Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


24 document(en) met "KE" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Wij verwezenlijkten echt waar de actie Tomaat naar vroeg: wij namen onze maatschappelij ke verantwoordelij k-heid op

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Dan is dat toch een zeer persoonlij ke houding die op een bepaald moment naar een stijl toe wordt geïnterpreteerd

Nr. 14, Juli 1986 • René Verheezen • Moeder
Straks... (Dochter komt binnen) "Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday..." Kom, pa, meezingen... "... lief Sonja-ke

Nr. 15, September 1986 • Paul Pourveur • Le diable au corps
Hij bis Onbehoorlij ke stralen... Hij Stralen... later... Hij bis Veranderen in zichtbare doodheid... Hij Koude... Hij bis Hoge geboorte focussering... Hij Dodelij

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Ga-hide; kostuums: Hilde Cromheec-ke; rekwisieten: Brie Leloup...Jan Decleir speelt Jean-ke, een Vlaamse arbeider; Els Dottermans is zijn vrouw en Marc Van Eeghem een Noordafrikaanse gastarbeider

Nr. 18, Juni 1987 • Klaas Tindemans • Drie meisjes in korte japonnen
De esthetiek - een antie-ke-meisjeskamer-achtig koloriet, zacht paars, blauw, geel, erg donker, schermen met een golvend motief dat steeds een vloeiende lijn in het decor brengt-blijft volgehouden: er

Nr. 20, December 1987 • Inhoudstafel
Het scenario van Guy Joosten naar een idee van Peter Hand-ke kende twee achtereenvolgende versies

Nr. 24, December 1988 • Johan Thielemans • OTTONE
Maar Kitty Lynch draait en keert, met een lichte voet en een speelse arabes-ke in de handen, gelijk met de anderen alsof het de doodgewoonste zaak van de wereld is, met een schaduw van een glimlach op

Nr. 26, Juni 1989 • Danièle Stern • Le Guide d'Or du Théâtre Bruxellois
De initiatiefnemers ervan, waren Patrick Chaboud, Dominique Ke-rignard en Odile Serve

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Een natuurlijk decor bijna voor een tragedie die in essentie het konflikt behandelt tussen wereldse, vleselijke lust en de christelij -ke moraal van onthouding

Nr. 43, November 1993 • Johan Thielemans • Lezing zonder titel of: De vleugels van...
Nog tijdens 1993-'94: Tailleur pour Dames (Georges Feydeau, regie Jean-Pierre de Decker), Duif ke Klok (Karst Woudstra, regie : Jan Devos), Nathan de Wijze (G.E

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
Herman Sorgeloos ke vorm en aldus een harmonie tot stand brachten tussen een dionysisch lust- en eenheidsgevoel en een apollinische zin voor constructie en orde

Nr. 47, December 1994 • Inhoudstafel
02/201 09 18 Verantwoordelij ke uitgever johan Wambacq, Mangelschotsstraat 13, 1861 Wolvertem Verkooppunten Etcetera wordt verkocht in de betere boekhandels en

Nr. 79, December 2001 • Eric Corijn • Sociaal-artistieke projecten zijn artistieke projecten en vice...
De beeldvorming wordt vandaag gedomineerd door de massamedia, en de productie van dat beeld wordt steeds meer bepaald door de mediatie-ke middenklasse die een pars pro toto neigt te worden, die doet

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Artistiek zijn is geen kunst: kanttekeningen bij...
Dat is spijtig, want juist een nieuwe beleidscategorie als 'het sociaal-artistie-ke' biedt ruimte voor een brede invulling van de notie 'artisticiteit', een die ook recht zou doen aan de culturele

Nr. 83, Januari 2002 • Loek Zonneveld • Der heimatlose Jude: de eeuwig zwervende, thuisloze...
Helaas, het is de rust van een vervroegd gepensioneerde dorpsonderwijzer, die alles na-druk-ke-lijk uitlegt, waardoor hij me tijdens de parabel over de ring deed denken aan de Nederlandse conferencier

Nr. 87, Juni 2003 • Elke Van Campenhout • De Coca-Cola-oorlog: Kleine bedenking over de hypocrisie...
Het is een claim die haaks staat op het heersende economisch-artistieke discours, dat zich ver houdt van de inhoudelijk-artistie-ke discussie...Wie het schoentje past, trek-ke het aan). Misschien wordt het tijd dat de oorlog binnen eigen rangen wordt gevoerd

Nr. 87, Juni 2003 • Erwin Jans • Geven is een mooi, kwetsbaar en subversief...
naar de overlevingskansen van kunst - en van theater in het bijzonder - binnen onze samenleving'). Een actie uit de eerste cyclus is Bara/ke, een boomhutproject op het Baraplein in Brussel en het Sint...BARA/KE BENJAMIN VERDONCK, 2000 'Theater maakt deel uit van een amusementsindustrie, waarmee ik niet noodzakelijk iets negatiefs wil zeggen over de oprechtheid van de makers

Nr. 89, December 2003 • (advertentie)
EN HET WONDERLI |KE VAN DEZE VOORSTELLING IS HOE ALLES SAMENVALT

Nr. 91, April 2004 • (advertentie)
acteer-, poppen- & videogetueld van 11 ke Turpijn, Tan ia Kloek & Filip Peeters Regie en dramaturgie van Hare Maillard Roel Uerniers Techniek door Filip Timmerman & Bruno Smeyers


Toon volgende resultaten