Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


30 document(en) met "Kaaitheater en De Onderneming" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
die een groot deel van de scène overspant en tegelijkertijd huis en gevangenis, bedreiging en veiligheid symboliseert) ; en de wereld van de arbeid en zijn gevaren, dit keer in de vorm van een...Maar Michael Gielen, de dirigent en bezieler van de onderneming, heeft niet voor niets twee jaar aan de voorbereiding gewerkt...al te zeer vanuit de Gentse situatie bekeken, wat in de keuze van de artikels de facto tot een vertekende of onvolledige weergave leidt en ten tweede (gevolg van ten eerste) lijkt de registratie van de

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Tussen de bloemrijke taal van Shakespeare en het bestudeerde je-m-en-foutisme van de regie ontstaat een boeiend wrijvingsveld...Immers, het stuk van Shakespeare zit raar in elkaar: het begint als een spannende vertelling, met heftige scènes, tot Lear zijn dochters de rug toekeert en in de storm gaat zwerven op de heide, in een...De regen wordt aangeduid door de nar met geweld confetti over het hoofd van de koning te laten gooien: een poëtisch en effectief beeld

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Ik bedenk duizend versies hoe het gebeurd kan zijn, de ene al droeviger dan de andere, de tranen springen me in de ogen en ik krijg de krop in de keel terwijl zij nonchalant weggaat...Toon Brouwers, dramaturg bij de KNS, heeft de indruk dat in de zeventiger jaren de inhoud primeerde op de vorm en dat nu net het omgekeerde aan de hand is. Falso Movimento en Hesitate and Demonstrate...Paul Gees is de ontwerper van de Kaaitheateraffiche en één van de vier kunstenaars van het Kaaitheater-straatmuseum

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Zowel het standpunt van de superstructuren (Marnix en Farnese als helden van de tolerantie en de mildheid), als de visie van onderuit (de volksvrouw Dulle Griet, door Christiaens begiftigd met een...de geestelijke kunst), dat later wordt opengescheurd door de burgers (een wat zwaar symbolisch thema over de verburgerlijking en dus ontwaarding van de kunst, dat de strekking van Wagners gedachte...de Raad van Beheer bestaat daar uit 5 CVP'ers, 3 PVV'ers, 3 SP'ers en 2 VU'ers; van deze dertien leden vertegenwoordigen er 6 de rijksinstanties, 2 de provinciale en 5 de stedelijke overheden

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Eén ding is zeker: het artistieke aanbod moet in de eerste plaats de subsidiëring en de vorm daarvan bepalen en niet omgekeerd...Als het verschil tussen een repertoiregezelschap en andere kleinere theaters in belangrijke mate gedefinieerd moet worden door de omvang van de middelen, dan moeten die middelen ook écht groot zijn en...Op de lijst van kandidaten voor de Staatsprijs voor Toneel zal men bezwaarlijk de namen van Jan Decorte en Jan Fabre terugvinden; nochtans hebben zij een belangrijker bijdrage geleverd tot de Vlaamse

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans, Marianne Van Kerkhoven • Oidipoes in de kinderkamer
Het gaat erom in hoever de toeschouwer zich in de rest van de opvoering wil laten meedrijven op de tekst van Sofokles en in hoever hij deze extravagante speelstijl op zich wil laten inwerken tot hij...De meest gewaagde stap zet Gosch echter bij de ontmoeting van de herder en de bode...Ook bij het koor houdt Gosch dezelfde strengheid aan: vaak laat hij de koorleden knielen, wat telkens een hachelijke onderneming is. Deze bewegingen en gebaren dragen niets

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Le Soulier de Satin is in de eerste plaats een nacht van de poëzie geworden, want de kracht van deze tekst - en de enscenering van Antoine Vitez beklemtoont dit nog - ligt vooral in de poëtische...De werkverdeling in het duo ging terug op die oude afspraken tussen twee clowns: Cois, de witte clown, die introduceerde, aanreikte, een steuntje gaf en Jef, de kleine clown, die de sprong maakte, de...de jeugdfeuilletons Johan en de Alverman (1966) en Midas (1968) vertolkte hij respectievelijk de Alverman en de onhan-dig-domme spion Blabber; hij was de Reinaert in Peter Welfens' televisie-opera

