Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


64 document(en) met "Kamers en Met" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Het bericht van mijn afspraak met de chef (die ik in gedachten Nummer Eén noem) heeft me in de kelderverdieping bereikt, een uitgestrekt areaal met lege betonnen kamers en instructieborden in geval...Intussen zal Napoleon van Frankrijk een kazerne maken en van Europa wellicht een slagveld, de handel floreert in elk geval, en vrede met Engeland zal er ook wel komen, wat de mensheid samenhoudt...Misschien was de dans al opgehouden en was het alleen nog zijn hart dat bonsde, terwijl het verraad, misschien met de armen voor zijn borsten of met de handen op de heupen of al in zijn schoot, met

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Belangrijke teksten, stuk voor stuk, en enkele interessante confrontaties, met name Oom Wanja, in een regie van Jean-Pierre De Decker, dat hoe dan ook vergeleken zal worden met Jan Decortes versie...Kamers Bij de kleine gezelschappen zijn er de regisseurstroepen en de kamertheaters, en die indeling valt niet samen met resp...BRT-journalist Daniël Buyle) met Tapes, Ludo De Ravets Perron en een tekst van de nogal geruchtmakende Studio-abituriënt Luk Wyns, De wonderbaarlijke wereldreizen van Billy Bols, part 737, op zoek

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Waar ze vroeger zei: "Je trouwt niet alleen met een meisje, maar ook met haar familie", keerde ze dit nu probleemloos om en beweerde: "Tenslotte trouw je met het meisje, en niet met de familie...Immi Ik zal met je pronken, Je zult in alle gezinnen worden uitgenodigd, hectoliters thee en koffie moeten drinken, je volproppen met zoete gebakjes en maanden later zul je...Weet ge wat er toen gebeurd is? Met zijn dertigen zijn ze teruggekomen en nebben er de boel kort en klein geslagen

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Eerste Bewoner Doe je ogen open, want daar is zij, stralender dan ooit, bliksemend met haar ogen vol liefde, straffend met haar zalvende gebaren, zij is de goedheid en de gestrengheid, de waarheid en...De opstand is de zee en de lucht, de ontelbare verzamelplaats van heilbot tot wulk, met de mooie meisjes, de robaard, de zonnevis, de grieten en uilen en alle andere vissen en alle andere dieren...Ik sluit mijn ogen voor u. En luister niet eens, hoeveel gij ook bidt: was U eerst en word rein ! Weg Uw boosheid uit mijn ogen; Houdt op met kwaad, leert het goede doen, behartigt het recht en helpt

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
Wanneer in het eerste bedrijf broer en zus over de kersentuin romantisch doen, openen ze het gebarricadeerde raam, klimmen naar buiten, en wandelen onder de bomen -- bomen die alleen met woorden...Eerste bedrijf We ontdekken een kamer -- met veel deuren, zegt Tsjechov (ze zijn alleen bij Karge en Langhoff aanwezig). De tekst laat Lopakhine opkomen en uitroepen: "De trein is er...Dit is het gevolg van een heel vergaande analyse van het stuk Karge en Langhoff met hun Oostduit-se traditie om met Brechtiaanse intelligentie een stuk als een sociale machine in actie te beschouwen

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Nadar De mens is begonnen op handen en voelen te lopen, daarna op twee benen, toen is hij met een kar gaan rijden, vervolgens met een koets, daarop met een diligence en vervolgens per spoortrein...Caroline doemt op) Vader, vergeef het haar, want zij weet niet wat zij doet... En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken, rijk versierd met goud, edelgesteenten en paarlen ... En zij had in haar hand een...Ik zag iets, bitterder dan de dood: de vrouw, die een valstrik is, wier hart een net is en wier handen boeien zijn ... En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • BRIALMONT INTRODUCEERT THOMAS BRASCH
Twee Vlaams-Brusselse groepen, die extra steun en uitstraling konden gebruiken, gingen op de uitnodiging in: Het BKT met Quartett van Heiner Müller en het Brialmonttheater met Mercedes van Thomas...Lovely Rita, Rotter, Lieber Georg, Mercedes) zijn gerijpt aan Büchner en Muller: op het niveau van de taal vinden we eenzelfde fysieke spanning gecombineerd met een gevoel voor ritme en erotiek...combinatie met de fysieke taal en de extreem open structuur levert dat een gelaagd spanningsveld op dat door een regisseur en acteurs dient geladen te worden

