Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


35 document(en) met "Kan De Volder" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
De plaats zelf verhoogt de onwezenlijkheid van het gebeuren, want de regisseurs spelen op het contrast tussen de locatie in de tekst, en de locatie van de opvoering...De naam alleen al van de auteur is in het door het NVT bespeelde Ankerruitheater goed voor een behoorlijke portie publieke belangstelling en die kan een theater dat uitsluitend van Vlaamse dramaturgie...De juryberaadslagingen worden meestal bijgewoond door de docenten zodat ook de evolutie van de betrokken kandidaten kan geëvalueerd worden en bij het eindoordeel betrokken

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Boeiend in de voorstelling is de manier waarop de freudiaanse thematiek geënt is op de ideële voorstelling van de macht...De zeis van de macht en de dood is ook de zeis van de "rode oogst". De voor de dramatisering gebruikte middelen scheppen in deze tweede versie geen chaos meer...Daan Bauwens RODE OOGST auteur en regie: Arne Sierens; decor en kostuums: Bert Vervaet; muziek: Johan De Smet; poppen: Erik De Volder; spelers: Dirk Celis, Rita Baert, Monique De Beun, Jan

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
Radeis stopt met theatermaken en spelen na de... Olympische Spelen, zomer '84 in Los Angeles, waar de groep optreedt met 'Echafaudages'. De Radeizen nemen afscheid op de top van hun roem, maar met de...De Bruyne en Erik De Volder, beiden bekend van het al genoemde, op de gekte van De Volder drijvende en inmiddels opgeheven Parisiana...De conflicten worden nooit beslecht want geen van de vier acteurs is de definitief sterkere of zwakkere, de uitgesproken slimmere of dommere

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
De enige marge-club in Antwerpen die én de valkuil van het veredeld amateurisme én de zelfverheerlijking van de eigen ideologische bekrompenheid probeert te ontlopen is het Gezelschap van De Witte...Een Witte Raaf ? 'Het Gezelschap van De Witte Kraai', de naam van de groep, geeft al een aardig staaltje van de aanpak...Om nog te zwijgen van de trambestuurders en de schoonheid van het justitiepaleis, de potentie van de Vogelmarkt en de kwaliteit van de koning

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Het hoogtepunt van de avond komt in het tweede bedrijf, wanneer Leo en Gaston uit hun rol vallen, en zelf beginnen te schokken van het lachen: de zaal kan zijn pret niet op, want het denkt dat de...de rol van Marcel kan hij de juiste toon niet vinden, omdat hij met de zaal die vertrouwensrelatie wil bewaren, terwijl zijn personage eerst door de zaal zou moeten afgewezen worden tot op het...Als voorzitter van de Raad van Advies en geïnterviewde in dit artikel kan ik akkoord gaan met de weergave van de citaten uit ons gesprek, al betreur ik persoonlijk enkele conclusies of stellingen die

Nr. 23, September 1988 • Eric De Volder • "ACHIEL DE BAERE"
spelleiding en regie: Eric De Volder Muziek: Hans Muller Kostuums: Claudine Grinwis Een voorstelling van "Het Theater van de Niets", in een coproduktie van de Vereniging Kunst is Modder en het...Op deze morgent ziek kan bijna mij stoof niet ontsteken maar gaat buiten, hier nevens naar het huis en de koer en alles gaat over zodus heb nu de...Ik kan niet gaan stempelen en ik kan niet naar de Muide

Nr. 24, December 1988 • Christel Op de Beeck • Stekelbees (en) festival
Zo werkt Arne Sierens momenteel aan een vertelling/bewerking van een sprookje van Singer en heeft hij plannen voor een crimi-musical; Erik De Volder en scenograaf William Phlips zijn op zoek naar de...De pijnlijk dicht op de huid zittende gevoeligheid, de algemene thematiek die zich laat omschrijven als 'de integratie van de enkeling in een groep', de specifieke stijl van over-acting, het...Aan de éne kant heb je in Maria Viers Lokaal het thema van een vrouw die, om aan de sociale norm te voldoen, huwt, maar er emotioneel niet toe kan komen om ook haar 'plichten' na te komen; dat komt