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
andere kant van de taal, voor de eerste man en de eerste vrouw die wonderlijk in mekaar passen, voor Stanley uit de schooltijd, voor de mythe van de primitieve mens, voor de...gekoesterde zwartheid van de blanken, voor de onmetelijkheid van ons kleine hoofdje, voor de stof die vóór de chromosome ligt, voor de letters vóór de A. Congo als metafoor voor alle projecties en verlangens én...De Mompelaar en de Liefde is een voorstelling gebouwd op de extremen van fysieke en gevoelsmatige krachten, en het is daardoor een tegenpool van het louter intimistische Wie troost Muu

Nr. 55, April 1996 • Geert Opsomer • Herhaling, waanzin, discipline
De discipline van de dansende lichamen in de danssecties en de na eindeloze herhaling uitgeputte 'dragers' in De macht der theaterlijke dwaasheden brengen Hrvatin achtereenvolgens bij de visie van de...Er wordt van uitgegaan dat Fabre door de grote exposure van herhaling een abtraheringsproces a la Kandinski inzet, dat leidt tot de verkenning van de nulgraad en van de grenzen van de verschillende...disciplineringstheorie rond acteren en de theorie van het sublieme kunnen terugprojecteren op de paradox voor de toneelspeler van Diderot) en waarin het motief van het 'sociale insect' en van de 'macht' dat inherent is aan

Nr. 58, December 1996 • Marleen Baeten • Gesprek met Guy Cassiers
Ook de sympathisanten van het Kaaitheater argumenteren veel te sterk vanuit wat het Kaaitheater gedaan heeft en niet vanuit de mogelijkheden die er zijn...Etcetera: Denk je dan aan een initiatief als De Onderneming, waarbij Maten, De Vereeniging en Ryszard Turbiasz samen een subsidieaanvraag indienden als gezelschap...De gezamenlijke productie van de Blauwe Maandag Compagnie en Toneelgroep Amsterdam vorig seizoen en de samenwerking tussen kvs en de Trust vond ik in die zin heel gezond

Nr. 65, Januari 1998 • Patrick Allegaert • Waarom kijk je omhoog?
De studenten hadden van de mentoren opdracht gekregen vragen uit te lokken in de 'stadskantoortjes'. Toebosch: 'Vooraf hadden we ook het concept van de "stadskantoortjes" bedacht; we lieten tafels en...banken maken en die werden op acht plekken in Gent geïnstalleerd, in het gebouw van de vdab, maar ook in de Fnac en in de bibliotheek...Zo zijn er de gesprekken met de mentoren, die heel concreet gaan over zaken die zich aandienen tijdens 'de Blokken'. Met Ritsaert ten Cate en Marijke Hoogenboom zijn er eveneens gesprekken die de

Nr. 68, Juni 1999 • (advertentie)
ONDERNEMING MARIUS Marcel Pagnol L'amour est l'aventure la plus simple pour ceux qui ne peuvent pas partir à l'autre bout de la terre...Coproductie Kaaitheater, Locatievoorstelling, te Brussel, Rotterdam...De Onderneming - Van den Nestlei 7/9 - 2018 Antwerpen - tel: 03 - 2349919 - fax: 03 - 2343268 - De.ondememing@skynet.be - http://users.skynet.be/de_onderneming

Nr. 70, December 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Un acte d'amour, un acte de confiance
Je verwacht hier in de huizen aan een draad drogende werkmanskielen te zien hangen, maar als je nummer 63 binnenkomt, struikel je over de boeken; in de woonkamer en in de keuken, op de trap en in de...een groot percentage aan homoseksuelen in de artistieke middens en vooral in de theaterwereld: de problematiek van de homoseksualiteit ziet men weerspiegeld in de werken, meer dan bij ons; de recessie...de Australische teksten - we lazen er zo'n zestigtal voor de uitgave van de koffer - vind je dan weer verschillen wat het concept van de teksten betreft, de constructie, de verhouding tussen scène en

Nr. 71, Maart 2000 • (advertentie)
Jan Decorte/Het Toneelhuis • marieslijk Met BêtNoir, een productie van De Onderneming en het Kaaitheater, maakte Jan Decorte begin dit seizoen een opgemerkte rentree als auteur, regisseur...zijn nieuwe stuk Kortom -Enfin bref"neemt hij de haute bourgeoisie en de perversie van geld en macht op de hak...za 6, zo 7, ma 8, wo io, do 11 mei • 20.30 • kaaitheaterstudio's Josse De Pa uw/Victoria jB] • Larf Josse De Pauw, Tom Jansen en Dirk Roofthooft in de gedaante van drie 'gestoorde