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • Kwartet van Heiner Müller, Bogaerts contra Buyse
de jachtsymboliek); ook door de constante verwijzingen naar het theaterspel en de rolverwisselingen : Valmont en Merteuil nemen mekaars rol over en spelen ook nog de twee andere personages Volange en...Sam Bogaerts regisseerde voor de Witte Kraai Ariette Weygers en Johan Van Assche, Dirk Buyse regisseert en speelt samen met Mia Grijp voor het BKT...Voor de rol van Tourvel verdwijnt hij achter de coulissen en verschijnt plots in een truttig damespakje, met truttig hoedje en zegt de tekst met een falsetstem en een zwaar Frans accent

Nr. 14, Juli 1986 • René Verheezen • Moeder
Heel het appartement stond vol gas, en ze lag in de keuken, in een plas op de grond, ze was gevallen met een pan water en ze kon niet meer recht...Het bezoek is afgelopen om drie uur, en wat er daarna komt... Moeder Ik ging vorige week op mijn bed liggen, met mijn kleren nog aan, onder de sprei, en ik werd wakker om vier uur 's nachts...Weg met de zorgen en weg met 't verdriet

Nr. 15, September 1986 • Daan Bauwens, Wim De Mont, Marianne Van... • Lijstjes en commentaren
Pessoa - De Witte Kraai Pessoa zou gelukkig zijn met zo een ingehouden en intelligent geschreven en gespeelde voorstelling...aanvaardbaar maakt; en met heel wat reflecties omtrent "grote middelen" en hoe die dan gebruikt worden...Trisha Brown met Glacial Decoy, Set en Reset en Latéral Pass

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
galg, de oplichter-pooier met zijn cafétafeltje, de voetwasser met zijn ijzeren teil, de hoer met haar zwarte lingerie, de kwezel met haar bid-stoel en paternoster, de meid met haar wasbak). De "dode...Ben Van Cauwenbergh met sigaar en Vivien Loeber met witte pruik en dito jurk met plooirok verbeeldden met veel pronkerig rond-gestap de glamourwereld...het verslag wijst de jury op de multi-sectoriële aanpak van Thielemans die zowel vertrouwd is met theater, opera en dans als met architectuur, design, beeldende kunst en niet het minst met literatuur

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans • La Traviata in de Munt
Het is dit thema dat duidelijk aan bod komt in deze opvoering: in het eerste bedrijf is het salon beklemmend rood en van de wereld afgesloten; het grote feest, met te veel eten en drinken op tafel...De jonge man wordt van deze afspraak tussen zijn vader en zijn voorbeeldige geliefde niet op de hoogte gebracht, zodat hij zich totaal verraden waant, en de schijnwereld van zijn vader met cynisme te...Hier staat de vader tegenover de zoon en kijkt het koor als groep met verontwaardiging en afschuw naar de gekrenkte Violetta

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Het zou mooi worden als de papieren mensen van Etcetera het voor het zeggen zouden krijgen over mensen die kunst maken met hun lichaam, met hun verbeelding, met hun behendigheid en met hun slimheid...opnieuw een erg boeiende produktie, na Kamers en Met vuur spelen, en ook hij staat voor een nieuwe professionele uitdaging met een totaal herschikte Arcaploeg (met daarin mensen uit NTG en KVS...een stuk te schrijven met Ensor en zijn creaturen als hoofdpersona- ges en met als thema het Oostends verzet ten tijde van de aartshertogen Albrecht en Isabella; Ensor had hem

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
en een doorbreken van de barrière tussen professioneel en dilettant, tussen speler en toeschouwer: de grote 'modelensembles' hebben geprobeerd aspecten van die aanpak over te nemen -- de RSC met name, om...Een tweede onderzoeksveld -- Artauds boutade "Le théâtre est oriental" indachtig -- waren de oosterse theatervormen: stembehandeling, omgang met ruimte en plateau, beeldvorming en beweeglijkheid...Hun verhouding is per definitie problematisch, en niet op te lossen door te pleiten voor een veelzijdig aanbod in een grote, herkenbare en sociaal ingeburgerde omgeving, met andere woorden: de

