch NTG Gent 3. Maatschappij Discordia (Amsterdam), Het Atelier Regie: Jan Joris Lamers Stuc, Leuven 4. Nationale Opera (Brussel), La Finta Giardiniera (Mozart

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Sprekers waren Jan Joris Lamers, Pol Dehert en Philip-pe Thiry (die het standpunt van de kunstenaar verdedigden), Bernard Faivre d'Arcier, Cas Smithuijsen en Carlos Tindemans (drie theoretici) en...Daarnaast was er nog de Jozef Van Overstrae-tenprijs (100000 fr

Nr. 17, Maart 1987 • Christel Op de Beeck • Eerste festival zindert na
hand gelopen kenmerk van Jozef van den Berg, nl...Dat een dergelijke conclusie totaal voorbarig was, werd dus geïllustreerd door Beton, maar eveneens door Papa, vertel eens een verhaaltje van Joris Jozef...Speeltheater, Jozef van den Berg, Pantarei e.a

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
tussen het "jonge" Stekelbees en het "oude" K.J.T.? Of tussen de nieuwe generatie van poppenspelers als Mieke Krik of Joris Jozef en de traditie van poppentheaters als Van Campen of Toone

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
seizoen merkte Jan Joris Lamers op dat het vreemd was dat een belangrijk toneelauteur als Hugo Claus zo weinig gespeeld werd in de Nederlanden...Daarenboven zag het zich beloond met 2 zetels in de nieuwe Raad voor Advies (voor Rudy van Vlaenderen en Jozef Verhaeren). Of directeur Van Vlaenderen een zekere rancune voelt tegenover

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Minder vaak opgevoerde stukken als Jozef in Dothan (30/32) en Philoctetes (20/18) hebben dit beeld wel diepgaand beïnvloed...artistiek leider en de installatie van een Raad van Wijzen waarin André Delvaux, Fred Brouwers, Guido Minne, Jozef Deleu, Frans Boenders, Ludo Simons, Guido van Hoof, Pierre Mertens en Tijl Eyckerman zetelen...Jan Joris Lamers in gesprek met Sigrid Bousset en Johan Reyniers, Veto, nr

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Jan Joris Lamers zei onlangs dat acteren tellen is. En in Stella gebruikte Anne Teresa De Keersmaeker metronomen op de scène...Jozef Deleu, Hoofdredacteur Ons Erfdeel in De Morgen, "Het oorspronkelijke bescheiden project groeide, dank zij de inspanningen van de overheid, uit tot een prestigieus buitengewoon cultureel...Jozef van Hoeck, Terugblik, Diet-sche Warande en Belfort, 135/5, p. 616

Nr. 32, December 1990 • (advertentie)
Meneerke Straus' door Joris Jozef (Vlaanderen) - première • I4u30 'Nijntje gaat logeren' door Theaterplatform (Nederland) - Belgische première

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
Ook het prestige dat het poppentheater in de omringende landen kent, zorgt niet voor interferentie in Vlaanderen, hoewel er publiek voor is: Jozef van den Berg trok volle zalen, en ook Stuffed Puppet...Daarnaast: Jozef van den Berg (nu Theater Jozef van den Berg genoemd) en Stuffed Puppet Theatre...Verder: Theater Taptoe met een nieuwe produktie in een decor van Pat Van Hemelrijck, en Joris Jozef, die zich nu met de nieuwe mensen om hem heen Figurentheatergroep Ul-tima Thule noemt

Nr. 44, Februari 1994 • Marleen Baeten • Doink!
Het kwam tot stand na het zien van de volgende voorstellingen: Uil door Anna's Steen (vanaf 3 jaar), Rozeke, mijn Dozeke door Ultima Thule, een samensmelting van de vroegere poppentheaters Joris Jozef

Nr. 48, Februari 1995 • Tuur Devens • Twee boeken over beeldend theater in Nederland
Deze mensen noemen zich theatermakers die een fascinatie hebben Voor de dramatische kracht van materiaal dat in beweging wordt gebracht'. Je krijgt beroemde solospelers, zoals Jozef van den Berg...die zin kan ik het alleen maar eens zijn met de oproep van figurentheatermaker Joris Jozef (Ultima Thule) in het laatste nummer van Figurentheaterkrant (nov/dec

Nr. 53, December 1995 • Register Etcetera jaargang XIII (1995), nrs 48...
Miklós, nr 53 p 3 Jozef, Joris, nr 53 p 27 Kortekaas, Niek, nr 53 p 11 Lambrechts, Franciska, nr 49, p 36 Lamers, Jan Joris, nr 49 p 18, nr 51 p 36, p 51 p 41 Lubbers, Albert, nr 53...Speelteater Gent, nr 48 p 17 Miles - Teatro Piccoli Principi, nr 48 p 17 Moeder en Kind - Victoria, nr 50 p 38, nr 53 p 35 Monoloog - Jan Joris Lamers, nr 49 p 18, nr 51 p 36

Nr. 53, December 1995 • Tuur Devens • Monumentenzorg of theaterdecreet?
Professioneel Ultima Thule is de groep rond Joris Jozef...Rozeke mijn dozeke, de coproduktie van Joris Jozef en Poppentheater Wannepoe, heeft zeker voor het gunstig advies gezorgd...Joris Jozef nam zich voor om de eerste twee jaren alles zelf te doen en zijn figuren-theater professioneel uit te bouwen

Nr. 55, April 1996 • Bruno Koninckx, Kurt Melens • De tering naar de nering gezet
Zo werden Joris Jozef (nu Ultima Thule), Teater Taptoe, het Mechels Stadspoppentheater, Compagnie De Koe, Nova Zembla, De Parade, Toneelspelersgezelschap Stan en Alibi voor het eerst structureel...Ulthima Thule (voorheen Joris Jozef): Het is pas na de toekenning van de subsidie dat ik ETCETERA XJV|55 als beroepspoppenspeler de beslissing heb genomen om Ultima

Nr. 60, Juni 1997 • Marianne Van Kerkhoven • Een sculptuur van sneeuw
Hij ontmoette er Roger Somville, Olivier Strebelle, Pierre Alechinsky, Joris Minne en kreeg er zijn eerste lessen van Herman Teirlinck...Hij realiseert er een eerste seizoen met op het programma Een Bruid in de Morgen van Hugo Claus, Voorlopig Vonnis van Jozef van Hoeck, Nonkel en de juke-box van Brulin zelf, Wachten op Godot van