Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


49 document(en) met "Klein Verzet" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Alfons Ik verheug me in zijn goede opinie, voor zover ze redelijk is. Van het Vatikaan af, ziet men de rijken al klein genoeg aan zijn voeten liggen, laat staan de vorsten en de mensen...Alleen, verzet je niet zoals je gewoonlijk doet...Prinses Hoe troostend is het een vriend, die voor korte tijd wil verreizen, een klein geschenk te geven

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
De verst doorgedreven dramaturgische ingreep geldt de toevoeging van twee personages; eerst ontdekken we ze op een reuzegrote foto: een altviolist en een klein meisje...En door als onderwerp de confrontatie te kiezen tussen twee vormen van verzet tegen de samenleving: de flower power van gisteren en het terrorisme van vandaag...Uitzichtloosheid van verzet en pleidooi voor individueel engagement worden geserveerd in de vorm van escapisme

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Stil... Hoor den nachtegaal,., 't Is 'n psalm van groot geloof... uit 'n klein, klein keeltje...Alleen Belleken verzet zich wanhopig...Burgemeester Crusoë... Ali Wat??? Neger ... allen klein gekregen

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
En hoe klein de vondsten hier ook zijn, telkens rinkelt de bel 'actueel' en 'van nu en straks'. Lanoye beweegt zich als een coole disco-knaap...Wat Muller zei over Pina Bausch "de lichamen schrijven een tekst die zich tegen publikatie verzet, tegen de gevangenis van de betekenis" is ook hier van toepassing...Het begint al fascinerend: in een klein klein kamertje zitten zeven mensen op te weinig stoelen

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
vervolg je mij Daniel Gustav omdat je je eigen schaduw ontvlucht de schaduw waarin je altijd stond och kleine Paul Daniel Paul ik ben niet klein...Daniel Paul springt op). Flechsig (tot Daniel Paul) ja schaamt U zich niet een klein beetje tegenover Uw waarde echtgenote 12...klein zondagsgeluk beknotte door deze tuinen klinkt een wezenloos geschreeuw zijn naam die ons veroordeelt hier te leven in zijn dodenrijk Paul

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
liefhad wat zij liefhadden en vervloekte wat zij vervloekten alles liet ze gebeuren zonder verwondering en zonder verzet Zij schonk haar liefde uitsluitend aan hen: in de hemel...Zeeland wonen er zes: een priester, twee begijnen, een kluizenaar in Middelburg en een weduwe met grote macht; de zesde is een man, klein van gestalte, die in volstrekte

Nr. 18, Juni 1987 • Luk Van den Dries • Ook het Israëlische volk is niet heilig
een vijftal romans die onmiddellijk een verkoop haalden van 20 à 35 000 exemplaren, wat veel is voor een klein land...Mijn jongste stuk, The Jeruzalem Syndrome over de opstand van de joden tegen de Romeinen en het verband van dat suïcidaal geladen religieus fanatisch verzet met de houding van de havikken vandaag

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Hildegard De Vuyst • Jan Fabre werkt aan een operatrilogie
Dat gevoel dat ze je geest niet klein krijgen, dat ze je daar niet kunnen raken ligt in die muziek...Dat verzet, dat onderhuids verzet heb ik ook proberen te leggen in de danssectie: toch blijven staan, niet gaan springen, niet gaan lopen...Heel die sterke individuele persoonlijkheid van "ze krijgen me niet klein" die ook al in de muziek opgeslagen ligt

Nr. 19, September 1987 • Dirk Bohnen • Simultaan
naar de tempels wil -- ze heeft ze al twee keer gezien - morgenvroeg vertrekken we liefst naar een klein vissersdorpje, naar een piepklein hotelletje, ver van de toeristenkuddes, ver van alles... V.V...Het was geen klein of middelgroot hotel in één of ander vissersdorpje maar een heel ander soort hotel...anders, een vrouw waar je overal mee kon komen, die in een klein café kon doen alsof ze haar hele leven lang niks anders had gedronken dan slechte koffie en uitgehongerd op droge broodjes had gekauwd

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Achteraf pas realiseerde ik me dat het stuk deed denken aan Gross und klein van Botho Strauss...rechts) laten liggen: Vilar, Das-té, Chéreau... Pas vu ni connu... Had dat iets te maken met de betwiste houding die Anouilh na de bevrijding aangenomen had tegen het verzet, tegen de repressie, tegen redder

