Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


92 document(en) met "Kerk en Staat" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Centraal staan het gevoelsleven en de morele code van jonge mensen die gebukt gaan onder de sociale en psychologische druk van kerk, school en ouders...En wat je al als gezonde basis hebt, ben je er in geen tijd kwijt'. Jungle Om zijn ongenoegen met het theater en alles wat er rond hing duidelijk te maken besluit Vankerkhove zelf...Zo kan je binnen de context en de lijnen die het stuk afbakenen door gewoon op een stoel te zitten, een kwartier lang, en niets te doen -- ook geen spelletjes spelen en eens eventjes improvise-seren

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
die een groot deel van de scène overspant en tegelijkertijd huis en gevangenis, bedreiging en veiligheid symboliseert) ; en de wereld van de arbeid en zijn gevaren, dit keer in de vorm van een...De dwang om in het buitenland te verkopen en kleinere creaties op te zetten," zegt Delcampe, "is een gevolg van economische gegevens, en van de te magere subsidiëring door de Belgische staat...Het theater tussen emotionele werking en politieke werkelijkheid, maar dat boek is ondertussen al een jaar oud en beschreef voornamelijk voorstellingen en fenomenen waargenomen in '80 en '81 en het

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
heer Debuisson, en ik geloof in de heilige orde van de monarchie en van de kerk, Ik hoop dat ik dat niet te dikwijls zal moeten bidden...Sasportas Parodieert Ik geloof in de heilige orde van de monarchie en van de kerk...Ik geloof in de heilige orde van de monarchie en van de kerk

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Het eigenzinnige regiewerk van Arne Sierens en Mark Van Kerk-hove, gemaakt vanuit een jeugdige onvrede en met de daarbij horende onvolkomenheden in hun produkties, was in Gent het eerste dat de...De Vieze Gasten reizen met een tent Vlaanderen en Nederland rond en brengen spektakel voor het volk, bediscussiëren politieke items en halen een hoop onzin uit om het grappig te houden...De stad Gent staat in voor het onderhoud van de schouwburg en voorziet in de uitrusting

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
Ze maakt een magisch gebaar, het doek zwiept open, en op de scène staat een massa mensen druk te doen...Ondertussen gaan er ook allerlei panelen en glazen wanden open- en dichtschuiven, en in een hoek van het toneel staat er zelfs plotseling een wrak van een jeep...De carrière van Gilles is erg interessant, want ze kan gedachten suggereren omtrent Goed en Kwaad, over de relativiteit van de rechtspraak, over de kronkelige logica van de Kerk

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Ze klemde zich aan me vast, en ik moest alle details vertellen over Birgit, en over onze ontmoetingen op de trein, en ze gilde, en ik dacht laat dat mesje los, en ik greep haar plots, en ze beet...meedraagt, ook rechtstaat, dat padvinders rechtstaan, en vredesapostelen, en kommunisten, en mij met spandoeken en slogans en opgeheven V-vingers het huis uit willen jagen, maar ik heb de micro, en zolang ze mij...geklop, en Gloster staat er, met een pet op van een taxichauffeur

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Wel maken ene kleine stoelleke, maar niet goeie schrijven, (staat op, gaat naar de kast en pakt enveloppen) M. Soc, Jullie beginnen toch zeker stipt om drie uur, hé...Leo staat op, haalt de stroop en gaat terug aan tafel) Hilde Ja, ma...Immi en Hilde In de gevangenis, waar mijn vader zit opgesloten, staat een cel leeg

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
haastig af) Ik-figuur Verschijnen en verdwijnen, worden en verworden, komen en gaan, de ene na de andere in de massa, opstaan en vallen, liggen en staan, breken of weerstaan, leven of dood...Als opgezweepte slaven met hun armen als dolle drijfstangen en in hun hoofden zitten kogellagers en die draaien waanzinnig en steeds maar sneller en zotter dan zot, levensgevaarlijk en zonder ophouden...consumptie floreert, die de manipulaties hekelen van leger, kerk en staat en voelen dat het leger waakt, de kerk in het midden is en de staat staat, die enkel de machtelozen konden overtuigen van de noodzaak aan

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Caroline doemt op) Vader, vergeef het haar, want zij weet niet wat zij doet... En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken, rijk versierd met goud, edelgesteenten en paarlen ... En zij had in haar hand een...Als de laatste tonen van het volkslied geklonken hebben, wil iedereen weer aan de wijn en de zoutjes gaan, maar in een hoek staat een man op en begint een politieke toespraak te houden...Ze sterven dan in de lucht en na een dag of tien zijn ze in vergevorderde staat van ontbinding; dan gooit men ze in grote bakken zeewater waar ze opengemaakt en gewassen worden

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
zijn leerlingen aan het seminarie van Treveso hield, over de vraag of civilisatie door kerk en staat de mensen wel of niet gelukkiger had gemaakt...Met het verschijnen van Leopold II verandert de sfeer in Wenen, en het 'lichtzinnige', 'immorele' stuk van da Ponte en Mozart blijkt plots tot een voorbije tijd van vooruitgang en vrijmoedigheid te...Cosi fan Tutte Voorstellingen Cosi fan Tutte te Rijsel in het Grand Théâtre op 28 en 30 oktober en 1 en 4 november 1984 COSI FAN TUTTE libretto : Lorenzo da Ponte ; muziek ; W.A

