Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "Klapstuk en De Beweeging"Nr. 13, April 1986 • Katie Verstockt • Marc Vanrunxt kijkt om: Een modespektakel en...
Op festivals als Klapstuk, Kaaitheater en De Beweeging werd het werk van Vanrunxt niet altijd eensgezind positief onthaald, maar het was alleszins altijd stof tot discussie...Dat kan je ook zeggen van de plastic zwanen waaruit de dansers confetti toveren, en van de heiligenprentjes en de rode harten die op jurken prijken, zelfs van de zangeres die tijdens het intermezzo...Katie Verstockt Ai en de videoproduktie staan op het programma van "De Beweeging", Antwerpen, van 4 tot 10 mei

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
De sopraan is de geliefde, de tenor het slachtoffer, de bariton de schurk en de mezzosopraan de weeklagende figuur (dat stemt overeen met de rolverdeling bij Verdi). De situatie van het volk...bewijs voor de artistieke vrijheid en vernieuwingsdrang die het theater gingen kenmerken na de afwijzing van de 19de eeuwse ambachtelijke decorbouw en het verstikkende illusionisme van de naturalisten...De ontwerpen van O. Schlemmer, maar ook die van W. Kandinsky, E. Lissitzky en L. Moholy-Nagy, roepen een beeld op van een ontmenselijkt theater waarin de scène, de acteurs, de belichting en

Nr. 14, Juli 1986 • Peter De Jonge • Dansfestival De Beweeging
de inleiding van het programmaboek van de eerste editie van De Beweeging (mei 1984) schreven de organisatoren: "De Beweeging is uit niets meer of minder ontstaan dan uit wrevel". Wrevel omdat zij een...De impact van De Beweeging zou immers afgemeten worden aan de mate waarin het haar artiesten een opstapje had verschaft en mede aanleiding was geweest tot het ontstaan van een circuit waarin jonge...Tekenend is eveneens dat de twee overige namen die vorige keer ook op de affiche stonden, met name Marie-Anne Schotte en Cathérine Massin, pas op de tweede editie van De Beweeging met een nieuwe

Nr. 23, September 1988 • Alexander Baervoets • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Eric Raeves - Amper zonder De Beweeging is een festival dat Nieuwe dans en Nieuwe mime, Nieuw bewegingstheater van hoofdzakelijk Belgische nationaliteit brengt...Zij vullen de rest van de voorstelling met een serie duo's in de resterende pluimen en op en rond een zetel...De dader, Jan Panik, zorgde op Klapstuk '83 als Denis Devisscher nog voor hilariteit in het nachtprogramma met Knife Dance en Bolero

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
Tegen de Bierkaai Hun onbaatzuchtige strijd tegen de artistieke isolatie van dansers en publiek én tegen het immobilisme van de overheid voeren de organisatoren van De Beweeging nu al acht...Om de tekening van het festival te vervolledigen, vermeld ik nog terloops dat de Beweeging financieel wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Antwerpen, enerzijds, en door de...Door met de strijd De Beweeging was al bij al een geslaagd festival, waarbij vooral opviel dat de interesse voor de dans nog steeds aangroeit en dat te veel would-be-choreografen nog steeds

Nr. 35, September 1991 • Theo Van Rompay • Het Theaterfestival 1991
Hoe dan ook, de jury voor dit festival bestond uit de Nederlanders Hanny Alkema, Hans Oranje, Max Smith, Karen Welling, Marijn Van der Jagt en Michaël Zeeman (voorzitter) en de Vlamingen Pol Arias...Alle andere festivals - De Beweeging (Antwerpen), Bruzzle (Brussel), Time Festival en Vooruitzicht (Gent) - zijn, althans vanuit theateroogpunt, slechts een zwakke afspiegeling van wat het...Hoe meer het festival erin slaagt het opduikende wedstrijdelement te neutraliseren en hoe meer de complexiteit en vitaliteit van de actuele kunstenaar op de voorgrond komt, des te belangrijker zal dit