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Dat een zinvolle artistieke invulling van de revolutie-idee wei kan bewees de nu in Lausanne werkende, maar oorspronkelijk uit de DDR afkomstige regisseur Matthias Langhoff met zijn dubbelproduktie De...De pop-art stripfiguren die ze verbeelden blijven van papier en de krachteloosheid kan nooit de bedoeling geweest zijn...Echter, het is net als het verbond tussen paard en ruiter: hoe goed ook de dressuur, vanaf een bepaald moment neemt het paard het over en kan de ruiter pas na de weigering corrigeren

Nr. 27, September 1989 • An-Marie Lambrechts, Luk Van den Dries • Post-scriptum bij een dramaprijs
Gelukkig ontfermen onze buren zich ook over de beklagenswaardige Vlaamse auteurs zodat, in analogie met de Ako-prijs en het Theaterfestival, ook Koeck, Christiaens, De Volder, De Pauw e.a...professionele theatergroep ? In concreto kan hier de vraag uit de vorige paragraaf gesteld worden : is een amateurgroep juist door het feit dat zij wil functioneren voor een bepaalde gemeenschap, geneigd/gedwongen...de jury hier niet achterop ? Zijn deze auteurs hun amateurachterban vooruit ? Want je kan voor de interessantere auteurs in deze groep toch moeilijk hard maken dat zij het materiaal dat zij uit lectuur

Nr. 31, September 1990 • (advertentie)
theatertekst : De Lege Cel (René Swartenbroeckx) 150 fr/fl 10 NR 7. Lea Daan - Demedts - De Val van Antwerpen - theatertekst : Nachtelijke Bezoekers (Bert Verminnen) 150 fr/fl 10 NR...Opera in Vlaanderen - Jan Versweyveld - Chris Thys - Noodzaak van festivals - theatertekst : Achiel De Baere (Erik De volder) 220 fr/fl 14 NR 24...200 (verzendingskosten inbegrepen). Storten kan op rekeningnummer KB 433-1069951-66 (voor België) of AMRO 47.29.50.312 (voor Nederland) van THEATERPUBLIKATIES vzw met vermelding van de gewenste

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
De tekst van De Volder en Vanluchene wil de 'Casanova'-mythe demonteren...Maar dat neemt niet weg dat informatie over de achtergronden en over de omstandigheden waarin een werk ontstaan is, het waarnemingsveld kan uitbreiden, en beter begrip en intenser genieten in de hand...Achterland mag dan al ontstaan zijn tijdens gesprekken over Klapstukvoorstellingen, ook wie de voorstellingen niet heeft bijgewoond kan best genieten van de neerslag van de gesprekken

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De tekst en zijn varianten
voeten getreden; de toeschouwer kan zich nauwelijks 'inleven' gezien er geen logische vertelling meer is, waarin herkenbare personages optreden; het invoeren van abstracte werkwijzen bemoeilijkt eveneens de...acteren: het waarneembare veld van de acteerpraktijk is, menselijk en materieel gesproken, relatief beperkt, terwijl een essay over de tekst in principe de hele geschiedenis van het drama kan beslaan...Nogmaals Wittgenstein: De betekenis van een woord is de manier waarop het gebruikt kan worden

Nr. 45, April 1994 • Marleen Baeten • Twee meisjes met een baard en kinderbrieven...
hij ademt de rook van de schoorsteen in waardoor zijn kop een ballon wordt, zodat hij over de bergen kan vliegen). De humor werkt dikwijls louter associatief...de enscenering van Eric De Volder staat die wieg op een helgeel tapijt, het speelvlak van de twee actrices...De gevoelsdramaturgie beweegt zich buiten het naturalisme, op het ongeordende domein van het imaginaire, daar waar soms het begin ligt van een daad die de realiteit kan veranderen

Nr. 49, April 1995 • Hildegard De Vuyst • Trekken aan de tijd
De Volder: Tk denk vanuit een kleurvlak met daarop één object: de ijskast uit het Symposium, een rij tafels, de muur van Achiel de Baere, het achterblok van Patrick...de stukken van De Volder defileren families: de kinderen, meestal zonen, zijn altijd vernepen door vaders en moeders die als grote fantomen verschijnen en zelfs over de dood heen macht blijven...Hildegard De Vuyst Foto's: Phile Deprez In volgorde van afdruk: Eric De Volder Tina Lippens als De dansers en de danseressen in Kom terug Philippe Flachet als

