Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


95 document(en) met "KNS te Gent" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
de conservatoria van Antwerpen en Gent volgde hij respectievelijk zes en drie maanden les, alvorens er de brui aan te geven...Bovendien is het kritisch vermogen van de meeste conservatoriumstudenten zò klein, dat zij na nauwelijks een half jaar al naar NTG of KNS zitten te lonken...Zonder tendentieus te worden of een modetrend te volgen, heeft het daar wel mee te maken

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Onderhoud en uitrusting van de schouwburg (nog steeds KNS genoemd) vallen ten laste van de stad Gent...Hij geeft dramatische expressie aan de muziekacademie te Gentbrugge en op de sociale school te Gent...uitvoering van het theaterdecreet betaalde de stad in 1982 24 miljoen uit aan het NTG (Gent draagt 3/4de van het bedrag dat stad en provincie moreel verplicht zijn om bij te dragen). Wat de

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Deze monologen werden door de regisseurs Dehert en Gilis in een zeer mooie ruimte geplaatst: een van de grote halfronde zalen van het Museum voor Schone Kunsten te Gent...03/238 38 56). De vereniging zal in het najaar de inzending voor de PQ 83 tentoonstellen te Gent, samen met de inzending van West-Duitsland die bekroond werd met de gouden Inga...Wie heeft er immers zin om tot KVS- of KNS-acteur opgeleid te worden

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Maar de bereidheid van de andere gezelschappen om aan dit artikel mee te werken was groot genoeg om dit overzicht representatief te kunnen noemen...Maar ze missen ook de essentiële artistieke potenties om meer te willen en te kunnen...Twijfel is hier op zijn plaats, Arca dreigt zich, om toch maar eigentijds te zijn, te overtillen

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Pas wanneer er te veel geld wordt afgesnoept om aan spul te geraken, wordt de ziekte zichtbaar...het begin is er wel de moeite om het verhaal te volgen; dat komt door de onduidelijk manier waarop de KNS-acteurs en -regisseur het vertellen, maar ook door de wijze waarop auteur Pavel Kohout Dosto...gardist uit de jaren 50 blijkt tegen-woordig niet meer in staat om zijn tekst te onthouden, leest dus af uit een boek, valt te vroeg of te laat in, moet door de andere auteurs geholpen worden, maar vreemd

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Toevalstreffer Slechts één Vlaamse auteur--we laten het komediantenrevue-epigonisme van Jan Christiaens bij de KNS best buiten beschouwing - kan van zo'n bevoorrechte positie, nl...Bovendien is geen enkele repertoiregezelschap bekwaam om dergelijke integratie in zinvol theater te laten resulteren...Ook vormelijk betekent Moordcompositie een keerpunt: Van Brussel poogt hier voor het eerst, zij het nogal voorspelbaar, de chronologie van het verhaal los te laten, vooral via flashbacks

Nr. 5, Januari 1984 • Inhoudstafel
120; te storten met vermelding van het aantal bestelde abonnementen op rekening nummer 001-1356966-12 van Etcetera, Abonnementendienst, Vesaliusstraat 1, B-3000 Leuven...Pag 8 Klapstuk Met zo'n 12.000 toeschouwers bewees Klapstuk 83 te voldoen aan een dringende vraag naar moderne dans...Ondertussen staat een blinde burgemeester-schepen op de barricaden te kraaien tegen bezuinigingen

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Gij zweert en belooft, voor God en voor de mensen, met niemand in betrekking te komen tot na uw verklaring; geen gehoor te geven aan haat of kwaadwilligheid, aan vrees of genegenheid; uw beslissing te...te tonen en nu in de gelegenheid is dat onserieus te doen" (2). Een omkering van middelen dus, om eenzelfde doel te bereiken...Deze vondst biedtde spelers immers de kans zichzelf bijna permanent te observeren en te corrigeren, of gewoon even uit de rol te stappen, b.v

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Deze man heeft zulk een verbijsterende feeling om met zijn hele lichaam op de tekst van de anderen te reageren, dat het steeds een apart plezier is om hem gade te slaan: wie kan het beeld vergeten van...Bij momenten klinkt ze prachtig terwijl even later de vreselijkste stoplappen te horen zijn en het Nederlands zich in de vreemdste bochten dient te wringen om aan de rijmdwang te voldoen...Daarnaast heb je het Cultureel Centrum Berchem, dat de bereidheid heeft haar zalen open te stellen voor het eigen (en ander) nieuw talent en zich daar langzaam een weg in zoekt, maar nog te jong is en

Nr. 7, Juli 1984 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
kritiek te neutraliseren en potentiële toeschouwers, die kritiek ten spijt, naar de voorstelling te lokken...Onderverstaan wordt dat Verwanten theater van de jaren tachtig is. In deze column is het niet de plaats om dit laatste te beamen of te betwisten...Teaterbulletin van Teaterklub-Gent, april-mei 1984, signaleert een medewerker dat hij aan de kassa van het gezelschap Controverse te horen kreeg dat deze groep "het nog zonder subsidie moet stellen en