Nr. 9, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Boeien die hun waren aangelegd door machthebbers in staat en kerk, boeien die hun zielen beknelden, meer nog dan hun lichamen...En te midden van obsceniteiten en godslasteringen, gewelddadigheid en hypocrisie, bloeiden dromen van erotische tederheid op...onaantastbaar geworden zijn, als het niet van zichzelf vervreemd, maar van al het andere bevrijd geraakt zijn en alleen zichzelf overgehouden hebben

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Naast Margue-rite Duras en een Calderon-bewer-king staat Christopher Marlowe' (met het onspeelbaar geacht monster-werk Het Massacre van Parijs) op het programma...Ze hebben een emotionele intelligentie en zijn vaak niet in staat over de invulling van een concept na te denken...Ik vind het schandalig dat uw magazine de theatermaker Jan Fabre op zo'n manier in het daglicht stelt met een artikel dat bol staat van oppervlakkigheid en van domme vergelijkingen omtrent Jan Fabre

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
Sabine "Daar gaat een lam en draagt de schuld der wereld en haar kinders, het gaat daar en boet vol geduld de zonden aller zondaars : I Iet gaal daar zwakjes en kapot en wordt geleid naar het schavot...eens en voorgoed de gespleten God herkend ik heb de bloedige val in de hemel genoemd Ariman en Ormuzd voorste en achterste God en de ontzetting verloor haar gezicht Flechsig en zijn beulsknechten...het kinderboek Het meisje en daaronder staat een gedicht en dat ken ik van buiten Daniël Paul ja Het meisje 'O Vader, God, wat Gij geboodt zij ons in 't hart geschreven : onz

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Zo heb ik eerst en vooral de collectieven kunnen opbouwen: koor en orkest zijn bijna verdubbeld met zeer veel jonge mensen die we onmiddellijk onze theorie over opera konden meedelen ; ook de...Hij beschikt over een ongelooflijke historische en culturele kennis die hij associatief en onderbewust verwerkt...Denk je dat een generatie daartoe in staat is ? "Ik vraag altijd aan de historici mij te vertellen wat er juist tussen 500 en 700 na Christus gebeurd is. Niemand weet het precies

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
Voor 1985-86 wordt ons een 'evenwichtig en klassiek programma* beloofd met 'spectaculaire ensceneringen' en 'grootse vertolkingen'. Maar eerder dan op de repertoirekeuze en haar esthetische uitwerking...Toch niet omdat acteurs vrijbuiters zijn en men in de kerk ook zingt...vrijheid en het parasiteren op de creativiteit nefast en fnuikend is voor elk zich ontwikkelend artistiek proces en dat precies de verstrengeling van theater en politiek is uitgegroeid tot de belangrijkste rem

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
Men zingt de metten in de kerk, en ik ben daar aanwezig...En sindsdien ontving zij 74 heerlijke openbaringen en het charisma der profetie, en ook -- wat al het vorige betreft -- het vermogen om de Liefde in gerechtigheid te dienen...Deze bezocht me vaak in de geest, en dikwijls zond zij ook geesten en engelen en serafs en heiligen en mensen

Nr. 14, Juli 1986 • René Verheezen • Moeder
Arbeidster 1 Als je lang naar de band kijkt is het of hij stil staat, en heel het fabriek gaat dan van links naar rechts en ik mee...Moeder Hier denk ik: hij zit in de cafetaria, en daar denk ik: hij staat bij de eendjes...En dus staat de koning daar en de koningin daar

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
De verwerpelijke kleinburger moet dus in zijn hemd gezet, en in zijn hemd staat hij - letterlijk, zelden zijn er zoveel mannelijke onderbroeken te zien geweest in één vertoning...Toen gaf de hoer toe aan zijn verlangen en terwijl liefde en dood zachtjes in elkaar vloeiden en zweet en bloed zich mengden op zijn huid stierf de mandarijn, opbrandend, in haar omarming...Zij is niet in staat om de gemeende liefde van 'Ie Belge' te beantwoorden, en vindt slechts één ogenblik het geluk, in de armen van een légionaire

Nr. 15, September 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Het binnenplein van het slot is een verrassing: drie verdiepingen met bogen en galerijen omsluiten het; gelijkvloers groeit wilde wingerd langs de zuilen en arcaden; er is een fontein en een oude...Dit Arkadenhof en de ridderzaal vormen het decor voor concerten en operavoorstellingen tijdens de Österreichische Donau-Festwochen...Onder de keizer-koster, wiens naam ook in onze geschiedenis met verlichte hervormingen verbonden blijft, ging de armenzorg van de kerk naar de staat over

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
De Biechtvaders is de aangrijpende en wrede nachtelijke confrontatie tussen vier priesters, die zich elk op hun manier pogen te handhaven terwijl de muren van hun kerk afbrokkelen en er ratten dansen...En verder: als een hedendaags kunstenaar geen vrijblijvende kunst wil produceren, als hij zijn eigen persoonlijkheid ontsluiert, hoever staat hij dan nog - als individu - van de "therapie...De opkomst van de fotografie bood nieuwe kansen voor het bewaren van een theatergeheugen, en met de ontwikkeling van film en video zijn we in staat vrij nauwkeurig het scènische gebeuren vast te


Toon volgende resultaten