Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


13 document(en) met "KNS tot Het Toneelhuis"Nr. 62, December 1997 • Marleen Baeten, Wouter Van Looy • Huisje kunst
De jaren '90 lijken in het teken te staan van het volwaardig presenteren van het jeugdtheater en van een verbreding tot 'kinderkunsten'. Deze ontwikkeling hangt nauw samen met het ontstaan van...De nieuwe directeur ziet het dan ook als haar taak om het kjt om te vormen tot een centrum van kindercultuur...Het biedt nieuw bloed de kans om het terrein te verkennen en te tonen wat men waard is. Na vier jaar leidt dat dan misschien wel tot een nieuw jeugdtheatergezelschap, hopelijk naast een aantal andere

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Produceren in een groot huis - 1
Het is genoeg bekend dat de kns niet bestuurd werd vanuit inhoudelijk-artistieke overwegingen, maar vanuit electorale belangen; dat leidde tot een doods museaal theater...willen proberen het schisma op te heffen tussen dor repertoiretoneel (de vroeger kns), plat volkstoneel of commercieel theater (de Arenbergschouwburg), het marge-gebeuren in de Monty en het betere...Het Toneelhuis hoopt met het opengooien van het discours deze vormen ook bespreekbaar te maken, zodat ze herdacht kunnen worden

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
Het merendeel van de bijdragen die ik las, droeg verder bij tot de mummificatie van Brecht in het mausoleum van de theatertheorie...De jaren '80 - INS -het dogma van de inhoud In tegenstelling tot de jaren '60 is het aantal Brecht-ensceneringen in het begin van de jaren '80 in Vlaanderen veel beperkter...negentiende-eeuwse acteurstheater - les monstres sacrés -en het regisseurstheater van de eerste tweederden van deze eeuw - de theatergoeroes van Stanislavski over Brecht tot Grotowski -, het laatste kwart van

Nr. 67, Maart 1999 • Clara Van den Broek, Marianne Van Kerkhoven • Je eigen ding doen
Sindsdien speelde zij in de voormalige kns en bij Het Gevolg, en werkte ze samen met Arne Sierens en Johan Dehollander (o.a...Jullie hebben daarnet ook gezegd dat het totale chaos kan zijn als er geen leidende figuur is. Jorre: Ik denk dat dat van persoon tot persoon en van regisseur tot regisseur afhangt...Het hangt af van regisseur tot regisseur

Nr. 68, Juni 1999 • Clara Van den Broek, Marleen Baeten • Het wilde Westen
Het Toneelhuis, het Nieuwpoorttheater en het Victoriafestival '99...Wanneer ik denk dat er interessant werk op til is, neem ik eventueel het initiatief tot sponsoring...En in het geval dat het initiatief uit het veld zelf komt, wat is het belang daarvan

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
Productiecontracten Etcetera: In de seizoensbrochure 1998-1999 van Het Toneelhuis staat dat de fusie van Blauwe Maandag Compagnie en kns een zeer ingrijpende reorganisatie van beide...Ik denk dat dit seizoen - en ook het volgende - het gezicht van Het Toneelhuis ontstaat uit de feiten, namelijk een aantal regisseurs maakt een voorstelling, kiest daar een aantal mensen voor, en soms...Denk je dat Het Toneelhuis ook een voortrekkersrol kan spelen op sociaal vlak, meer bepaald met betrekking tot statuut en sociale zekerheid

Nr. 77, Juni 2001 • Luk Perceval, Kurt Melens, Kiki Vervloessem, Jan... • Het Toneelhuis
vormen waren, voelen zich nu aangetrokken tot Het Toneelhuis...Je merkt dat het publiek eigenlijk niet verwacht dat Het Toneelhuis één gezicht heeft...Het is onze 'instroomklep' geworden veeleer dan onze 'peutertuin'. Luk Perceval: In tegenstelling tot het eerste seizoen houden we Cinema Tokio nu bewust 'low profile'. In den beginne

Nr. 78, Januari 2001 • Clara Van den Broek, Arne Lievens, Katrien... • Luk Perceval en Mark Van Denesse: 'Voor...
LUK PERCEVAL EN MARK VAN DENESSE 'Voor het lichtontwerp vertrek je van een inhoudelijk gegeven' Luk Perceval is artistiek leider van Het Toneelhuis...Het Toneelhuis in première ging, nvdr) hadden we nog geen enkel gesprek gehad over licht...ETCETERA: Hoe ontstaat het lichtontwerp concreet, bijvoorbeeld in relatie tot de regie

Nr. 82, Juni 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Stadstheaters - deel 3: Publiekstheater Gent
Etcetera 77 en 80 kwamen respectievelijk Het Toneelhuis en de bottelarij/KVS aan het woord...Ons ‘soortelijk gewicht’ in Gent is heel groot, te vergelijken met dat van Het Toneelhuis in Antwerpen...de corte: Het zou gemakkelijker geweest zijn indien wij zoals Het Toneelhuis al twee jaar hadden kunnen werken

Nr. 85, Februari 2003 • Marianne Van Kerkhoven • Een steen in een kikkerpoel: 'THEATER MOET...
Dat werk werd toen geïnstitutionaliseerd en ik kon de vrijdagochtend, eerst van acht tot negen, later van acht tot tien, het magazine Hap- pening opstarten...Ik heb het dan toch gedaan omdat ik het mij bij de BRTN in de gegeven omstandigheden niet tot mijn pensioen zag uithouden...Toch blijf ik beweren, tot het tegendeel bewezen wordt, dat recensies in feite weinig invloed hebben, misschien een beetje op de makers maar nauwelijks op het publiek

Nr. 97, Juni 2005 • Thomas Crombez • Daddy's place : over avant-garde, blijmoedige kunst...
Toch volgens het futurisme, het surrealisme en tot op zekere hoogte het constructivisme...Dat de historische avant-garde voor ons per definitie tot de geschiedenis behoort, hoeft dus niet onmiddellijk aanleiding te geven tot het pessimisme van een ‘altijd-reeds’ gerecupereerde poging tot...Meer bepaald het mechanisme van het geplande in onbruik raken: een product wordt zo ontworpen dat het sneller verslijt dan nodig, om tot een nieuwe aankoop te dwingen

Nr. 98, Januari 2005 • Rudi Laermans • Bevreemdend beleid
en weinig beargumenteerde dossier, legt Het Raamtheater de lat zeer hoog, waar het zich in zijn mission statement onomwonden tot doel stelt ‘het beste, nieuwe en klassieke, binnen- en buitenlands...Vanuit die analyse hebben we besloten tot een fusie van BMCie en KNS tot Het Toneelhuis, en vanuit diezelfde analyse pleiten we nu voor een grondige herstructurering van de sector’. De Ruyck...Wie van slechte wil is, zal opmerken dat zijn ondertussen tot officieel credo verheven beleidsvisie verdacht goed past bij het dossier van zijn voormalige werkgever (Het Toneelhuis neemt in de nabije

Nr. 105, Februari 2007 • Jo Huybrechts, Elke Van Campenhout, David Berge • Potentie in plaats van polyvalentie
Een idee dat door de nieuwe artistiek leider van het Toneelhuis al in het toekomstige werkingsplan werd opgenomen...1933 Wegens het tanende succes van het operarepertoire beslist het stadsbestuur om de Koninklijke Nederlandse Schouwburg (kns) onderdak te verlenen in de Bourla...samengevoegd tot het Toneelhuis