Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


28 document(en) met "Klapstuk en Vooruit" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck, Eric Vanhaeren • KLAPSTUK 83
boodschap) die het publiek toelaten zich rustig in zijn fauteuil te installeren en de boodschap wel of niet te slikken, en de artiest toelaten op 'automatische piloot' te spelen (het brengen van geaccepteerde...Oerbeelden (Ikeda die, witgeschminkt, langzaam 'ontwaakt' en steeds sneller langs hetzelfde traject over de scène sloft, met de gekromde middelvingers vooruit, Ikeda die in de slotscène onbeweeglijk...De Keersmaeker vertrekt van twee heel eenvoudige dingen, beweging en klank, en probeert die zo zuiver mogelijk te bewaren

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Daarna blikken we ook even vooruit naar wat er in Vlaanderen in de maanden februari en april daarvan te zien zal zijn...en Duitsland -- waar wel sinds lang de klassieke dans te zien was in de theaters en werd onderricht, maar ook tegelijkertijd werd aangevoeld als een uitheems genre-- en was dus eigenlijk eerder een...Er zijn teveel halten en ook de muziekcollage gaat met horten en stoten vooruit

Nr. 14, Juli 1986 • Peter De Jonge • Dansfestival De Beweeging
namen (Klapstuk, Rosas). Jonge dansers en choreografen van eigen bodem hadden geen podium, geen repetitielokaal, ze hadden ook geen geld...De overheid schuift wat geld af, maar dat gaat voorlopig enkel naar Rosas en het Klapstuk-festival (begroting 1985). Anne Theresa De Keersmaeker staat niet meer alleen, maar enkel haar Rosas...Interessant in elk geval; dat in Vlaanderen, ondanks een verhoogde frequentie wat betreft het dans-aanbod, ondanks Kaaitheater en Klapstuk, geen danscircuit tot stand is gekomen, kan niet op rekening

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Michel Uytterhoeven: "Ik wil een kijkgedrag ontwikkelen"
Klapstuk 87 kwam vlak na een dansgolf die begin van het seizoen over Vlaanderen rolde: Merce Cunningham, Régine Chopinot, Alvin Ailey, Jan Fabre, Rosas en DV 8 in deSingel, Ancienne Belgique, Paleis...Het is juist dat het minder manifest nodig is omdat organisatoren als deSingel, Kaaitheater, De Munt in bepaald opzicht, Vooruit, Stuc, Nieuwpoorttheater en Limelight die verantwoordelijkheid nu...Daar ligt een taak voor Klapstuk: produkties infrastructureel, technisch, financieel en beheersmatig gaan begeleiden

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
Het toeval groeide uit tot een vast gegeven en na Alain Platei, Nicole Moussoux en Eric Raeves werd dit jaar Joachim Schlömer aan het lijstje der gelauwer-den toegevoegd...De veelal rechtlijnige grondpatronen en de sterk geaccentueerde ritmiek kunnen niet lang boeien en het zijn daarentegen vooral het verhaaltje en de mimiek van het duo die de aandacht gaande houdt...Niettemin heeft deze produktie iets fris en jongs en wordt er op een zo niet spectaculaire, dan toch interessante manier gedanst en geacteerd

Nr. 44, Februari 1994 • Inhoudstafel
boekhandels van Vlaanderen en Nederland en in de volgende theaters en culturele centra: Aalst Centrum Netwerk, de Ridderstraat 28- Antwerpen - DeSin-gel, Desguinlei 25 - Monty, Montig-nystraat...Deel 5 Repertoire vandaag, volgens Ignace Cornelissen (Het Gevolg) en Dorine Cremers en Rezy Schumacher (De Trust). 12 Dans: Klapstuk 93 Een Klapstuk-dossier zonder vervaldatum...44 Theater: Büchner en Beckett bij Hollandia Han Geurts over Leonce en Lena en Happy Days

Nr. 44, Februari 1994 • Peter De Jonge • De algemene poëzie van het handelen
Laermans en Pieter T'Jonck over Meg Stuart en Vera Mantero, Het lijk van de componist van Dieter Lesage over John Zorn en Amor Omnia, het libretto dat Dennis O'Connor samen met Christine Baczewska schreef voor...onzekere charme en weinig theoretische antwoorden van beide choreografes vlug inwisselden voor een relaas waarin ze niet alleen Mantero en Stuart, maar misschien onvermoed ook Laeremans en T'Jonck ŕ vif...Peter De Jonge De dans verschriftelijkt (vier cahiers, Leuven, 1993) is een project van Klapstuk en werd geredigeerd door Johan Reyniers

Nr. 51, Augustus 1995 • (advertentie)
Over hoe warmte en agressie, onschuld en sexualiteit vermengd zijn, over hoe hard de stamp van een pluchen slipper kan aankomen... Vier volwassenen en vier kinderen spelen...2e Victoria Festival Van 1 t/m 4 november 1995 in Nieuwpoortteater, Kunstencentrum Vooruit en Victoria - Gent Introductieplateau in Nieuwpoorteater, creatieopdrachten in Victoria...voorstellingen van Carla Bakker (NI), Jérome Bel (Fr), Theater Klara (CH), Faust films met Rhyme Cut Core en nog vele anderen ...in Vooruit

Nr. 52, Januari 1995 • Eva van Schaik • De opmars van de danser
Dans op het toneel speelt zich niet meer aan de voor het publiek waarneembare, kinetisch en motorisch inleefbare oppervlakte af, maar ergens daaronder en daarbinnen, en tegenwoordig zelfs evenzeer...De dans van de eenentwintigste eeuw zal zich afspelen in de koppeling (dus ook fricties en fractals) tussen zijn reële tijd en plaatsgebonden lichaam met daaraan gekoppelde mogelijkheden en zijn...Lukas Smolders Mark Stroobants Zwarte Zaal, Reyndersstraat 7, 2000 Antwerpen Plaatsbespreking 03/233 82 88 mallemuze en vooruit presenteren oorsmeer Een

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Klapstuk en De Beweeging zaten duidelijk al in het achterhoofd bij het schrijven van het decreet...Kunstencentra en culturele centra hebben een stijgende belangstelling voor dans en er is een grote interesse van publiek en media...Het is evident dat de Vooruit er anders zou uitzien als er een cultureel centrum zou zijn in Gent en het Stuc kan slechts doen wat het doet omdat er een cultureel centrum is in Leuven

Nr. 58, December 1996 • Myriam Van Imschoot • Een salon van weigeraars
de la B.) en twee dansorganisaties (Klapstuk en De Beweeging) voor erkenning in aanmerking...Dankzij de steun van organisaties als De Beweeging en Vooruit konden deze choreografen voorlopig nog overleven...Maar feitelijk zijn deze choreografen (zoals ook de door Klapstuk gelanceerde Meg Stuart en weldra Alexander Baervoets) te groot geworden voor die organisaties en moeten zij zich kunnen

Nr. 60, Juni 1997 • Clara Van den Broek • Pleidooi voor de tweede e
internationaal gerichte centra als Klapstuk en Vooruit...Pas de chats, rondes jambes à terre en en l'air, uitgedraaide en gestrekte voeten, jetés en retirés voor wat betreft het voetenen benenwerk; arm op de barre, bras bas, eerste en tweede posities, en...Door het gebruik van technieken uit circus en straattheater, zoals het aanspreken van het publiek en het uitlokken van 'open doekjes', worden publiek en performers verenigd in een enthousiasmerende

Nr. 61, Januari 1997 • Peter Anthonissen • De weg van het gezond verstand
Dàt zou ook het Theaterfestival met zijn parallelprogramma moeten ambiëren: het punt waarop een voorlopige en tussentijdse balans wordt opgemaakt van al wat er in het theater leeft, broeit en suddert...niet alleen door om te kijken, maar ook door te anticiperen en vooruit te durven blikken...pure beweging en choreografie (wat Artaud een hiëroglief zou genoemd hebben). Geert Opsomer ten slotte noemde de aanpak van Platel en Sierens één van de mogelijke manieren van kroniekschrijven in het

Nr. 62, December 1997 • Hendrik Tratsaert • De weg van het misverstand
balans wordt opgemaakt van al wat er in het theater leeft, broeit en suddert, niet alleen door om te kijken, maar ook door te anticiperen en vooruit te durven blikken...een tussentijdse balans opmaken'? Even later ontdekt de schrijver dat de thema's theater en politiek, en theater en nieuwe media eerder het onderwerp uitmaakten van een dossier in Etcetera, waarbij...bijvoorbeeld het uitspitten van de vraag naar het statuut van het theater tegenover nieuwe technologieën, geen vorm Van anticiperen en vooruit durven blikken', zoals het luidt in zijn omschrijving van