Nr. 53, December 1995 • Register Etcetera jaargang XIII (1995), nrs 48...
Vlaams Theater Instituut, Brussel, 1995, nr 52 p 43 Festivals Festival De Beweeging, nr 50, p 35 Flemish Dance Platform, nr 49 p 30 Klapstuk 95, nr 53 p 32, nr 53 p 35, nr 53 p 38...41 De Graef, Peter, nr 52 p 14 De Greef, Hugo, nr 50 p 14 De Groot, Hinderik, nr 48 p 37 De Keersmaeker, Anne Teresa, nr 49 p 33 De Mey, Thierry, nr 49 p 33 De Jonge, Roberto, nr 52 p 33 De Paepe...Hans van Manen en de Nederlandse dans van 1959 tot nu, nr 52 p 33 De Weerdt, Herwig, Zoete littekens

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
De minister van Cultuur laat zich sindsdien adviseren door de Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst, de Raad voor Dans, de Raad voor Muziektheater en de Raad voor Kunstencentra...Klapstuk en De Beweeging zaten duidelijk al in het achterhoofd bij het schrijven van het decreet...Er wordt heel veel geproduceerd, maar de afname is vaak heel beperkt en staat in geen verhouding tot de kostprijs, noch tot de artistieke en creatieve energie

Nr. 55, April 1996 • Paul Derksen • Manifest
Tijdgenoot ook van opwindende en gruwelijke gebeurtenissen: van het fin-de-siècle via de Weimar-republiek en de roaring hventies naar de wederopbouw...De concentratie van de dansers en de subtiliteit van hun bewegen is zo scherp dat de oningewijde toeschouwer buiten schot blijft, overladen door informatie die hij of zij niet kan 'lezen', en bij de...van de vorm naar de zwaarte (mechanica) naar de botten (anatomie) en ademhaling (fysiologie) naar de werking en kwaliteiten van organen, spieren en weefsels (meer fysiologie). 3. Een aantal van

Nr. 55, April 1996 • Tuur Deevens • Kleine verkenning van een tussengebied
Klapstuk in Leuven zou een internationaal platform zijn, en De Beweeging zijn Vlaamse tegenhanger...Dit jaar focuste men op de relatie tussen beeldende kunst en dans en mime, en daarmee pikte De Beweeging in op een opvallende trend in de danswereld...De Beweeging zocht nu de andere kant op: het museum, de ruimtes met stilstaande beeldhouwwerken en objecten

Nr. 58, December 1996 • Myriam Van Imschoot • Een salon van weigeraars
De aanzienlijke meerkost van De Beweeging en Dans in Kortrijk in de huidige constellatie is omgekeerd evenredig met het geld dat de drie overige gezelschappen niét kregen...De scheiding tussen het Ballet van Vlaanderen en de rest van de dans verdiept de mentale kloof tussen de klassieke dans en de zogenaamd hedendaagse dans...de la B.) en twee dansorganisaties (Klapstuk en De Beweeging) voor erkenning in aanmerking

Nr. 60, Juni 1997 • Clara Van den Broek • Pleidooi voor de tweede e
Beter beschikt elke Vlaamse stad over een heel eigen profiel (en ik houd me hier dan nog aan de communautaire premisse). Ten slotte dient erop gewezen te worden dat De Beweeging al jaren te...Pas de chats, rondes jambes à terre en en l'air, uitgedraaide en gestrekte voeten, jetés en retirés voor wat betreft het voetenen benenwerk; arm op de barre, bras bas, eerste en tweede posities, en...Misschien is de taak van De Beweeging naar de toekomst toe wel net het eren van haar 'onconventionele' tweede e'tje, en zou ze er goed aan doen verder te werken in de open en vitale richting waar Hush

Nr. 62, December 1997 • Clara Van den Broek • Klapstuk 97 en het dansgeheugen
werk van Voortman en De Jonge, en van de drie ex-Cunningham-dansers O'Connor, Quinn en Solomons Jr.? De hele problematiek van Klapstuk 97 schuilt hierin dat er een verwarring gecreëerd wordt rond zijn en...rest van het dansparcours dat Klapstuk 97 uitstippelde, lijkt de problematische en particuliere status van de live-uitvoering vaak (min of meer) onderhuids aanwezig: Fabre vervolgt zijn onderzoek naar het...Zoals Lieven De Cauter verklaart in De Archeologie van de Kick, is de moderne - en laatmoderne - mens door vervreemding en versnelling in de leefwereld het contact met de dingen kwijtgeraakt

