Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


5 document(en) met "Kinderkoor van de Vlaamse Opera"Nr. 30, Juni 1990 • Gunther Sergooris • De macht van het uur blauw
Dat dit bij de voorgaande produkties van het seizoen 1989-90 in de Vlaamse Opera nog helemaal niet was gebeurd, verontrustte hen blijkbaar geenszins...Over de leugen die verbeelding heet, Maandblad Vlaamse Opera, maart 1990, blz.6) Deze huiver voor het door de traditie (te) zwaar beladen begrip 'opera' is zeker niet nieuw...zonder "tegenstrijdigheden en schockeringen" (Krysztof Dobra : De muziek van de hoop, programmabrochure). De recensenten leggen daarbij voortdurend de nadruk op de vakkundigheid van de componist, maar die kan

Nr. 49, April 1995 • Gunther Sergooris • Verzuchtingen van het muziektheater
Na onze laatste succesvolle produkties denk ik dat we de Vlaamse Opera en de Munt overtuigd hebben van het nut van een kameroperagezelschap...Van de Munt kregen we vooral morele steun en van de Vlaamse Opera vooral logistieke hulp...brengen Cinderella van Sir Peter Maxwell Davies, een kinderopera met solisten uit het kinderkoor van de Vlaamse Opera

Nr. 63, Maart 1998 • Wouter Van Looy • Iets leuks voor de kinderen
van componist Benjamin Britten en tekstschrijver Eric Crozier die de Vlaamse Opera onlangs Vlaanderen rond liet gaan als een opera voor jongeren was naar mijn gevoel zo een voorstelling...Bovendien blijf je met de vraag zitten waarom de Vlaamse Opera juist bij deze voorstelling zoveel tijd en energie stak in de educatieve omkadering van de voorstelling...Voor deze voorstelling koos de Vlaamse Opera om acteurs/zangers te recruteren uit het eigen kinderkoor

Nr. 85, Februari 2003 • Marleen Baeten • 'Een educatieve werking gaat over partnerschap'
Maar we moeten ons zorgen maken over het publiek dat niet naar de opera kan komen, dat de weg naar de opera niet vindt of dat denkt dat de opera niet voor hen is. In de context van een democratisering...Uit het grote aantal aanvragen van leerkrachten leid ik af dat mensen die geen kunstspecialisten zijn de waarde van de opera erkennen...Bij dit alles werken we aan drie hoofdpunten: ondersteuning van de mobiliteit van de hedendaagse opera, het stimuleren van nieuwe vormen van publiekscommunicatie, en permanente vorming van technici en

Nr. 86, April 2003 • Grote gebaren in een kijkdoos: Werther (Willy...
De productie die de Vlaamse Opera van Werther presenteert, is er een die enkele jaren geleden voor de Nederlandse Opera werd geconcipieerd...Een schuifwand kan beide werelden bij tijd en wijle van elkaar Werther WILLY DECKER / DE VLAAMSE OPERA foto annemie augustijns afsluiten of een doorkijkeffect creëren...Raes, Frans Fiselier, Benoît de Leersnyder, Andréa Urbânkovâ muziek Symfonisch Orkest van de Vlaamse Opera, Kinderkoor van de Vlaamse Opera premiere 31 januari 2003 productie Vlaamse Opera, coproductie met