Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


42 document(en) met "Knecht Heeft" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Dat is de eerste vraag, me dunkt, wie van ons beiden gelijk en ongelijk heeft...4.1 (Kamer) Tasso Ben je uit een droom ontwaakt en heeft Het mooie bedrog opeens je verlaten ? Heeft na een dag van hoogste wellust je Een slaap getemd, houdt vast en beangstigt Je...De vorst heeft zoveel mooie kastelen, zoveel tuinen, die het hele jaar onderhouden worden en jullie betreden ze amper een dag, misschien maar een uur

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
striktere zin, met een vooraf als geheel geschreven tekst, zijn er slechts vier: Harlekijn, noch knecht noch meester van Arturo Corso naar Goldoni (oktober 1976), En God schiep de vrouw... voor keuken, baas en...het latere Harlekijn, noch knecht noch meester heeft hij de voeling met het volk en het volkstheater verloren en zijn gezellen die de ware problemen van het volk willen spelen, komen in de gevangenis...Cornette). De droom over de samenleving die zij koesteren en die Hilde Uitterlinden sinds Ballade voor grote en kleine poppen ettelijke malen heeft verteld, is een (communistische) utopie

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Grotowski heeft dat clandestiene ook opgepept, door bijvoorbeeld publiek te weigeren...Hoe lang het geduurd heeft voor Julian Beek en Judith Malina in het Sportpaleis in Berlijn zijn opgetreden...Je voelt je als het hoofd van de politie dat zich heeft laten omkopen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Decorte heeft een acrobatisch stukje bedacht: daar er veel scènewisselingen zijn, heeft hij de scenische ruimte verkleind...hem voorgijgegaan, of heeft hij te veel tijd in interne ruzies met zijn gezelschap gestoken, of heeft hij zijn repetitietijd niet met de elementaire vakkundige planning kunnen ordenen...Niemand die het eerste deel gezien heeft, kan ontkennen dat Decorte een heel persoonlijke, boeiende visie op theater heeft

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Decorte heeft een acrobatisch stukje bedacht: daar er veel scènewisselingen zijn, heeft hij de scenische ruimte verkleind...hem voorgijgegaan, of heeft hij te veel tijd in interne ruzies met zijn gezelschap gestoken, of heeft hij zijn repetitietijd niet met de elementaire vakkundige planning kunnen ordenen...Niemand die het eerste deel gezien heeft, kan ontkennen dat Decorte een heel persoonlijke, boeiende visie op theater heeft

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
En toen Chou uit pensioen kwam, heeft ze zich te slapen gezet, Heur hersens... Aan de andere zijde zit de Marquise, heur doorluchtige moeder...Gij en madam... Fijn, die doekskens voor 't bloeden, maar uw vader heeft de zon gediefd van de meid die prinses moest zijn...heeft John heide vrouwen daarheen geleid

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Wat heeft het regisseursteam Jean-Pierre De Decker en Achiel Van Malderen ervan gemaakt...Dat is in de eerste plaats een sociale promotie: de portier guenther heeft Doris, vrouw van de werkgever en van hoge komaf als partner bij het stijldansen...Zij lijken teleurgesteld, ontnuchterd, cynisch berustend nadat een vroegere generatie zijn hoopvolle verwachtingen over de veranderbaarheid van de wereld niet heeft kunnen waarmaken

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Voor deze intrige heeft Saemund spelers nodig, hij noemt ze zelf poppen...Saemund heeft ook Helga nodig om Starkadd uit te schakelen en zijn machtsdroom te Verwezenlijken...De ARCA-ploeg heeft om de mythologische macht van het stuk tegen te gaan zijn traditionele kwaliteiten (muzikaal, welsprekend) in vraag gesteld en heeft op basis van spanningen in de oorspronkelijke

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
Knecht Heeft mijnheer mij geroepen ? Ik-figuur Ik ? U geroepen ? Neenee, helemaal niet, U vergist zich...Ik-figuur Verdwijn ! Knecht Maar meneer ! Ik-figuur Niks te maren, verdwijn ! Knecht Tot uw dienst en wel te rusten...Ik-figuur (heeft een blad bemachtigd) De dag heeft de schimmen verdreven, de dromen van angst en beklemming verjaagd, de contouren van de huizen worden duidelijk, evenals de richting van de wegen en

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
Mevrouw Lioubov Ranievskaia heeft echter geen oren naar realistische taal: rijk en voornaam zijn is voor haar een toestand...Sympathie hebben we in dit stuk nog voor niemand gevoeld, maar in deze laatste ogenblikken gaat er een meewarig gevoel van medelijden naar een man die zich zo heeft ingespannen, zich zo heeft...Dat drukken ze het sterkst uit in de aankleding: iedereen krijgt een object dat hem, in wezen, kleineert: de gouvernante heeft een dol hoedje op, de dochter Varia loopt met onelegante rubberen laarzen