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Sinds een klein anderhalf jaar werken zij in Groningen, waar na het financiële débacle met de Jan Cremer-musical en later ook door het verdwijnen van de groep "Werk...stuitte op het verzet van de zaaldirecteurs; pas nadat Virginia Woolf een publiek-succes bleek, kreeg Bogaerts in hun zalen plots kansen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Dirk Van Dijck, een onstuimig acteur
hoewel ik de acteur als uitvoerder ook niet als een kunstenaar beschouw, wel als een instrument in handen van een mogelijk kunstenaar). Zelfs als dat voor een klein publiek in zekere zin elitair wordt...dat is helemaal elitair". Gelukkig zijn er genoeg mensen in mijn buurt die ook die opmerking maken, en van anderen merk ik dat op, zodat ik me meteen verzet tegen mijn eigen reserves...Praktisch, vanuit mijn ervaring zie ik dikwijls een groot verzet om alleen maar die kleur te zijn, precies omdat je door de improvisaties de gelegenheid krijgt onmiddellijke, concrete voorstellen te

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
68 kwam in verzet tegen een beleid dat vasthield aan theaterstructuren die weinig ruimte lieten voor de ontwikkeling van een kunst die moet kunnen ademen, die nieuwe vormen moet kunnen uitproberen, en...Maar Hugo reed toen vrij vaak over de tong en dit was dus andermaal zo'n klein steentje in het bindmozaïek dat hij in de wereld van Nederlandstalige letteren vertegenwoordigde

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Deze opera is al bij al een klein stuk: drie zangrollen, een klein koor, een bescheiden orkest en een minimale dramatische actie...Hij die anders zo veel tussenkomt, vragen stelt, critici pareert, tot denken verzet, met zijn publiek via tijdschriften, bladen, programma's in dialoog wil treden, laat hier...Dit mondt uit in de chaotische theaterpraktijk van vandaag waarin grenzen tussen klein en groot, avant-garde en traditie, experiment en vernieuwing, nog moeilijk localiseerbaar zijn

Nr. 27, September 1989 • (advertentie)
KLEIN VERZET is een uitgave van Theaterpublikaties vzw in samenwerking met Oud Huis Stekelbees en verschijnt op 1 november 1989

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
JJL: "We zijn natuurlijk maar een heel klein bedrijf, er zijn altijd veel teveel dingen, en dan moet je kiezen...Verzet KT: Of je die achtergrond oppikt of niet, heeft veel te maken waarop je al dan niet die oorlog die je niet gekend hebt - ik toch niet - verwerkt hebt in je eigen leven...De theater-bezoeker wil verzet, letterlijk en figuurlijk: hij wil verzet worden, hij wil zich kunnen verzetten tegen, hij wil zich meten aan de taal, hij wil discussie

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
Voortbouwend op haar artikel Groot en Klein (Etcetera 29) houdt Marianne Van Kerkhoven een pleidooi voor een theater dat zich opent voor de toenemende complexiteit van de werkelijkheid...Om wraak schreeuwen zij die zich nooit hebben verzet...De psychologie is slechts een klein deel van onszelf

Nr. 38, Mei 1992 • Marianne Van Kerkhoven • 'Klein Geschut': de context van Kindertheater
Als dit gebeurt, ervaart men dat als een verheugend feit: met het publiceren van Klein Geschut (1992), zet Oud Huis Stekelbees een theoretisch discours voort begonnen in 1989 met het boekje Klein...tot de kerndiscussiepunten behoren van wat er vandaag in het kinder- en jeugdtheater aan de hand is. In Klein Verzet stond een fundamentele artistieke vraag centraal, nl...niets onderscheidt van een gelijkaardige ervaring in het 'volwassenentheater'. De dramaturgie die uit dit nieuw soort artistiek bewustzijn in het kindertheater gegroeid is, wordt in Klein Geschut op

Nr. 39, December 1992 • Tom Blokdijk • Het gekluisterd bewustzijn
De moeder, ordinair, schaamteloos, heeft haar zoon totaal in haar macht Hij verzet zich tegen haar door een allergie te ontwikkelen voor zijn moedertaal: hij probeert zo veel mogelijk te verhinderen...Anders wordt het als hij wordt geconfronteerd met een reeks van personages die hij niet anders leert kennen dan in een korte monoloog of via een klein dialoogje

Nr. 40, Februari 1993 • Marianne Van Kerkhoven • 'Hoe klein zijn deze bloemen'
Met zijn reeks tv-uitzendingen over collaboratie en verzet in Vlaanderen toonde Maurice De Wilde aan dat er zich tussen het extreme verwerpelijke zwart en het andere uiterste van het prijzenswaardige...Hoe klein zijn deze bloemen Hoe diep is al dit bloed


Toon volgende resultaten