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Hamlet (KNS-Gent, 1969) - Foto Juul Vandevelde De jongste vijfentwintig jaar werd het Vlaamse theater alsmaar 'professioneler'. In de jaren vijftig bijvoorbeeld speelde KVS-Brussel om de week...Er is sprake van geweest het examen te verbieden in de KNS-Gent, omdat er een tekst van Sartre bij was...Niemand in Gent staat te trappelen om uitgenodigd of verplicht te worden om op te treden in een ander gezelschap

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
Ook de opeenvolgende directies van de grootste Antwerpse schouwburg, de KNS, waren steeds van socialistischen huize: Firmin Mortier, Bert Van Kerkhoven, Lode Verstraete en nu Domien De Gruyter...Ik noem slechts enkele van deze tekens : 1. Antwerpen schijnt als theater-stad in haar receptieve functie volledig te kort te schieten...Mensen beginnen te schrijven zonder de geschiedenis van het toneel gelezen te hebben zonder de geschiedenis van de schrijvers te kennen, zonder hun stiel te kennen en dat is een gevaar

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
Ik geef dus aan diegenen die boordevol plannen lopen, de kans om dingen te realiseren die ik de moeite waard vind om te proberen...Er is ooit gedacht om naast het werk van Eva Bal, zelf dingen te maken, schrijvers aan het werk te zetten...De twee zijn moeilijk te verenigen en toch denk ik dat de gevaren van beide richtingen te groot zijn als je één van hen tot het uiterste volgt

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
hadden met velen plezier in het vingertje dat bij elke te-pas-te-onpas uitgesproken 'wijsheid' de lucht inging...Inspirerende projekten zijn ver te zoeken, ver-ambtelijking ettert vredig voort, met miljoenen gesubsidieerde "grote" gezelschappen produceren jaar in jaar uit ongestoord toneel om bij te huilen...Ons standpunt is duidelijk: het is aan de Minister onze adviezen openbaar te maken, het is aan ons de grootste openbaarheid te hanteren bij het voorbereiden van het advies, En daar zullen wij in de

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck
Constant moeten er redacteurs aanwezig zijn om het nieuws op te vangen of... er te maken...Sommige festivals trachten, met de beste bedoelingen, bijna het hele culturele gebeuren in hun greep te krijgen; wat niet in het (k)raam van het festival past, wordt verdrongen...Het is op weg steeds meer activiteiten die los van het festival toch al gedijen, in te palmen: het Internationaal Filmgebeuren in Gent, het Klapstuk in Leuven, de opening van het seizoen in de

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck • De correctieven van de Raad van Advies...
De RAT vroeg minister Poma wel "met de grootste zorg de menselijke problemen die verbonden zijn aan het beëindigen van de subsidiëring op te vangen en te begeleiden...De minister heeft de RAT gevraagd inmiddels voorrang te geven aan het bezoeken van voorstellingen van die gezelschappen (en hij is bereid de verplaatsingskosten daarvoor te betalen). "Het gunstige...Hij hoedde zich ervoor "te anticiperen op zijn later te formuleren visie" maar schrok er niet voor terug "een aantal correctieven die zich nu reeds opdrongen aan te brengen

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
Onder de navolgers hiervan rekent men onder andere de architecten Moller (het Theater te Mainz, 1833), Roelandt (de Schouwburg te Gent, 1837) en Semper (het Hoftheater te Dresden, 1838-1841). De...Bovendien zou het wegvallen van de Franse Opera te Antwerpen gecompenseerd kunnen worden via een uitwisselingssysteem met Brussel en Gent (de draaischijf-idee). Tenslotte concludeert Gijsen dat zelfs...Lode Monteyne, theatercriticus en tijdens het seizoen 1943-1944 zelfs eventjes KNS-directeur, schreef daarover dat het KNS-gezelschap voorlopig zijn intrede nam in het vroegere 'théâtre Royal', om toe

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
het centrale deel staan een divan en een stoel, net iets te Rietveld-achtig om echte stijlprodukten te zijn en bovendien kleurloos...Door zo koel met de emoties telwerk te gaan, door zo emotioneel zijn ruimte-tijd-licht-personages-blauwdrukken gestalte te geven, valt hij buiten elke stilistische (en modieuze) definiëring...De volkse naïviteit blijft drukken, en hoezeer ook door Noelte geminimaliseerd blijft er een gêne om dit te aanhoren en te bekijken

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
De achterstand van KNS blijft te fundamenteel om in één produktie te overbruggen; hiervoor zijn meer grondige -- structurele-- wijzigingen nodig...Daarmee slaagt hij er af en toe in de aan Mozarts muziek inherente ontwikkeling stil te zetten of terug te draaien: bijvoorbeeld in de dreigende passage waar de gemaskerde Salieri door de straten van...Maar Der Papiertiger is van stof te complex en bijwijlen verbaal te pulserend om zich in louter geijkte vormen te laten begrijpen

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Vanaf 1921 verbonden aan de KNS...Tijdens de oorlog was hij directeur van de KNS te Gent...Toen hij de KNS verliet was dit een onherstelbaar verlies voor het toneel gebeuren in Vlaanderen en voor de KNS in het bijzonder


Toon volgende resultaten