Nr. 63, Maart 1998 • Bart Eeckhout • Hiphop na de hype
De groep gooit hoge ogen met Carte Blanche, waarvan memorabele passages op de Beweeging en in het gerenommeerde Maison de la danse van Lyon getuigen zijn...Ook daar draait het om traditie en creativiteit, om een idiosyncratische codificering die de identiteit van de uitvoerder binnen de groep en van de groep als geheel duidelijk maken...De voorstelling kreeg in de danskritiek minpunten voor het anekdotische verhaal, de artificiële overdracht van de straatcultuur en de dansbewegingen die weinig meer zouden zijn dan breakdance

Nr. 64, Juni 1998 • Bart Eeckhout • Veelkantige bewegingen
Los van die kritiek blijft de keuze voor echte kleinschaligheid en experiment met nieuw talent, die bleek uit de presentaties die De Beweeging als (co)pro-ducer ondersteunde, uiteraard wel te...De Beweeging schijnt helemaal niet te willen kiezen, althans niet exclusief voor de hedendaagse dans, wat natuurlijk ook een keuze is. Evenmin als Klapstuk wil De Beweeging een staalkaart zijn, want...Een bewuste en verdedigbare keuze, zo mag je denken, De Beweeging wil immers vooral produceren en tonen, en dit jaar dus (te) véél tonen

Nr. 69, Januari 1999 • Pascal Gielen • Dans in Vlaanderen 1980 - 1995
Grafieken 2,3 en 4 illustreren aan de hand van speellijsten van Rosas, Ultima Vez en Les Ballets C. de la B. de rol van de kunstencentra tussen 1980 en 1995...Samen met dansorganisaties als Klapstuk en de Beweeging werden steeds meer hedendaagse dansgezelschappen gesteund door de Vlaamse Gemeenschap...Ik isoleerde hiervoor het budget van de in 1995 structureel gesubsidieerde gezelschappen (Rosas, Ultima Vez en Les Ballets C. de la B.), de structureel betoelaagde dansorganisaties (de Beweeging en

Nr. 72, Juni 2000 • Rudi Laermans • Succes als trauma?
Dixit Alain Platel: 'De kunstencentra of festivals als De Beweeging en Klapstuk hebben schrik om hun met moeite opgebouwde publiek te verliezen als ze nieuw, onbekend werk tonen, in het beste geval...Alles is rustig besteedt, één enkele witte raaf daargelaten (en wel Theo Van Rompay), nergens expliciet aandacht aan de generationele dynamiek die de geschiedenis van de kunstencentra en de recente...zich veel meer op de vlakte: 'Met pijn in de ziel moeten we vaststellen dat we (de) recuperatie weer eens "hebben laten gebeuren", dat ondanks de inzet en het harde werk van de voorbije jaren we niet op

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Culturele instellingen als actainten: (dans)werkplaatsen & cultuurbeleid
Daarnaast zijn er de twee al bestaande dansorganisaties met een werk-plaatsachtig karakter, Dans in Kortrijk en de Beweeging in Antwerpen...nodig en wenselijk (en die zal iemand als Barbara Van Lindt in de Beweeging ongetwijfeld leggen, onder meer vanwege haar affiniteit met het theater, haar reflexieve instelling en de in het Amsterdamse...Misschien toch eerst en vooral meer overleg en een plaatselijke netwerkvorming die de bestaande internationale contacten inzet met het oog op wederzijdse versterking - en dan zien we wel verder

Nr. 92, Juni 2004 • Marc Jacobs • Lectuur op een dubbel niveau: Kunst in...
Maar ook bij- voorbeeld over het Kaaitheater, het Stuc en Klapstuk (nu samen Stuk, nvdr), deSingel, De Beweeging (nu WP Zimmer, nvdr), het Museum van Hedendaagse Kunst Gent of het SMAK, het MuHKA...en via auteurs die het verzoenen van de net genoemde sterren en ideeën betracht hebben (zoals Luc Boltanski en Laurent Thévenot en gezien het onderwerp vooral Nathalie Heinich). Gielen introduceert...van banken, bedrijven en andere verzamelaars). Dit thema leverde schitterende bladzijden op, onder andere in de vorm van een analyse van het strategisch handelen van het Leuvense Klapstuk (pp