Nr. 24, December 1988 • An-Marie Lambrechts, Geert Opsomer • Jos Verbist
Naar aanleiding van Nachtasiel spraken we met regisseur Jos Verbist over de produktie, het ensemblewerk bij Arca, de opbouw van een publiek, de visie op repertoire, en het versneden profiel van het...hebben veel videomateriaal bekeken, en de acteurs hebben met de hoofdverantwoordelijke voor daklozen in België allerlei nachtasielen en vlucht-huizen bezocht...Ik heb het meegemaakt in Class Enemy (NTG, 1982), toen de regisseur wegviel en we er met de groep iets van moesten maken in drie weken

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • De zwarte lach van Ayckbourn
Net zoals Bourdet gaat Ayckbourn zijn eigen theater leiden in de verloren provinciestad Scarborough, en daar schrijft hij met de regelmaat van een klok stukken die in eigen regie opgevoerd worden...Technisch heeft hij Season's Greetings gesitueerd in de grote hal van een burgerswoning, waarbij de toeschouwer links en rechts ook delen van de belendende kamers ziet...En, terloops gezegd, het is precies deze dimensie die hij in zijn stukken uit de jaren tachtig nog verder heeft doorgetrokken: Ayckbourn, dat is twee uren lachen geblazen, en met schaamte de zaal

Nr. 26, Juni 1989 • Marianne Van Kerkhoven • GOD OF DE LEDEPOP
Maar hij wil verder gaan en met dit ene medium taal een zo ongrijpbaar iets als gelijktijdigheid beschrijven...Pagina 2: "De man wekt dc indruk bezig te zijn met een oefening". Pagina 13: "Dat is de methode...schetsen, proberen en vertrouwen op de invallen die zijn afgedwongen". Pagina 62 : "Tenslotte zijn de...Wittgenstein Incorported: "(...) proberen de vragen zelf lief te hebben als voor u niet toegankelijke kamers (...). en het gaat erom alles te leven

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Luk Van den Dries • Eerder coach dan regisseur
Jappe Claes, huisvast regisseur van Theater Teater, een liefhebbersgezelschap in Mechelen, dat met produkties als Kamers en Wanja, Wanja professioneel Vlaanderen uitdaagt...Scheikunde," vertelt Jappe Claes in de loge van de Usine à Vapeur (de eigen ruimte van Theater Teater), "vertoont veel verwantschap met theater: je voegt allerlei dingen samen en daar ontstaat iets...Regisseurs kwamen opzetten met vooraf bedachte mise-en-scènes

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
De wijze waarop ingenieur Soeslov met één oog het slippertje van zijn vrouw in het oog houdt en met het andere wegkijkt, deze lafheid -als dat woord past- is perfect weerspiegeld in zijn agressief...Het offer is te kort en Wolfsklem (beiden gemonteerd met en door Jan Decleir), overtreft zichzelf in deze eindeloze woordendiarree, gelardeerd met resten Sapeurloots en heel veel melige woordgrapjes...En hier zijn we bij de acteurs : in hoeverre zijn zij zich bewust van de begrippen intelligentie en humor, wanneer zij aan de slag willen gaan met een tekst die een belediging is voor intelligentie en

Nr. 29, Maart 1990 • Johan De Boose • Andrzej Wajda
Hij bekent uiteindelijk zijn schuld onder druk van twee personages : vooreerst is er Porfiry, die tegelijk als openbare aanklager, biechtvader en geheim agent met een geniaal psychologisch inzicht...Hij had een enige dochter van 17-18 jaar, erg aardig, met een lang en bleek gezicht en een diepe blik...Hamlets interpretatie als acteur is niet zo onlogisch, vermits de scène met de spelers, die het drama een beslissende wending geeft, duidelijk Hamlets verbondenheid met en capaciteit als acteur


Toon volgende resultaten