Nr. 72, Juni 2000 • Johan Wambacq • Wanhoop en weerzin, liefde en lust
Geen tekst maar een collage van beelden, muziek- en tekstfrag- Jan Decorte in: Bêt Noir - De Onderneming / Kaaitheater / Herman Sorgeloos (1999...De Onderneming (Antwerpen) en het Kaaitheater, en met acteurs: naast Decorte en Sigrid Vinks spelen Waas Gramser en Kris Van Trier, beiden acteurs bij De Onderneming, en de Finse danseres Riina...Decorte, Magna Opera Düus, map met de teksten van Bloetwollefduivel en Bêt Noir, Kaaitheater/De Onderneming, Brussel 1999 26 Het vuil moet eruit, Paul Goossens in gesprek met Jan Decorte, Knack, 29

Nr. 74, December 2000 • Griet Vandeplas, Piet Van Hecke • Recht voor je neus
Toen ik in het vijfde en zesde studiejaar zat, heb ik ook zelf toneel gespeeld bij de Club van Tante Corry [in het vroegere kjt]. Vanaf mijn dertiende ben ik minder gaan zien, en vlak vóór Het...Weg van Josse De Pauw zou ik vroeger nooit goed gevonden hebben, denk ik, en nu vind ik het een van de beste stukken die ik de laatste tijd heb gezien...Bet noir [van Jan Decorte, Kaaitheater en De Onderneming] vind ik het beste wat we op Het Theaterfestival gezien hebben

Nr. 77, Juni 2001 • Pieter T'Jonck • Het lichaam zonder het lichaam
Thomas Plischke verbouwde de BSBbis tot een 'factory' in de geest van Warhol en in de Kaaitheaterstudio's kon men twee projecten meemaken: Statuts van Boris Charmatz & Association Edna en Access Code...De tactiek die de kunst hier volgt is zo oud als de straat: in de dialectiek tussen kitsch en kunst kan de kunst alleen voorop blijven liggen, verschil maken en dus betekenis produceren door zich te...Dat leidde uiteindelijk tot de meest drastische bevraging van de waarheidsaanspraken van de kunst (Magritte bij ons bijvoorbeeld) en de wijze en de plaats waar kunst kan getoond worden (alweer bij ons

Nr. 77, Juni 2001 • Rudi Laermans • Avant-gardisme als neoacademisme
Postmoderniteit, dat is (onder meer) de veralgemening van de spektakelformule binnen de sfeer van de kunsten, dus het opgeven van het modernistische geloof dat de kunsten bevrijden en emanciperen...Daar kon je tenminste zien waar het de avant-garde om te doen was (en is): de kunst én haar context te kijk zetten omdat de eerste altijd weer opnieuw overspel met de tweede pleegt...De avant-garde, incluis het historisch dadaïsme, was - en tot nader orde: blijft - een bijzonder tragische onderneming, een doodskus op het hoofd van de Kunst die haar promesse de bonheur heeft

Nr. 78, Januari 2001 • Jean-Luc Plouvier • Hedendaagse muziek en theatertechniek: Een poëtische kwestie
Terwijl de oude muziek een nieuwe en enthousiasmerende vitaliteit produceerde (ik denk aan het renouveau van de barok), riskeerde de muziek van onze tijd te stagneren in de passiviteit van een cultuur...verleden dat wel kunnen, waarvan de toehoorder al lang de context ontdekt en begrepen heeft, en waarvan wij in onszelf de culturele referentiepunten dragen). Dat beargumenteert de Franse musicoloog François...De nooit makkelijke ontmoeting tussen de muziek en de vertolker via diens instrument, dat steeds moet worden veroverd, is op zich een boeiende en voldoende voorstelling: het is zelfs de bestaansreden

Nr. 83, Januari 2002 • Pieter T'Jonck • Een andere kijk op cultureel Brussel: KunstenFESTIVALdesArts...
Frie Leysen is er klaarblijkelijk de vrouw niet naar om een diepgaande reflectie op te zetten over de betekenis en de plaats van een bepaalde vorm van kunst bedrijven...De gevolgen kunnen 1111 eens meevallen, zoals bij Zwarte vogels in de bomen van Eric De Volder en Dick Van der Harst, en dan weer op een (voor mij althans) totale miskleun uitdraaien, zoals in het...Eric De Volders boerendrama Zwarte vogels schetst in niet mis te verstane termen de ellende van een gezin dat fijngemalen wordt tussen de eisen van de bureaucratie en de gesel van een koeienepidemie


Toon volgende resultaten