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
De enige keer dat Leporello succes bij de vrouwen heeft, gebeurt dat als Don Giovanni zich voor zijn knecht laat doorgaan...Don Giovanni heeft voor dit ogenblik geleefd en heeft iedereen uitgedaagd om tot deze finale confrontatie te kunnen komen...Brilletje Herrmann heeft van Don Ottavio een wat strenge, burgerlijke intellectueel gemaakt, wat hij onderstreept door Don Ottavio een brilletje te geven

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Hij heeft toch voldoende in zijn eigen produkties aangetoond welk een sterk muzikaal element de spreekstem is. En als men Grotowski te exotisch vindt, kan men de hele acteursbent alleen maar de raad...Pas in de Lear-opvoering was de tekst behandeld als een groot ademend organisme: het voorbeeld van Peter Brook, waaraan Tillemans vertoning erg schatplichtig was, heeft hem toen voor het essentiële...Maar Jan Decorte heeft deze kans niet te baat genomen, en heeft zich van oudere acteurs afgekeerd (uit noodzaak of uit keuze, dat laten we in het midden). Hij meende dat hij zijn persoonlijke kijk op

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Tillemans heeft mij geleerd een materie te doorgronden...Als een acteur geen plezier meer heeft in zijn werk, moet hij ermee stoppen...Maar de oudere generatie en haar speelstijl sterven af en de nieuwere generatie heeft dit erfgoed niet kunnen opvangen en reproduceren in een hedendaagse context

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
dat hij Brecht "regelmatig gepousseerd heeft". Volgens hem heeft Brecht nu een toekomst voor zich als Shakespeare, Molière of de Griekse tragedies...Hij kijkt steeds uit naar iets dat zin heeft...Twee planken en een hartstocht (Tilburg, 1986). Zijn humanioratijd heeft hij grotendeels in België doorgebracht en wel bij de Paters Salesianen in Sint-Denijs-Westrem, waar Karel Van de Woestijne

Nr. 15, September 1986 • Johan Thielemans, Pol Arias • Adolf Dresen:
Er komt een grote metafoor in voor, en die heeft met de zoon van Boris te maken...Bij de intiemere scènes valt op dat de dramaturgische keuze van Dresen niet altijd lonend is: hij heeft dan wel voor een knapenstem gekozen, maar de jonge zanger heeft zo weinig volume, dat zijn...Daarbij heeft Bart Ravache een gestalte, die eerder aan een verklede vrouw doet denken, zodat het toneelmatig helemaal niet werkt (een fout bij het kostuumontwerp

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Hoewel iemand als Frans Strijards dan toch nog altijd geen eigen gezelschap heeft, nog steeds geen vaste grond onder de voeten heeft...Ook het feit dat de gedecimeerde werkgroep steeds meer afhankelijk is van het seminariewerk van studenten, heeft wellicht zijn tol geëist...hij geen toegang heeft tot het sociale idioom en de gedragscode van een bepaald Amerikaans milieu

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans, Pol Arias • Peter Sellars, Amerikaanse wonderknaap
Het is geen toeval dat de beste Europese stukken gebaseerd zijn op de traditie van de knecht...Opera heeft meer met spiritueel denken te maken, omdat het niet onmiddellijk met de dagelijkse realiteit te maken heeft...Een heel rijke tekst die de komponist erg geïnspireerd heeft

Nr. 20, December 1987 • Johan Thielemans • Brecht is een zwembad, Molière een oceaan
Een muziek die wellicht voor mij een speciale betekenis heeft...sterk als gefrustreerde knecht (deze vertolking moet een maatstaf zijn, waaraan hij zijn andere vertolkingen toetst), Magda Cnudde, intrigerend omdat ze tegen de verwachting in is bezet...Dat werkt niet altijd even effectief, want het heeft tot gevolg dat de acteurs ongeveer allen hetzelfde pak dragen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Kunsttheater Een onderneming als het Piccolo Teatro dat al meer dan 40 jaar een haast ongeschonden reputatie heeft behouden vanuit dezelfde artistieke en politieke behoeften als Vilars TNP...De RSC heeft een nogal merkwaardige combinatie tot stand gebracht van respect voor de dramatische basistekst, een gematigd links politieke opstelling en een flair voor het spekta-kelbedrijf...Toch heeft deze 'culturele revolutie' indruk gemaakt op het theater en naast de onontkoombaarheid van een politieke vraagstelling bij elke nieuwe produktie, zijn er ook ensembles ontstaan vanuit die

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Als klankbord voor al het gepraat van Thomas fungeert een man van wie je nog minder te weten komt: hij heeft Thomas binnengelaten, maar verder is het niet duidelijk wat er moet gebeuren; hij luistert...Het overgevoelig dorpsmeisje Giselle wordt, zeer tot ongenoegen van haar lief Hilarion, verleid door de adellijke jonker Albrecht, die zich vermomd heeft als dorper...BKT bestaat dit seizoen 25 jaar en kreeg eind vorig jaar een rode kaart van de afscheid nemende RAT De Minister heeft de Raad niet in dit advies gevolgd


Toon volgende resultaten