Nr. 52, Januari 1995 • Luk Van den Dries, Wouter Hessels • De toeschouwer een geweten getrapt
Om meer persoonlijk leed te verzachten, kan men nog altijd een beroep doen op de medische technologie en de psychofarmaca-industrie, die sinds de moderniteit niet meer te stuiten zijn...Alle vernissagegasten - de rijke industrieel, zijn vrouw, de galerijhoudster, de rechtse politicus, de groene politica, de leraar, de maatschappelijk werkster en de arts -moesten het met hun leven...vzw De Maan, met de steun van de Stad Gent / de tekstopdracht werd gerealiseerd met de schrijfsubsidie van de Vlaamse Gemeenschap do 19, vr 20 en za 21 okt om 22u30 - zo 22 okt om 17u - di 24

Nr. 53, December 1995 • Register Etcetera jaargang XIII (1995), nrs 48...
41 De Graef, Peter, nr 52 p 14 De Greef, Hugo, nr 50 p 14 De Groot, Hinderik, nr 48 p 37 De Keersmaeker, Anne Teresa, nr 49 p 33 De Mey, Thierry, nr 49 p 33 De Jonge, Roberto, nr 52 p 33 De Paepe...Stef, nr 50 p 17 De Volder, Eric, nr 49 p 14 Deconinck, Romain, nr 48 p 4 Decroux, Etienne, nr 50 p 30, nr 51 p 36 del Corral, Santiago, nr 52 p 13 De Wit, Harry, nr 52 p 33 Deweer, Marina, nr 52 p 12 Duck...1989), nr 50 p 55 Claus, Hugo, Onder de torens (1994), nr 50 p 55 De Graef, Peter, Et Voilà, nr 52 p 14 De Graef, Peter, Ombat, nr 52 p 14 De Graef, Peter, Hun

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Paul Demets • Graven in de enclave
Arne Sierens (Mouchette en Moeder en kind) en Eric de Volder (Het verhaal van Paard Parel en Boer Dees). Ze durven associatief tewerk gaan, ze overschrijden genres en door de semiotische rijkdom aan...Met Juul heb ik het gevoel nog verder te kunnen gaan: aan de vormgeving (foto's van kunstwerken van Koen Vanmechelen) kan je aflezen dat het mijn bedoeling was om meer dan zomaar een tekst over pesten...de fysiek van de tekst moeten trouwens voldoende gaten zitten die kunnen opgevuld worden door de creativiteit van de acteurs en van de toeschouwers

Nr. 58, December 1996 • Jef Aerts • Het toneel, de woede en het sociale...
Misschien kan de goed/-slecht-vraag - met of zonder expliciete voorkeur voor één van beide - geen afdoende verklaring meer geven voor de complexiteit van de moderne samenleving...Wellicht valt op deze manier uit haast iedere productie wel iets te halen dat als maatschappelijk accuraat bestempeld kan worden: de heldere groteske die Ceremonia - de toneelgroep rond Erik De Volder...De geloofwaardigheid van de algemene rush naar politieke uitlatingen, kan alleen geschraagd worden op de pure noodzaak om te bijten in zaken die de wereld aangaan en dit op een manier waarbij elk

Nr. 60, Juni 1997 • Jef Aerts • Het contaminerende spreken
Hoewel het hier natuurlijk niet om een interculturele productie gaat, vertelt de manier waarop de vreemdeling-Othello gestalte wordt gegeven, veel over de manier waarop een schouwburg kan reageren op...Aan het woord is Tuğrul Yücesan, een van de Turkse jongeren die de afgelopen maanden op de planken stond in Kakkerlakken, een tekst van Şaban Ol, in een regie van Eric De Volder...de eerste plaats is er de regie van De Volder, die ervoor kiest met cultureel uiteenlopende handelingen en stemmen te werken op een uiterst kleine ruimte

Nr. 67, Maart 1999 • (advertentie)
Deze editie bevat theaterproducties, video-installaties, concerten en performances van gevestigde artiesten én aankomende talenten als Jéröme Bel (F), Ene De Volder (B), Claude Wampler (USA), John...En op de koop toe koppelt de cd-rom naar een website en een printbare tekstindex voor up to date informatie en gebruiksgemak ... Jan De Pauw (docent RITS, medewerker Xplo en bezig met...Hij kan worden besteld bij Victoria en wordt na het festival te koop aangeboden in geselecteerde boekhandels en bij Victoria voorstellingen her en der te lande - aan de uiterst zachte spotprijs van


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK