Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


35 document(en) met "Klassieke Toneelstukken" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
En wat stellen de postmodernen in de plaats ? Wat drijft hen zo vaak in een tegendraadse dialoog met klassieke teksten...Ze keerden dus terug naar toneelstukken en vonden meer rijkdom, meer uitdaging in oudere teksten...Postmodern theater De terugkeer naar klassieke teksten betekende niet dat men alles wat men geleerd had aan de kant zette

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
weten na te volgen, in twee romans, in de novellenbundel Begrüssung des Aufsichts-rats en vooral in zijn toneelstukken...Kritiek op het klassieke toneelrealisme is immers geruime tijd een vanzelfsprekend onderdeel en niet meer het hoofdbestanddeel van het eigentijds toneel...De Mythe van de liefde Na Baas boven baas schreef Handke nog drie toneelstukken waarin hij zijn bekende problematiek verder uitdiepte : Quodlibet, een stuk met flarden dialoog tijdens een

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
zaad van Basilius dateert uit dezelfde periode als Jan Decortes toneelstukken (Kosmika, Ambrosio) en vertoont opvallende gelijkenissen...Fassbinder) heeft te maken met enerzijds een gelijklopende inspiratie door klassieke literaire grootheden (de antieken, de Bijbel, Shakespeare) en anderzijds met een...Die klassieke inspiratie is, zowel aan de oppervlakte als bij een structurele lezing, opvallend aanwezig bij Luk Van Brussel

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Ik geloof dat wanneer je toneelstukken schrijft of speelt, je altijd weer met die problemen te maken krijgt en dat je daar nooit echt uit komt...De klassieke werkwijze hebben we al een tijdje overboord gegooid...Dat zijn ook echt klassieke mixers, die betekenen een status-quo

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
De daden die dan gesteld worden, hebben weinig literaire inhoud: noch van het boek, noch van de muziek, noch van de toneelstukken kan men een korte inhoud geven...Het stuk zal beginnen met de moord in een theater op Abraham Lincoln (gespeeld door David Bowie). Lincoln zal een voorstelling bijwonen van een No-spel, zodat op die manier het klassieke Japans toneel

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Bond is hierbij niet geïnteresseerd in psychologie of psychoanalyse en wenst evenmin het vaak dodelijke conflict of het moment van inzicht klassieke allures te geven (geen anagnorisis, dus). Theater...Bonds eerste toneelstukken zijn eerder dramatisch dan narratief: veel moet blijken uit de actie want de dialoog is geconcentreerd en de korte replieken (vooral in The Pope's Wedding en Saved) zijn staaltjes...Ten eerste drukt de overwinning van een mijnwerker op de vertegenwoordiger van de klassieke wereld (betekenisvol Heros genoemd) een hernieuwd geloof uit in het vermogen om een onrechtvaardige sociale

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans, Pieter T'Jonck • Gerardjan Rijnders : "Ik heb vanuit mezelf...
Met acteurs die geschoold zijn in de klassieke zin, zoals Elisabeth Andersen, heb ik daar voortdurend conflicten over...Die toneelstukken zijn: Dollie of avocado's bij de lunch, Rose-mary Clooney's Baby (-- the Rhinesto-ne Queen) en Eczeem...Je vraagt toch ook niet aan Hugo Claus hoeveel romans hij van plan is over drie jaar te produceren, hoeveel bladzijden, welk genre, hoeveel kortverhalen, hoeveel poëziebundels, hoeveel toneelstukken

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
de klassieke proporties in de plastische kunst, het vers en het ritme in de poëzie-- gemeen hebben...Zo verschijnt de eerste, door Kurt Pinthus samengestelde anthologie van de expressionistische poëzie, Menschheits-dammerung (1920), worden talrijke toneelstukken pas nu opgevoerd, ontstaan

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • De visie van een architect op theater
De geknipte man om de oud-klassieke tegenover de nieuw-moderne schouwburg af te wegen...Toneelstukken waar er een draaischijf voor nodig was leverden grote problemen op, omdat de scène langs alle kanten doorzakte en compleet vermolmd was

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
Rest ons nog één taak: een uitleg zoeken voor het falen of welslagen van Mamets toneelstukken op de planken...De twee stukken bezitten een intimiteit die best tot haar recht komt in een kleine ruimte; daarom was de voorstelling van Oude banden in het kleine T19 geslaagder dan die van Het bos op de klassieke...Een klassieke speelstijl kan makkelijk gecombineerd worden met een gestileerd of irreëel aandoend decor

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Hacks, Muller en Lange grijpen in hun toneelwerk namelijk vaak terug naar antieke stof en klassieke toneelstukken om de verwezenlijkingen, problemen en (on)mogelijkneden van het socialisme te...Regisseur Gilbert Deflo heeft geopteerd voor een mooie, klassieke opvoering

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
De dansers knipten eens met de vingers, zetten de handen op de heupen, gebruikten de typische flamenco arm- en handgestiek en stampten eens met de voeten in een overwegend op klassieke leest...De klassieke sprongen voerde hij echter perfect uit...Hij heeft in de traditie van het klassieke ballet een eigen taal gesmeed: de dansers staan niet meer op de punt, de lichamen zijn los en soepel, vooral bij de vrouwen zoekt hij naar de vloeiende lijn

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Als je op zaterdagavond op een klassieke zender zit dan heeft het geen zin om 'fast-food' te leveren, geen snelle eenvoudige kioskromans...toneelstukken bij mekaar te schrijven

Nr. 30, Juni 1990 • Johan Callens • O'Neill Het leven als tussenspel
De vaak lange terzijdes - gekoppeld aan het feit dat O'Neill toneelstukken schreef als 'epische' romans en er, in Strange Interlude, niet voor terugdeinsde een periode van 25 jaar te overspannen...world is adopting you !"', bevat de voorliggende enscenering dan ook een stel klassieke symbolen die door de Weense psychoanalyticus werden geleverd en, door hun stilering, tal van...speelde het drama zich af op een verhoogde, rechthoekige scène afgebakend met twee Grieks-klassieke zuiltjes

Nr. 37, April 1992 • Hana Bobkova • De criticus en zijn verantwoordelijkheden
gedeclameerde literatuur op het toneel; ensceneringen waarin statische, visuele elementen dominant zijn; klassieke stukken in aantrekkelijke visuele benaderingen verpakt; realistisch toneel waarin psychologisch...het begin van het toneelseizoen schreef Rudi Fuchs in het programmaboekje van het Nationale Toneel een persoonlijke beschouwing over de thematische samenhang van de toneelstukken die op het repertoire

Nr. 39, December 1992 • Tom Blokdijk • Het gekluisterd bewustzijn
Tot en met Bakeliet gaan de meeste toneelstukken van Gerardjan Rijnders over dit gevecht tussen de zoon en zijn ouders, het gevecht om zich los te scheuren, over de gevolgen die het voor de zoon heeft...Aangezien er in Rijnders' stukken geen sprake is van wat in de klassieke dramaturgie plot wordt genoemd, is er ook niet wat daarin 'handeling' wordt genoemd

Nr. 42, Juni 1993 • Marleen Baeten • De verbeelding na de revolutie
De 21-jarige Georg Büchner (1813-1837) leverde het eerste van zijn drie toneelstukken na vijf weken van intensieve arbeid af aan zijn uitgever...De tekst staat bol van citaten uit geschiedkundige bronnen over de Franse Revolutie en verwijzingen naar de klassieke mythologie en de literatuurgeschiedenis

Nr. 44, Februari 1994 • Bruno Koninckx • Triptiek van de waanzin
Hij is enorm belezen en heeft naast een aantal poëziebundels en toneelstukken ook studies over muziek en theater geschreven...Maxwell Davies zit hier in de lijn van de klassieke Britse componisten zoals Purcell, waar een soort kritiek en commentaar op de tekst wordt gegeven door de muziek

Nr. 47, December 1994 • (advertentie)
feb, Lunatheater Tbneelspelersgezelschap Stan brengt 8 a 9 acteurs samen in een programma dat zal bestaan uit meerdere toneelstukken met een kleine 14-18,21-25 feb, Studio...en uit de groep die live musiceerde bij Van-dekeybus' Le poids de la Main [1990]. Ictus staat voor kwaliteit in het creëren van nieuw werk en in het 'herlezen' van het modern-klassieke repertoire

Nr. 48, Februari 1995 • (advertentie)
Een pijnlijk ziekte, pijn en de nakende Zeven Klassieke Toneelstukken ironische tekst met een dood


Toon volgende resultaten