Nr. 62, December 1997 • Clara Van den Broek • Klapstuk 97 en het dansgeheugen
Het programma van Klapstuk 97 was doordacht van opzet, zegt Clara Van den Broek, en getuigde van een historiserende visie op dans Intentieverklaringen en programmering lieten er geen twijfel...werk van Voortman en De Jonge, en van de drie ex-Cunningham-dansers O'Connor, Quinn en Solomons Jr.? De hele problematiek van Klapstuk 97 schuilt hierin dat er een verwarring gecreëerd wordt rond zijn en...Correcter geformuleerd: in zijn actueel functioneren, negeert Klapstuk 97 de problematiek van zijn en schijn, volgens een Versailles-achtige logica, wellicht terug van nooit weggeweest in deze wereld

Nr. 69, Januari 1999 • Pieter T'Jonck • De wereld door de zeef van je...
juli werkte de Amerikaanse danseres en choreografe Dana Caspersen in de Leuvense Stadsschouwburg aan een voorstelling die tijdens het Klapstuk-festival in première zal gaan...Terwijl ze een werkmethode beschrijft, staat ze plots op, 'I'll show you', en met enkele bewegingen begrijp je plots de hele toedracht van een omslachtige uitleg over de Vertaling' van tekst en muziek...Op dit ogenblik is het zo dat het stuk geproduceerd wordt door Klapstuk en gecoproduceerd door Ballett Frankfurt, Festival van Vlaanderen en Kunstencentrum Vooruit

Nr. 69, Januari 1999 • Pascal Gielen • Dans in Vlaanderen 1980 - 1995
Klapstuk) en de projectgezelschappen (een tiental gezelschappen die van jaar tot jaar kunnen verschillen). Internationale marktverovering Een groot internationaal bereik blijkt voor Vlaamse...Ook het dansfestival Klapstuk plaatste voorstellingen van Jan Fabre en Anne Teresa De Keersmaeker naast die van erkende choreografen als Merce Cunningham, Dana Reitz en Suzanne Linke...Organisaties als Kaaitheater en Klapstuk, maar ook andere kunstencentra, functioneerden op die manier als een cultureel bankier voor verschillende jonge danskunstenaars

Nr. 70, December 1999 • Guy Cools • Klapstuk '99: een 'vrouwelijk' festival?
misschien, die al jaren door Vooruit gehanteerd wordt en die door een bepaalde generatie 'mannelijke' collega's (in dit geval door jou gereïncarneerd) misbegrepen wordt...Jouw inleidende opmerking als zou de dans niet meer de kunst zijn waar 'het' gebeurt en die bij mijn weten op zijn minst door twee generaties ex-Klapstuk-directeurs gedeeld wordt, vind ik een zeer...En Pieter, het zal je misschien verwonderen maar ook aan kritische zin ontbreekt het hen niet en stemmen hun analyses van de verschillende voorstellingen in grote mate overeen met die van jou en mij

Nr. 71, Maart 2000 • Jeroen Peeters • De anamnese van het dansbare
Lyotard wijst expliciet een oppositiedenken - geprovoceerd door de analyse - van de hand: de dans maakt de link tussen vorm en materie, tussen presentatie en presentie, tussen verhalen en tijd uit...Het geheugen en de verhalen geven een aanzet, wekken de dans, waarbij deze op haar beurt de beelden en intriges overschrijdt en zichzelf toont...Die confrontatie is stuitend, ze tart ons verwachtingspatroon tegenover Chase' werk en herinnert zo aan het feit dat de kunst en het discours hun eigen esthetiek hebben - en ook daar valt weer veel

Nr. 72, Juni 2000 • Rudi Laermans • Succes als trauma?
Rudi Laermans over het boek Alles is rustig - het verhaal van de kunstencentra (VTi-VDP) 1 Vooruit en Nieuwpoorttheater in Gent, Beursschouwburg en Kaaitheater (festival) in Brussel...Dixit Alain Platel: 'De kunstencentra of festivals als De Beweeging en Klapstuk hebben schrik om hun met moeite opgebouwde publiek te verliezen als ze nieuw, onbekend werk tonen, in het beste geval...Maar zij vertellen dan ook helemaal niet 'het verhaal van de kunstencentra': Denis Van Laeken (Monty), Hugo Vanden Driessche (Kaaitheater), Erik Temmerman (Vooruit) en Marijke Vandebuerie


Toon volgende resultaten